Skip to main content

Full text of "Corpus Inscriptionum Latinarum"

See other formats


Corpus inscriptionum Latinarum. 

Berolini, apud G. Reimerum [etc.] 1862- 

http://hdl.handle.net/2027/umn.31951p00109614s 


HathiTrust www.hathitrust.org 

Public Domain in the United States, 
Google-digitized 

http://www.hathitrust.Org/accessjse#pd-us-google 


We have determined this work to be in the public domain 
in the United States of America. It may not be in the 
public domain in other countries. Copies are provided 
as a preservation Service. Particularly outside of the 
United States, persons receiving copies should make 
appropriate efforts to determine the Copyright status 
of the work in their country and use the work accordingly. 
It is possible that current Copyright holders, heirs or 
the estate of the authors of individual portions of the 
work, such as illustrations or photographs, assert copyrights 
overthese portions. Depending on the nature of subsequent 
use that is made, additional rights may need to be obtained 
independently of anything we can address. The digital 
images and OCR of this work were produced by Google, 
Inc. (indicated by a watermark on each page in the 
PageTurner). Google requests that the images and OCR 
not be re-hosted, redistributed or used commercially. 
The images are provided for educational, scholarly, 
non-commercial purposes. 


WILS 

FOLIO 

Digitized by 


THE LIBRARY Wilson Libra ry 


Gok 'gle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

Digitized by 


Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

Digitized by 


Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA Digitized by 


Gok 'gle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

Digitized by 


Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA CORPVS 

INSCRIPTIONVM LATINARVM-- 


CONSILIO ET AVCTORITATE 


ACADEMIAE LITTERARYM REGIAE 
BORYSSICAE 


ED1TVM 


VOLVMINIS QVARTl SVPPLEMENTVM 


BEROLINI APVD GEORGIVM REIMER 
MDCCCXCVIII 


Digitizffll b' 


Google 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA INSCRIPTIONYM 


7 r’ 

5 2 - 


PARIETARIARYM POMPEIANARYM 

SVPPLEMENTYM 

EDIDERVNT 

AVGVSTVS MAY ET CAROLVS ZANGEMEISTER 


ACCEDVNT TABVLAE CERATAE 

EDITAE A CAROLO ZANGEMEISTER 
ET 

VASORVM FICT1LIVM INSCRIPTIONES 
EDITAE AB AVGYSTO MAY 


PARS I 

TABVLAE CERATAE 

POMPE1S REPERTAE ANNIS MDCCCLXXV ET MDCCCLXXXVI1 
EDITAE A CAROLO ZANGEMEISTER 


BEROLIN1 APYD GEORGIVM REIMER 
MDCCCXCVIII Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA Digitized by 


Gok 'gle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


Digitized by 


Google 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA In compliance with current 
Copyright law, the Univer- 
sity of Minnesota Bindery 
produced this facsimile on 
permanent-durable paper to 
replace the irreparably 
deteriorated original volume 
owned by the University 
' Library. 1991 


Digitized b 1 


Google 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA Ll^ILS 
foUQ 
CN 52-0 
,C<* 

v A: Suppi ■ '■ 

pari i 
TABYLAE CERATAE 

POMPEIS REPERTAE 

ANNIS MDCCCLXXV ET MDCCCLXXXV11 


EDIDIT 

CAROLYS ZANGEMEISTER 


iv s. 


35 


Digitized b' 


Google 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

Digitized by 


Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA PRAEFATIO 


Pompeia felici fortuna repertae sunt anno 1875 tabellae ceratae 
amplius centum quinquaginta. Eas visum est in quarto hoc volumine una 
cum parietariis inscriptionibus edere propterea quod sicut illae, quibuscum 
eis scripturae cursivae lectu difficilis similitudo intercedit, magna ex 
parte delineatis exemplis repraesentandae sunt. 

Anno, quem dixi, 1875 mensis Iulii diebus 3 et 5 in domo ad orientale 
viae Stabianae latus reg. V ins. 1 n. 26 sita, quam L. Caecilii Iucundi 
fuisse postea apparuit, supra septentrionalem partem peristylii') arcae 
ligneae, 0,70 met. utrobique magnae (Mav Bull. dell' Imt. 1876 p. 161), 
effossa sunt fragmenta, intraque eu tabellarum magna copia. Tam arca 
quam tabellae in carbones redactae erant- 1 ), sed fortibus illius assibus 
effectum erat, ut tabellae quamvis fractae tamen ut unius corporis ossa 
eodem spatio inclusa remanerent. In quibus cum effossionum curatores 
animo attento litteras detexissent, Iosephus Fiorelli carbones ob umorem 
admodum friabiles summa cum cautione et diligentia Neapolim in museum 
publicum transportandos curavit. Ibi mox postquam solis calore siccati 
ac durati sunt, ab Vincentio Corazza, papyris evolvendis tunc prae¬ 
posito, frustula unius cuiusque libelli conquisita, digesta, composita sunt, 
denique tabellae singulae marginibus ligneis inclusae, eiusque laboris 
difficultates summas Corazza ita superavit, ut egregiae industriae et. 
sollertiae laude sit dignissimus. Tabellis hoc modo recuperatis lulius 
de Petra, musei praefectus, suum esse recte putavit, sine mora lectionem 
tabellarum aggredi, operam uti necessariam ita maxime arduam et 
molestam, quippe qua oculorum ac mentis nervi periclitandi essent, eoque 
difficiliorem, quod cuitis tandem generis hi libelli essent, ei primo de¬ 
tegendum esset. Ac tanto studio in hanc rem incubuit, ut insequenti 
iam anno editio princeps prodiret, inscripta in hunc nodum: Le tavolette 
cerate di Pompei rinvenute a' 3 e 5 liiglio 1875. Memoria lelta alia Ileale 


‘) Mav Bull. delV Inst. 1875 p. 161 et 1876 p. 162; Niccolini case 
e mon . vol. III: La casa dei banchiere L. Cecilio Giocondo p. 3 et ichno- 
graphia in tab. I. Non recte locum indicavit Aemilius Presviin Pompeji. 
Die neuesten Ausgrabungen von 1874 bis 1878. Lipsiae 1878, I p. 4 et 
tab. I sub v. 

*) Vtrum ignibus, ut vulgo creditur, au putredine, ambigi potest. 
Nam anno 79 non calidis Vesuvii lapillis vel cineribus ambustos esse 
Pompeios Michael Rvggiero demonstravit in opere: Pompei e la regione 
sotterrata dal Vesuvio , Neapoli 1879 p. 26; cf. Mav Fiihrer durch Pom- 
pqji 1893 p. 3. Et in nonnullis tabellis quod cera conservata est, ex¬ 
plicari vix potest, si ligna calore in carbones redacta essent. At obstare 
videtur, quod sigillorum cera soluta est. Vtrum verum sit, methodo 
chemica explorandum erit. 


Accademia dei Lincei il 23 aprile 1876. Roma 1876. 4°. pp. 86, 

tabb. IV [= Alti della R. Accad. dei Lincei ser. 2 tom. III part. 3 
pag. 150—230]. Adiutus est vir de re nostra praeclare meritus ab 
Antonio Sogliano et Felice Barnabei, quorum uterque lectioni ex¬ 
pediendae operam suam praestitit, hic praeterea libellorum quattuor 
n. V. XXIII. CXXXVI1I. CXLIV exempla delineata ad editionem con¬ 
tulit, repraesentata in Petrae tabulis I—IV.*) 

Petra his libellis cuius generis instrumenta continerentur, recte 
agnovit et commentario docte exposuit; nec minus laudandus est 
propterea quod lectionem plerorumque recte investigavit. Quamquam 
consentaneum est in tanta operis difficultate non esse unius expedire 
omnia. Itaque Mommseni rogatu Augustus Mav anno 1876 Petrae 
lectionem cum archetypis contulit in multisque egregie correxit. His auxiliis 
usub Mommsenus, qui praeterea tabellas ipse inspexerat, nonnullas quae 
maioris momenti sunt recognoverat, n. XLV paginas 2 et 3 descripserat, 
eodem anno de universo hoc instrumentorum genere commentarium 
luculentum adiunctis ipsis selectorum libellorum verbis edidit in Hermae 
vol. XII p. 88—141 (Die Pompeianischen Quittungstafeln des L. Cae¬ 
cilius Iucundus). — Anno sequenti Mommseni consilio cura mihi 
mandata est libellorum in hoc supplemento edendorum secundnm 
leges Corpori dictas, nisi quod rei proprietate dignum esse visum est 
maiorem numerum imaginum addere, quibus antiqui characteres quam 
fidissime exhiberentur. Earum utilitas ad baec fere spectat. Primum 
lectionis a nobis propositae rationem reddunt; deinde scripturam 
tabellarum cursivam, cuius his vix exstant exempla vetustiora, tanta 
copia et varietate repraesentant, ut non solum palaeographiae magno 
fructui sint sed etiam manibus diversis propositis ad ipsas tabellas 
interpretandas non parvi sint momenti. Denique necessaria sunt delineata 
exempla ad repraesentanda fragmenta vel dubiae lectionis partes, 
quippe quae typis vulgaribus exprimi nequeant. Hoc propositum 
quod assecuti sumus, insigni musei Neapolitani debetur favori ac 
munificentiae. Petra enim iam in ipsius musei usum tabellarum 
imagines, quae ipsius lectiones redderent, delineari iusserat. Has ipsas 
nobis utendas dedit mihique liberaliter permisit, ut quibuscumque ab 


*) Commentarii ad haec instrumenta spectantes, qui deinceps usque 
ad annum 1877 prodierunt, compositi sunt in eph. Archivio storico per 
le provincie napol.ll (1877) p. 176. Eorum potiores infra suis locis 
memoravi. 

35* 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


ne 


SVPPL. 


archetypis differre mihi visae forent, ea corrigerentur. Atque illi quidem 
consortio utilissimo acceptum referemus, si talis iam prodit haec editio 
qualem studia antiquitatis desiderant, communis tam musei quam nostra 
opera. 

Mihi igitur ante omnia ii libelli, quorum imagines in hoc volumine 
repraesentandas esse constitueramus, pertractandi erant. Eum laborem 
exsecutus sum Neapoli annis 1877 et 1878’), laborem eo difficiliorem, 
quod meum erat non solum ea, quae iam lecta erant, recognoscere, 
verum etiam partes omnium obscurissimas, non lectas omuino aut certe 
nondum satis expeditas oculis scrutari, divinando cx carbouum latebris 
eruere. Quae res non improspere cessit, nisi quod me omni contentione 
operi incumbentem febris non una vice invasit. Lectione stabilita 
imagines corrigere coepi. Eae a papyrorum delineandarum officilialibus 
Vincentio Crispino, Ludo vico Corazza, Vincentii filio, nonnullae ab Carolo 
Orazj, denique una pagina ab Iohanne Malesci 1 ) diligentia laudabili 
factae et Petrae, cuius lectionem in plerisque omnibus reddebant, sub¬ 
scriptione iam approbatae erant. Photographi arte parum profici potest 
in his tabellis reddendis, nec fere nisi in iis partibus, quae atramento 
scriptae et bene servatae sunt, aut in paucissimis paginis graphio in¬ 
scriptis, in quibus cera adhuc superstes est. Quare illa exemplu manu 
delineata sunt lapidis plumbei stilo. Laboris eius difficultas maxime in 
eo posita est, quod singulae litterae aut lineae, ut accuratissime suo loco 
chartae inscribantur, multa opera investigandae sunt (vide p. 279) 
augeturque etiam eo, quod cavendum est, ne tabella friabilis versando 
pessumdetur neve circino vel alio instrumento molles tabellarum carbones 
vel leviter tangantur. In corrigendis bis exemplis a Crispino et Corazza, 
quibus mutanda quae essent, in singulis schedulis adumbrabam, promptissi¬ 
mis semper animis indefessisque me adiutum esse libens profiteor. Minores 
particulas in imaginibus ipse correxi, non solum ut tempori parcerem sed 
maxime eo consilio, ut scripturae cursivae, quae papyrorum delinea- 
toribus minus cognita esset, ductus antiquos ubique restituerem, ad 
quam rem innumerae lineolae mihi delendae aliisque mutandae erant. 
Paucas paginas (ex. gr. n. CXLII pag. 5) integras a me ipso denuo de¬ 
lineandas duxi, cum earum litterae tam evanidae et implicatae essent, ut 
difficile esset eas reperire, difficilius veram earum formam depingere. 
Imagines illae tali tantoque labore communi factae refectae iam sunt re¬ 
petitae et impressae methodo mere mechanica photographi, lithographi, 
zincographi. Additae sunt p. 302 et 310 tres paginae bene conservatae 
(n.XXI p.5, XXV p. 2 et 4) ex archetypis ipsis photographice exceptae anno 
1878, ut eiusmodi quoque imaginum specimine lector uti posset. Eae effigies 
in societatis palaeographicae Londiniensis sylloge: Fac similes of ancient 
manmcripts vol. II tab. 159 expressae sunt ab Eduardo Maunde 
Thompson, musei Britannici summo praefecto, cui roganti ectypa nostra 
photographa in hunc usum libentes concesseramus. 

Insequentibus annis Iosepho Fiorellio, penes quem antiquorum Italiae 
monumentorum summa cura erat, et Iulio de Petra auctoribus eorum 
quoque libellorum, quorum hac editione imago non comprehenditur (sive 
fragmenta sunt minoris momenti sive signatorum elenchos solos ex- 


’) Ab Septembri ad Novembrem a. 1877, ab 20 Apr.—8 Iun. et 
26 Aug.—9. Oct. 1878. 

*) Ludovicus Corazza delineavit n. v (pag. unam), vi (3). ix (3). 
xt (3). . xvi (3). xvii (4). xix (3). xxi (3). xxiv (4). xxv (4). 

xxix (8). xxxi (1). xxxiv (3). xxxvii (3). xxxvm (4). xl (4). 

xliii (3). xlv (4). xlvi (4). il (2). li (3). lii (2). liv (2). 

LVII ( 2 ). LVIII ( 4 ). LIX ( 2 ). LXIII ( 1 ). LXIV fl). LXVIII ( 1 ). LXXIII ( 1 ). 
LXXVII ( 1 ). LXXIX ( 1 ). LXXXII ( 1 ). LXXXIV ( 1 ). LXXXV ( 1 ). LXXXVIII 
( 1 ). LXXXIX ( 1 ). XCIII ( 1 ). XCIV ( 1 ). XCVI ( 1 ). XCVIII ( 1 ). IC ( 1 ). 
CHI ( 1 ). CVII ( 1 ). CVIII ( 1 ). CXV ( 1 ). CXVII ( 1 ). CXXXVIII ( 3 ). CXLV 
( 5 ). cxlvi ( 4 ). cxLvii ( 4 ). cl ( 2 ). cliii ( 1 ). — Vincentius Crispino 
n. i ( 2 ). hi ( 1 ). iv ( 1 ). vii ( 4 ). viii ( 2 ). xii ( 3 ). xv ( 3 ). xx ( 3 ). 
xxi p. 2 ( 1 ). xxiii ( 2 ). xxx ( 3 ). xxxii ( 4 ). xxxv ( 4 ). xxxix ( 4 ). 

XLVII ( 3 ). XLVIII ( 3 ). L ( 1 ). LIII ( 2 ). LV ( 2 ). LVI ( 2 ). LX ( 2 ). 

LXI ( 2 ). LXV ( 1 ). LXVI ( 1 ). LXVII ( 1 ). LXIX( 1 ). LXX ( 1 ). LXXI ( 1 ). 
LXXV ( 1 ). LXXVI ( 1 ). LXXVIII ( 1 ). LXXX ( 1 ). LXXXVI ( 2 ). LXXXVII 
( 1 ). XC ( 1 ). XCI ( 1 ). XCII ( 1 ). XCV ( 1 ). C ( 1 ). CI ( 1 ). CII (I). 

CIV ( 1 ). cv ( 1 ). CVI ( 1 ). CIX ( 1 ). CX ( 1 ). CXI ( 1 ). CXII ( 1 ). 

CXIII ( 1 ). CXIV ( 1 ). CXVI ( 1 ). CXXXIX ( 1 ). CXLI ( 5 ). CXLIII ( 5 ). 
cxliv ( 4 ). c xlviii ( 2 ). cli ( 3 ). — loh. Malesci n. xiv ( 1 ). — Carolus 
Orazj n. ii ( 2 ). x ( 3 ), xviii ( 1 ). xxii ( 4 ). xxvi ( 4 ). xxxm ( 3 ). 

lxii ( 2 ). lxxiv ( 1 ). lxxxiii ( 1 ). xcvii ( 1 ). cxvui ( 1 ). CXLII ( 5 ). 


hibent), exempla delineata sunt. Id quod optimo consilio factum est* 
Nam eae imagines scripturae ductus nunc quidem apparentes, sed tempore 
procedente fortasse evanescentes conservabunt atque ad nostram certe 
editionem hanc utilitatem praestiterunt, ut secundum eas fragmenta typis 
accuratius exprimi possent. In his tabellis si quae aliter tum legeram, ea 
cum delineantibus communicavi, sed ipsae imagines a me non sunt cor¬ 
rectae. Tam haec quam illa exempla delineata museum Neapolitanum 
nobis utenda dedit ac liberalissime permisit, ut donec nostrae imagines 
expressae et editio absoluta esset, apud nos adservarentur; cuius bene¬ 
ficio summo operam nostram plurimum adiutam esse grato animo 
profiteor. 

Iam vero temporis illud spatium, quod annis 1877 et 1878 Neapoli 
degere potui, suffecit pertractandis illis tabellis, quarum delineata 
exempla in hoc supplemento edere constituimus, non suffecit reliquis 
recognoscendis vel, si fieri posset, eis partibus, quae plane occultae 
erant, primum detegendis legendisque. Itaque cum diutius me ab 
Heidelberga abesse per praefecturae meae bibliothecariae rationes non 
liceret, rogavi Petram permitteret, ut partem eorum libellorum Heidel- 
bergam mecum portarem, ubi maiore cum otio rem difficillimam peri¬ 
clitarer. Idque intercedente Mommseno tum nobis concessum est tam 
a Petra quam ab summo regni Italici ministerio, liberalitate numquam 
non satis laudanda, ita ut anni 1877 mense Novembri tabellas XXXI') 
diligentissime involutas et urca forti elusas trans Alpes usque ad 
Nicrum mecum ferre possem. Sed spes fefellit. Nam mox intellexi, 
sub sole septentrionalis climatis nedum ad lychnorum lucem longe 
pauciora in his tabellis agnosci posse quam in splendore caeli Neapolitani, 
quin etiam oculos licet sanos et fortes tam affici, ut non solum inutile 
sed periculosum esse appareret, in hac regione partes omnino nondum 
lectas investigare et explicare velle. Itaque mense Aprile anni 1878 
tabellis Neapolim reportatis ibi opus urguere pergebam. 

Multa eorum, quae tum emendaveram vel primum detexeram, paullo 
post roganti tradidi Mommseno, qui iis usus est partim in commentarii 
sui editione italica, quae prodiit in Giornale degli scavi di Pompei, 
nuova serie vol. III n. 28 (Neapoli 1879, 4°) coi. 69—114 hoc titulo: 
Le tavolette Pompeiane , quietanze a L. Cecilio Giocondo , per 1\ Mommsen. 
Traduzione dell' avv°. Dario Bertolini , riveduta dalt Autore,*) partim in 
huius syllogae volumine X anno 1883 edito, Indicibus I et II, quibus 
nomina (p. 1062) et cognomina (p. 1090) virorum et mulierum 
Pompeianorum ad meam recensionem exhibuit. 

De Petra editionis suae supplementum parvum inseruit eidem ephemeridi 
Giornale degli scavi 1879 coi. 114—116, quo fragmenta a—x [apud nos 
n. CXXI—CXXVI. XLIV. CXXVII-CXXXIV. XLI. XXXVI. 
XLII. CXXXV. CXXXVI. CXL. CXLIXJ exhibuit. 

Anno 1885, postquam libellorum commentarium conscripsi et 
imaginum maximam partem phototypice lapidibus refingendam curavi, 
Neapolim redii, ut tabellas a me nondum inspectas cum Petrae et 
Manii lectionibus conferrem et quoad fieri posset expedirem, cetera- 
rumque partes nonnullas denuo recognoscerem. Sed infeliciter accidit, 
quod Aprile et Maio mensibus, quos in hoc labore consumpsi, propter 
pluvium vel certe nubilum caeli statum tantum afuit, ut partium 
prorsus inexploratarum lectionem reperire possem, ut ne illa qui¬ 
dem, quae antea videram, omnia investiganti tunc apparerent. Sed 
sperari licet, ut opinor, fore ut iis, quibus Neapoli diutius morari 
datum erit, etiam plura eruere contingat. Ad caeli tunc intemperiem 
accessit, quod nonnullarum tabellarum statum vi pluviae et solis deterio¬ 
rem interea factum esse observavi. Nam tempore inter annos 1878 et 
1885 interposito in musei conclave, in quo hi carbonum thesauri collo¬ 
cati erant, imbribus desuper ex tecto immissis quaedam tabellae (ex. gr. 
n. LVII tab. III et n. LVIII tab. II) laesae erant et in particulas minimas 
tam comminutae, ut pessumdatae essent. Praeterea tabellarum in usum 


') Erant hae: lib. xvi tab. a. b. c, xviii a. b. c, Lxv a. c, lxvi a. b. c, 
lxvii a, lxviii a. b, lxix a. b, lxxvii a. b. c, lxxx a. b. c, lxxxiii a. b. c , 
ic a. b. c, en a. b. c. 

4 ) Haec editio cum prioris (vide p. 275) paginas in margine indicet, 
plerumque priorem attuli solam; ambas composui ad hoc exemplum fef 

„ Vn. n 19J _ ioq r v 


Digitized by 


Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


m 


TABVLAE CERATAE 


hominum curiosorum intra armaria sub vitro expositarum partes illae, quae 
meridiem sive fenestram versus respiciebant, meridianis horis non raro 
solis radiis ita affectae erant, ut' carbones in frustula multa non sine 
crepitu dissilirent. Quod damnum ne latius procederet, cavere curatores 
musei rogavimus. 

Domum illam, in qua tabellas repertas esse supra dixi, bis ipsis patuit 
fuisse L. Caecilii Iucundi. Nam exceptis n. I, antiquissima apocha anno 
p. Chr. 15 conscripta L. Caecilio Felici, cuius Iucundus filius erat aut 
certe heres, et n. CXXXVIII, de qua vide p. 426, nulla alius debitoris 
nisi Iucundi nomen testatur. Ea res confirmatur iis, quae in his ipsis 
aedibus vel e regione earum inventa sunt, paucis hoc loco comme¬ 
moranda : 1) amphora, quam taberna ad dextram aditus posita (n. 27) 

prodidit, inscripta ( Bull. dell' Inst. 1876 p. 24): Caecilio Jucundo 
ab Sexsto Metello. — 2) programma ad sin. eius tabernae pictum 
(Bull. 1. 1.): Ceium Secundum, 11 vir(um) Q. S. Caecili Iucundi 1 ) ro_ 
gam(u$). — 3) programma ad dextram eius tabernae pictum (Bull. 1.1.) : 
Holconium I^riscum II vir(um) i. d. <1. r. p. o. v. f. Iucundus rog(at). — 
4) programma in aedium (VI 14) exadversum positarum muro inter 
n. 20 et 21 pictum (Bull. 1876 p. 149): Caecilium Capella(m) II (virum) 
Iucund(us) facit. — Denique 5) in atrio herma cum Iucundi ipsius, fere 
quadragenarii, protome aenea suo loco stetit inscripta (Corp. X 
n. 860): Genio L(ucii) nostri Felix l(ibertus). Domus, quam Mavivs 
descripsit Bull. dell ’ Inst. 1876 p. 149 sqq. et Geschichle der decorativen 
Wandmalerei (Berolini 1882) p. 414 sq. 9 ), ornamentis suis et eximiae 
artis picturis, inter Augusti et Claudii tempora effictis, argentarium 
dominum monstrat facultates habuisse haud parvas. Ad fullonicam, ad 
quam complures Iucundi apochae spectant (cf. p. 426), recte videtur relata 
esse pelta marmorea in peristylio reperta, olim nutem fortasse in uno ex 
intercolumniis suspensa, qua Minerva et ulula repraesentatae sunt; cf. 
Mav Bull. 1876 p. 150. 

Libelli n. I anno p. Chr. 15, n. II a. 27 conscripti sunt, ceteri omnes 
sunt annorum 52—62.*) Itaque cum cistam tabulas continentem in usu 
esse anno 62 desierit, eam terrae motu, qui Pompeios anno 63 Febr. 5 
afflixit, probabile est obrutam esse (Mommsen in Hermae vol. XII p. 90), 
licet haec domus clade illa non magnum damnum passa esse videatur 
(Mav Wandmalerei 1882 p. 446). 

Latitudo tabellarum varia est inter 100 fere et 145 millesimas metri, 
altitudine minore. Minimus libellus est n. XXIII, latus 91, altus 72 min. 

Triptycha sunt numero longe maiore quam diptycha, quorum non 
habentur amplius octo decemve (n. I. IV. L. LXIV. CXX1I + CXXIII. 
CXXIV? CXXV? CXXXVIII. CXXXIX. CXL). 

Lignum est sicut Dacicarum reliquarumque omnium (ex. gr. apud 
Mogontiacum et Salaburgum repertarum) ahiegneum pineumve. Fabricandi 
modus idem hic agnoscitur qui in illis (v. quae diximus vol. III p. 922), 
ut non serratura sed fissura codicis 4 ) tabellae conficerentur, quo hoc 
assecuti sunt, ut tabellae inter se aptarentur accuratissime et, si adul¬ 
terina supposita esset, fraus primo obtutu deprehenderetur. 

Margo inferior in his quoque, antequam codex diffinderetur, ad si¬ 
nistram et ad dextram perforatus est, ut linis per foramina bina trans¬ 
missis libelli cuiusque tabellae infra colligarentur quasi vertebratae vel 
longioribus linis adhibitis totus quoque libellus circumcirca convolvi 
posset. In diptychis ad hoc sigillorum filo uti poterant. 

Triptychi paginae 1 et 6 levigatae sunt, ut pro operculo essent nec 
inscriberentur instrumento ipso sed aut vacuae relinquerentur aut, quod 
in paucis factum est, summarium libelli sive in hac sive in illa nota¬ 
retur. Cf. p. 433 cap. VII. 


*) Quintus et Sextus Caecilii Iucundi huius filii videntur fuisse. 

9 ) Cf. Niccolini case e monumenti vol. III: La casa dei banchiere 
L. Cecilio Giocondo, p. 1 —4 cum tabulis duabus. 

*) Non, ut prius Dutabatur, annorum 53—62; cf. ad n. IV. 

4 ) Cato p. 37 ed. Iordan: Iussi caudicem proferri , ubi mea oratio scripta 
erat de ea re, quod sponsionem feceram cum M. Cornelio. Tabulae pro¬ 
latae. Hae tabulae, ex quibus caudex constabat, ceratae haud dubie 
fuerunt; itaque litterae stilo verso (Horat. serm. I 10, 72) lata eius parte 
induci et deleri facile poterant. Ne autem ductus in ipso ligno, in quod 
stilus penetrare solebat, remanerent, Varro partem quandam prorsus 
deleri lubens dixit: Enim vero usque istuc ad lignum dele. 


Paginae 2, 3, 5 ita excavatae sunt, ut quadratum fleret, quod cera 
tenuissima inducta ad scribendum aptaretur, margines autem exstantes 
impedirent, quominus Bcriptura attereretur. 

Pagina 4 in ipsa media parte striam habet excisam ad recipienda 
signatorum sigilla. In plerisque libellis reliqua paginae 4 pars non 
excavata est sed levigata, in eaque signatorum nomina sigillis eorum 
adseripta sunt atramento in ligno nudo columnae dextrae solius, ut 
sinistra vacua relinqueretur. In solo n. XCV1I ambae columnae nomi¬ 
nibus occupatae sunt, sicut in signatorum laterculis eis, qui scari- 
phati sunt. In nonnullis enim libellis quarta quoque pagina aream 
excavatam ceraque inductam habet, in qua signatorum nomina graphio 
ita exarata sunt, ut praenomen et gentile in sinistra, cognomen in 
dextra columna legantur (n. XVII. XL. XLVI. CXLI—CXLIII. 
CXLV—CXLVII) aut nomina omnia in dextra columna scripta sint, 
sinisteriorc vacua relicta (X. XI. XV. XXI. XXIV. XXIX. XXXIX. 
LVII. LVIII); in quorum libellorum his XXI. XXIV. XXIX. LVIII 
sola columna dextra excavata, margine munita ceraque inducta est. 
Signatorum elenchi, tam qui graphio quam qui atramento scripti sunt, 
a librario uno tenore calligraphice exarati sunt, non ab ipsis signatori¬ 
bus, excepto uno libello n. LVIII (vide p. 429 sub finem). 

Extra ordinem in n. V. VI. VII. XXXI. XXXVIII. CLI quaedam 
nomina in eadem columna non solum atramento sed graphio quoque 
scripta occurrunt. Vtra scriptura prior sit, cum ex ductibus ipsis, inter 
se mixtis sed intuenti non simul apparentibus, dignosci vix possit, 
certo tumen statui potest, signatores quosdam vel (ut plerumque) 
breviter, i. e. uno nomine, vel (ut n. CLI) plene praenotatos esse graphio, 
antequam laterculum totum librarius calligraphus calamo perscriberet. 
Inde facile explicatur, quod n. VII 23 et XXXVIII 22 apocharius alio 
loco videtur graphio notatus esse quam quo adsignavit. Vide quae de 
hac re dixi p. 429. 

Exemplum instrumenti interius sive authenticum ita in libellis fere 
omnibus clausum est, ut linum coram testibus circum tabellas primas 
duas volveretur eiusque capita in striam paginae quartae revocarentur, 
postremo in hac stria ceris impositis signa imprimerentur. Lini in non¬ 
nullis libellis reliquiae habentur, ut tamen quantis filis compositum 
fuerit, non possit certo agnosci. Quaedam lina possunt certe fuisse 
triplicia, in n. XLIX videtur quadruplex. In n. CXLI discerni licet tabellas 
lino iam constrictas fuisse, antequam index in pagina 1 conscriberetur. 

Vt linum tabellis I et II melius iuhaereret, in summis et infimis 
earum marginibus incisurae singulae factae, quibus linum colligantes 
iniecerunt. Earum imaginem ex libello n. LXXV1I petitam infra subieci. 

margo superior tabulae I. 

p«g. i 


a 


margo superior tab. II. 

s margo inferior tab. II. 

I -U- j 


margo inferior tab. I. 


Ad eundem finem ex paginae 1 marginibus summo et imo, ut linum 
melius adsideret, canaliculus brevis incisus est. Vtriusque incisurarum 
generis exempla vide in marginibus libellorum VII p. 4, X p. 4, L p. 4, 
XVII p. 3, CXLI p. 1. Vt libellus melius adservaretur, linum sigillis 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


TABVLAE CERATAE 


SVPPL. 


999 


suppositum in nonnullis certe libellis adbibitum est ad colligandum 
codicem totum, ad quod etiam in sexta pagina incisurae factae sunt, 
ex. gr. in n. CXLI et GXLII et (quod Ludovicus Corazza roganti mihi 
confirmavit) CXLIV. Contra in n. LXXVII, quem supra memoravi, 
tertiam tabellam carere incisuris certum est. 

Illo igitur tempore nondum repertum erat linum per foramina 
bina a summa et ima parte striae traiici ad paginam primam, ut tabellis 
prima et secunda colligatis interius exemplar melius clauderetur. 

De qua re exstant testimonia haec. Paulus sentent. 5, 25 § 6: 
amplissimus ordo decrevit eas tabulas , quae publici vel privati contractus 
scripturam continent, adhibitis testibus ita signari (signaverit codices), ut 
in summa (‘excidit fortasse et ima ’ Mommsenus vol. III p. 922) marginis 
ad mediam partem perforatae triplici lino constringantur atque impositae 
[impositum codices] supra linum cerae signa imprimantur, ut exterioris 
scripturae fidem interior reseret (sic pro tradita lectione reservaret nunc 
proponit Mommsenus, verborum terminationes in hoc titulo mire 
corruptas esse monens). Ad idem senatus consultum non dubium est 
quin pertineant quae Suetonius Nerone 17 tradit: adversus falsarios 
tunc primum repertum, ne tabulae nisi pertusae ac ter lino per foramina 
traieclo obsignarentur. Secundum hoc senatus consultam Neronis tempore 
factum tam tabellae Dacicae saeculi secundi quam diplomata vetera¬ 
norum perforata sunt. Sed horum unum difficultatem movit n. I, 
Stabiis repertum, cum ex Claudii constitutione anni 52 descriptum sit et 
foramina tamen illa iam exhibeat. Eam rem ut explicarent, homines 
docti ad varias coniecturas confugerunt parum probabiles. Nam Petra j 
quod pag. 5 statuit senatus consultum illud confirmasse tantum modo j 
usum veterem, prorsus refutatur eo, quod Suetonius testatur: ‘tunc ! 
primum repertum’. Et perperam Manciuius p. 68 sibi persuasit, ad j 
testamentorum tantum tabellas spectare verba Suetonii, cum tamen j 
hoc quidem loco testamenta minime significari insequentia doceant. ! 
Immo hoc statuendum mihi videtur, diploma n. I non ipso anno 52 nec 
puullo post, sed post illud senatus consultum demum factum esso. Ilue 
convenit quod elementa Claudiana ab eo diplomate absunt, ex qua re et 
ipsa concludendum est (vide Buechelerum apud Mommsenum vol. III Suppi. 
p.2007) scriptum esse post mortem Claudii. Ac fieri potest, ut tum de¬ 
mum usu receptum aut potius lege senatusve consulto stabilitum sit, ut 
exempla ex constitutionibus aeneis descripta et ipsa ex aere fierent. Tempus 
autem senatus consulti illius iam accuratius definiri potest libellis Pom- 
peianis, quippe qui non, ut huc usque putabatur, omnes ad priscum usum j 
instituti sint, sed novae quoque normae testimonia exhibeant. Ac primum 
quidem in triptyclio n. CLII foramina secundum senatus consulti illius 
praeceptum immissa clare agnoscuntur. Subieei figuras paginarum 3 et 
4, significatis in hac praeter quattuor foramina etiam sigillorum (s) locis. 


pag. 3. 


0) (3) (2) | 


M) pag. 4. (4) 


S 


S 


S 


s 


s 

. _ 

(3) 


(0 


Terminus, ante quem hoc instrumentum conscriptum est, terrae motu 
5 Febr. 63 definitur, quo, ut supra p. 277 dixi, arcam tabellas continentem 
obrutam esse Mommsenus recte statuit. Sed ipse eius annus ni fallor 
investigatus est. Scriptura enim libelli licet fere pessumdata sit, tamen 
ex iis, quae legere potui, probabile est in eo memoratum esse Claudium 
Verum duovirum, quem hoc munere functum esse ab 1 Iui. 61 usque ad 
30 Iun. 62 ex apocha n. CLI mense Ianuario anni 62 perscripta intelle¬ 
gitur. Praeterea autem triptychum n. CLV quamvis mutilum sit, adhuc 
tamen in prima tabella in marginis superioris parte media foramen 
certum ostendit (vide p. 410 et 414 imagines P* et P 1 ). Quod in¬ 
strumentum anni est 61, mensis incerti nisi quod Rusonis consulis mentio 
libellum post Februarium et verba kalendis Novembribus primis (v. 19) 


ante Novembrem ac fortasse plus uno mense prius scriptum esse de¬ 
clarant. Inde sequitur senatus consultum factum esse hoc ipso anno 
p. Chr. 61. Quod autem libellus n. CLI mense Ianuario anni 62 exaratus 
his foraminibus caret, facile ita explicatur, ut per neglegentiam tabellas 
etiam tum adhibitas esse statuamus ad recentem iussionetn nondum in¬ 
stitutas. 

In omnibus libellis bina exemplaria scripta sunt vel certe scripta 
fuisse putanda sunt. Interius exstat in pagina 2 (inde ab a ad b figurae 
subiectae) et pagina 3 (ab c ad d), exterius non, ut in Dacicis, in paginae 4 
columna sinistra 1 ) incipit et dextram columnam signatorum nominibus 
(< 7 —n) reservatam transiliens in pagina 5 desinit, sed solam paginam 5 
occupat decurrens ab o ad p; extra ordinem in paginae 4 columna 
sinistra interius exemplum atramento repetitum est (ab e ad /), ut 
tamen pagina 5 non vacua relinqueretur, sed in ea alterum exemplum 
exterius inscriberetur (v. p. 418 coi. 2)*). 


pag. 2. pag. 4. 

S 

9 

S 

h 

a 
s 

i 

s 

k 

s 

l 

b 
s 

s 

n 

0) W 

! 

1') 


i <4 


pag. 3. pag. 5. 


(1) (2) 

C) (-) 


C 

1 

1° ; 

t 


r/ 

1 

! 4 
Postquam interius exemplar lino circumvoluto (cf. Vlpianus Dig. 37, 
11, 1 § lOseq.) et signis in pag. 4 impressis clausum, exterius 
additum, totusque libellus lino linisve ligaturae clausus fuit, extrin¬ 
secus atramento breviter notabatur, ad quam rem pertineret libellus, 
ut in arca vel capsa reposita inveniri facilius posset. Itaque 
in omnibus fere margini externo inscriptum atramento est ad haec 
exempla perscriptio A. Messio Fausto (n.LII) vel perscriptio Epidi Trophimi 
(n. LXXXIV) vel perscriptio auctionis lintiariae Ptolemaei , Masylli filii, 
Ale.vsandrini (n. C) vel cliirograp(Jt)u(ni) Privati (n. CXLVIII). Vide 
p. 434 cap. VIII. Singulari exemplo in n. CIV pagina prima graphio 
scriptum est nomen Dorophori quod fortasse et ipsum est apochantis. 
De singulis his rebus cum plura composita sint in Summario, hoc loco 
restat ut memorentur observationes, quae insequuntur. 

In arca libellos ita repositos fuisse, ut non iacerent, sed starent mar¬ 
ginibus inscriptis sursum exstantibus cum per se sit consentaneum tum 
inde patet, quod macula e sigillis liquefactis in pagina 4 nata ad liga¬ 
turae foramina versus latior est. 

Iu compluribus exemplis interioribus, quae non chirographaria sunt, 
pecuniae summa et creditoris nomina ceteris minus alte in ligno incisa 
et parum conservata sunt difficiliusque leguntur. Quae res inde re¬ 
petenda mihi videtur, quod Iucundus ante auctiones singulas in maiore 
libellorum numero a librario suo paginas 2 et 3 inscribendas curavit 
spatiis relictis ad summam et nomina, ut auctione absoluta haec sola 
addenda essent. 


') Ea ut ad hanc rem latius spatium praeberet, sigillorum stria cum 
foraminibus non ut olim in ipsa media parte sed paullo propius a dextro 
margine immissa est. 

3 ) Triptychum n. xxv ex variis lateribus repraesentatum exhibet opus 
Niccolini case e monumenti vol. II: Descrizione generale tab. LX (ubi 
tamen ex. gr. non recte effictum est in fig. 3, quod libelli pars media 
non lino sed fascia ligata est). 


Digitized by Gougle 


Qriginal from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


TABVLAE CERATAE 


Nonnulli libelli prioris scripturae reliquias iu ipso ligno nudo ex¬ 
hibent, quibus permixtis cum instrumento ultimo lectio valde impeditur. Iu- 
cundus igitur iisdem tabellis tempore procedente ad complura instrumenta 
usus est cera nova inducta sed in ligno ipso prioris scripturae vestigiis 
remanentibus. Plane singulare est quod in n. XXXII observavi. Ibi 
enim summae numeri, creditoris nomina utroque loco, consules anni 56 
in consules anni 57 permutati sunt. Res non fraude videtur explicanda 
esse, sed ita, ut lucundus tabellis anno praecedenti ad simile instrumen¬ 
tum adhibitis vel certe destinatis iam uteretur mutatis iis, quae mutanda 
essent. Quod autem dies et mensis prius non fuerunt scripti alii, id 
inde repetendum esse nunc putaverim, quod anno 56 apocha ea non ad 
finem perducta, sed omissa erat, antequam dies et mensis indicati essent; 
nam mensis Aprilis convenit Neroni et Calpurnio consulibus anni 57, 
non convenit Duvio et Clodio cos. a. 56. 

Diptycha quamquam pauca supersunt et mutila, tamen qua 
ratione instrumenta iis comprehensa sint, agnosci licet, maxime ex 
n. CXXXVIII. Figuras infra exhibui. Foramina bina (1) et (2) 
ligaturae causa ut in triptychis ad marginem inferiorem immissa 
sunt. Pagina 1 vacua relicta pro tegumento erat. Paginis 2 et 3 ex¬ 
emplum interius inscribebatur decurrens ab a ad b et ab c ad d. Iu 
pagina 4 media stria non excavabatur, sed sigilla imprimebantur in 
ipso ligno nudo. Linum clausurae causa circum diptychum volvebatur, 
at eius capita in pagina 4 media coirent sigillis deinde obtegenda; ad 
quod firmandum in his quoque libellis sicut in triptychis incisurae 
singulae in summo et imo margine tabellarum insunt; foraminum enim 
par ad hanc rem, ut vidimus, Neronis imperio institutum in diptycho 
exstat nullo. Sigillis adseribebantur in columna dextra nomina signa¬ 
torum atramento; n. CXXIV, in quo fortasse graphio exarata sunt 
erantve, num diptychi sit fragmentum dubium est. In paginae 4 sinistra 
columna item ntrainento exemplar exterius scriptura transversa exarabatur. 


pag . 1. pag, 2. pag. 4. (2) (i) 

k I 


rf 


In n. LXIV, cuius non restat nisi dimidia tabellae secundae pars, in 
paginae 4 columna sinistra nihil inscriptum est praeter indicem instrumenti 
{chirographum C. Tetti Fausti)*, itaque aut exterius exemplar in pagina 1 
(nunc deperdita) perscriptum erat aut, id quod probabilius est, exterius 
exemplar extra ordinem in brevis summarii vel indicis formam contractum 
est (vide p. 420 coi. 2). De diptycho antiquissimo (n. 1) quid iudicandum 
sit, ad ipsum adnotavi. — Extrinsecus in margine summo breviter atra¬ 
mento sicut in triptychis indicare solebant, ad quem hominem quamve rem 
instrumentum pertineret; sed is titulus conservatus est in solo diptycho 
n. LXIV. — Diptychum his simile repraesentatum est in pictura Pom- 
peiana n. 1727 apud Helbigium, Wandgemalde , Lipsiae 1868 p. 414. 

Ex iis, quae supra de tabellis in carbones redactis, de cera absumpta, 
omnino de libellorum statu qui nunc est exposui, lectionem certam patet 
plerumque non sine summis et huic monumentorum generi propriis 
difficultatibus reperiri posse. Paucissimae paginae litteras in cera ipsa 
superstites exhibent et commode leguntur, maxime interiora exemplaria, 
quae calligraphice exarata sunt. Ceterae omnes ita iam comparatae 
sunt, ut in ipso ligno nudo, in quod olim per ceram tenuissimam stilus 
penetraverat, scriptura investiganda sit summa utique oculorum mentisque 
contentione. Complures viri docti, ex quibus Carolum Georgium Brvns, 


clarissimae memoriae iurisconsultum, honoris causa nomino, cum me 
anno 1877 in museo Neapolitano huic labori incumbentem viserent, 
tabellas a me tum examinatas iuspicientcs sibi nec volam nec vestigium 
apparere affirmaverunt. Ac profecto in permultis ductus ita latitant oculos¬ 
que fugiunt, ut vel perito tabella diu sursum deorsum versando intuenda 
sit, priusquam reliquias in ea omnino exstare discernere possit. Evanidae 
fractaeque litterae tam ambiguae saepe et fallaces sunt etiam in calli- 
graphis exemplaribus, ut facile excusetur, si quis velut Pollione pro 
Palfurio vel dii ordiinii pro ab Philadelpho legerit. 

Legendi difficultates in quibusdam magnopere auctae sunt eo quod in 
ligno inter litteras rimulae lineis similes exstant vel vestigia prioris aut 
adeo priorum scripturarum apparent permixtae cum novissima, quibus 
rebus labor imponitur plane portentosus. Accedit aliud hoc. In pleris- 
que tabellis res ita comparata est, ut nullus versus nedum vocabulum 
integrum oculo simul appareat, saepe ne litterarum singularum quidem 
lineae omnes. Itaque, cum etiam speculi usus in his sit fere nullus, 
litterae, mox vocabula ex lineis separatis anquiri et componi non 
possunt nisi describendo. Is autem labor maxime arduus est propterea, 
quod uno quidem obtutu prima saepe litterae linea sola apparet, altera 
non reperitur nisi aliorsum inclinato carbone friabili, eodemque 
modo pergendum est ad reliqua. Iam vero describendi ars in eo 
maxime posita est, ut in apographo singulae lineae eadem plune figura, 
quam in archetypo habent, eademque positione, quae iis in illo 
cum proximis intercedit, accuratissime reddantur. Atqui post primam 
delineatam expiscanda secunda linea; sed ut haec illi in charta recte 
addatur, deuuo quaerenda est illa, eaque opera, tam oculos quam 
animum defatigans, continuanda est usque ad finem paginae vel tabellae. 
Quodsi apograpbum tali tantoque labore recte feceris, id ipsum verba 
vera plerumque facile tibi aperiet, si minus, labor erit irritus. 

Ea exempla, quae non a tabellione calligrapho sed a creditore ipso 
exarata sunt, magua ex parte, etiamsi bene conservata restent, lectionis 
sunt perdifficilis, difficilioris, si evanida vel mutila sunt. In quibus 
legendis quantopere errare vel peritus possit, exemplo sunt n. XLVI 
v. 27, ubi frvgi pro arvm, n. CXLII p. 5, in qua, ut alia omittam, 
n VIR 1 VRII DIC I PRIValn» pro SOLVTIO RIH PVBL- | OB FVLLONIC, 11. CXLIU 
pag. 5, in qua viictig- pro fvllonic- lectum erat. 

Quae atramento exarata sunt, alias et sibi proprias legendi 
difficultates habent. In universum quidem est quod miremur atramenii 
firmitatem, quae tanta est, ut in multis litterae macularum instar a 
carbone splendenti clare distinguantur commodiusque legantur quam 
scariphatae. Deinde hoc observavi, quae atramento scripta sunt, facilius 
investigari legique in umbra quam in solis luce, ad quod tamen omnino 
opus est sole tali, qualis est Neapolitanus, etiam in umbra reflexu suo 
satis efficax. Nam sub Hyperboreo sole ne clarissimo quidem lumine 
utens, nedum sub umbra agnoscere ex his multa poteris. Sed difficul¬ 
tatem legenti hoc scripturae genus eo facit, quod litteras adhibet multas 
lineolis vel apicibus parvis minimisve inter se distinctas, ex. gr. arnm; 
C g q_d; € s; i u; t f r (i) h (*); dbl; p c t. Quodsi haec discrimina 
non sunt conservata, lectio admodum impeditur et mirum quantum ab 
vero aberrari potest. Velut in n. VI v. 18 et 21 cerdonis et ciirdonis 
pro tvrbonis, n. VII v. 19 cericiaei pro cerinthi, n. LXV1I v. 21 vel 
Caselli vel onycis pro Tagetis lectum erat a peritis. — Non raro lectio 
eo impeditur, quod ductus quidam evanuerunt vestigio relicto nullo. 
Praeterea cavendum est, ne particulae minimae, in quibus superficies non 
plana sed cava est, lineae esse putentur; in quem errrorem eo facilius 
induci possumus, quod pagina quarta, cum tabellae findendo factae siut, 
hic illic non bene levigata est. Ad ea, quae eiusmodi locis atramento 
scripta sunt, legenti utile est tabellam obliquatam intueri sive ab imo 
sive ab summo margine. Iu nonnullis locis (cf. ex. gr. n. CX1I adnot. 1) 
calamus ita in lignum penetravit, ut cum atramentum evanuerit, litterae 
esse scariphatae videantur. 

Quae cum ita sint, ut vera ex his vestigiis lectio eliciatur, praeter 
summam oculorum intentionem scripturaeque peritiam opus est divinandi 
opera continua. Ea longe quidem facilior est in iis partibus, quibus 
formula instrumentorum nota continetur atque ipse sententiarum verborum¬ 
que ordo et contextus investigantem adiuvat, sicut adiuvat in membranis 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


tabvlae ceratae 


«90 


SVPPL. 


palimpsestis Plauti, Gai, aliorum. Longe maiorem difficultatem afferunt 
reliqua: summarum numeri, creditoris, consulum, signatorum nomina, 
quippe quae alia fere sint in aliis libellis. In numeris et creditoris 
nominibus aliud accedit incommodum [hoc, quod, ut supra dixi, haec 
alio interdum modo vel stilo minus alte incisa sunt. — Quae tantae 
difficultates cum non possint superari nisi viribus unitis complurium, 
optandum est, ut posthac aliis horum partes instrumentorum nondum 
lectas explicare contingat. Ad quam rem tamen omnino archetypa ipsa 
adeunda erunt. Nam si quis apographis vel imaginibus solis innitatur, 
in multis verendum est ne coniectando parum proficiat. Quamquam 
coniectatio sane ‘magis celebratur’ quam vera lectio. Veritate ipsa 
utuntur docti indocti sicut aere et sole, auctoris obliti. 

Contra imaginum huic editioni insertarum lectio longe facilior et ita 
comparata est, ut etiam a tironibus post exiguam exercitationem plerum¬ 
que expediri queat. Particulae enim litterarum, in carbonibus aegre 
investigatae, transcriptae, in litteras coniunctae, iam in exemplis 
delineatis clare comparent eoque minorem legenti difficultatem ob- 
iicere solent, quo accuratius archetypum effictum est. 

In describendis libellis numeri, ex. gr. 111 ad 130, indicant millesimas 
metri Gallici partes, prior altitudinem, posterior latitudinem, numeri 
inclusi, ex. gr. (82), significant altitudinem vel latitudinem non integram 
sed usque ad hanc mensuram, ex. gr. 82, servatam esse. Mensuras ipse 
denuo exegi; quodsi quae paucis millesimis differunt a Petrianis, id saepe 
inde repetendum est, quod carbonum tam ob umoris diversitatem quam ob 
curvaturam mutatam magnitudo aliquantum variari solet.— Exceptis imagi¬ 
nibus litteras non plene conservatas, sed certe lectas saepius integris typis, 
non mutilatis exhibui. — In ea scriptura, quae calamo atramentoque exarata 
est, litterae c, e, f, i, l, s, aliae ceteras saepe excedunt sursum vel (i) tam 
sursum quoque quam deorsum. Id quam late pateat, cum ex imaginibu s 
nostris perspici satis possit, in iis libellis, qui non delineati repraesen¬ 
tantur, typis eas varietates non distinxi nisi quadamtenus in dubiae 
interpretationis fragmentis et in t littera; longae i enim mediis voca¬ 
bulis raro, extremis tam saepe a librariis adhibitae sunt, ut in frag¬ 
mentis incertisque partibus ex huius litterae forma probabiliter conici 
possit, utrum nominis finis necne statuendus sit. — Paginas 1 et 
6 vacuas esse ubi dixi, intellegendum est, eas non excavatas nec 
ceratas, sed pro tegumento fuisse nec quicquam scripturae in iis 
exstare. — Interpunctiones eas, quas certas esse mihi persuasi, ex¬ 
hibui. Praeter has quae adesse videntur aut fortasse prius exstabant 
sed iam evanuerunt, eas omittendas esse satius duxi. — Margo inferior 
appellatur is, qui iuncturae foraminibus — ex. gr. in effigie pag. 278 
coi. 2 n. (1) et (2) — proximus est, superior is, qui huic oppositus est. 
Libelli pars ‘dextra’ vel ‘sinistra’ intellegenda est (nisi contrarium 
disertis verbis notatur) ea, quae paginam secundam spectanti dextra 
est vel sinistra. 


Tabellarum fragmenta cum non solum formis marginatis inclusa, 
sed etiam pellicula, qua bracteatores uti solent, inducta coniunctaque 
sint, quaedam partes, ut rimae, foramina, margines, sigillorum stria 
iam non possunt inspici; detrahendo autem pelliculas cavendum est ne 
violetur tabellae superficies aut prorsus corrumpatur, ipsius tamen 
rei emolumento nullo aut parvo. Nam Vincentius Cbrazza, quem 
sollertissime coniungendi opera functum esse p. 275 dixi, vix quicquam 
obtexisse confido, in quo scripturae homo peritissimus vestigia vidisset 
In imaginibus vero, ut consentaneum est, ea tantum expressa sunt, quae 
cerni poterant; itaque ne quis miretur, sicubi ex. gr. rimula aliqua non 
per marginem producta est. 

Libelli n. I—CLIII ita digesti sunt in hac editione, ut priore parte 
apochae privatorum et fragmenta incerta proponantur: n. I—CXXXVII, 
posteriore parte comprehendantur apochae coloniae Pompeianorum, quae 
vel ad avitum (n.CXXXVIII-CXL) vel ad fullonicas (n. CXLI—CXLIV) 
vel ad pascua (n. CXLV—CXLVII) vel ad debita incerta (n. CXLVIII 
—CLIII) pertinent. In sua quique parte secundum annorum ordinem, 
quoad fieri potest, dispositi sunt. — In varia lectione afferenda ita ver¬ 
satus sum, ut memorarem et ea, quae a prioribus vi?a nunc evanuerunt 
vel certe mihi videntur evanuisse, et ea, de quorum lectione adhuc du¬ 
bitandum esse puto. Alia a prioribus recepta afferenda erant, ut etiam¬ 
si res explorata esse mihi videretur, disertis verbis mihi ea non probari 
adnotarem, sive quia minime hoc mihi sumpserim, ut in tanta rei 
difficultate ubique certa a me reperta esse contendam, sive quia lectiones 
priores ab homiuibus doctis iam pro fundamento ratiocinationum ad¬ 
hibita vel certe memorata erant. Iis Petrae lectionibus, quas Mauium 
probasse ex silentio eius solo colligi potest, huius nomen subieci intra 
uncinos ( ) positum. Vbi Mauius Petrae lectione reiecta veram ipse 
expediverat, haec eo magis memoranda fuit, quod Mauii opera non est 
edita. 

Auctario (p. 406—416) addidimus triptycha duo similia Pompeis in¬ 
venta anno 1887, de quibus infra, quae opus est, dicta sunt. 

Absoluto iam editionis huius opere, summo patientiae temptamento, 
quod, sicut rationes et negotiorum meorum et ipsius laboris ferebant, 
subsecivis temporibus elaborandum erat, restat, ut gratum animum testificer 
et mvseo Neapolitano, cuius egregium beneficium nobis conlatum supra 
iam cum laude memoravi, et theodoro mommseno, quod plagulas 
prelum exspectantes perlegit et eximiis, quae suis locis adnotavi, in¬ 
ventis exornavit vir singularis, quem sicut Corpori huic, cuius edendi 
consilium ante haec decem lustra praefinivit, promovendo perficiendo 
hodie quoque vi ingenii iuvenili instantem admiramur, ita etiam in his 
antiquitatis Romanae monumentis interpretandis ducem merito sequimur. 

HEIDELBERGAE PRID. KAL. DEC. MDCCCXCVII 

CAR0LV8 ZANGEMEISTER 


Digitized by 


Go^gle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


SVPPL. 


981 


TABVLAE CERATAE 


3340 I. diptychum altum 102, latum 134 millesimas metri. Paginae prima et quarta levigatae sunt; secunda et tertia excavatae sunt et olim quidem 
fuerunt cera illitae, sed cera prorsus absorpta est litterarumque vestigia tenuissima in ipso ligno servata difficillime maximam partem i 
reperiuntur legunturque, praesertim cum carbonis superficies permultas rimas in linearum speciem egerit. Sub versu 11 sigilli reliquiae 
exstant. A 


(VVVVUVAv^ 

\ MWW ( 'l N ^ 
VlVU MWVVW (• flMVOU 

X\Cf\wC ( ff" Tii^TVi/ 

I" i\m c^i'Tn( 

iv'KUw 111 P\V\ NIMUI 

nfj, 


Pagina secunda. 

H& n. dxx ob mulum 
venditum [M.]') Pomponio 
M. 1. Niconi, quam pequniam 
in stipulatum [L.]*) Caecili 
Felicis redegisse*) dicitur 
M. Cerrinius Euprates 4 ). 

Eam pequniam omnem *), 
quae supra scripta est, 

(k 

^ f * 


/CCwt 


, ffw / vw vvv C (WV ^ 

\ is. f \A t kiu 

\w\UUV V w \^v ( vj Ju * 

VUX ^ (M w«l 

7»-^ s r 

(•M aAAn^w/ (vLXY^A^j 

A ’ 


1 


Pagina tertia. 

[•] • 
[n]umeratam dixit se 
io [a]ccepisse M. Cerrinius M. 1. 

[Ejuphrates ab Philadelpho 
[C]aecili Felicis ser(vo). (S) 

Actum Pompeis V k. Iunias 
Druso Caesare 

is C. Norbano Flacco * 


Integrum primus legi imaginemque et correxi et supplevi. — De Petra tavolette cerate 1876 n. 1, idem mox in Commentationibus in hon. Mommseni 
a. 1877 editis p. 417, cuius lectionem emendavi ibid. p. 824. — Secundum lectionem mearo ed. Mommsen Giomale 1879 p. 105. 

1) praenominis vestigium nullum restat. — 2) praenominis quae restant, etiam c admittunt, sed l fuisse paullo probabilius; huc accedit, quod Lucii 
praenomen est Caecilio Iucundo, qui huius haud dubie heres ac fortasse filius fuit (Mommsen Giom. p. 71). — 3) cf. n. VI in stipulatum eius redegi . — 
4) nota quod h. 1. Euprates , infra v. 11 scriptum est Euphrates. — 5) omnem i. e., nisi fallor, non deducta mercede aut centesimae aliove vectigali. 
In pagina prima (foraminibus sursum collocatis) litterarum atramento scriptum fuisse in libello separato nunc deperdito, quae tamen res nescio 


scriptarum reliquias detexi, sed quae incertae lectionis sint, has: 1) sub 
foramine dexteriore sinistrorsum .. rrin .. (?), 2) ima pagina ad dextram 
quinque hastarum particulas infimas. Fortasse fuit brevis instrumenti index 
(cf. ex. gr. CXLI p. 1). — In quarta pagina neque scripturae vestigium 
certum neque sigillorum ullum apparet; stria autem ad sigilla recipienda 
quod in hoc non est incisa, ei commune est cum diptychis omnibus. — 
Alterum exemplar, cuius nulla vestigia exstant, Petra p. 419 statuit per- 

IV s. 


an nullo exemplo comprobari possit. Contra Mommsenus ex ipsa accepti¬ 
lationis natura coniecit illo tempore, cuius est hoc diptychum, cetera [tantum 
non omnia] annis fere quadraginta superans, instrumenta et testibus et 
secundo exemplari carere potuisse. Id fieri potuisse negavit Brunner Zur 
Rechtsgeschichte der rom. und germ. Urkund. I (Berlio 1880) p. 46 not. 3: 
Eine vom Destinator selbst oder von einem servus desselben geschriebene vollig 
zeugenlose Aufzeichnung ist nur eine Privatnotiz (‘propria annotatio ’), ohne 

36 


Digitized b 1 


Google 


Qrigircal fro-rri 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

TABVLAE CERATAE 


* 8 * 


SVPPL. 


andern Zweck, ah dem Gedaclitniss des Inhabers zu Hidfe zu kommen 
(t/. Cod. Theodos. X 16, 3, Cod. Iust. IV19, 6, 7) oder nur ein Entwurf 
eitier Zeugenurkunde, der aus irgend welchen Grunden nicht vollzogen 
xcurde. — Mihi neque ad illam neque ad hanc coniecturam videtur con¬ 
fugiendum esse. Nam fieri potest, ut alterum exemplar cum signatorum 
nominibus atramento scriptum fuerit in quarta diptychi pagina, non ex¬ 
cavata ad sigilla recipienda sed levigata, evanueritque totum vestigio 
relicto nullo. Hoc quidem factum esse in tabulis multis certum 


est (ex. gr. in libelli CXLIV signatorum nominibus); illud probant 
diptycha n. IV. L. LXIV. CXXXVIII. CXXXIX, ut in certissimis 
afferendis subsistam. Rem autem plane decidunt incisurae singulae, 
quas in superiore et inferiore marginibus archetypum clare exhibet. Iis 
enim, quippe ad filum sigillorum inserendum factis, comprobatur fuisse 
in pagina quarta ceras et signatorum nomina. Hoc autem evicto nihil 
est cur alterum quoque exemplar ibi olim scriptum fuisse ac deinde 
prorsus periisse dubitemus. 


II. triptyclium 102 ad 143. Paginae 1 et 6 levigatae sunt. In p. 2 et 3 excavatis nunc cera prorsus periit nec quicquam legitur nisi quod 
p. 2 v. 1 numerorum vestigia agnoscuntur. Pag. 4 ad sigilla recipienda excavata et atramento inscripta est. Pag. 5, quae excavata est, 
media ceris sigillorum paginae quartae inquinata est. Ipsius cera prorsus evanuit nec scriptura restat, sed media parte prope marginem 
dextrum chirographi reliquiae aliquot fortasse cernuntur; exemplum autograpbarium in hac pagina exaratum fuisse inde patet, quod in 
eius angulo dextro inferiore sigilli vestigia exstant. 
Margo tabellae secundae , pars sinistra. 
per 1 ). 1 

i 

Pagina quarta , columna sinistra , tcriptura iramttrta. 
r fs n. ooccc. .... quae [p]ecu[nia in stipulatum] 

L. Caecili Iucundi [veni]t 2 ) [o]b 2 ) [auctionem] © 

M. Allei Carpi in idus D[e]cembr(es) prfimas] 3 ) 
i* mcrcede minus n[nmerata 4 ) habere se] 

dixsit M. Alleius Carpus ab L. Caeci[lio Iucundo] 
act(um) Pomp(eis) V k. Dec. 

[L.] 5 ) CaIpurn[i]o 8 ) M. Licinio [cos.] 


Pagina quarta, columna dextra. 

9 

10 . 

n 

13 . 

13 Q. . . . 

1 « [P.] Puri For[t]u[nati] 7 ) 

13. 

18 . . .*) 

«I»v. 37 Q 17 (?) Q 

i. e. 27 


1 


Descripsi et imaginem correxi. — De Petra n. 2; contulit Mau. 

1) fort. per[scriptio J . . .; De Petra p(erscriptio ) M. [Alleio Carpo] legerat minus probabiliter. Mauius exhibet post duarum triumve litterarum 
spatium hastam litterae L similem. — 2) has t et k evanidas vidi sed non delineavi. — 3) utrum decembr prJ an decembres] fuerit, incertum est; 
illud mihi anno 1885 tabellam recognoscenti probabilius esse visum est. — 4) NmnERara Petra; NVmERAa* Mau. — 5) praenominis nunc quidem fonna 
ambigua est, ut C potius quam L esse videatur. — 6) hoc loco punctum postea detexi. — 7) ante fvri anno 1885 vidi -T quod tam P litterae quam 
T esse potest. P. Furius Fortunatus in libellis n. XVIII et LX1X redit. Post fvri punctum postea clare agnovi. — In fine huius versus fortasse 
scariphata N cum clausula exstat; itemque videntur quaedam scariphata fuisse in versibus praecedentibus, sed lineae parum clarae sunt. — 
8) testium qui fuerit numerus, incertum est; videntur tamen fuisse octo aut, cum in ima columna fortasse reliquiae exstent, novem. 

M. Alleius Carpus redit in libello n. XXI anni. 56, ubi sunt 138G sestertii, sicut in hoc 13[..]. 


Digitized by LlOuqie 


Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


«93 


tabvlae ceratae 


111. tiiptychi tabella prima 116 ad (115). Pagina 1 vacua (nunc obtecta, miliique non visa). Pag. 2 cerata, sed litterarum pars ningtia periit. Pagina secunda. 

.. C[ornelio] 'j L. Salvio cos. p . c, y> 

.8 (»i) 

Mi').s scripsi me*) 

.isse «) e[x] 

5 [auctione mea ab L.] Caecilio 
Iuc[undo hs. n.] s[ep]tein s ) millia 
.[du]os nummos 

>".‘) 

[ 0 ] © 


Lectionem recognovi et imagine repraesentandam curavi. — 
De Petra n. 35; contulit Mau. 

1) reliquiae a me visae huic nomini conveniunt: Cor’ k,,, i>o. 
— 2) Iiii i. e. m aut mi (cf. adnot. 3) vidi; deinceps circiter 
sedecim lineae extant. — 3) sic III ii; v. 6 et 7 quoque Iu 
pro Ini exaratum est. — 4) non potest esse accepisse , nam ante isse litterae S fragmentum exstat; ...stsu non recte Petra; Mauius pssil »X, sed 
hanc X agnoscere non potui. - 5) litterae s partem inferiorem vidi sed non delineavi. — 6) decem versus scripti erant. Ex v. 10 praeter vestigia 
supra deliueata fortasse restat s infra v vocabuli nummos v. 7. 

IV. diptychi tabella secunda 104 ad (116). In pag. 3, quae cerata est, nil legi potest; p. 4 mediae (non excavatae) sigilla impressa sunt, 
quorum cum vestigia restent, numerus tamen certo definiri nequit, sed possunt fuisse quinque aut fortasse sex (quattuor agnoverat Petra); 
in parte dextra testium nomina atramento inscripta fuisse reliquiae quinque (aut sex) versuum docent; in parte sinistra atramento scriptum 
est exemplum exterius. In pag. 3 angulo dextro inferiore sigilli vestigium agnoscitur. — Foramina margine mutilato non restant. Pagina quarta, columna sin., atramento 

icriptura tramrerta 

[Fausto?] Cornelio Sulla L. Salv[io cos.] p . c. yj 
pr. k. Apriles. M,rt 51 
■) 


Pagina quarta , columna dextra. 


(*'- 

(di¬ 

quinque 

rum 

(aut sex) 

re¬ 

versuum 

qui¬ 

re) 

reliquiae *) 


1) versus 
vaga sunt. 


Lectionem correctam ampliatamque imagine exhibui. — De 
Petra n. 57; contulit Mau. 

Nil praeter cornelia polla l |.Petra, 

quibus haec i^ulla-l adnotavit Mauius. 
quarti reliquiae paucissimae in imagine non sunt delineatac. — 2) imago trium versuum reliquias exhibet; reliquarum vestigia nimis 

3G* 


Digitized by 


Go^ gle 


Qrigircal fro-rri 

UNIVERSITY 0F MINNESOTA 
TABVLAE CERATAE 


981 


SVPPL. 


V. triptychi tabella secunda, alta 103, manca latitudine. In pagina 3 incerata legi nihil potest. Pagina 4 in ligno nudo inscripta est 
atramento, nisi quod testium laterculo interiecta quaedam sunt nomina exarata graphio. Pagina quarta, coi. sinistra, atramento inscripta 

tcriptura tratunria. 

HS n. oo c oo Lxxxv quae pecunia in stipulatu(m) venit L. 

Caeci(li) lucundi ob auctionem buxiaria(m) C. Iuli Onesimi 
in idus Iulias primas mercede minus numeratos accepiss- 
e *) dixit C. Iuliti8 Onesimus ab M. Fabio Agathino 
i nomine L. Caecili lucundi. 

Actum Pompeis VI idus Mains 

M.’ Acilio Aviola M. Asinio Marcello cos. 


Pagina quarta, coi. dextra. 

a) atramento scriptum b) graphio scriptum in a 

A. Me[8si]. 

Q. Arri. 

io T. Sorni [Eutychi] 

N. Here[nniJ. 

ca (?) 

.i Iusti .... 

IAK (?) 

is M. Antis[tij Pr[i]m[ogenis?] 


[M. Aure]li F[e]lic 2 ) .... 
[L. Eivjinei [Eutacti?] 


I' II (aut m) 


Mai. Ii) 
p. C. 14 


l)cscrip>i ei imaginem correxi. — De Petra n. 3 (ef. Corrig. p. -S(!) cum imagine in tab. IV. Hecngnovil M;m. 

1) sic accepiss e legendum videtur, Aii forte —iss[ E • in — ise'se- correctum? — 2) in libello xxxiv v. 15 est M. Aurelius Felicio. 


VI. triptychum integrum 110 ad 140. Paginae 1 et 6 vacuae (nunc opertae). In pag. 2 et G ceris, excepta particula v. 2 extr., consumptis 

litterae in ligno supersunt, tenues maxime in v/2—v. 6 init. Pag. 4 in columna dextra signatorum nomina atramento, duo etiam 
graphio scripta exhibet; in stria media quattuor sigillorum reliquiae exstant; sigillorum primi, tertii, quarti vestigia in paginam 5 quoque 
transierunt. Mancinius quinque sigillorum vestigia, itemque quinti versus (inter v. 18 et 19) reliquias extare perperam affirmavit. Nec 
sigilli nec versus quinti quicquam exstat, versus eius ne spatium quidem, quasque exhibet medio inter v. 18 et 19 spatio litteras is, 
fortuitae sunt maculae, super v nominis vedi adeoque hunc propius quam versum 18 positae. In pag. 5 scriptura cum cera evanuit; in 
eius foramine sinistro fili fragmentum restat. — Fortasse paginis 3 et 5 imis sigillum erat impressura, id quod maculae singulae paginarum 2 
et 4 videntur arguere. In pag. 5 vestigium sigilli nullum cernitur, sed maculae adsunt ex pag. 4 provenientes. Margo tabellae secundae, atramento inscr. 

cMroGRAPVM — /\U.*) 

Pagina secunda. 

M.’ Acilio Aviola M. Asinio cos. p . c. 5 » 
Illi k. Iunia[s] Mai. 29 

Salvius heredum N. Nasenni 2 ) 

5 Nigidi Vacculae servo[s] 

scripsi me accepisse ab 
L. Caecilio Iucundo sesterti[aj *) 
nummum tria milia 
quinquaginta nove(m) 
io nummos 


Digitized by A^ouoie 


Qriginal from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


995 


TABVLAE CERATAE Pagina tertia. 

9 9 

ob auctione(m) mea(m) [qu?]em 1 2 3 4 5 6 ) ,j C 
[i]n *) stipulatu(m) eius redegi 
quae minutati(m)') quem 
ad modum volui ab eo 
accepi in banc diem. 

Actum Pompeis Pagina quarta , columna dextra. 
a) atramento 

Salvi her(edum) Vacculae 
L. Aeli Turboni[s] 7 ) 

P. 8 ) Vedi Primi 
20 Salvi her(edum) Vaceul(ae) 

© © 


b) graphio in a, v. 18 et 19 
TVRBONIS 
VllDI PRIMI 


Lectionem a me correctam ampliatamque ima¬ 
ginibus — excepto margine — exhibui. — De 
Petra n. 112 meliusque in Comraentat. in hon. 
Momms. p. 418; contulerunt Mau et Momm- 
senus, qui edidit p. 134= 108. — Paginam 4 
exhibet Mancini Atti della R. Accad. (Tarch. 
XI (1883) 1 p. 98 male. 


1) litterarum^, iro et in dextra parte sALvi reliquias dubias vidi. 

2) lectio;7certa est; hiinnasiinvs Petra tav. cer. } jiiinnasiinn] Mau, 
tiiiriiDVNNASiiNNi Petra p. 418. 

3) siistiirtiN servatum est. Ultimum vix potest esse clausulae iustar, ut 
supplendum sit sesterti(um ); Mommseni 8estertiu[pi] non admittunt ductus. 

4) sic legendum puto, certe qui nunc restant ductus ceris absumptis in 
nudo ligno superstites, iijiii sunt, non ajiii; Mommsenus nunc [itjrm pro¬ 
ponit, in] hunc inodum interpretans: quod mihi debuit oh auctione(m ) 
mea(m), [itjcm i[n] stipulatuum) eius redegi. Quae et q. s. 

5) in integrum exhibet Mau. 

6) mmu[a a\nte a Petra, Mauio, Mommseno propositum admitti nequit; 

minutati(m ), quod ego ex ductibus difficillime reperiendis elicui et certum 

esse arbitror, summam significat non una pensione integram, sed pluribus 


pensionibus paullatim solutam esse. Pro ‘particulatim’, ‘paullatim’ 
saepius adhibetur; cf. ex. gr. Cicero Acad. pr. II 16 § 49 de sorite: 
cum aliquid minuiatim aut gradatim additur aut demitur; Digest. II 15, 8 
§9; XXXIV 1,3; XLI, 1, 38. Sicut hoc loco usurpaturo de summa 
pensionibus soluta reperitur apud Ciceronem ad Attic. 16, 1 § 5 Xenonem 
perexigue et ^Xiayjnuq praebere id est minutatim , ubi ab editoribus verba 
ultima tria seclusa suut sine iusta causa, cum minime sint glossema 
otiosum et proprie dicta esse iam ex hoc libello pateat. Similiter 
‘minutus’ adhibetur, ex. gr. Dig. II 14,9 § 1, ubi minuiae summae oppositae 
suut uni summae. Cf. Cicero pro Flacco 20 § 47 minutis mutuationibus. 

7) Cerdonis priores h. 1. et v. 21 legerunt, non recte. 

8) p est, non (ut priores legerunt) L. 


Digitized by (^QoQie 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


«96 


TABVLAE CERATAE 


SVPPL. 


VII. triptychum fere integrum, 110 ad 135. Pagina l vacua est, p. 2 et 3 oliin ceratae, nunc leves sunt litterarum sulcis in ipso ligno relictis 
tenuibus; pag. 4 recipiendis sigillis (nunc deperditis) excavata, in duarum columnarum non ceratarum dexteriore nomina signatorum continet, 
quorum a tertio usque ad nonum prius (ut mihi videtur) graphio indicata, deinde atramento perscripta sunt; quodsi v. 18 L ivn legendum 
esse recte conieeero, huius testis nomen contra praescriptum non quarto sed ultimo i. e. nono loco atramento exaratum est. Pagina 5 
cerata sed sigillorum ceris liquefactis partim inquinata; exemplum hoc Nymphii autographum partim evanuit, nec reliquiae eius sine 
magno labore investigari possunt. In angulis paginae inferioribus duo sigilla impressa sunt, quorum vestigia in archetypo etiam clarius 
quam in imagine cernuntur; ex sinistro sigillo macula transiit in paginam 4. Margo tabellae secundae, atramento imer. 
perscriptio Nymphi 1 ) — [L.] Iuni Aquilafe] 1 ) 


Pagina secunda. 
hs n. oo [di.x?]vii quae 
pecunia in stipulatum 
L. Caecili Iucundi venit 
ob auctionem Ni(m)[ph]i *) 
L. Iuni Aquilae 
in idns Augustas primas 
mercede minus 
® © Pagina tertia. 

© © 

[uujmerata 4 ) [habere] 
io [se dixit] L.lunius Aquila 
ab L. Caecilio Iucundo. 

Actum Pompeis 5 ) itu k. Iu . .*) m,i. ?9 au t iun. ss 
M.’ Acilio M. Asinio cos. p- c - 51 


Descripsi et imaginem correxi supplevique. Paginae 4 
nomina graphio scripta in imagine lineis tenuioribus quam 
in archetypo exarata sunt exhibui, ut clarius a ceteris 
distinguerentur. — De Petra n. 4; recognovit Mau. 


1) persciiptio Nymphi integrum exhibent Petra (cf. Corrig. p. *C) et 
Mau. — 2) Aquilae integrum exhibet Petra. — 3) servo nomen fuisse 
Nymphius ex margine constat; reliquis locis male conservatum est. Fortasse 
h. 1. (ubi tertiae litterae vestigia ad C potius quam P nunc videntur ducere) 


et v. 32 i pro y scripta et m omissa est. — 4) litteras merata vidit Mau; 
ipse anno quoque 1885 frustra quaesivi. — 5) litteras pius in archetypo 
postea paullo clarius vidi quam in imagine repraesentatae sunt. — 
fi) ini certum est, in fine utrum ivn an IVL fuerit, dubium. 


Digitized by 


Google 


Original from 

UNIVERSmLDF MINNESOTA . Vagina quinta. 

© © 
Nymphifus*) scripsi ex] 

25 ma[n]datu [et delegatu] 

L. Iuni A[quil]ae eum 
accep[is]s[e] ab L. 

Caecilio l[u]cundo 
seste[rti]os m[ill]e qui[n?]- 9 ) 
so [g]entos 8e[x]agi(n)ta 

[septe(m)?] ob [a]uctione(m) 
[N]i[ph?]i Iu[n]i [Aq]uila[e] 


7) fort. L IVN eiusdem testis nomina, quae atramento v. 23 sunt scripta. 
Hoc v. 17 atramento nihil scriptum ernt. 


8) post delineatam imaginem vidi nyuiipIiIi»*. 

9) fort. est QvT. 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CEHATAE 


mu 


SVPPL. 


VIII. triptychi fragmentum, altum circ. 78, latum ad 130. Paginae 1 et 6 vacuae. Pag. 2 cera scripturaque carens. Pag. 4 atramento in¬ 
scripta, nunc ad sin. et infra mutila, praeterea ceris sigillorum inquinata. Pag. 5 scriptura nunc carens, ceris paginae 4 inquinata; in 
angulo inferiore dextro (sinister periit) macula exstat, quae potest nata esse ex cera sigilli huic loco impressi. 


Pagina tertia. 


( AcT POIIHPjIIS [VIII k?]‘)Ivnias 
Illi/ ACILIO AVfo/a Illi ASINIO COS 


Mal. *5 T 

p. C. 54 


Pagina quarta. 

M • OBELLI • FIRMI 
. . mELISSAE • Fw*C| *) 

. i-p.... q») 


Descripsi. — Petra n. 6; contulit Mau. 

1) quae praecedunt, solus vidi; vm K non sunt plane certa. 3) cognominis prima P (aut fort. d), secunda (/) a aut R, ultimae C 

2) sic mELISSAE- scriptum et est et erat (cf. n. XXIV); b.elissae/ (vel t), [ (an js?) mihi visae sunt;. N” ... c i Manio apparuerunt. 

Petra. — fvsci Petra; nunc v periit, s media restat. 


IX. triptychi fragmentum 105 ad (75). Paginae I et 6 vacuae, p. 2 et 3 et cera nunc prorsus carent, paginae 4 columna signatorum periit 
(vide imaginem subiectam), in pag. 5 media ceris sigillorum inquinata nihil scripturae restat. 


|lVA/TAf.77rt « P Margo superior tabellae secundae, atramento inscr. 
perscri[p]tio — [C. Atullio Euandro] 


Digitized by 


Google 


Qriginal from 

-UNtVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


980 


TABVLAE CERATAE 


J 

1 

-j+r 

( ]kJ 

J VI | 

^ /M M\fru\y^ A 
'"' Xl " A / v \ 

I /ihtlll/UI fit 

!_ 


Pagina secunda. 

hs ccIdd Idd oo oo c:J‘) [quae] 
pecunia in [stipulatum] 

L. Caecili Iuc[undi venit] 

» ob auctione[m C. Atulli] 
Euandri*) [mercede] 
minus [persoluta] 

habere se dix[sit] 

© [©] Pagina tertia. 

© [©] 

C. Atullius Eua[nder ab] 

10 L. Caecilio Iucu[ndo]. 

Act. Pom[p.] 

M.’ Acilio M. [Asinio cos.] p . c. si 


Descripsi et imaginem correxi. — Ed. Petra n. 5; recognovit Mau. 

1) fragmentum hoc tam numerorum cx quam numeri oo esse potest. 
Integrum oo exhibet Petra. 

IV s. 


2) In ii andri (Meandri legens), itemque v. 9 Iu Uander non recte Petra, 
neque aliter Mauius. 


37 


Digitized b 1 


Google 


Qriginal from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


TABVLAE CERATAE 


900 


SVPPL. 


X. triptychum circ. 105 ad 120. Paginae 1 ct 6 vacuae, in pagg. 2 et 3 cerarum nullae fere reliquiae manserunt, sed in p. 2 litterae in ligno 
clare cernuntur. Pag. 4 cerata ct in dextra columna graphio inscripta. Pag. 5, cuius cerae perierunt, inquinata est sigillorum paginae 4 
ceris; in angulo dextro inferiore sigilli vestigia apparent ex eodemquc sigillo macula nata in p. 4 angulo dextro superiore cernitur 
Scripturae in pag. 5 restat nihil praeter v. 1 extr. lineae quaedam lectionis dubiae et in paginae paene imae parte media: aCt////. Pagina secunda. 

H5 n. ccIdd ccIdd ccIdd Idd 

OOOOOO L X X V I I 1 I ') 
quae pecunia in sti¬ 
pulatum L. Caecili 
i Jucundi venit 

ob auctione(m) M. Lucre¬ 
ti Leri*) [merjcede 
quinquagesima minu[s]*) 

© © 


C' ^ 'y^ j 1 ~h i/ \ v 

1 W/\ • /-, A | ! (]/s. -.C 7 ] ! ^ 

Lv t 

r, 


Aup ftNn M 

/ /V/ry*- 


'xr 

// Pagina tertia. 

m © 

numerata habere 
io se dixsit M. Lucretius 
Ler[us] ab L. Caecilio 
Iucundo. 

Act. Pompeis XI k. Febr. 4 ) Un ?8 

Nerone Caesare p. c. 55 

is L. Antistio cos. 


Descripsi et imaginem correxi. — De Petra n. 8; contulit Mau. 

1) est haec summa pecuniae maxima, quam libelli commemorant. 
Composita videtur esse ex hs 37332, qui ex auctione provenerunt, et 
raercede quinquagesima i. e. 2%=H&746,64 sive 747. Vide Mommsenum 
p. 115. 


2) Leri nomen certum est h. 1. et v. 11. cari Petra (neque aliter Mau) 
h. 1., indeque v. 11 reposuit [carus]. 

3) iiiiinvs Petra, sed S abest sive pessumdata sive a librario omissa. 

4) fhbr legendum esse tantum non certum videtur; iiiiart Petra neque 
aliter Mau. 


Digitized b 1 


Google 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 
TABVLAE CERATAE 


Pagina quarta, graphio inscripta. 

. s ) 

Appnle[i Severi] 

Lucreti [Leri] 

A tui Ii Eu[an(dri)] 

20 Laeli Pr[in] ®) 

HVIIIINIIR 7 ) 

Sesti Maxs 
.‘) 

© © 5) lectio parmn certa. 

6 ) prin esse puto; pra . . . Petra. 

7) Cf. n. XXIX v. 17. Est Ilumner(otis ), ut videtur. Cum servus in 


hoc apocharum genere inter signatores fuisse non possit, haud dubium 
est quin fuerit homo liber; itaque gentilicium neglegentia omissum est. 
8 ) spatium sufficit signatori nono. 


XI. triptychum circ. 100 ad 120. Paginae 1 et 6 vacuae sunt. Paginae 2 et 3 cera nunc carent. Pagina 4 cerata et in columna dextra graphio 
inscripta est; sed cera exceptis versuum 18 et sequentium initiis periit. Pagina 5 cera fere nudata est et signatorum ceris (pag. 4) in¬ 
quinata; sigilli in pag. 5 vestigium exstat nullum. 


Pagina secunda. 

HS N Idd oo OO OO CCCXXVIIS ') 
Q_V AII PI1CVNIA IN 
STIPVLATVJIII L CAIIC1LI 
IVCVNDI VIINIT OB 
5 A VC T ION I I ] I I I l PAPINI 
PROBI IN IDVS IMIBRVARIAS 
P R 1 ] 111 A S IIII II RC II D II 
1111 IN V S peno LV T A 
H A B II R II SII DIXSIT 
© © 


Pagina quarta, coi. dextra, graphio inscripta 2 3 4 ). 

15 II P i D i • p. 

11 N 1111 • I . . R 
LSIIC 
111111 
Iu 

20 SORI. 

POPIDID. 

? 

.V. 

////////////// 

© © 


Pagina tertia. 


Pagina quinta autographarie inscripta. 


io 


© © 

L» PAPINIVS PROBVS 
AB L- C A II C I LIO IVCVNDO 


© © 

N II RO N II. 

25 . 


Act POII1IPII1S.*) 

NIIRONII CLAVDIO CAUSARII AVG *) 
I/WPIIRATORII L ANTISTIO CoS p. C. 55 


(Io trium venuum 
► patio reliquiae 
nullae) 

CV 5 ). 


(Iilc nihil restat) 


Recognovi lectionemque priorum pluribus supplevi. — De Petra n. 9; contulit Mau. 

1) Viis (aut fortasse vius) scriptum est, non vu ut priores legerunt. admodum difficilis est. V. 15 p altera in columna media posita est. 


2) post Pompeis sequitur J aut Jr, in fine versus fortasse BR exstant. 
Lectionem kal(endis) Febr{xiaris ) spatium admittit, sed dubia est. idvs 
OCTOBR Petra neque aliter Mau. 

3) fortasse est avg«s((o). 

4) possunt fuisse tam octo quam novem testes. — Lectio huius paginae 


V. 15 solum jiii Petra. — 1G lviitti quod admitti nequit Petra. — 18 altera 
littera incerta est (u Petra, o Mau). — 20 fortasse SORN . . . est; 
SCRifconi Petra; SCRICT Mau. — 21 post popidi aut B aut d mihi videoi 
agnoscere; a Petra. — 22 in media parte u Petra, IU Mau. 

5) hic versus in pagina inedia scriptus est. 

37 * 


Digitized by LlOuqie 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


TABVLAE CERATAE 


»09 


SVPPL. 


XII. triptychum fere integrum, 121 ad 143. Paginae 1 et 6 vacuae, 2 et 3 ceratae, sed nunc cera paeue tota periit litteraeque in ipso ligno 
aegre leguntur. Pag. 4 cerata non est. Pag. 5 cerata fuit; in ea quinque vel sex versuum reliquiae non paucae restant, sed parum clarae; 
in pag. 5 media sub ipsis ultimi versus reliquiis sigilla duo, unum ad sinistrum marginem, alterum mensurae paullo minoris ad dextrum 
marginem agnoscuntur, quorum vestigia etiam in paginam 4 transierunt. 


Margo tabellae secundae, atramento scriptum. 

perscriptio — BABINIAL ') • SECVNDAE 

Pagina secunda. 

IS N OO OO OO DCCCCXXXtlll 3 ) 
QVAII P II C V N I A IN STIPV 
L AT V IUI L • C A II C ILI JVCVNDI*) 

5 V II N I T ob imcliONII ]iil 

B A B I N I A II SIICVNDAII 4 ) 

Jl II II R C II D II II II I N V S 
P II R S O L VTA II A R II K II 

o o 

Pagina tertia. 

© © 

SII DIXSIT bahinia SIICVNDA 
10 AB L • C A 11 C i < / u fVCVNDO 


Pagina quarta , coi. d., atramento inscr. i ). 
C • CVSPI • SECVNDI 
Q_* APPVI.EI SEVERJ 
15 Q^ARRI PHILETJ 

N POPIDI AMARANTI 
NHERENNI • CASTj 
l. JVNI • CORINTHJ 

..HERENNI ANTHJ 6 ) 

VO p. at FVLANI CRYSANTJ 
.... T| • SYN EROTIS 
© .. QVIN©TJ P R I M ] 

Pagina quinta. 

© © 

NIIRON« caetart l. an/ifTIO C Os 
(reliqua evanuerunt) 


ac/, romp. 

NIIRONII CAIISj /.JANTISTIO Cos p. C. 55 

Contuli; paginae 5 reliquias solus vidi. — Petra n. 10; contulit Mau. 

1) Babinae h. 1. et Babin[ae\ v. 6 Petra; correxit iam Mauius. 4) litteras suc vidimus Mau et ego. 

2) CCC (pro CCCC) priores non recte. — mi minus clarae sunt. 5) testium numerus exstat integer. 

3) litteras Di non recte v. 5 principio exhibet Petra, neque aliter Mau. 6) anthi ex mea lectione accessit. 


XIII. triptychum integrum 125 ad 144. Paginae 1 et 6 vacuae. In pag. 2 et 3 et 5 eeratis paene periit cera. Pag. 4 non cerata; in signa¬ 
torum stria filorum (circiter quattuor) fragmenta restant, quorum unum in nodum desinit. Pag. 5 inquinata est; paullo infra mediam 
pag. 5 ad ipsum marginem dextrum restat sigillum, cuius vestigium etiam in paginae 4 versu 5 apparent. 


Margo tabellae secundae , atramento inscriptus, 
perter IPTIO- — MVRTIO • ASCLEPAE’) 


Pagina quarta, columna dextru. 


a) atramento 


b) graphio in a 


Pagina secunda. 

HSNbDOOOOXX,..') QVAII 
PECVNIA [N STIPVLATVJIfi*) 

L CAIICILI • JVCVNDI VIINIT 
5 OB 4 ) AVCTIONIIJIII L JIIIV RTJ 4 ) 
asclepoe mercede minus 
NVmerat A HABJIRII 
SII rf/XSIT L JIIIVRTIVS 
© [©] 


L • LAELI F V S C J 

15 Q_* APVLEJ* 6 ) SEVERJ 

T SORNI•EVTYCH 
L LAELI TROPHIMI 


. . HOLCOni. 7 ) 


r 


L IV N J CORINTHJ 
..*) VIBVLLI FELICIONIS 
Jl. SESTI ■ 8 ) CYTISSI 


I VNJ 
V I B V L. 
C1TISSI ,0 ) 


Pagina tertia. 

m [©] 

i / 

ASCLIIPA • a6 L CAlICILIO 
10 IVCVNDO ^ 


act. POIIIIP. 

nllROnl! CAUSARII 

CO* 

L ANTISTIO VIITIIn? p (>.55 

Contuli. — Petra n. 11; contulit Mau. 

1) Asclepa (vel Asclepas ), graece AtrxXijrrtts nominativus est, non, ut 
Petra voluit, Asclepaeus; simile nomen est Apella , ’A neWiq, cf. Beutleius 
epist. ad Millium p. 520. 

2) fortasse fuit xxxm vel xxxvi; numeri post xx scripti non sunt 
prorsus certi. 

3) sic Mauius; stip .Petra et ego. 

4) OB* vidit Mau; sed punctum dubium est. 


5) litterae l. murti evanidae sunt. 

6) atvlli Petra non dissentiente Manio. 

7) circa finem versus vestigium litterae J caudae imae simile vidit Mau. 

8) praenomen fuit a (aut m); hoc a// vidi. 

9) non recte selli Petra non dissentiente Mauio. 

10) sic i pro Y h. 1. — In parte, quae infra periit, nonus versus 
scriptus fuisse potest. 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA svppl. *oa 

XIV. triptychum integrum, 123 ad 1 4G. Paginae 1 et G vacuae. Paginarum 2 et 3 et 5 cerae nunc paene perierunt, ut litterarum pars maior 
in solo ligno servata sit. Pag. 4 non cerata, nunc v. 9 et 10 signatorum ceris liquefactis inquinata. Pag. 5 indidem item inquinata; ea 
cerata fuit, nunc vero litterarum vestigia in ea pauca restant, quae non leguntur; in pagina media ad sinistrum marginem sigillum alterum- 
que putillo minus ad dextrum marginem agnoscuntur, (piorum vestigia etiam in pag. 4 apparent (vide imaginem). 


TABVLAE CEKATAE 


Margo tabellae sennnlae , atramenta insrr. 
jfrscriptw — TIBVRTIO BVTTO 


Pagina strmala. 

HS N CCbD OO CCCLx . . - 1 ) QVAII 
PIICVNIA IN STI P V L A I» w 
L CA1ICILI IVCVNDI VIINIT 
OB AVCTIONII|lll*) t ihurti 

B V T T ! IN. 

JI It 11 R C 11 D 11 I I I 1 I N V S 
NV|I1I IIRAT A h A B !• R ii 
© © 


I'agina tertia. 

© © 

SII DIXSIT p. IIBVRTIVS 1 ) 

10 BVTTVS ab I. CaIICILIo 4 ) 

I VCVNDO 

ACT POwp«.S s ). 

N II RON II eaes. L • ANTISTIu COS p . c. 55 


Tl&WATlQlVTtO Pagina quarta , atramento inscr. 

Q. Appulei Severi 
15 P. Tiburti Butti 
T. Sorni Eulychi 
M. Fabi Diadumeni 
A. Messi Phronimi 
A. Velasi Term[i]nalis 
2° [P]*) Sitti Sperat[ij 
M. [G]avi Bu..ae 7 ) 

.Tli... s *) 

© [L. Cei?] © [Qu]arti[oiiis?]*) 


Contuli; marginis et pagiuae quartae imaginem correxi supplevique. — 

1) post x esse potius n aut m videtur quam v aut vt. — hsn oooo 
CCClxv .... quae Petra; mecum consentit Manius, nisi quod pto ccc ex¬ 
hibet CCCC (quod admitti nequit) et xv pro xn vel xm. 

2) auctionem integrum vidit Mau. 

3) haec agnovit Mau; sn dixit [sic] p. nbumut Petra 

4) litterae li debentur Mauio. 

5) s vidit Mauius. 


Petra n. 12; contulit Mau. 

G) praenominis particula restat, quae litterae p esse potest; p integram 
exhibet Petra non dissentiente Mauio. 

7) reliquias, quas imago repraesentat, agnovi ego; m.bv .. Petra 

(omissis vv. 22 et 23), m-iilau/i. (.s- 4 i.*) bv«tae Mau. 

8) ex. gr. th«-o»is fuisse potest. In hoc versu solum vidit Mau. 

9) vidi solus. 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

TABVLAE CERATAE 


994 


SVPPL. 


XV. triptychum prope integrum, 105 ad 120. Paginae 1 et 6 vacuae. In pag. 2 et 3 cera ex parte servata est. Pag. 4 cerata, sigillorum 
ceris liquefactis partim inquinata est, maculae latitudine deorsum crescente, ut libellum tum stetisse appareat. Pag. 5 cerata fuit, sed 
scriptura partim cerae macula pessumdata, partim cera absorpta evanuit; quae restant vestigia (media pagina quattuor versuum 
partes extremae), legi non possunt. — Ter inscriptus est libellus, diversisque scripturis nunc simul apparentibus factum est, ut lectio 
tertii instrumenti sit valde impedita nec ubique certa. 


Margo tabellae secundae , atramento inscriptus. 

pencrijitio — AMiCo 

Pagina secunda. 

hs • n [Idd oo oo c]cc[L]xxxx‘) 

Q_V AII PIICVNIA In 
STIPVLATV IIII L-CAHCILI 
5 JVCVNDI VIINITOB 

[A V C T I O] N II Jtll N ISTACIDI 
[A Jlllj ICI*) IN I D V S 

janvarias primas 

(jIIRSOLVTA • H A B II R II • SII 

[•] • 


Pagina tertia. 


[•] 

)0 tl i x i i t 


i » t A C I D I V S 


A JIII I C V S 


ACT PO|!II PII IS - PR 1DVS DIIC Dee. 13 

. f. 3 ) CVRTILIO C- p.C.55 

Pagina quarta, columna dextra, graphio inscripta. 
L • LAIILI FVSCI 
15 Q_’ APPVLIII SIIVII R I 4 ) 

N • ISTACIDI AllIIICI 
P • AIIFVLANI CRYSAN 
/ jgrani - CONlVNCTI 
/////////// 1*11 IIN AN 3 ) 

2 « ///////////////'«*') 


Recognovi. — De Petra n. 7; contulit Mau. 

1) quae inclusi, minus certa sunt; pro l etiam C legi licet, sed dis¬ 
cerni non potest, utrum haec an illa littera huius instrumenti sit. 

2) am minus clarae sunt, itaque a v. 11; sed de nominis lectione ex 
v. 16, coliata marginis inscriptione, certo constat. 

3) praenominis vestigia tam T quam p admittunt; T exhibet Petra.— 
Prioris consulis reliquias vidi, quae in lectionem Cn liintvlo quadrant; 
sed lectio incerta est. 

4) post versum 15 unius versus spatium fortasse propterea relictum 


est, quod cera b. 1. non bene renovata erat. Sed res dubia est, cf. 
adnot. 6. 

5) Menan(dri). 

6) ini Petra, sed recte ipis Mau. — Fuerunt septem signatores, quorum 
tertius videtur esse creditor ipse. Testium senarius numerus cum alibi in 
hoc instrumentorum genere non inveniatur, fortasse conici licet, periisse 
septimi testis nomina aut inter v. 15 et 16, ubi nunc spatium vacuum est, 
aut infra versum 20, si interstitium versuum h. 1. paullo angustius erat. 


Libellum bis iam antea inscriptum fuisse reliquiae, quae in tribus paginis exstant multae, docent. Eas De Petra parum inter se distinxit. 


Pag. 2 legere mihi visus sum: 

in v. 1 d [ivnio?] silano q_haterio cos p.C. 53 
in v. 6 extr. nvjiii jm . . (autographarie ut videtur scriptu) 
inter v. 7 et 8 quae Petra legit: meKcede iiiiinvs, admitti non posse 
mihi videntur. 

Pag. 3 Petra et ego vidimus haec: 

inter v. 10 et 11 caiicilivs ivcvndvs 
inter v. 11 et 12 act poiiiipiiiS 

et infra haec alius exemplaris reliquias has ACtviiu PoImPiiiS. 


Pag. 4 legi: 

infra v. 14 CAHC. 

in v. 15 summo m LVCRIIT! 

infra v. 15 liirj (litteris iir minus claris) 

supra v. 16 p tiiriintLpriIiiiI (fort. ultima linea ab his aliena est) 

in v. 16 aca. 

infra v. 17 bipapra (i. e. [E]papra). 


Digitized b 1 


Google 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


«05 


TABVLAE CERATAE 


XVI. triptychum 104 ud 128. Paginae 1 et 6 vacuae sunt. Paginae 2 (cuius margo sinister periit) et 3 adhuc ceratae sunt, sed scriptura 
(quae autograpliaria est) ex parte periit. Pag. 4 in columna dextra atramento inscripta est, partim nunc sigillorum ceris inquinata. 
Pag. 5 fere tota inquinatu iisdem ceris, in reliqua parte (ad dextrum marginem) paucae litterae restant eaeque lectionis dubiae excepta 
una b in fine versus 3 sive secundus erat. Sigilli vestigium in perparva parte, quam macula intactam reliquit, adest nullum. 


Margo tabellae secundae (pagina 3 sursum, 4 deorsum collocatis), 
atramento inscriptus. 

PERSCRIPT — CN ALLcio nigidio mato 


Pagina secunda. 

cn. a Ilei VS Uigidius 1 ) 

.MI [S V] *). 

... AVCTIONIi M IIA *) 

5 . . SC».SSII 

ab caecilio IVrumio? 

QVAM AVCTION tt M *) 

r iici In iduS ..o s )... 

SVP ST t P V I AT V II IVS r ’) 
© © 


Pagina tertia. 

m 


10 


ACTVW 

POmPIIIS 

«II )< IAN Dec. 30 

cn. LIINTVLO GAIITVLfco 7 ) P- c * 55 
f. curtilio manci a c OS 


Pagina quarta , columna dextra, atramento inscr. 
15 cN ALLEJ NIGIDJ MaJ 
Mf 8 ) LOGI 

NI • UITALIONIS *) 

PPoN ,0 ) SAluIl { u ) 
cn allei niGIDJ MAJ 

© © 


Pagina quinta. 

(Vid<s Biiprn, 1 in. 3) 


Lectionem correxi ampliavique. — De Petra n. 50; contulit Mati. 

1) versuum 6 et 8 solorum lectio satis elatu est.— V. 1 medio vs v 
Petra et Mau. 

2) i vel v est. — Hoc versu n Petra exhibet, raiii Mau. 

3) N in media versus parte exstat. — In hoc versu nihil praeter v 
Petra legerat, ICaav Mau. 

4) m in caudam longam desinens versum claudit. 


5) 6) 7) hos versus legi ego. — V. 9 svp probabilior est quam svb. 

8) fortasse est «kaei (cf. n. LXXXIII). 

9) j*vi .... Petra, Npui Mau. 

10) sic Petra (ppon) et ego; pt°n Mau. 

11) fort. satvllj ? — F a Viti Petra, SATufq Mau. 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


TABVLAE CERATAE 


«06 


SVPPL. 


XVIL triptychum 108 ad 122. Paginae 1 et 6 vacuae, 2. 3. 4. 5 adhuc ceratae, 4 graphio inscripta in utraque columna, litteris nunc ex parte 
evanidis minusve claris, 4 et 5 inquinatae sigillorum ceris. In pag. 5 sub tabellarum duo sigilla impressa erant, quorum vestigia etiam 
in pag. 4 apparent. — Libellus rescriptus est; scripturae prioris reliquias vidi in pagg. 2. 3. 5. 

r 
Margo tabellae secundae , atramento inscr. 
pe(r)scriptio *) L. — Cei Quartio(nis) 

Pagina secunda. 
ffS 11,00 00 DCCXXCVII 
quae pecunia in stipula¬ 
tum L. Caecili Iucundi 
s venit ob auctionem 
[L. C]ei Quartionis 
mercede minus numerat(os)*) 
habere se dixsit 
Ceius*) Quartio 
© © 


Pagina tertia. 

© © 

io ab L. Caecilio Iucundo. 

Ac[t. Pomp.]. 4 ) 

Cn. Lentulo T. Cur[tiIJio cos. & ) 


p. C. 55 


Lectionem a me correctam ampliatamque imaginibus exhibendam curavi; 
infra). — De Petra n. 3G; contulit Mau. 

1) r prior omissa est, nisi forte ductu litterae e adiuncto scriptorem 
E in JE (pro solito r) correctam voluisse statuendum est; non recte 
perscriptio Petra (et Mau). 

2) pro T in fine ta Petra (et Mau); vidi ta, sed extremae lineolae 
incertae sunt et casui deberi possunt. 


pauca quaedam libello postea inspecto paullo aliter mihi apparuerunt (v. 

3) /. eiiivs Petra, non recte addito praenomine. 

4) reliquiae, quae h. 1. exstant, obscuratae sunt prioris instrumenti 
vestigiis. 

5) cn .cos Petra (et Mau). Ductus, quos imagine 

exhibui, difficillime icperiendi sed certae lectionis sunt. 


Digitized by 


Goi 'gle 


Original ftom 

UNIVERSITY OF MINNESOTA tabvlae ceratae 


SVPPL. 


Pagina quarta, graphio inscripta. 


Onesim(i) l0 ) 


y v.\LtpT 

ATdd&J tA/Wtei- 


Lentulo 


Curtilio] cos. 


.[scjripsi rogatu 

[Cei Quartionis].eum acce- 

[pisse ab L. Caecilio Iucunjdo hs ooood[cc]xxcvii 
ex inte[rrogatione fact]a tabellar[u]m 
signatarufm]. (§) (§) ,J ) 


A C T V / “) 


1*2) in coi. 2 l (c?) a at .vidi; v .Petra, vi .Mau. 

13) Quart[ionis] spatium capit. 

14) huius versus reliquiae incertae sunt. Signatores igitur fuerunt 
decem aut novem. 

15) sigillorum duorum reliquias agnovi ego; ex iis enatae sunt 
maculae in pag. 4 coi. 2. 

16) has litteras (non prorsus quidem certas) vidi tabella denuo in¬ 
specta. — Ad angulum spectanti dextrum imum quae exstaut vestigia, 
prioris scripturae videntur esse. 


6) litterarum y (an v?) et c post delineatam imaginem reliquias has 
vc vidi. 

7) nuper denuo inspecta tabella vidi snx noni, minus tamen certas; 
sux Petra, snx popli Mau. 

8) L .Petra (et Mau); reliquiae, quas nuper vidi, cum Scamfandri) 

conveniunt. 

9) ivli admitti nequit; .. v Petra, \ vuli Mau. 

10) sic lego; AS.Petra, apoim> Mau. 

11) versuum 18 et 21 reliquias vidi; v. 18 coi. 2 c .Petra. 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


Digitized by TABVLAE CERATAE 


991 


SVPPL. 


XVIII. triptychum mutilum 116 ad 130. In paginis 2 et 5 nihil legitur. 

Margo tabellae secundae, atr. tnscr. 
[pe]rscriptio — Messio Sperato 
L* rCC t • 

fcp 

'vjt... y~'?+- /fff jn- /s n o 


Pagina tertia. 

Ver»u,extremo (miprn <|ticin vnrnhnlorum actum Pompeii 
reliquiae cxstnnt) leni duliiinn*: 

jcN LIINTVLO. p. C. 5S? 

Pagina quarta , columna dextra, atr. inscr. 
Q. Poppaei Felicis 
M. Stronni Secundi 

5 P. Pacci Cerinthi 

M. Epidi Stephani 

M. Helvi Phoebi 

L. Caecili Hermae 

M. Helvi Saturnini 

io P. Terenti Erotis 

r . P. Furi Fortunati 

[©] & . 

A. Messi Sperati 


Contuli et imagines correxi. — De Petra n. 77; 
contulit Mau. 


XIX. triptychi fragmentum 105 ad 128. Paginae 1 et 6 vacuae sunt. Pag. 2 et 3 ceratae, nunc dimidiatae, litteras in ipso ligno exhibent 
truncas parumque claras, partim tam tenues, vix ut summa oculorum intentione reperiri possint. Pag. 4 non cerata est; in cerarum stria 
filorum reliquiae exstant. Pag. 5 cerata, nunc mutila, litteras (versuum quattuor ultimorum) evanidas in ipso ligno exhibet. Margo tabellae secundae , atr. inscr. 

Perscr[iptio C. Fulvi] — Tyrrheni 

Pagina secunda. 

[hb n.]cvns ’) 

[quae pecunia] in stipula- 
[tum L. Caecili] Iucundi 
s [venit ob a]uctionem 
[C. Fulvi Tyrrh]eni in 

.primas 

[persoluta] habere 

[©] © 


Legi et imagines pluribus correxi supplevique. — De Petra n. 18; contulit Mau, consentiens excepto v. 19 cum Petra. 
1) lectio veri est similis, non certa. — Non recte dcxx Petra, neque aliter Mau. 


Digitized by C^ouoie 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


SVPPL. 


999 


TABVLAE CERATAE Pagina tertia. 

[•] ® 

[se dixsit Fulvius Tyrrjhenus’) 

10 [ab L. Caecilio Iujcundo. 

[Actum P]ompei[s]. 

.*) Martia[s] Febr. »ut Mart. 

[Q.] Volusifo] P. Cornelio cos. p . c. r>6 er±f Pagina quarta , atr. inscr. 

L. Caltili Iusti 
i» Q. Appulei Severi 
L. Corneli Amandi 
C. Atulli Euan[t]i 4 ) 

C Fulvi Tliyrreni 1 ) 

C. Rulei Hori*) 
ao L. Ninni Optati 
A. Alfi Abascanti 
[«] .i® Festi 1 ) 


2) pro vy. 9. 10 tres versus fuisse statuit Petra (qui h. 1. nihil legerat), 5) supra H punctum exstat, fortasse litterae delendae causa, 

non recte. 6 ) non rec te FLORI p e tra. 

3) reliquiae tam K(«/.) quam id admittant. 7) [A. Tettei ], quod proposuit Petra, admitti nequit. 

4 ) sic ti videtur scriptum fuisse, fortasse librarii errore, siquidem est 
testis aliande notus C. Atullius Euander. At Euandri spatium non 
admittit. 

38 * 


Digitized by 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


300 


SVPPL. 


XX. triptychnm mutilum 82 ad (72). Paginae 1 et 6 vacuae. Pag. 2 et 3 ceratae, nunc truncae, ab eodem atque p. 5, i. e. a Vestale in¬ 
scriptae sunt. Paginae 4 restat columna sinistra, non cerata, cum particulis cavi sigillorum. Pag. 5 cerata, nunc trunca. Paginae 2. 3. 5 
rescriptae sunt, sed paucissimae prioris scripturae reliquiae supersunt. 


c 


Ttr 7 Margines atramento inscripti. 

1) tabellae primae: perscriptio —j 

2) tabeUae secundae: [Vest«]lis *) —j 

Pagina secunda. 

Q- Volusio Saturnino [P. Cornelio cos.] 
XIV k. Iulias Vestalis*) P[opidiae] ... 
5 serds*) scripsi me [accepisse ab] 

L. Caecilio Iuc[undo merce-] 

de minus. 4 ) 

. 5 ) qun[e pecunia in siiptilatum] 

eius venit [ex auctione] 
io dominu[e meae]. p. c. u 


Iun. 18 
Pagina tertia. 

© [©] 


Actum Pofmpeis.] T ) 


Pagina quinta. 

® [•] 

Chirograpum [Vestalis] 

Popidiae"). 

15 ab L. C[aecilio*) Iucundo] 

ob mancipia [m?]. 

stipula(tum) ,0 ) ven. . [ob auctionem] 
Popid"). 


Descripsi lectionemque meam imaginibus repraesentandam curavi. — De 

1) hae lis, quas solus vidi, videntur in hunc modum supplendae esse; 
cf. v. 4. 

2) viis&initt (?) Petra, viistin Mau. 

3) serus in seruos correctum est. Non est shrvs, ut edidit Petra. 

4) post minus sequitur aut ob [mancipia ?] aut summae numeri. 

5) ntncun Petra, nongen(tos) interpretans. 

6) quid in his ductibus fugienti manu scariphatis lateat, non liquet. 
Ex. gr. c</r|NULi ma (vel na) proponi potest. 

Prioris scripturae in pag. 5 reliquiae exstant hae: 

a) supra v. 13: Q_VokSio ... (fuerat igitur eiusdem anni instrumentum). 


Petra n. 19; contulit Mau. 

7) reliqua huius paginae pars vacua relicta est. 

8) post Popidiae legendumne am? Eo loco SCR, quod exhibet Mauius 
(scripsi coniecerat Petra), admitti nequit. 

9) c priorem vidit Mau; nunc ea pars laesa est. 

10) litterae la minus clarae sunt. 

11) quae sequuntur litterae bene conservatae, sed parum distincte 
exaratae sunt. V. 18 post Popid(iae ) sequebatur fortasse cognomen eius. 
V. 19 fieri potest ut neglegenter scariphatum sit ACT(«m) POM(pea). 

b) prima quaeque littera versuum decem, mutilae omnes. 


Digitized by 


Goi igle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

SVPPL. 


80* 


TABVLAE CERATAE 


XXI. tripfcvchum 83 ad IU’ c iius t s Uae prima • secunda mut. e sunt, j inae 3.4.5 ceratae sunt. Pagina 4 marginem supra columnam 
dextnm solam hab< »f< ior ibellae par. ' "riit); pag. 4 alia manu atque p. 2. 3. 5 inscripta est Scriptura paginarum 2. 3. 5 alte 
incisa en et in c< *is dhuc clare legitur. In pag. 5 sigilli vestigium exstat nullum. Margo tabeUae secundae, atr. inscr. 
jxrwrRIPTIO — in. aUEIO CARPO 

Pagina secunda. 

Q. Volusio Saturnino 
P. Cornelio Scipione C ° 8 ’ p * C ' 56 

[VIII] k. Iuli as iun. m 

» [M. Alleiu]8 Carpus scripsi 

me afccepijsse ab L. Caecilio 1 ) 

[Iucundo ttfij mille trecen¬ 
tos octoginta] s[e]xs nummo[s] 

.iaria*) 

[•] • Contuli et delineatas imagines correxi; paginae quintae phototypum quoque exemplum addidi. — De Petra n. 20 et (pag. 2) n. 21; contulit Mau. 

Tabellam primam Petra errore fortuito alii libello (n. 21) tribuerat; correxit Mancinius Atti della R. Accad. di arch.Xl (Neapoli 1883) part. 1 
p. 106 adnot. 4. 

1) io minus clarae sunt. 3) v. 11 in summo v. 12 exaratus litteris mirioribus fortasse prae- 

2) iaria (non taria, ut Petrae visum erat) legendum esse recte viderat scriptus erat a librario aliove homine, sicut nomina quaedam signatorum 

Mancinius 1. 1. Supplendum est [ex auctione venalic]iaria vel [lint]iaria scaripbata occurrunt praeter eadem atramento scripta (ex. gr. n. XIII) 

vel similiter. 4) AU potius quam AU aut (ut Petra) allii est. 


Digitized by 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
% TABVLAE CEKaTAE 


Q. Volusio Saturnino P. Cor- 


M. Alleius Carpus scripsi me 
accepisse ab L. Caecilio 
Iucundo sm 5 6 ) oocccxxcvi*) 
ob anctione(m) me(am) sup sti¬ 
pulatu eius. 

Actum Pomp(ei8). 


5) sic, non m. Intellege sns(«*r«o»). Litterae linea sunt traiectae ad 
notam significandam ex prisco usu in H6 semper conservato. 

6) recte xxcvi Petra; xxvn (‘certum’) Mau. — Fieri potest, ut ex 


auctione provenerint H6 1400, ex qua centesima rerum venalium deducta 
fiunt 1386. 
SVPPL. 


303 


TABVLAE CERATAE 


XXII. triptychum fVre integrum 115 ad 144. Paginae 1 et 6 vacuae. Pag. 2 et 3 ceratae litteras bene conservatas in cera exhibent. Pag. 4 
non cerata, in columna dextra atramento inscripta, partim sigillorum ceris inquinata est. In pag. 5 olim cerata, nunc mutilata, sigilli 
vestigium nullum cernitur, sed pars eius paginae maculam traxit ex ceris paginae 4. — Libellus rescriptus est (vide infra). 


jr( (\\ 43 l U [ 

jV^U iKVUfLCf- i 
f ' \iy~icSi- uuho- CL(\ 

l Ch I j■ /[ ( t ((^{'(<dc^ 

j(U ^ityv./diet 
r/- f 7 i- At^/Ar 

j~i t/t/i/v ( Cfrt / ut// 

[•/?M ufiK «• /v < 

<W< c - n y~i d (s/\ 
uut/» C Cielc- 


Margo tabellae secundae, atr. inecr. 
perscriptio Histriae 1 ) — Ichmadi*) 

Pagina secunda. 

H€r II. bD OO CCCCLVIS *) 
quae pecunia in 
stipulatum L. Caecili 
i Iucundi venit ob 
auctionem Histriae 
Ichimadis mercede 4 ) 
minus persoluta 
© © 


Pagina tertia. 

© © 
habere se dixsit 
io Histria lchimas ab 
L. Caecilio Iucundo. 

Act(um) Pom(peis) non(is) Nove(mbribus) n 0 ,.s 
L. Duvio P. Clodio cos. p- c - M 


Recognovi imaginesque emendavi. — De Petra n. 13; contulit Mau. 

1) nota Pisirius gentile a peregrino nomine derivatum. Ita ex graeco 
Eumachii aliique Pompeiani. 

2) v. 7 et 10 lchimas scriptum est. Idem nomen habetur in cippo 
Patavino Corp. V n. 2985 icmadi (casu dativo). Fortasse huc referre 
licet Hesychii glossam ly^arot, i^yt*. 


3) vis, quod Mau exhibet, certum est, cum eaque lectione consentit 
etiam v. 29; VII Petra. 

4) ultima pro n est, posteriore linea cum priore coniuncta, sicut v. 12 
ultima linea litterae itu (wi) prioribus adnexa est. 


Digitized by 


Gck 'gle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 304 


SVPPL. 


TABVLAE CEUATAE 

^■A/C^fTCd 1 ’ Qy?v>\(T<)j^J <W/j 

rw,j 

\JO ■ /,rrrcj j 


' c-o\t 


^rrnj - rHu*j| 
ra xsfuj - P 6 /'Tv N j 
\ip« -J&kfc/' 

■ r (' -•r/ti/ \ 


Pagina quarta, coi. d. } atramento inscr. 

C. Numitori Bassi 
i» L. Numisi Rari 

A. Vei Attici 

D. Caprasi Gobionis] 5 6 ) 

L. Valeri Peregr(ini)! 

. . Cestili Philod.*) 

2o [C.] Novelli Fortun(ati) 

[A.] Alfi Abasca[nti] 

O [L.] Cei Q Felicionis] 1 ) Pagina quinta. 

[•] © 

[L. Duvio P. Clo]dio cos. 

[non(is) Nove]mbr(ibus) 

24.[8c]ripsi rogatu 

[Histriae Ichimadis ipsi] persoluta 
[esse ab L. Caecilio Iuc]undo hs n. 
[sex milia quadr]i(n)gentos quinqna- 
[ginta sex semijs ob auctionem, 

30 q[uam servus] eius fecit. 

[Act(um) Pom]peis. 


5) godio Petra, non recte d pro b posita (ut etiam n. LXXXII); O 7) prima tam t quam L legi potest, ultima litterae S similis est; sed 

alteram non vidimus Mau et ego. haud dubium, quin idem homo sit, qui n. LXXXII memoratur, L. Ceius 

6) fortasse est Cestilius Philodespotus (o. CI); M. Cestillius (sic) Felicio. 

Philodemus habetur n. XLIII. 


Scripturae prioris reliquiae, praesertim v. 2-4 extremis (vide imaginem) et v. 3-8 exstant, pauciores in pagina 3. Sed dignoscere potui iu 
pag. 3 infra versum 13 has: act po|iiiphIs Nonis m? .|. cos * 


Digitized by 


Gck 'gle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


SVPPL. 


305 


TABVLAE CERATAE 


XXIII. triptychum mutilum 78 ad (92, olim circ. 105). Paginae 1 et 6 vacuae. Pag. 2 et 3 adhuc ceratae. In pag. 4 legi nihil potest. Paginae 5 
cera conservata est, sed litteram exhibet nullam; nihilo minus fieri potest, ut pagina fuerit inscripta. In pag. 5 media sigillum exstat, 
quod si non provenit ex sigillo paginae 4, sed in hoc ipso loco olim impressum fuit (quae res discerni non potest), alterum instrumenti 
exemplar in superiore paginae 5 parte scriptum erat. Pagina secunda. 

[Q. Volusio S]aturnin[o P. Cor-] p . c. 56 

[nelio Scipi]one [cos.] 

In idus 1 ) Novembr. Nov. n 

.s*) Umbriciae*) Antiochidis se[rvos] 

5 [scripsi ea]m accepisse ab L. Caec[ilio] 

[Iucundo] sestertios nummos sescentos 
[quadragi]nta quinque ob a[u]ctionem 

[factam no?]mine. 

rebus inpositicis 4 ) v. J ) 

io ex qua summa [accepit numeratos?] 6 ) 

© [•] Pagina tertia. 

© [©] 
sestertios ducentos [et]’) arbitria s[estertio]s*) 
viginti et acc[e]ss[ione]s•) HS XIII et 10 ) minus 
hs LI n ) et hac di[e reli]quos ego 
sestertios trec[ento]s sexsaginta 
is nummos. 

Actum Pompeis. 


Lectionem emendatam ampliatamque imaginibus exhibui. — De Petra n. 
Hermes XII p. 135, cf. p. 113 et (ex mea lectione) Giornale 1879 p. 109; 

1) In • Idvs • (cum his punctis imagini addendis) scriptum est; non 
recte Iv idvs Petra. 

2) \Trophimu\s (cf. n. XXIV) spatio admittitur. 

3) In (pro Ini) clare legitur tam hoc loco (ubi non recte Ini Barnabeii 
tabula) quam v. 16 in actum. 

4) lanistici8 Petra, innisiticis Mau legerunt; inpositici(i)s , quod 
repperi ego, certum est planeque eadem notione adhibetur Digest. 30, 41 
§11: canthari , per quos aquae saliunt , poterunt legari , maxime si in- 
positicii sunt. Significantur eae res, quae aedibus (tabernis, popinis 
similibusque, cf. ibid. § 8) non ita inhaerent iunctaeve sunt, ut non sint 
‘quasi portio aedium' (§ 1'2), sed distrahi possint. 

5) post v superest i, quae linea potest esse pars litterae ii. 
Restituendum igitur videtur venditarum aedium (tabernarum vel sim.). 

6) in fine ante hanc diem suppleverunt priores; numeratos (?) proponit 
Mommsenus. 

7) ‘sermo ut recte procedat, post ducentos requiritur et pro in' Momm¬ 
senus; ego ducentos , [tn(?)] proposueram. 

8) sic legi et restitui (recepit Mommsenus ed. 2); arbitrario* (omissa 

IV s. 


113 cum Barnabeii exemplo delineato in tab. I; contulit Mau; Mommsen 
cf. p. 90. 

lacuna quae ante haec exstat) Petra (et Mau). — Fortasse arbitro 
definiendum erat, quae res inpositiciarum numero habendae essent. 

9) ante s restat i litterae ii. — acc«»iu»« Petra, acce[pi\os coniecerat 
Mommsen ed. 1. — Accessiones hoc loco ad res venales ipsas (cf. 
Digest. 33, 8, 2; 34, 2, 19 § 13 et 23 § 1; Plin. n. h. 33 § 5) referri vix 
possunt, immo videntur esse eae pensiones, quae accessionis vice extra 
ordinem praeter principales mercedes solvendae erant Mommsenus haec 
ad notat: ‘Tam arbitria quam accessiones significent necesse est a venditore 
praestanda emptori, puta impensae rerum emptarum transportandarum, 
quas arbitrio quodam definitas esse probabile est, item involucra similia¬ 
que emptori necessaria, quae accessionibus crediderim significari’. 

10) sic lego, ut coniecerat Mommsen ed. 1; [nec] Petra. 

11) legi potest aut m aut li, non ut a Petra (et Mauio) receptum. 
Iain cum quinque pensionibus (200 + 20+ 13 + 51 + 360) efficiantur 
non 645 (v. 7), sed 644, fractiones in altero calculo neglectae sunt aut 
alia causa subest (cf. n. VI, ubi si auctione provenisse 3000 et quinqua¬ 
gesimam 60 accessisse sumis, fiunt 3060, cum tamen apocha sit 
sestertiorum 3059). 

39 


Digitized by 


Gck 'gle 


Qriginal from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


aoe 


SVPPL. 


XXIV. triptychum fere integrum 79 ad 102. Paginae 1 et 6 vacuae. Pag. 2 et 3 ceratae. Paginae 4 dextra columna sola marginem ceratamque 
aream habet; in hac area signatorum nomina graphio scripta sunt. Pag. 5 cerata, nunc sigillorum ceris partim inquinata. In pag. 5 
quidem sigilli vestigium exstat nullum, sed fieri potest ut sigillum in pag. 2 ima vel p. 3 summa impressum fuerit, id quod conici licet ex 
macula (v. imaginem). — Scriptura in cera clare legitur. Margo tabellae secundae, atramento inscr. 
[persjcriptio') — Trophimo 

Pagina secunda. 

L. Duvio Avito P. Clodio cos. p . e. se 

IIII idus Decembr(es) Dec> 10 

M. Helvius Catullus scripsi rogatu 
i Umbriciae Antiochidis eam 

accepisse ab L. Caecilio Iucundo 
hs VI ccLii») nummos ob 
auctionem Trophimi servi 
eius mercedc minus 
© [•] Recognovi et imagines emendavi. — De Petra n. 14; contulit Mau. 

1) litterarum pers reliquias vidi; perSeRiPTio Petra. 

2) Vccclii Petra (non dissentiente Mauio), item v. 23; sed utroque 
loco numerus 6252 clare agnoscitur. 

3) reliquiae h. I. nullae cernuntur; sed cera in summae paginae parte 
sinistra nonnihil laesa est, ut ibi litterae lineis tenuibus scariphatae 


periisse possint. Petra persolutos (cf, Corrig. p. 86) v. 9 extremo 
supplevit; sed eo loco spatium non sufficit, neque ibi ullius litterae 
vestigium apparet praeter lineolam, quae est • longae v. 8 extr. cauda 
infima. 


Digitized b 1 


Google 


Original fro-rri 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


309 


TABVLAE CERATAE Pagina quarta , coi. d. y graphio imcr. 
M. Helvi 
Catulli 

Melissae 4 ) Fusci 

n Fabi Proculi 

Umbricia[e] 

Antioch(idis) 

Catulli Pagina quinta. 

® © 

L. Duv[io Avito P. Cljodio cos. 

20 [mi ijdus Dece(mbres) 

M. Helviu[8 Catjullus scripsi 

rogatu [Umbr]ica s ) eam accepis(se) 
ab Iucu[ndo Hfi n.] V! ccLu ob 
auction[em] Trophim(i) servi 
25 eius m[erc]ede min(us)*). 

Act(um) Pomp(eis) T ). 


4) sic scriptum est, non Melissaei ; cf. n. VIII. 7) pojiiip (vel pojiiipii) cum clausulae ductu; cf. adn. 6; pojiupii is, 

5) ICA per errorem pro iciaii; item errore om. Antiochidis. quod Petra exhibet, admitti nequit. 

6) est piiiN cum ductu clausulae instar subiecto; non recte pnp 
legit Petra. 

39 * 


Digitized by A^ouoie 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
I 


1 

TABVLAE CERATAE #08 SVPPL. 1 


XXV. triptychum integrum, 120 ad 140. Paginae 1 et 6 vacuae. Pag. 2 et 3 ceratae. Pag. 4 non cerata, in columna dextra atramento in¬ 
scripta. Pag. 5 cerata, in media parte ex pag. 4 sigillorum ceris inquinata; in pag. 5 angulo dextro inferiore duorum sigillorum reliquias 
agnovi, eorundemque vestigia in paginae 4 versibus 16 et 17 mediis apparent. 


I j 1 N /l:\) cx 1 

o vifVi cuCmTuK-Ih 
/.V uiKru/iu i CMTv 

Li |u(mN Ai Uu)Mrr 

OAV-iCt i (\} < [i j\ 


i 

i 

i 

i 

Margo tabellae , atramento inscr. 

[perscriptio] — Umbricia[e Ianuariae] ’) 

Pagina secunda 
hs n. ccIdd ooxxxvim*) 
quae pecunia in 
stipulatum L. Caeci- 
5 li Iucundi venit 

ob auctionem 

Unibriciae Ianuariae 

© © --—_— 

9 


Kndem pagina phototvpirc expressa ext pag. 310. 

----j 

r- * -1 


• 

*— — m LutA- (yUtJu 

yiiX >3 (; • ^ ('■ C\M / 

jvi^/NA r 

(T-fph(\ 11 i>ii lur 

1 Aui/fA- c (iu\n C</ 


Pagina tertia. 

© © 

mercede minus 
persoluta habere se 

10 dixsit Umbricia Ianua- 

ria ab L. Caecilio 

Iucundo. 

Act(um) Pom[p(eis)] pr(idie) id(us) Dec(embres) d<-c. 

L. Duvio P. Clodio cos. P . c. 


Recognovi lectionemque correxi et supplevi; imagines delineatas ad haec correxi; praeter has addita sunt paginarum 2 et 4 exempla phototypa in pag. 310. 
— De Petra n. 15; contulit Mau; paginam 5 descripsit Mommsenus, idem libellum edidit Hermes XII p. 133 et (numeris ex mea lectione correctis) 
Giomale 1879 p. 106; in opere: Niccolini case e monumenti vol. II: Descrizione generale tab. LX libellus depictus est Petrae lectione repetita. 

1) vocabulorum perscriptio et Januariae reliquias quasdam vidi. 2) pro CcIdd non recte Idd Petra (non dissentiente Mnuio); cf. v. 28. 


Digitized b 1 


Google 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

1 -uly 

t TtVfrvr/ ■ CwW 


aa - {t/dj ■ h 7/w>#Xf / 

., -n >. / 


^- N VJ olcJ-0 T^IlM lj 


i^ll\'fuUN 


/\XuWA 


/m 


Go yle 


Original from 

UNIVERSITY OF Mlf' 


INNES* 


3) Lwis Petrae admitti nequit; nec Lesbi, quod conieci, videtur pro’ 
bari posse. 

4) AVifo post tabulam delineatam vidi; Avito Mau. 


5) sic clare legitur; > ixxxix Petra itemque vel (in apographo) 
> cxxxix Mommsen. Cf. adnot. 2. — 5cT hoc loco iam recte Mau. 

6) reliquias versuum 31. 32. 33 solus vidi. Cera, quatenus non obtecta 
est macula ex pag. 4 provenienti, hic illic absorpta est. 


« 


v 


TABVLAE CERATAE 


Pagina quinta. 

% © 

L. Duvio Avi[to 3 4 ) P. C]lodio Thrasea cos. 

pr(idie) i[d(us)] Decembr(es) 

D. Volcius Tha[llus] scripsi rogatu Um- 
briciae Ia[nua]riae eam accepisse 
ab L. Caecil[io Iucjundo HS n. 5« xxxix 5 ) 
ex auction[e eius] mercede minus 
ex inter[rogati]one facta 

tabellaru[m].ti •) 

.n . . 8. 

A[ct?J [Pompe?]is. (|) (§) 


Pagina quarta , eoi. d. } atramento inter. 
i» Q. Appulei Severi 
M. Lucreti Leri 
Ti. Iuli Abascanti 
M. Iuli Crescentis 

P. Terenti Primi 
2o M. Epidi Hymenaei 

Q. Grani Lesbi 

T. Yesoni Le . . .•) 

D. Volci © Thalli 


Ea>lem paj? na phototypire expressa est pag. 310. 


aABVLAE ceratae 


310 


SVPPL. 
Digitized by 


Gck igle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF M INNESOTA 

S V PPL. 


911 


TABVLAE CERATAE 


XXVI. triptychum mutilum 112 ad 132. Paginae 1 et 6 vacuae. Paginae 2 et 3 litteras in ceris bene conservatas exhibent, nisi quod in pag. 3 
rimae multae ot cerarum partes in linearum fulgentium speciem liquefactae nonnihil obscurant lectionem oculosque vexant. Pag. 4 non 
cerata. Pag. 5 cerata, mutila, ceris paginae praecedentis in media parte nonnihil inquinata; in angulo dextro inferiore sigillum restat, 
cuius (liquefacti) etiam in pag. 4 v. 16 (et usque ad v. 18 cerae diffluentis) vestigia apparent. 
Margo tabellae eeeundae, atramento inscr. 
[persjeriptio — Blaesio Fruct(ioni) 

Pagina secunda. 

[H]s. n. Idd oo DCCCLXXV 
quae pecunia in 
stipulatum L. Cae- 
% cili Iucundi venit 
ob a[u]ctionem 
N. Blaesi Fructionis 
[©] [©] 
Pagina tertia. 

[®] © 

[injercede [m]inus 
persoluta [h]abcrc 
io se dixsi[t N.] Blaesius 
Fructio [ab] L. Caecilio 
Iucund[o]. 

Act(um) [Po]m(peis) XV k(alendas) Ianu(arias) Dec. is 
L. Duvio P. C[lod(io)]') cos. p . c. 56 


Recognovi lectionemque pluribus supplevi correxique; imagines addidi a me correctas. — De Petra n. 16: contulit Mau. 
1) Clodio omnibus litteris perscriptum non capit spatium. 


Digitized b 1 


Google 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


319 


SVPPL. 

Pagina quarta, coi. dextra, atramento inscr. 
is L. Fadi*) Nep[tun.?] 

N. Oppi Felicion[is] 

Cn. Helv. 

L. V[ett]i Valen[t]is J ) 

. . 2 3 4 5 6 ) Cerrini 

23 N. Blaesi Fructioni[s] 

N. Verati Aticli 
C. Vibi Cresimi s ) 
f©] .©..b.... Pagina quinta. 

[•] [©] 

[L. Da vio P. Clodjio Thrasia*) cos. 
25 [XV k. Ian. N. B]lesius 7 8 ) Fluctio 
[scripsi me accepisse ab L.] •) Cecilio Iucudo 
[sestertios nummos se]x milia otogc- 
[ntos septuaginta quinque] ob autione 
[mea ex interroga]tione fata 
30 tabellarum sijgenataru(m). 

[Actujm Popeis. 


V!DCCC[LXXV] ") 

© 


2) non fabi, ut Petra (et Muu). 

3) L.Petra, L* et in fine valis Mau, non recte. 

4) fortasse L(«<•/). Cognominis vestigia adsunt nulla. 

5) sic videtur legendum esse; sed lectionem obscuraverunt maculae 
aliquot ductibus litterarum similes. 

6) sic, non thrasea ut Petra et Mau. 

7) sic 6 U 1 SIVS, non 6 /aiisivs ut Petra (et Mau). 

8) praenominis L particula superest. 


9) sic vi, non VI; sequentibus enim numeris centenariis ambiguitas 
erat nulla. — Citima numerorum pars sigillo minus caute b. 1. impresso 
obtecta est. 

Notandum, quod in parvo hoc fragmento ab ipso Blaesio inscripto tot 
scripturae hominis parum docti reperiuntur: Thrasia, Blesius (ipsius 
nomen), Cecilio , Iucudo, otogelntos) vel potius otoge[tos], autione (pro 
auctionem), fata (pro facta), [si\genataru, Popeis ; talia ex. gr. etiam in 
deperdito versus 28 principio exstitisse, ex numero litterarum conici licet. 


Digitized by A^ouoie 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

SVPPL. 


313 


TABVLAE CERATAE 


XXVII. tripfyelmm mutilum 110 ad 134. Faginae 1 et G vacuae. Pag. 2 et 3 litteras in ceris bene conservatas exhibent; in pag. 3 cerae parti¬ 
culae quaedam pessumdatae sunt, sed scriptura tamen clare agnosci potest. Pag. 4 non cerata mutila est et inquinata eiusque scriptura 
fere evanida. Pag. 5 cerata mutila est; in eius angulo dextro inferiore sigilli (liquefacti) reliquiae exstant, cuius vestigia etiam p. 4 
infra v. 16 (usque ad v. 18) apparent. 


iHiCuHik |M /rihul 


(rhjvvjl 1 CnaCUa 


A 


Vll\ 


U C U^UJ 

Jj\ Margo tabellae secundae , atramento inscr. 
[perscrip]tio — [Babullio R]oman(o) 


Pagina secunda. 

H6 n. ccbD oo oo oo ccc XXXVII 
quae pecunia in stipula¬ 
tum L. Caecili Iucundi 
s venit ob auctionem 
C. Babulli Romani 
in k. Februarias prim(as) 

© © Dee. 18 


p. C. S 6 


Recognovi 
1) ll h. 


lectioneinque a me correctam et suppletam imaginibus repraesentandam curavi.—■ De Petra n. 17; contulit Mau. 
1 . parum distinctae sunt. 


IV s. 


40 


Digitized by 


Gck igle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

TABVLAE CERATAE 


314 


SVPPL. 


m~1iT> r^r 


rr 


J—i 


3 S 3 
Pagina quinta. 

[L. Duvio P. Clodio cos.] 

[xv k. Iau.] 
...... [scripsi] rogatu 

[Babulli Itomani eu]m accepisse 

25 [ab L. Caecilio Iucun]do hs n. 

[x 111 milia trecejntos triginta 
[septem ob au]ctionem 

[eius ex interro]gatione 5 ) 

[facta tabellarum sig]na[tarum]. 
so [Act. Pompeis.] 


XIII ccc xx[xvu] ,; ) 


2) post lorei litteras sv exhibet Mau, quae mihi admitti non posse 
videntur; fortasse fuerunt ae aut de. 

3 ) sic legendum esse mihi videtur probabile; a principio i' et in fine 
NJ Mau. N. [Vei Martia]lis spatio convenit. 


4) lectio et restitutio non sunt certae sed veri similes; A. Velasi ad¬ 
mitti nequit. — A principio m et in fine irmi /// Mau. 

5) versus 28 et 29, quorum reliquias (v. 29 post delineatam imaginem) 
detexi, non dubium est quin sic restituendi sint. 

6 ) sic xin pro 5011; cf. n. XXVI. 


Digitized by 


Go^ 'gle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

SVPPL. a«S TABVLAE CERATAE 


XXVIII. triptychum mutilum 93 ad 134. Paginae 1 et 6 vacuae. Pag. 2 et 3 ceratae, aliquantum mutilae. Pag. 4 non cerata. Pag. 5 cerata 
mutila, in inedia parte inquinata; sub versus 28 fine impressum est sigillum, cuius vestigia etiam in pag. 4 v. 16 apparent. J 


Pagina tertia. 

[©] © 
persoluta habere se 
dixsit M. Fabius Secundus 
ab L. Caecilio Iucundo. 


io Act. Po[mp.] idib. Ianua[r.] 

Nerone Caesa(re) n 
L. *) Cal[p]urni[o] 


I»n. 13 
p. C. 67 


Lectionem a me suppletam correctamquo imaginibus repraesentandam curavi. — De Petra n. 23; contulit Mau. 
1) praenomen a Petra omissum recte agnoverat Mau. 


40* 


Digitized by 


Gck 'gle 


Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


TABVLAE CERATAE 


3flO 


SVPPL, 


Pagina quarta , coi. dextra , atramento inscripta. 
Cn. Vibri Callisti 

M. Fabi Diadumeni 
is N. Vei Martialis 

N. [Ner]i Hygini 
A. Messi Proniini 

N. Popidi Sodalioni[s] 2 ) 

M. Fabi Secund. 

20 M. Ve.He.») 

[ 0 ] © 
Pagina quinta. 

[©] G 

[Nerone Caesare ii L. Ca]lpurnio Pisone 
[cos.] 

[idib. Innuar. M.] Fabius Secundus 
[scrip]si 4 ) me [accepisse] ab L. Caecilio Iucu- 
2 ^ [ndo] sester[tios de]ce(m) milia trecen¬ 
tos quinque nummos 5 ) ob auctio¬ 
ne^) mea(m) ex inte[r]rogat[i]one®) facta 
tabellaru(m) s[ign]ataru(m). 

® 

0 


2) sornioni Petra (et Mau). 5) litteras u nv, itemque 

3) litterae minus clare factae sunt; fortasse est M. IVr[a?]fi' Hermae; G) intii et no in cerarum maculis post delineatam imaginem agnovi, 

nihil praeter praenomen legit Petra; M>Ninn!oL[w»i;»] Mau. 7) subscriptionis actum Pompeie apparet nihil. 

4) hastam litterae i finalis totam, itemque 


Digitized by C^ouoie 


Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

SVPPL. 


31? 


TABVLAE CERATAE 


XXIX. [triptyehum mutilum (75) ad 113. Paginae 1 et 6 vacuae. Pag. 2 et 3 ceratae. Pag. 4 in columna dextra sola marginem habet cerafaque 
est. Pag. 5 superne mutila, in cera iam non amplius quam unuin duosve litterarum ductus exhibet; sigilli in ea vestigium nunc apparet nullum. Margo tabellae secundae , atramento inscriptus. 
perscriptio — Cae[siae *) Optatae] 

Pagina secunda. 

HS n. OO CCCCXL1S *) 
quae pecunia in 
stipulatum L. Caecili 
5 Iucund[i venit] 
ob aucti[onem] 

Caesiae [Optatae] 

[©] [ 0 ] Pagina tei'tia. 

[•] [•] 
inerc[ede minus] 
nuine[rata habere] 
w se dixfsit*) Caesia] 

Optata [ab L. Caecilio] 

Iucundo. 

Act. Potn. vn k. Feb. 4 ) u„. 25 

Nerone [Caes.] i! L. Calpur. 5 ) c(os.)°) p . c. 57 Pagina quarta, columna dextra , graphio inscr. 
15 Pompon. T ) [Mn . ?] s ) 

[P]oppae 9 ) Sor- 10 ) 

H V Jtl . . 1'RO 11 ) 


Lectionem a me correctam et auctam imaginibus 
repraesentandam curavi. — De Petra 11 . 24; 
contulit Mau. 

1) litterae s reliquiae dubiae exstant. 

2) non recte ccccxui Petra. 

3) Dtxs/f Petra (et Mau); nunc certe litterae S 
vestigium exstat nullum. 

4) POjiw ni K Iiiar Petra (neque aliter Mau). 


5) calp Petra, olpvr Mau. 


9) tam poppaii • quam poppaiii legi licet. 


6 ) C Petra et ego; cos Mau, non recte. 


10) est Sor (icis); cf. n. XCV. — SIIR Petra. 


7) non recte laIiilpon Petra, iijiiipop Mau. 


11) antepaenultima r aut 11 est. An legendum Hviu[iN]tiRo(e*)? Cf. 


8) sic ma (aut mar) esse legendum videtur, estque fortasse Pomponius n. X v. 21. 


Marcellus; ductus etiam i'HR (fer) admittunt. Non recte siir Petra. 


Digitized by 


Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


318 


SVPPL. 


XXX. triptychum mutilum 97 ad (circ. 85). Paginae 1 et 6 vacuae. Pag. 2 et 3 ceratae. Pagina 4 nunc caret columna dextra. Paginae 5 quod 
supereat ceratum est, sed sigillorum ceris ex parte inquinatum. — In pag. 3 sub principio v. 16 (act) sigillum videtur impressum fuisse, 
quod nunc diffluxit usque ad marginem sinistrum. Eiusdem vestigia apparent in pag. 2 v. 1 principio. Pars dextra paginae 3 periit. — 
Libellus rescriptus est; prioris scripturae in p. 2 et 3 reliquiae cernuntur, iisque aliquot posterioris instrumenti litterae obscuratae sunt, 
ex. gr. v. 8 iivhi, v. 12 seq. Fragmenta legi haec Inpri quae exstant in versibus 11 et 12. 

PRoBOS Pagina secunda. 

[Nero]ne Cae[sare 11] p . c. 57 

[L.] Calpurn[io cos.] 

vn k. [Febr.?] 1 ) u„. 26 ? 

Ti. Claudius Syn .... 

» scripsi rogat [u et] 

mandatu Abasc[anti] 

Caesaris An[g. Phi-] 
lippiaui 2 ) eu[m ncce-] 
pisse ab L. [Cae-] 
io cilio [lucnndo] 

© [©] Pagina tertia. 

© [©] 
sestertia duo [milia] 
septingentos [tri-] 
ginta*) duos nummos | 

.r[e]s 4 ) qu[o?]s 5 ) in s[tipula-] 

i» tu eiu9.•) 


Act[. Pomp.] 7 ) 


Lectionem a me emendatam et auctam imaginibus repraesentandam curavi. 

1) vubr legendum esse puto, non iv»i«* ut Petra (et Mau). 

2) sic restituit Mommsenus (Aug[u$ti] Lippiani Petra); servus prius 
fuerat unius ex Marciis Philippis. 

3) siipthngiintos »i|ciNTi Petra, seductus reliquiis scripturae prioris. 

4) lectio obscurata est reliquiis antiquioribus. Estne paiiniibriis? 


— De Petra n. 27; contulit Mau; cf. Mommsen p. 133= 107. 

5) tam quos quam quas legi licet. 

6 ) extremorum reliquiae num omnes huius (posterioris) instrumenti 
sint, discerni nequit. 

7) supra hunc versum quae Petra exhibet.| actvm 

prioris sunt instrumenti, neque eorum vestigia lectionem actvm admittunt. 


Digitized b 1 


Google 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


TABVLAE CERATAE 


SVPPL. 


SIO Pagina quinta. 

N[erone Caesare II L. Calpurnio cos.] 
v[n k.... Ti. Claudius Syn ...] 
s[cripsi rogatu et mandatu] 

20 Abfascanti Caesaris Augusti Philippi-] 
ani [eum accepisse ab L. Caecilio] 
Iucu[ndo «s n. oo oo dccxxxii] 

ob_ 7 ). 

.Ab. 

2 s Sy[neros]. 

est Iticu[nd]. 

Act[. Pompeia.] 


7) avC», ut legit Mau, admitti non posse mihi videtur. Vestigia ducunt potius ad p (aut r) A (r?) Ci (Ct); sed cum permixta sint, litteris 
antiquioribus, res discerni nequit. 


XXXI. triptychum mutilum 104 ad 130. Paginae 1 et 6 vacuae. Pag. 2 et 3 olim ceratae, nunc in ligno nudo litteras exhibent. Pag. 4 non 
cerata. Pag. 5 olim cerata erat; in eius ligno nudo multae litterarum reliquiae exstant, sed tam tenues, ut de earum lectione paene 
desperandum esse videatur. — Libellus rescriptus est; prioris scripturae reliquiae maxime in pag. 2 et 3 supersunt. Margo tabellae secundae , atramento inscriptus. 
[perscri]ptio — M[ustio Orienti] 

Pagina secunda. 


[quae pe]cunia in 1 ) 
[sjtipulatum L. Caecili 
» [Iucundi]*). 


& [©] 


Lectionem a me correctam auctamque imaginibus repraesentandam curavi. 
1) IN sti|pvlatviiii Petra, non recte 


De Petra n. 25; Mau contulit paginam 4 
2) ivcvnrf/ Petra. 


Digitized by 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
TABVLAE CEUATAE 


390 


SVPPL. 


Ltl 


{t,y 


X ( V V \ \ >A v < f > 

j n jf\\ 

S‘A"'W W v , 

. rKu u" m • 1 / 1 ^ 

i 

^ rr-fi 

iv-(K" f? 


J 


Pagina tertia. 

© 3 ) [©] 

minus numerata 

habere se dixsit C. Musftius] 4 ) 

Oriens ab. 5 6 ) 

L. Caecili Iucundi ser(vo). 

Act(um) Pomp(eis)k(alendis) Aprilibu[s] Arr . i 
Nerone Caesare Ii 8 ) L. Calpurnio cos. p . c. 57 


/f<~/ 


Vagina quarta, coi. dextra. 


a) atramento. 

b) graphio in a. 

T. Crassi F [irini J 

f irIiiii 

C. Musti Orientis 

IlIlYSTI 7 ) 

A. Messi InventfiJ 

Illi 11S S | 

M. Calavi 8 ) Secun[di] 

SHCVND! 9 ) 

. . ,0 ) Yesoni Pri[miJ 

VIISONI 

C. Iuli Agat[(h)oclis] 

AGATOCLlt 

L. Ael[i] ....»') 

PA . . S ,2 ) 


T. Terenti M. 


T TURII Nff 


[©! 


5) jtii IInippo ? sed prioris posteriorisque scripturae reliquiae h. 1. tam 
confusae inter se exstant, ut utrius singulae lineae sint, etiam multo 
difficilius quam in ceteris huius libelli partibus dignosci queat. — Petra 
v. 9—11 non recte sic legit: habiirii sii dixsit c... | . .riiitu* ab | l 

CAII CILIO 1VCVNDO. 

6) it omisit Petra. 

7) y h. 1. est, non v. 

8) m calaa//j [i e. rf//>] Secvn// Mau, quod mihi non probatur. 

9) ante S exstare inchoata S aut c videtur. Fortasse prius calavi 
scripturus erat librarius. 


3) foramen iam obtectum nec in imagine indicatum. 

4) prioris S cauda ima restat. 

10) potest et p esse et (ut Petra legit) t. 

11) lael/ Petra et Mau, non recte. — Cognominis vestigia ETHt Mauius 
interpretatus est. Sed incerta est lectio, magisque dubium, quo pacto 
haec cum nomine scariphato convenire queant, nisi forte huic homini 
duo erant cognomina aut alius praenotatus erat testis. 

12) paris Petra neque aliter Mauius, fortasse recte, quamquam ex¬ 
spectatur Paridis. Ductus etiam pans lectionem admittunt, quod nomen 
cum non reperiatur nisi in Cuspiorum gente, si h. 1. agnoscendum esset, 
alius testis graphio, alius atramento notatus esset. 

13) infra hunc versum periisse unus aut duo versus possunt. 


Digitized by 


Go^ 'gle 


Original fro-rri 

UNIVERSIS OF MINNESOTA 
SVPPL. 


391 


TABVLAE CERATAE 


XXXII. triptychum 115 nd 137. Paginae 1 et 0 vacuae. Pag. 2 et 3 ceratae. Pag. 4 non cerata, nunc inquinata. Pag. 5 cerata item inquinata; 
in eius paginae angulo inferiore dextro sigillum restat eiusque vestigia etiam in pag. 4 apparent. Margo tabellae secundae, atramento inscr. 

PERSCRIPTIO — IVNi er otii l ) 

Pagina secunda. 
hs n. oo]oo oo oo [cxcu?]*) 
quae pecunia in stipu¬ 
latum L. Caecili Iucu- 
5 tidi venit ob auctione(m) 

D. Iuni Erotis*) 
mercede minus 
[©] [•] 


Pagina tertia. 

9 9 

persoluta habere se 
dixsit D. Iunius Eros 4 ) 
io ab L. Caecilio Iucundo. 

Act(um) Pompe(i)s 5 ) vn idus Apr.*) A pr. 7 
Nerone Caesare n L. Calp(urnio) cos. 1 ) p . c. 57 


Lectionem a me correctam ampliatamque 
imaginibus repraesentandam curavi, ab bis tamen 
exclusi (praeter pauca versuum 2 et 12) ea, quae 
prius exarata erant.— De Petra n.26; contulit Mau. 

Mirum est quod in huius libelli pag. 2 et 3 
mutata sunt 1) summa pecuniae, 2) creditoris 
nomina, 3) consules (anni 56 in consules anni 57) 
non mutatis die et mense (cf. adnot. 6); in pag. 4 
et 5 mutatum est nihil. 

1 ) haec inscriptio paene evanuit, ita ut a de¬ 
lineanda eius imagine abstinendum esse visum 
sit. — Litteras vn solus vidi. 

2 ) summa oo oo oo oo cxcu mutata est ab 
eadem ut videtur manu, fort. ex Lx> oo d ccc[lxvu], 
duarum x (vide imaginem) secunda, ultimarum 
linearum uti secunda et quarta priori scripturae 
videntur tribuendae esse. Utrique tamen numeri 
ita permixti sunt, ut lectio difficillima sit nec in 
extremis certo dignosci quent, utra utrius scri¬ 
pturae sint. Nonaginta in posteriore summa 
inesse docet v. 29. — Haec sola oooooocxxcmi 


Petra exhibet; eorum ultima in CXXVIIH Manius mutat, c in v positam 
indicans, qnam C prioris esse scripturae videri addit. 

3) antea h. I. eadem ut videtur manu 

N BLAIISI FRVCTIONIS 

scriptum erat. Nihil praeter d pvni tiirti Petra, item Mauius, pro p etiam F 
legi posse notans. 

4) haec D. Iunius Eros ex 

N BLAIISIVS FRVCTIO 

mutata sunt, d pvnivs tiirtivs cetera omittens Petra (Mau), non recte. 

IV s. 


5) aut Pompeias) aut Pompe{i)s\ hoc praetuli propter n. XXXIII v. 15. 

6 ) in die et mense non apparet mutatio, licet Duvius et Clodius alio 
anni tempore consules fuerint. ‘Videtur Iucundus tabella hac iterum 
utens diem mensemque non mutavisse errore’ Mommsenus adnotat. 

7) hic versus mutatus est ex 

L DVVIO P CLODIO COS (p. C. 5S No». D«c.) 
ultimis (in imagine exhibui utraque) ita confusis, ut utrum Cos an C— 
pertineant ad Calp. an adC7ocfro(o poste priorem in imagine vides), dubium 
relinquatur. 

41 


Digitized by 


Google 


Qriginal from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

TABVLAE CERATAE 


399 


SVPPL. 
Pagina quinta. 

© © 
[Nepuwo; 9 ) KctiVapo; /3'] IIi- 
[jimvo; KaXffoupvioju xoq. I0 ) 
[ryn» (renTi/xijv ei]<5oi7c ’A npi- 
X[i£t 5 11 ) <rxpL\fst Ei’o]imo$ v Epw§ 
25 /u.vj [dxxvjffKnre a.no ,2 )] KaixiXiuu 
Etovxo[r/v<5iu (rJjjpreprt- 

cc ,3 ) xoufttTTOuep] /aikiet. 
er [xevrouju] v[o]vct- 
yi[vra. Svo v]ov[/x^co]u 5 
30 e!- 14 ) [*vxrouve] ju[ea] 

ei; [ IvTeppoyxTiuive ] <{)tt[xrct] 

ra[(3eXXetpou^c <ri 7 ]m[rtt-] 

(f>v[M- ' J ) A«r. Uoutt.J 


8 ) ad dextram maculae post delineatam ima¬ 
ginem Q_i'i vidi. 

9) chirographi huius reliquias diu frustra co¬ 
natus restituere, tandem detexi Iunium Erotem, 


qui exaravit, usum esse characteribus graecis sed sermone fere latino, 
flexione quoque magis latina. — Fragmentum libelli CXXXVI fortasse 
ab eodem homine scriptum est. 

10 ) debebat saltem xw;; item fortasse v. ‘28 fuit vovxytvrx. 

11) rij[ 7rpa sura elSwv dnpikiujv admitti nequit; pro bo/xrp praetuli 
latinum. 

12 ) litterarum ante xaixiktw scriptarum lectio incerta est; posterior 
ctiain c esse potest, correcta deinde in K. 

13) sic <TY\pTtpTM pro sestertia; cf. n. XXXIII SHR(r«fio*). 

14) ex au(c)tione vulgariter scriptum est etiam n. XXXIII v. 7. 

15) litterae neglegenter exaratae sunt; possunt esse ex. gr. etiam AOT. 


Subieci paginam quintam restitutam lutinis litteris: 

[Nerone Caesare II] Pi- 
[sone Calpurnijo cos. 

[vn i]dus Apri- 
l[es scripsi D. Iujnius Eros 
25 me [accepisse a] Caecilio 
Iucu[ndo s]orterti- s »c 

a qu[attuor] milia 
et [centum] nona- 
gi[nta duo n]u[mm]os 
30 ex [auctione] m[ea] 

ex [interrogatione] fn[cta] 
ta[bellarum sig]na[ta-] 

[r]u[m. Act. Pomp.] 


Digitized by Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

SVPPL. 


3*3 


TABVLAE CERATAE 


XXXIII. triptychum mutilum 88 ad 115. Paginae 1 et 6 vacuae. Pag. 2 et 3 ceratae. Iu pag. 4, cuius dextra columna mutila est, sed non 
videtur cenita fuisse, signatorum nominum reliquiae supersunt nullae; si maculae duae paginae 5 mediae ex sigillis paginae 4 natae sunt, 
ea sigilla fieri potest ut prioris instrumenti (v. infra) fuerint. Pag. 5 litteras tenuissimas et fere evanidas in cera exhibet. — Num 
macula paginae 2 ex sigillo, quod in pag. 3 impressum fuisse potest sed nunc periit, provenerit, dubium est. 

In hoc libello cernuntur reliquiae duorum instrumentorum priorum (A et B). Id, quod infra propositum habes, tertium sive novissimum 
esse vel inde patet, quod scriptor v. 11. 13. 15 eas partes evitavit, in quibus prior scriptura parum deleta aut cera male ad scriben¬ 
dum renovata erat. Nunc ceris passim corruptis reliquiae diversorum instrumentorum misere confusae apparent, ut lectio sit difficillima. 
A/I 
IT / 'tvv. (_ 

PUQH 
K' IV L 


qli /i I i\h 

<AU ^ 7 |K[ /y<VLl A./ 

w L( iaj U | 

II • / ( M n^l ( i 'i ■ Di.»/ AA|I ACixp^ffif.^ p.|_^(io 

L-IILliIQ ia/CvA/i)() T/TTc 
CCxixu r/- M/ /so, 7-, 

/S-VII A ■ y ~ O/ 


Pagina secunda. 

Nerone Cesere 

iteru(m) L. Calpurnio p . e. 

Pison[e] cos. v . . . 

k. Iulias A. Me[ssius] i„ n . 23-27 

Speratus scripsi 

me acepise ab Lucio 

Ceclio Iucundo ser(tertios) 1 2 ) 

cccxl • u • ex aution[e]*) 

mea 

© © Pagina tertia. 

© © 
io mercedfe] minus 
abere m . . 3 ) 
se dix(it) 4 ) A. Mes(s)ius 
Speratus 
ex aucti[o]ne 
is Pompe(i)s. 


Lectionem a me correctam imaginibus paginarum 2. 3. 5 repraesentandam curavi et ita quidem, ut p. 2 et 3 eae solae litterae exhiberentur, quae 
postremi instrumenti essent aut esse viderentur. — Pag. 2 et 3 ed. De Petra n. 28; paginam 2 contulit Mau. 


1) sic SHR, non siis, ut Petra (et Mau); cf. n. XXXII v. 2G. 

2) hanc li anno 1877 vidi; anno 1878 ea ligni particula perierat. 

3) inchoasse videtur aliam constructionem: me (scripsi vel di.it). 

4) apocha igitur contra usum ita concepta est, ut verbalis forma 


cum chirographaria quadamtenus coniuncta sit. Exterius exemplum 
Speratus non addidit, ut Iucundo unum eius chirographum suffecisse 
videatur. Nam minus probabiliter statues, in pagina 5 straturam cerae 
novissimam periisse. 

41* 


Digitized by 


Go^gle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


3*4 


SVPPL. 


\j- l' |M\A o " VN l 

,' 7-7 

/ v jr A? . 
y-r o fi 64 <?> X / 
C!,nt "I' n 


^T -(-n - i 1 7 » ifi 


r / < < X <■ ' 

v ^ . /IO 

f Cft'rrX Prioris scripturae A (cursivis litteris exaratae) praeter alia fragmenta 
vidi haec: 

I. in paginae 2 principio: 

16 VADIJIIIONIVIIII. 

(i. e. vadimonium) 

II. in pagina 5 (vide imaginem) characteribus praecedenti frag¬ 
mento (I) similibus» longe autem diversis a Sperati chirographo 
paginarum 2 et 3: 


in v idus 


20 


_OO DC . . . 

8 . 


Act(um) 
25 Nerone [II?] . 


XXXIV. triptychum mutilum ad 106 ad (66). Tabella prima periit Paginae 3 et 5 adhuc ceratae. Pag. 4 non cerata, nunc inquinata. Pag. 5 
inquinata. Pag. 6 vacua. — In paginae 5 angulo dextro inferiore unum vel potius duo sigilla impressa erant, quorum vestigia etiam in 
pag. 4 (v. 8. 9) apparent. Pafjina tertia. 

[©] © 

[habere se dijxsit 

. l ) ab L. 

[Caecilio lucujndo. 

[Act. Pomp.] vi*) k. Augus(tas) i„i. 57 
5 [Nerone Caesare] IT 

[Caesio Martinl]e- cos ' p ’ C ’ S 


Lectionem a me correctam imaginibus exhibendam curavi. — De Petra n. 29; contulit Mau. 

1) Cestilius Philodespotus , quod supplevit Petra admitti nequit; nomi- 2) vt • clarissimum est; non recte xv Petra (et Mau). 

nata fuit mulier ignota; vide adnot. 9. 


Digitized by 


Gck 'gle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

SVPPL. »»* TABVLAE CERATAE 3) m e pidi .... masi Petra. 

4) pro a (in Fabi ) scriptum c est. — Post d non i exstat (ut Petrae 
visum), sed lineola clausulae gratia posita, ut saepius in seqq., ex. gr. 
v. 13. 

5) praenomen m fuisse potest. — Cf. ad n. XXII v. 19. 

6) non recte felicis Petra. 

7) n Petra; sed lineola “ incerta est. 


Pagina quarta , coi. dextra, atramento inscr. 

M. Fabi Theli 

N. Popid[i Nar]cissi 

M.*) 

io M. Fabi Nymp(h)od(oti) 3 4 5 6 7 ) 

. . Fabi Tyran(ni) 

. . Cestili Phi[l]od. *) 

. . Messi P(b)roni(mi) 

[M.] Epidi Secund(i) 
is M. Aureli Felicio(nis) •) 

[©] @ 


Pagina quinta. 
[Nerone Caesarje n T ) 

[Caesio Mart]iale C08> 
[vt k. Aug.] M. Aurelius 
[Felicio scripsi . . rojgatum 8 ) 

20 .is eam*) 

[accepisse ab L. Cjaecilio 
[Iucundo sesterjtia num- 
[mum.] milia duce(n)tos 

.m. ,0 ) 

2 » [Act. Pomp.] (D (D 


8 ) m certa est; male [ro]gatum aut [ex ro]gatum scriptor videtur ex¬ 
aravisse, nisi fortasse praeter usum posuit [ob — aut (ut Mommsenus 
proponit) post — roj^afum. — Sic roGATV cn|«fiK Petra (et Mau). 

9) lectio certa est; philodespoti iivm Petra (et Mau), id quod ad¬ 
mitti nequit. 

10) quod superest, et iim et vw suppleri potest; hopiim Petra, 
probabiliter. 


Digitized by 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


TABVLAE CERATAE 


390 


XXXV. triptychum 109 ad 141. Paginae 1 et 6 vacuae. Pag. 2 et 3 «adhuc ceratae. Pag. 4 non cerata. Pag. 5 adbuc cerata; in eius angulo 
dextro, qua [ arte pagina bene conservata est, sigilli vestigium nullum exstat; paginae 4 columna sin. male habita est. 
J 


Margo tabellae secundae, atramento inscriptus. 
per[s]c[ript]io — Cn. Alleio Cryser[oti]*) 

Pagina secunda. 

[HS n.] 1 ) oo oo oo d x i 
quae pecunia in 
stipulatum L. Caecili 
5 lucundi venit ob 
auctionem Cn. 

Allei Cryserotis 

f®] [©] 


Pagina tertia. 

® © 

mercede [m]inus 
persoluta ,h]abere*) 

Jo se dixsit [C]n. Alleius 

Cryseros [ab] L. Caecilio 
Ineundo. 

Act. Pomp. non., Aug. Aug. b 

Nerone Caes. II L. Calpurn(io) c(os.)*) v . c. st 


Lectionem a me correctam imaginibus repraesentandam curavi. — De Petra n. 30; contulit Mau. 

1) haec PERScr/p/io (tio* Mau) — cn (cn* Mau) alleio• cryseroti 3) haburii integrum exhibet Petra (Mau). 

(ti* Mau) Petra et Mau viderunt. 4) c- scriptum est, non Cos, ut Petra legit. 

2) supra q_ versus 2 restant vestigia notae hs. — Litterae n partem 
(n) exhibet Petra. 


Digitized by 


Gck 'gle 


Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


391 


TABVLAE CERATAE 


fo&TfrB 7 )(r/7>:;/aKr//4> prr- ufl rtcj 

M 

!■ Z(ph7i 

fr * u 


ote ttpf( 

J; 

J 

1 . J 


Pagina quarta , columna dextra , atramento inscr. 
it L. Laeli Fu9ci 

M. Fabi. 5 6 ) 

A. Vei Attici 
P. Terenti Primi 
L. Vetti Valenti-*) „i C 
20 C. Poppaei Fortis 
Ti. Gaudi Secun 7 ) 

A. h ) Fusci 

Cn. A[ll]ei Cry[s]erot(is)*) 

© © Pagina quinta. 

[©] [©] 

[Nerone Caesare 11] L. Calpurnio c(os.) ,0 ) 

25 [non. Aug.] 

.[scrjipsi rogatu 

[et mandatu Cn. Allei] Chryserotis 
[cuin accepisse ab L. Cajecilio 
[lucundo hs. n. tria milia] DXI 

ao.“) [o]b auctione(ni) 

[eiu9 ex interrogatio]ne tabell- 

nru(m) 

[i]n idus Febr. 1 *) 


[Act. Pompeis.] 


5) Termin(jalis )? cf. n. XXVII v. 18. An Hermae ? — Mauius dubitans 
proposuit Cupressi. 

6) post Valent scripta est aut t aut (quod probabilius) clausula, ut 
ex. gr. n. XXXIV v. 11 et 13. 

7) Caudi clare scriptum est. Caudius habetur in titulo Puteolano 
Corp. X n. 2246; at praenomen Tiberii, quod ex. gr. in his libellis non 
reperitur nisi Claudiorum et unius Iulii, suspicionem movet subesse 
errorem librarii. — Sic cLavdi Petra (Mau), non recte. — Post secvn 
nihil periit (SECVNrfi edidit Petra). 


8 ) gessi? — Sic kise| Mau. 

9) cavo v esse, non y, putes. 

10) potest legi etiam calpvrn(<o) cos. 

11) 8upplendumne mercede minus ? 

12) sic haec, quae praecedunt, legit et restituit Petra: «;» facta inter- 
rogatio N» tabiiLl| arum tignatKKum | act. poiiiipiiis. Sed reliquiarum, quas 
repperi, lectio mea est certa. 


Digitized b 1 


Google 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
TABVLAE CERATAE 


3*8 


SVPPL. 


XXXVI. fragmentum (37) ad (75) tabellae primae paginae 2, non tabellae tertiae paginae 5, ut Petra visum est, nam in marginis superiori* 
reliquiis non exstat foramen et in parte aversa (levigata) fili particula restat. Margines non sunt latiores quam 10 mill., scriptura 
quoque minuta est, sed manus exercitatae. 


Pagina secunda. 


p. C. 57 

Scpt 10 (9 ’) 

LcA-L i ‘) 


Descripsi. — De Petra Giomale degli scavi 1879 p. 115 n. r. 

1) c au* • u Petra. 

2) tv idvs Sii piembr. Petra; i ante v non est veri dissimilis nec vero certa. 

3) versus 4 reliquias, quae lectionis dubiae sunt, vidi solus. 


NlIRONII C A Ii *aR ii 7/ 1 ) 
L C A IIS IO martiale 
IV ‘ J ) IDVS S l» J ptembrrt 


XXXVII. 


triptychum mutilum 110 ad (114). Pagina 1 vacua. Pag. 2 et 3 adhuc ceratae. Pag. 4 non cerata. Tabella tertia periit. In pagina 5 
ima dextra unum aut fortasse duo (minus et maius) sigilla impressa fuisse arguunt maculae pag. 4 v. 14 et 15; cf. ad n. XXXIV. Margo tabellae, secundae , atramento inscr. 
[perscriptio] — Atrio 1 ) Marcello 

Pagina secunda. 

[hs n. ccIdd] ccbo ccIdd Idd ccLxx 3 ) 
[quae pecu]nia in stipu¬ 
latum L.] Caecili Iucundi 
s [vejnit ob auctionem 
[M.] Atri Marcelli 
[mjercede minus 
[©] © 


Lectionem a me recognitam imaginibus repraesentandam curavi. — De Petra n. 31; contulit Mau. 

1) praenomini in altera hac parte (ubi supplet Petra) spatium non 2) non 25270 (ut priores putabant) sed 35270 hs fuisse spatio- 

est. Litterae initialis a reliquias vidi (a) post delineatam imaginem. efficitur. 

Secunda littera hoc loco et v. 6 T est certa, cum v. 9 et 13 ambigua 
sit inter T et P forma. 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-rri 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SYPPL. 


390 


TABVLAE CERATAE Pagina tertia. 

[•] [®3 

[persolata] habere se 
fdixsit M.] A[t]rius Marcel¬ 
lo [lus ab L.] Caecilio Iucundo. 

Act. Pompeis xv k. Octob. s* p t. v 

[N]erone [CJaesare*) II L. Caesio cos. *) P . c m 


cm 71 >sa.-/N l}. r- cl tu 
'ri-tct&K-rtrymftffl 

^■t/oxc/ji- fh^m 

[Ar' hfr-f^ni^ ?a/ 

spi 

Z «/TjY / 1 Fvrrfil 

vWi/. CtfrtAty 
tAcft 
ffneu>n<r 


Pagina quarta, columna dextra, atramento inscr. 

M. A[t]ri Marcelli 

N. Popidi Narcissi 
is M. Fabi Enpori 

M. Volusi Fausti 

L. Corneli Primogenis 

N. Herenni Ianuari 

M. Epidi Paguri 

20 L. Melissaei A timet i 
M. Uboni Cogitati 

.i Eutacti 4 ) 

.Felicionis 

[©] [®] 


3) Niironii causarii integra exhibet Petra (Mau). 

4) non recte C- Petra (Mau). 

5) EVPACTi Petra, quod nomen est nullum; recte Mau. C. Iulius 

IV s. 


Eutactus habetur n. LXI; L. Livineius Eu tactus n. LXVI (cf. n. V 
er XXXVIII). 

42 


Digitized by 


Gck 'gle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
330 SVPPL. 


XXXVIII. triptychum mutilum exceptu tabula secunda 115 ail 142. Paginae 1 et 0 vacuae. Pag. 2 et 3 adhuc ceratae. Pag. 4 non cerata. 

Pag. 5 adhuc cerata; iu eius paginae angulo dextro interiore sigillum impressum orat, fortasse etiam alterum superius sub ipso versu 
ultimo, id quod maculis paginae 4 in v. 15 et 17 exstantibus probari videtur. 


TABVLAE CERATAE 


j 


n AvWav 

1 Jtijn 
hlii t K 1 "V f>Xr 
IU ■ (Vui u\u l v Margo tabellae .secundae, atramento inscriptus. 
perscriptio — Novellio 


Pagina secunda. 

[tra u. ccIdd ccI]dd ccIdd dcccclv') 
[quae pecunija iu stipulatum 
[L. Caecili Iucujndi*) venit 
[ob auctioncjm C. Novelli 
[Fortunati] in k. Novem- 
[bres prima]s mercede 
[minus persojluta habere 
[se dixsit] C. Nove[lliu]s 

\o) [Oj Lectionem a me correctam auctamque imaginibus repraesentandam curavi. 

1) Ltt Petra, lis Mau, non recte uterque. 

2) iucVNDi Petra (et Mau). 


De Petra n. 32; contulit Mau. Scariphata in pag. 4 utrumque fugerunt. 

3) POjti/piiis... oCTOBR Petra (et Mau). 

4) CAttSAre n Petra (et Mau). Linea supra it nunc saltem incerta est. 


Digitized by 


Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


331 


TABVLAE CERATAE 


A J i ^fl<yfLL i/i _j Pagina quarta, columna dextra. 
a) atramento scriptum b) graphio scriptum 
calamo obtuso in a 

L. Vetti Aetbonis 4 ) 
is L. Corneli Maxsim(i) 

L. Meliss[ae]i Ati(meti) 
A.Su...S[o]ter(i 8 )?]‘) 

L. Livinei Eu[tacti] liviis 

M. Holconi. T ) nov s ) 

20 C. Poppaei F •) popii ,0 ) 

P. Terenti Prim(i) n ) pri 

C. Novelli Fortun(ati) 


Pagina quinta. 

[•] © 

[Nerone Cajes. Matal. cosul. 

[.. Ocf. Nojvelius Fotunat. '*) 

2 .\ [scripsi me accepisjse sesteta 

[Xxx nongenta quinquajgenti qui- 1 *) 

[que ab L. Caecilio Iujcudo [a]u[c]to- 
[ne.] fata ,4 ) 

. a»»// 

::o [Acjtn ,5 ) Popei. 

5) neronis non recte Petra; verum vidit Mauius. 

G) sic legendum mihi videtur, sed o minus clara est; a»sv. 

Petra; sic fere a-sv .. . is*tTiA Mau. 

7) est ne prisci? — Rui i Petra, rvsc Mau. 

8) neque cum Holconio neque cum eius cognomine conveniunt. Immo 
videtur esse Nov(elli), cuius nomen atramento quidem in v.22 scriptum est. 

9) estne fortis? Cf. n. XXXV v. 20. — c-pompei . Petra; 

c-pompei ne////n Mau. 

10) item Popea scriptum videtur n. 1499 et 1744. 

11) primi Petra (Mau). 

12) fortvnat non recte Petra (et Mau). 

13) flttin^ttrtGUNTi-DVO Petra (et Mau). 

14) merc«DE*I-MiN Petra, non recte, sed repetitum a Mancinio, qui Alti 
della R. Accad. di arch. XI 1 pag. 101 ‘mercede unciaria [pro ‘centesima'] 
minus’ perperam interpretatus est; l>' (‘non clara’) Mau. — Fortasse 

restituendum est [interroga]tio(n)e fa{c)ta \ tabul(arum) .; sed v. 29 

‘signatarum’ admitti nequit, immo ductus male facti a scriptore (qui 
v. 27 formas litterarum o et A, a et c inter se confudit) vix aliter quam 
[f]a(c)ta explicari possunt. Attamen ea, quae praecedunt, in hunc modum; 
[interr(ogatione) tabul(arum) sign]ata[rum f]a(c)ta legi vel suppleri non licet. 

15) «cT- Petra, v- Mau. 

Fortunatus hoc chirographo suo cum scripturae verae parum gnarus nomina), seste(r)t(i)a, [quinqua]genti pro quinquaginta , qw\que] fortasse 

esset, locutionis potius vulgaris sonum reddere studuit. Sic cosul. pro quinque, [/n]cM(«)r/o, auct(i)o[ne], fa(c)ta , actu(m ), Pojiei pro 

pro consul(ibus ), Matal. pro Martial(e), NoveJ(J)ius Fo(r)tunat. (ipsius Pompeis. Itaque nullum unum vocabulum recte scripsit. 

42* Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

TABVLAE CERATAE 


33» 


SVPPL. 


XXXIX. triptychum mutilum 116 ad (89; integrum circ. 128). Paginae 1 et 6 vacuae. Pag. 2. 3. 4 adhuc ceratae; pag. 4 in columna dextra 
graphio inscripta. Pag. 5 adhuc cerata, sed mutila est eiusque pars superstes male habita. In ea pagina sub ultimo versu 0,022 met. 
a paginae margine dextro distans sigillum agnoscitur (in imagine paginae 5 non repraesentatum, quia postea a me repertum), cuius 
vestigia etiam in pag. 4 apparent; possunt fuisse duo, sed res discerni nequit. — In pag. 4 prioris scripturae reliquiae exstant. Pagina secunda. 


[quae pecunia in 1 ) stipu-] 
[latum L. Caecijli Iucu[n-]’) 
[di venit ob a]uctione(m) 

5 [..Artorij.*) 

[mercede] minus 
[persoluta ha]bere se 

[®J [©] Pagina tertia. 

[©] • 

[dixsit] . . [A]rtorius 

.ab L. Caecilio 

io [Iujcundo. 

[Act. Pomp.] xtv k. Dec.. *) No*. is 
[Nerone Caes]are II cog ^ 

[Caesio M]artialo 5 ) »ic P 


Lectionem meam imaginibus repraesentandam curavi. — 


De Petra n. 33; contulit Mati. 


1) litterarum a in a. 1877 reliquias vidi; sed a. 1878 imaginem cor¬ 
recturus non repperi. 

2 ) alterius u particula restat. 


3) .ocis Petra; sed incerta sunt. 

4) diiCi legi; fuisse igitur videtur Dii©n(»<6rw). 

5) o potius quam u scriptum est. 


Digitized b 1 


Google 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


333 


TABVLAE CERATAE 
Pagina quinta. 

[«] © 
[Nerone Caes. n] Martial[e] 
cos. 


25 . 

.[OOLXXIIl?] *) 


Scripturae prioris reliquiae in pag. quarta. 

a) in v. 14 . 

b) inter v. 15 et 16 . ,0 ) 

c) inter v. 16 et 17 kiuvAr".... n»».. 

d) inter v. 17 et 18 . [iintis?] 

e) inter v. 18 et 19 . 

f ) inter v. 19 et 20 .“) 

g) inter v. 20 et 21 Iu.na (vel o).**) 

[/<) in v. 21?]; cf. adnot. 8 

i [aut ^]) in ima pagina. 


6) a Goto | mi n n i Petra (pro quo saltem Agapotneni debuit), sed lectio 
v. 15 incerta est et iiiiiini prioris sunt scripturae (v. infra adnot. n. 10). 

7) parum clara sunt;. ti Petra, ati \c’[p?]iirti Mau. 

8) ultima NVG (nvi?) utrum ad haec an ad priora referenda sint, 
dubium est. 


9) reliquiae versuum 24—27 minus clarae sunt; item quae v. 26 ex¬ 
tremo summae pars .. ooLXxm(<mVi?) agnoscitur, incertae est lectionis. 

10) huc pertinent iiiiiini Petrae; cf. adnot 6. 

11) ' Petra, \„k Mau, quae huc pertinent. 

12) ivi Petra, i mr Mau. 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


TABVLAE CERATAE 


334 


SVPPL. 


XL. triptychum 108 ad 124. Paginat* 1 et G vacuae. Paginae 2. 3. 4. 5 adhuc ceratae; litterae paginarum 2. 3. 5 in ceris plerumque bene 
conservatae sunt, nisi quod cerae hic illic striarum instar liquefactae lectionem aliquantum impediunt; in p. 4 cera fere consumpta est, 
ita ut litterae scariphatae paullo minus clarae evaserint; in sigillorum cavo filorum — quattuor, ut videtur, non trium — reliquiae ceris 
plerumque obtectae exstant; nodus apparet nullus. — In margine Petra et Mnu nil legerunt; nunc obtectus est, ut inspici nequeat. Pagina secunda. 
hs n. Idd oo oo oo d l x ii ’) 
quae pecunia in stipu¬ 
latum L. Caecili Iucundi 
venit ob auctionem 
s Tulliae*) Lampuridis 1 ) 
mercede minus 
persoluta habere 
(©] © 


Pagina tertia. 

© © 

se dixsit Tullia 
Lampyris 4 ) ab L. Caecili(o) 
tn Ineundo. 

Act. Pomp. x k. Innuar. n 0( .. 23 

Nerone Caesare fi 

L. Caesio Mnrti(ale) 5 ) 1 * 


Lectionem correxi imaginibusque repraesentandam curavi. — De Petra n. 34; contulit Mnu; Petrae typum repetiverunt Mancini Atti deila R. Accad. 
d’arcA. XI (1883) 1 p. 88 (cf. p. 100) et Niccolini case e monumenti vol. IV: Appendice. Nuo vi scavi 1874—1882 p. 11; Presuhn Pompeji I (1878) 
tab. VII et VIII quattuor paginas depinxit (coloribus arbitrariis), cf. p. 5. 

Pompeis in aedibus reg. VI13,19 signaculum repertum est inscriptum Pompei | Axiochi (Corp. X n. 8058, 68). 


*1) n clare legitur et certe. Male TT voluit Mancinius p. 100 sq., ut 
asses duo significarentur, quod propter dupundius v. 29 hoc loco requiri 
falso opinatus est. Nam supra numerum n non exstat linea, nec 
dupondium in his tabellis notatur IT sed potius sic H-; vide ad n. LVIII 
v. 17. 


2) T h. 1. et v. 8 clara est; v. 26 linea aliena effecit, ut etiam pro p 
haberi possit. — pvll h. 1. et in seqq. Petra et Man. 

3) h. 1. u scriptum est, sed v. 9 probabilior y quam u; v. 26 habetur y _ 

4) vide adnot. 3. 

5) est iiiiarti et - i. e. clausula. 


Digitized b 1 


Google 


Original fro-rri 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


335 


TABVLAE CERATAE ' ' 

*~~i 


— 

2. Civji & t ,/ J/ 

Xk f/V ; q>yU/\J' 
vN/^i L\c(-t (jf fcr^l 
■— t un i>ti f- n 

Ac Urvjy ivAiXe/Vu t l<A/Ww 

i/^ >y uM awj - - r - 

'Jf'0c^hL,CTU±H' l/V\(A| w'" 
''/in m hpoCJviarv w ^ 

^7^% i \ u ArA/X c; 


Lz 

L_ / 1 Pagina quinta. 

© © 

Nerone Caesare fi rorap™* 6 7 8 9 10 ) 
cos. 

L. Caesio Martiale 

x k. Ianuarias Sex. Pompe¬ 
ius 

25 Axiochus scripsi rogatu 

Tulliae Lampyridis eam 

accepisse ab L. Caecilio Ineu¬ 
ndo 

sestia •) nummum octo [milia] ,0 ) 
quingenti sexages dupun- 
30 dius 11 ) ob auctionem eius 
ex interrogatione facta 
tabellarum signatarum. 


6) antepaenultima a est (c-f. v. 2) aut o. — Non recte fabi Petra (et 
Mau). 

7) ultima aut i est aut fortasse littera li inchoata vel obiter indicata. 
— Vers. 25 est Axiochus. 

8) act(um ) Pompei» postea inserta sunt. 

9) sic clare scriptum est pro sestertios; s n st ii r Petra (et Mau). 

10) an milia omisit Axiochus? 


11) sic pro quingentos sexaginta dupondium, vel potius duos i. e. sestertios. 
‘Dupondio, quo significatur aes duorum assium, Axiochus abusus est 
pro sestertiis duobus, ut pro sexaginta posuit sexagies. Nam recte duos 
sestertios dupondio enuntiari posse nego, minus caute ad Corp. VIII 
n. 4508 usus hac tabella. Accedunt hi errores ad alios numero multos 
privatorum illitteratorum’. Mommsenus. 


Digitized by Google 


Original ftom 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


TABVLAE CERATAE 


336 


XLI. fragmentum tabellae tertiae (36) ad (88), litteris cursivis minoribus 
elegantibus inscriptum. Pagina 6 levigata est et vacua. 

Pagina quinta. 


XLII. fragmentum (33) ad (60) paginae secundae aut paenultimae. 
Posticum latus levigatum est. Margo superior ad finem 
suminum nusquam servatus est. Scriptura minuta est manus 
exercitatae. 


__ ' _ / 

NltRONU CLAVD^ 1 ) 

L CALPVRNIO PISOnTT 

Nili I. Iui 3 ) . . . 

P . . . Ch*) p. C. 57 

Scpt., Nov., Per.? 


*? rone CAUSARII A V G lTlIRwm 1 ) 

/. calpurnio PISO N 11 J ) COS p . c . 57 


Descripsi. — De Petra Giomale 1879 p. 115, q. 

1) Caes (pro Clavd) Petra, non recte. 

2) vidi haec fere I (non potest esse aut fuisse k, ut Petra edidit) 
. . iiaiin, quae fuisse videntur i d. <f«Ct>Iiii6r.; minus veri est simile 
novembr. aut septembr. 

3) Pfv (r ut videtur, aut fortasse a) iNCh^ vidi; pringii Petra. 


Descripsi. — De Petra Giomale 1879 p. 115, s. 

1) sic mihi certum est legendum esse; n Petra. 

2) caiisio jii CoS Petra, non recto. 


XLIII. triptychum integrum, 124 ad 142. Paginae 1 et 6 vacuae. In paginae 2 parte stratura cerae tenuissima restat, sed pleraeque litterae 
in ipso ligno servatae sunt. Pag. 3 cerata, sed cera fere pessumdata est. Pag. 4 non cerata. In cera paginae 5 litterae pessumdatae 
sunt; quaedam fortasse in ipso ligno superstites legi poterunt, ex. gr. consulum nomina; in eadem pagina, 35—44 mill. a margine 
sin., 26—39 mill. a margine inferiore areae sigilli reliquiae exstant. Margo tabellae secundae , atramento inscr, 
[perserjiptio — Equiti® 1 ) Sama[the ...] *) 

Pagina secunda. 

H8 n.LXXIIII *) 

quae pecunia in 
stipulatum L. Caecili 
5 Ineundi venit ob 
auctionem Equitiae 4 ) 

Psamat[e] merced[e] 
minus persoluta 


Lectionem a me pluribus correctam ampliatamque imaginibus exhibui. — 

1) e ligata cum a parum clara est. — Equitia in inscr. Pompeiann 
habetur Corp. IV n. 1825; cf. Corp. X indice. 

2) samati h. 1., psajiiiati v. 7, PSAJII1A» v. 10 Petra (et Mau); sed 
ultimo loco reliquiae hunc nominativum refutant et, si ea forma vera 
esset, altero loco genetivus Psamati offenderet. Vestigiis diligenter 
investigatis ita scribendum puto ut supra reposui. Claudia Psamathe 
habetur Corp. VI n. 15570, Sittia Samate Corp. VIII n. 7789, ubi easdem 
quoque scribendi varietates vides quas in hoc libello. — In margine 


I)e Petra n. 41; contulit Mau. 

denuo inspecto vidi has reliquias: SAMAiM: './///, in quibus latere 
videntur samatke et tres litterae incertae, originem mulieris nliudve 
indicantes. 

3) numeri lectio non plane certa sed veri tamen similis. Medio 
versu fragmentum oo oo vidit Mau, fortasse recte. 

4) ii post tia se vidisse negat Mau, sed recte exhibuit Petra. 


Digitized by 


Go^gle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


SVPPL. 


331 


TABVLAE CERATAE 


10) litterarum POP, itemque 

11) litterae c reliquias libello denuo inspecto vidi. 

IV s. CjVccSlj 

C • i'itzf < x&n*sf 


\ 

• W/x/ 

CcrrtLMpSEU&fTn, 
M-flfci hj- rfztiNij 


'N . 

■■n ftfltjJ 


• 


Pagina quarta, columna dextra , atramento inscripta. 
Q. Appulei Severi 
15 Q. Arri Proculi 
P. Sitti Zoaimi 
A. Messi Phronimi 
M. Cestilli 7 ) Philode[m]i s ) 

M.*) Epidi Secundi 
20 N. Popidi' 0 ) Amaranti 
Cn.") Helvi A[po]lloni'*) 


5) versuum 12 et 13 reliquias solus vidi. 

6) initii vestigia non dubium esse potest quin 
sic Nerone restituenda sint; post Caes licet re¬ 
liquiae extent nullae, fieri tamen potest, ut quae¬ 
dam olim scripta fuerint, ex. gr. numerus. In 
sequentibus Antistio admitti nequit. 

7) non recte Cestelli Petra (et Mau). 

8) littera m minus clare exarata est; certe 
non admittitur n, quam legit Petra (et Mau). 
Non videtur admitti posse Philode*pol(i). 

9) post m littera (c?) statim inter scribendum 
abstersa est. 


12) sub hoc versu nonum paginae versum punctis indicavit Petra (et 
Mnu), sed eius vestigium exstat nullum. 

43 


Digitized by 


Go^ 'gle 


Oripinal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


I 

TABVLAE CERATAE 


339 


SVPPL. 


XLIV. fragmentum tabellae secundae (85) ad ( 38 ). Litterae paginae 3 in cera restant. 

Margo (pagina 4 sursum collocata) atramento inscriptus. 

| *> f • o./• TA* ‘) 

Pagina tertia. Descripsi. — Paginae 3 fragmentum ed. De Petra Giornale 1879 p. 114, g. 

1 ) lectio incerta est; fortasse .... ae (?) 0 .... e(an p?)(ae. 


XLV. triptychuin integrum, 1 1 1 ad 135. Paginae 1 et G levigatae, sed nunc obtectae sunt. Pag. 2 et 3 cera nunc prorsus carent; stilus modo 
alte modo parum penetravit in lignum, quod praeterea innumeras egit rimas lineis tam similes, ut oculi confundantur. Pag. 4 non cerata. 
Pag. 5 cera nunc caret; scriptura, quae aliam manum atque pag. 2. 3 prodit, in ligno nudo servata, sed multis lineis casu enatis permixta 
est; omnium fere litterarum reliquiae supersunt, quarum tamen in imagine eae tantum repraesentatae sunt, quae paullo clariores cernuntur. 
In re tam intricata non mirum est, quod Ludovicus Corazza, quamquam exercitatus et peritus, tres menses integros in hoc libello de¬ 
lineando consumpsit; neque facilis opera recognoscendae corrigendaeque imaginis erat mea, cui ut veri ductus antiqui exhiberentur, 
plerneque, in pag. 4 adeo omnes litterae delendae partitn et ad archetypum refingendae essent. — Petra paginas 2. 3. 5 atramento 
scriptas esse statuit, lineas ceratas calamo duro deberi ratus. In qua re egregie fallitur. Nam primum hoc in alio libello factum est 
nullo, deinde atramenti vestigium exstat nullum, tum characteres longe diversi sunt ab iis, quos calamo exaratos esse certum est, 
denique omnino nihil est, quod hoc ut statuamus cogat. — In paginae 3 angulo dextro inferiore fortasse sigilli vestigium agnoscendum est. 


A ./ ) / o (/ L ^ o L • 


a 


}'■ f i' * r- J\ p 


mX/ i (i (/' 

PLliii 

v. (y r. m/ • y A- T c 11 A 

A - 1 '-'/•• a m a vifr-r i i (A/ / > / 
i'A f 1 1 t i r/ n Lttyk 

[<llL I 0 jrH- 

y~) CXN\ i M <VM f I ■ f) bjLI/si 

L^_vum 0/"T M tvjM J 
N • f ( A m ( 7“ II o (c Vf, f 

(A^a T Ak/IMAI 

A 0 L L ; • 2) /f A'! Ofih I 

N IC tfr /l r 1 
Pagina secunda. 

....o ... o *) L. Iunio*) cos. p . c. 

vi k. Septembres P. Alfe- Au g .27 
u us Varus*) trecena¬ 
rius Augussti scri[ps]i 1 2 * 4 ) S j c 
s me acepisse ab L. Cae- 5 ) S j C 
cilio 6 ) Iuqundo HS vigin- 
ti quinque (milia) quadrin¬ 
gentos triginta nove(m) 
uummofs] ex auctione ve- 
10 naliciaria P. Alfeni 
*ic Pollionnis de. N. Epri 7 ) 

Niciae 

© © 


Lectionem emendatam ampliatamque a me ima¬ 
ginibus repraesentavi. — De Petra n. 115; contulit 
Mau; Mommsen (qui paginam 2 descripsit) 
p. 136 = 109 (cf. p. 130 = 104). — Cf. Mancini 
Atti della R. Accad. di archeol. XI 1 (1883) 
p. 138 sqq. 


1) cf. adnot. 14. — a MArCitLLO Petra (et Mau), quod admitti nequit; 
sic fere A \ icf i(.lo Mommsen. 

2) L. Iunium Gallionem, Senecae fratrem, esse iam Asbach, anal. hiat, et 
epigr. 1878 p. 22 coniecerat. Res iam certa est detectis a me v. 25 eiusdem 
tribus nominibus. Haec Annaeo Novato post adoptionem nomina fuisse ex 
Tacito ann. 15, 73 et Hieronymo chron. «ad a. 2080 (/unius Gallio ) et 
Dione 60, 35 (Aot/xio 5 loi/vio; rttXXuwr) novimus; consulem fuisse Plinius 
nat. hist. 31 § 62 testatur, sed annus incertus est. Ante consulatum 
Achaiae proconsul fuit sub Claudio (act. apost. 18, 12 sqq.; cf. Seneca 

ep. 104, 1); mortuus est post fratrem anno 65 neci datum (Tacit. 1. 1.). 
— Carmelus Mancini Atii XI 1 (1883) p. 138 sq. Gallionem consulem 

agnoscendum esse affirmavit. Idem ego antea inveneram et in 

imagine repraesentandum curaveram. At Mancinius 1) eius viri nomen 

eo quidem loco, quo solo scriptum est (v. 25 extr.), non legit (vide eius 

imaginem p. 139 n. 3, ubi lacunam reliquit), 2) duobus locis agnoscendum 


esse Gallionis nomen censuit, quibus prior potius consul (v. 25 init.) aut 
consulum neuter (v. 16 post Acetum ) memoratur. Itaque miro sane casu 
verum repperisse putandus est, nisi forte imaginem cum meis supple¬ 
mentis delineatori traditum obiter inspexit. 

3) P. Alfenus Varus, qui tum trecenarius Augusti erat, i. e. ex Mommseni 
sententia unus ex primis centurionibus cohortium praetoriarum, sub 
Vitellio ad prajfecturam praetorii promotus est; cf. Mommsen Ephem. 
epigr. IV p. 242 seqq. Complures eius libertos reperies Corp. VI 
11 . 11425 sqq. 

4) SCRiSPt Petra, fortasse recte; cf. v. 5 ac(c)e])isse. 

5) caii correctum mihi videtur esse ex aci; cf. v. 6 init. 

6 ) l (k) in ci correcta est; non recte cn legit Petra. 

7) Dii-NiiPRi clare scripta sunt. Inter n et iipri spatium maius non 
exstat; punctum post dii certum est. Hoc dii Mommsenus p. 114 = 91 
dubitans interpretatus est de(curionis). 


Digitized by 


Gckigle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


330 


TABVLAE CERATAE Pagina tertia. 

© © 
pro parte eius quam 
stipulatus est ex 
15 delegatu eorum. 

Acetum Iulianis Cos. *) .ic 
sta[t]i[on]e Nucherina. 


t — 

t 


1 

bXlffnj 

Cue ' 


||||j 11 j 

( vr^-i 

t T_ 


Iffn/ toll ' 

• 


Pagina quarta , columna dextra, atramento imer. 

(Litterarum doctu* none tenue* restant) 

P. Alfeni Va[ri] 

trecenari Augu[stiJ •) 

20 P. Alfeni Pollionis 

. . Trausi ,0 ) A . . n ) 

[P.] 1 *) Alfeni Vari 
trecenari Aug. 

P. Alfeni Pollionis 

© © 


8) [i]v[l].ani[sJ COS mihi videtur esse; quarum litterarum quas inclusi 
minus clarae sunt; sed o certa est, eam praecedit c (vix p); inter m et iv 
quod relictum est spatium, minime interstitii vacui et litterae q (id quod 
Mancinius p.140 voluit, legens acctvm [ga]llionii cos), ne solius quidem 
g capax est. ivniano cos Petra (et Mnu), ivnianv cos Mommsen. Sed 
hoc nomen nullo modo aptari potest consulatus ductibus tam v. 1 quam 
v. 25 restantibus, et maxime offendit consulatus hoc loco scriptus, magisque 
unus consulum solus memoratus. Fortasse latet loci nomen. Cogitaveram 
de Iulianis Cas(tris ) collato ex. gr. fundi Volceiani nomine ‘Castra’, 
toI. X 407 coi. IV 6; at cos potius legendum esse iterum examinanti 
mihi certum esse apparuit. Iuliana, quae alibi non memorantur, fortasse 


erant praedia Augusti cum statione patrimonii Nucerina (i. e. prope 
Nuceriam sita), sive statio referenda est ad praetorianos ibi excubantes. 
In ea igitur, non Pompeis, hoc instrumentum conscriptum est, fortasse 
etiam auctio facta. Cos. cum scriptum esse possit pro Cons ., in promptu 
est conferre Nuceriae ipsius cognomen quod fuit ‘Constantia’ (vide 
vol. X p. 124). 

9) avg Petra, avg n Mau. 

10) fortasse est t travsi; sic t ravsi Petra (et Mau). 

11) lectio parum certa est: a, d (aut b), m (aut a). — adm Petra 
(et Mau), probabiliter. 

12) superiorem litterae P partem vidit Mau; nunc dubia est. 

43 * 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


I 
340 


SYPPL. 


TABVLAIi CLKATAK Pagina quinta. 11 ) 

© • 

25 ..u..o ....o L. lanio Gallione c[os.] u ) 

[vi] k. [S]epte[mb.] 
ego li ) P. Alfenus [Varus trecenarius] 

Augusti scripsi me accefpisse a]b 
[L.] Caecilio Iu[qundo hs n. 5cxV]ccccxxXfX. u ) 
3o ex auctione venaliciaria 

P. Alfeni Pofllionis]. 

.; - ,7 ). 

qua.. M ) stipula[tus e]st [ex] delegatfu] 
eorum. 

3:1 Act. Iulia[n].Nuc[b.] w ) 


16) excepto i numerorum, qui uncis non sunt inclusi, reliquias vidi. 

17) tv Siist piic[v ?] legere mihi videor. Sic \RO ■ colliigio (‘collegio?’) 
Manius. 

18) aut qva est aut qvas; non potest fuisse QVAm, quod exbibet Petra. 
1!>) has reliquias discernere mihi visus sum; cf. adnot. 8. 


13) lectioni» est difficillimae. 

14) L ivn/o c. Petra, LiviioCtipoLi Mau. — Ductus 

nlcrique ambiguae sunt lectionis. Priori» consulis reliquiae cum iis, 
quae v. 1 videntur scripta esse, fortasse consociari possunt hoc modo: 

D (vix p) • IVLIO (aiilio?) cauco (gallo?). 

13) sic iigo legendum esse puto; omiserunt Petra (et Mau). 

Verborum pro parte eius quam stipulatus est ex delegatu eorum dubia est interpretatio. Mommsenus p. 114 = 91 recte censet Varum scribere voluisse 
‘scripsi me accepisse pro parte mea quam stipulatus sum ex delegatu eorum’ (i. e. Pollionis et Niciae) aut ‘Varus scripsit se accepisse pro parte sua 
quam stipulatus est ex delegatu eorum’. N»m quod Brunsius Zeitschrift f. Bechtsgesch. XIII p. 371 proposuit explicandum esse: ‘pro parte totius 
summae (quae pars non statiin soluta est, sed) quam Ineundus ab emptoribus stipulatus est ex delegatu Pollionis et Niciae’, ea interpretatio vel eo 
refutatur, quod Mommsenus monuerat, non posse h. 1. eam stipulationem memoratam esse, quam Iucundus cum emptoribus fecisset. 


XLVI. triptychum mutilum nunc 90 ad (109, olim circ. 125). Paginae 1 et 6 vacuae. Pag. 2. 3. 4. 5 ceratae; pag. 4 sigillorum ceris inquinata 
est et, inferiore columnae dextrae parte caret. Srripturae maxima pars in paginis 2—5 bene conservata est in ceri 9 . 
/JXt/TO-f-GijV 

|ri Pagina secunda. 

HS n. OO OO DCXXXV ’) 
quae pecunia in 
stipulatum L. Caec[ili] 

Ineundi venit ob 
s auctione(m) M. All[ei?]*) 

^Jg(') n **) k* Novemb(res) 

© [©] 


le ctionem a me pluribus correctam snppletamque imaginibus repraesentandam curavi. — De Petra n. 22; contulit Mau. 

1) lacunam cum non indicent Petra et Mau, postea demum particula 2) utrum in praenomen sit an ad auctione pertineat, 

vitietur periisse. dignosci nequit. — Litterae ei non sunt certae. 

3) errore aut hygni aut hycini scriptum est. 


scriptura 


Digitized by 


Gck igle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


34fl 


TABVLAE CERATAE Pagina tertia. 

© [©] 
primas [mercede] 4 ) 
minus so[luta 5 6 ) habere] 
se dixsit [Alleius(?) Hyginus] 

10 ab L. Cae[cil]io Iucundo. 

Act. P[o]mpe(is) III non(as) Se(ptembres) scpt. s 
L. Annaeo [P. P]alfurio 4 ) cos. T ) p.c.ssr 4) litterae jm principium superstes est. 

5) Jm i nvs persoluta Petra (Mau), minus recte. 

6 ) L*pollionii, quod Petra legit (Trebellio Maximo, Senecae philosophi 
mense Augusto in consulatu collegae, haec quoque nomina fuisse ratus) 
non dissentiente Mauio, admitti nequit. Neque magis probari potest, quod 
reiecta illa lectione Petrae Antonius Sogliano di due epigrafi anforarie 
pompeiane p. 4 (= llendiconto dell ’ Accad. di archeol ., lettere e belle 
arti n. s. V, Neapoli 1891, p. 52) adiungens imaginem proposuit 
M. Calpurn(io) adstipulante De Petra, ut potius M. Trebellius 
Calpurnius Maximus collega Senecae nominatus fuerit. De vrio et 
fortasse etiam fvrio dubitari non licet. Post Annaeo sequitur p- 
potius quam L* (aut o), inter hanc et A itemque post A cera, 
alibi bene conservata, laesa est, unde factum esse potest, ut lineolae 


quaedam minimae perierint. Mihi non dubium est, quin legendum 
sit Palfurio. Is pater videtur esse Palfurii Surae, de quo scholiasta 
Iuvenalis 4, 53 Palfurius Sura, consularis filius, sub Nerone luctatus est 
(cum virgine Lacedaemonia in agone additum apud Vallam); cf. Sueton. 
Domitian. 13. Gentilicium rarum traditum est titulis vol. V n. 8112, 64, 
VI 23729, IX 4383; Palphurius scriptum est II n. 934 (et fort. n. 45). 

7) fortasse non cos (os obiter indicatis) sed c~ scriptum est. 

8) non L, ut Petrae visum est; correxit Mau. 

9) cei integrum exhibet Petra; sic fere l-cic Mau. 

10) sic videtur ]ii interpretanda esse; potest tamen neglegenter exarata 
esse pro pu; cf. v. 28. 

11) c-Fr (aut dr) legendum esse puto; c-a Petra, sic fere c-nv Mau. 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


3 « 


SVPPL. 12) NOiuiine .FRVGt Petra neque aliter Mau. Sed pro 

Frvgi legendum est arviiii i. e. [tabellarum; unde principium fortasse 
supplendum est f?om[uu7u/s] i. e. nominibus, quae cum pecuniae summis 
in tabellis auctionum perscripta erant. Nam nom[inatione] pro ‘interro¬ 
gatione’ restituere vix licebit, cum sine exemplo dictum foret. 


Pagina quinta. 

© [©] 

L. [Annaeo P.(?) Palfurio cos.] 

[m non. Sept.] 

M. 1!. scripsi rogatu 

Al[lei? Hygini eum accepis]s[e] 

p, ab L. [Caecilio Iucundo oo oo] 
dcxxx[v .. sestertios num]mos ex 

tiom[.tabelljarum 1 *) 

signa[tarum in k. N]ou(e)mbr(es) '*) primas 14 ) 
merc[cdc Ji ) minus]. 

il Actu[m Pom]peis. 


13) sic legendum esse puto; sed pro pii scriptum est pi (cf. adnot. 10). 

14) primi Petra. Verum repperit iam Mnuius. 

15) >«en[sis] Petra (et Mau). 


XLVII. triptychuin mutilum 104 ad 129. Paginae 1 et 6 vacuae. Paginae 2 et 3 ceratae fuerunt, sed ceris liquefactis litterae [nunc in ipso 
ligno tenues aegre cernuntur. Pag. 4 in columna dextra atramento inscripta. Pag. 5 cerata, sed mutila^in dextra parte et inquinata; in 
p. 5 sigilli vestigium nunc cernitur nullum, sed exstitisse coniici fortasse licet ex macula, quae in paginae 4 columna sinistra adest. Pagina secunda. 

*» [“•].*) 

quae pecunia [i]n *) s[tipulatum] 
L. Caecili Iucundi venit 
ob auctionem Q. Pompe[i] 
Patrophili in k. Novemb.*) 
primas mercede minus 
numerata habere se 
dixsit Q. Pompeius 
© © 


Lectionem a me correctam ampliatamque imaginibus (p. 2—4) repraesentandam curavi. — De Petra n. 37; contulit Mau. 

1) notae N et summae fragmenta vidi. oculorum intentione ex ductibus evanidis elicui. Priores omiserunt, nisi 

2) in Mau; nunc litterae i reliquiae admodum dubiae sunt. quod v. 5 panI)oti • i////f • NOViipn vidit Mau. 

3) nomina creditoris h. 1. et in seqq. itemque diem non sine summa 


Digitized by ixOoaie 


Original fro-rri 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


343 


TABVLAE CERATAE 'v 

• 


> 

« V|/vi’ </U 

/ 


'/VwJ 

^_ 
Pagina tertia. 

® © 
Patrophilfus ab L. Cajecilio 
10 Iucundo. 


Act. Po[mpe.] idibus Feb. 4 ) f*i>. n 

P. C.bonio co9. 5 ) p . c_ 


r 

Pagina quarta , columna dextra , atramento inscr. 

~TTTT7T77TT7~®) 

[N?] Te[ttie?]ni Prisci 

15 Sex. Pompei. 

..A. . . . Te ... i 
[M.] Epidi Urban[i] 

[L. Pojpidi Ampliafti] 

.Eutychfi] 

20 . . [Stai?] Ph . . . . 

© [Q- Po]m[p]©ei P[atropliili?] 


Pagina quinta. 

loitio vidi fragmentnm fere Ule 

r p. Calvisfio]? 


4) sic legendum puto (fortasse litterae ii ex POiniPii pars restat). — 

po mp ... x diic Petra, po.sIdiBvs vii Mau. 

5) P. Calvis[io ] fuisse probabile esse puto; cf. v. 22. Non videtur 
admitti po9se P. Cluvio; quod si tamen verum esset, cogitari posset de 
Cluvio Rufo, qui consularis erat sub Nerone (Sueton. Ner. 21 et Dio 
63, 14; cf. Mommsen Ind. Plin. et Liebenam Forschungen I p. 222) vel, 
ai idem est quem Iosephus Ant. 19, 1, 13 memorat, iam ante Gaii 


mortem. De praenomine cf. nomina consulis anni 80 (Corp. III p. 854), 
quae sunt: C. Marius Marcellus Octavius Publius Cluvius Rufus. — 

Nil praeter c-c. exhibet Petra, haec fere C • caiuc . . 

NLore; C apparuerunt Mauio. 

6) supra v. 14 spatium versus duos (non unum, ut Petra indicavit) 
admittit. 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY 0F MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


344 


SVPPL. 


XLVIII. triptychuin 118 ad 135. Paginae 1 et 6 vacuae. Paginae 2 et 3 ceratae; in versibus 2—6 cerae fere prorsus distabuerunt, ut litterae 
minus clarae sint redditae; versuum 10—12 litterae in cera satis bene servatae sunt, versus 13 et 14 fere evanuerunt una cum cera. 
Pag. 5 cerata est, sed nunc inquinata eiusque cera fere consumpta est, ut paucae litterae restent; in paginae 5 parte sinistra 
(16—33 mill. supra marginem inf. et 19—37 mill. a marg. sin.) sigillum agnoscitur, cuius vestigia etiam in pag. 4 columna sin. supersunt. Margo tabellae secundae atramento inscr. 
perscrip(tio) Hordionio — et Fabio C(h)ryser(oti) 

Pagina secunda. 
hs n. oo d quae pecunia *) 
in stipulatum [L.] Caeci[li] 2 ) 
lucundi venit ob . . 

5 c.*).[A. Hordio-] 

[ni Philo]storg[iJ e[t M. Fabi] 

Cryserotis numeratos 
accepisse se dixserunt* 
p[ro sua] qu[is]que part[e] 4 ) 

[•] [©] 


Pagina tertia. 

@ © 

A. Hordioniu[s Phil]ostorgus 
et M. Fabius [Cry]seros ab 
L. Caecilio Iu[cn]ndo. 

A[ct. Pomp. x]vu k. [A?].... 5 ) 

P(?).cos.*) p.c.. 


Lectionem a me multis correctam ampliatamque 
imaginibus (excepta pag. 5) exhibendam curavi. 
— De Petra n. 38; contulit Mau. 

1) sic versum lego. — Nil praeter hs. 

quae pi icvnia Petra (et Mau). 

2) CAiiCiLi Petra (Mau); Lt frustra quaesivi. 


3) au\Ctionein, quod habet Petra (et Mau), vestigia non admittunt, neque 
videntur admittere auctiones, sed potius -nis (ultima etiam c fuisse 
potest). Nec id vocabulum excipiebatur his A. JIordi-, ut Petrae (et 
Mauio) visum est, sed intercedunt alius vocabuli reliquiae. Videtur 
commemorata fuisse auctionis societas vel consortium. Fortasse tamen 
non hoc loco sed eodem versu medio auctionem scriptum fuit. 


4) ita conieci ex ductibus aegre investigatis; vocabuli sua reliquias vidi 
tabella denuo inspecta; cf. n. XLV v. 13. — susino* NVinio* Petra, 

jCjiC' \\\ vmiy Mau. 

5) versuum 13 et 14 reliquias vidi solus. — V. 13 K potius quam 
I(<fes) esse puto. Litterae a vestigia incerta vidi post delineatam imaginem. 

G) P. prioris consulis praenomen clarius in pag. 5 servatum vidi. 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


945 


TABVLAE CERATAE 


UNCM? 'liMWrk 

an 1 
t" T fpfr*zj 

1 -• ^ 

A l !1 i 

Ft-Cj 


I® 1 

c> ( cj 


?1'v 


fel[ . '1 


. "M 

' \ Pagina quarta, columna dextra , atramento inscr. 

15 Q. Valeri Bassi 

A. Hordioni Philostor¬ 
gi 

P. Terenti Primi 

N. Popidi A inaran¬ 
tia 

M. Rufelli Hori r ) 

20 Q. Caecili Attali 

N. Popidi Sodalio- 

nis 

[M. Fajbi Chryserotis •) 

Cn. Helvi Apolloni 
© © 

Pagina quinta.*) 

| p ... T .cos | 

(rsliqua legi non possunt) 


7) non flori ut Petra; correxit iam Mau. 9) reliquias vidi solus. 

8 ) in fine est -tis, non -ti. 


XLIX. triptychum fere integrum 107 ad 142, cuius tamen scriptura legi iam non potuit nisi in margine, in parte paginae 3, in pagina 4. Paginae 1 
et 6 vacuae, 2 et 3 olim ceratae, 4 atramento inscripta in utraque parte; in sigillorum stria fili (quadruplicis?) fragmenta restant Pagina 5 
cera nunc caret et paginae 4 sigillis inquinata est; in eius ligno nudo scripturae reliquias repperi certas, quamquam lectionem respuunt; 
in angulo inferiore sinistro sigilli vestigium videtur exstare, ex eodemque macula translapsa agnoscenda est in pag. 4 columna sin. v. 17 
principio, quo loco litterae nunc evanuerunt. 


Margo tabellae secundae, atramento inscriptus. 
perscriptio — [L. Corneljio Ma[xs(imo)] *) 


Pagina tertia 

quattuor verifbus inscripta. 

© © 


L CAIICILIO 
ACT«m . 

5 C C Qv N . 


Lectionem emendatam ampliatamque imagine repraesentavi exceptis paginae 3 reliquiis. — Marginem et paginam 4 ed. De Petra n. 39 (cf. Corrig. 
p. 86), contulit Mau. 

1) i. eorntno MAXS Petra (Mau), nunc xs fere evanuerunt. De homine cf. v. 18 et n. XXXVIII. 

IV S. 44 


Digitized by 


Gck 'gle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


340 


SVPPL. Pagina quarta , coi. sin., atramento inscripta 

tcriptura transrerta. 

HS n. Vccc quae pecunia iu stipulatum • 

L. Caecili Iucundi venit ob manc[i]pia*) 
duo veterana vendita q a ) hereditaria 
L. Corneli [Tertji 2 3 4 5 6 * ) soluta habere se 

10 .t s ) L. Cornelius Maxsimus 

ab L. Caecilio Iucundo. 


Pagina quarta, coi. d ., atramento inscr. 
.. . r ) Postumi Primi 
A. Appulei Severi 
15 [A.] Vei Attici 

. . [Au]rcl. Vitalis 8 ) 

T. [Sorni] E[u]tfy]oli[i]*) 

L. Corneli Mnxsi(mi) 


P. Terenti. 

20 N. Popidi Ani. ,0 ) 

. . © . M ) 


2) i prior omissa est aut potius periit; non exstat mancipa, ut Petra 
legit. — Veterana sunt mancipia, ut ait Marcianus Digost. 39, 4, 1G § 3, 
quae anuo continuo servierunt; cf. Dessau Hermes XIX p. 505. 

3) r (atione) probabiliter interpretatus est Mommsenus Hermes XII 
p. 114. Ductus quidem etiam s aut a admittit. 

4) terti quod legit Petra (Mau) admitti potest, sed lectio non est 
certissima. 

5) se DixtiT Petra (Mau), sed praeter t ac fortasse e nulla littera 
clare legitur. 

6 ) in reliquiis, quas repperi et imagine exhibui, fort. latent act pomp 

et consulatus:. leio c(o»). 


7) l Petra et Mau; mihi potius t videtur esse, sed lectio dubia est. 
Q_certe (n. LXXIV enim Q. Postumius Primus habetur) admitti nequit. 

8) idem homo habetur n. XCIX. 

9) post t nunc restat i, sed potest fuisse y. — Non recte fc Tibj Mau. 

10 ) ama Mau, quod si recte lectum est, ad Amarantum referendum 
est, ut Ampliatus exclusus sit, ad quem Petra rettulerat. Recognoscenti 
tamen tabellam mihi apparuit rem decidi non posse, cum litterae tres, 
maxime tertia paene evanuissent. 

11) reliquias vidi (cf. imago). 


Digitized by C^ouoie 


Qriginal fro-rri 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


svppl; 


949 


TABVLAE CERATAE 


L. diptychum fere integrum 115 ad 136. Pagina 1 levigata et vacua est. Iu paginis 2 et 3, quae ceratae fuere, scriptura evanuit; in pag. 2 cera 
liquefacta et confusa, in p. 3 absorpta tota est. In pag. 4, quae levigata est, inedia (non in stria excavata, sed in plano ligno) sigilla im¬ 
pressa fuerunt, quorum cerae liquefactae partem paginae inquinaverunt. In pag. 1 et in pag. 4 tam in superiore quam in inferiore margine 
lignum incisum est usque ad 15 et 17 mill., ne fila moverentur; in pag. 4 in incisura inferiore trium (potius ut videtur quam duorum; vide 
imaginem) filorum fragmenta restant. In pag. 2 inde ab angulo superiore sin. usque ad mediam fere paginam paulloque inferius descendit 
macula, fortasse ex sigillo paginae 3 proveniens; in pag. 3 cum cerae prorsus absorptae sint, nullum sigilli vestigium exstat. 


Pagina quarta , columna sinistra , atramento inscripta 

tcriptura transverto. 

? T ?! 

...tio au...8.[cos.]') p . c. 

non. Dece[mbr.] *) Dec . 5 

C. Novellius Fortunatu[s scripsi me accepisse] © 

H& n. oo cc [a]b [L. Caecilio Iucundo ob auctione(m) mea(m)] 
s sub stipu[latu eius]. *) 

[ . ] 

Pagina quarta , columna dextra , atramento inscr. 

C. Novelli Fortunati 

A. Messi Phronimi 

. . Calventi Queti ,i c 

io. 

[C. Nov]elli Fortu[nati] 

© 

Lectionem a me recognitam imagine exhibui. — De Petra n. 40; con¬ 
tulit Mau. 

1) hoc versu av Petra, iiinuu Mau viderunt. 

2) DEvEA Mau. 

3) haec optime investigavit Petra. — Versu 6, cuius tamen vestigium 
restat nullum, act. Pomp. vel similiter scriptum fuerit. 

LI. triptychum integrum 116 ad 132. Paginae 1 et 6 vacuae. Paginae 2 et 3 ceratae, sed ceris liquefactis confusisque earum scriptura ex parte 
evanuit. Pag. 4 atramento in columna dextra inscripta, sed litterarum pars nunc periit. Paginae 5 cum cerae tabefactae sint eademque 
sigillis pagiuae 4 liquefactis inquinata sit, scriptura prope nulla servata est; paullum infra pag. 5 mediam prope dextrum marginem duo 
sigilla minuta (diam. 7 et 9 mill.) exstant, quorum vestigia etiam in p. 4 v. 19 apparent 


Margo tabellae secundae , atramento inscr. 
perscr[iptio] — [Caecili]o [Hermae] *) 

Pagina secunda. 

HS [n.] . • . . . vm 

[quae] pecunia in stip[u-] 

[latum] L. Caecili Iucun- 
5 di [v]enit ob auctione(m) 

L. Caecili Hermae 
mercede minus 
[numerata] habere 
© © 


Lectionem recognitam a me ampliatamque imaginibus exhibui. — De 
Petra n. 42; paginam 4 contulit Mau. 

1 ) spatium capit Caecilio Hermae; litterarum lio reliquias dubias vidi. 

44 * 


1 

At ' IVtM» 
1 C Nw fv 


mfim 

((\fW'Uiv ju 

^ JfaMcCu i ( m 4 


X 


LV/H J\C 


|u<Au (uuMu 

Digitized by 


Gck igle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


TABVLAE CERATAE 


349 
Pagina quarta , coi, d., atramento inscr. 
is [C. Cui] venti Qn[ieti] s ) 

M-‘). 

C. He[lvi?]»). 

M. Val[eri] [Dec?] 6 ) . . 

. T ) 

20 M. Ha.i . . . . 

M.bon ....”) 

L. Caecili Hermae 
© © 


2) v. 12 dies, v. 13 et 14 consules videntur scripti fuisse; sed reliquiae 
lectionis sunt incertae. — V. 12 actv exhibet Petra, nunc certe plane 
dubium. 

3) QViETj integrum exhibet Mau. 

4) M N . . . Petra, sic fere MH x Mau; sed tam n quam ha dubiae sunt. 


5) OHE/ri Petra, C-HELUt Mau. 

6) m • v ... Petra, m*val//r| aec Mau. 

7) versu extremo vidi an dubias. 

8) m E Petra, meaw^a Mau. 

9) reliquiae exstant, quamquam paucissimae. 


Digitized by Gougle 


Qriginal from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


940 


TABVLAE CERATAE 


LII. triptychum mutilum (81) ad 185. Paginae 1 et 6 vacuae. Paginae 2 et 3 mutilae et nunc cera carentes; in p. 2 litterae in ipso ligno tenuis¬ 
simae sed certae supersunt. Pag. 4 mutila est; eorum quae in coi. d. atramento scripta erant, multa evanuerunt. Tabellae tertiae margo, 
excepta parte ad angulum sin. iuf. (spectanti paginam 5) servata, periit. Pagina 5, quae praesertim superne mutila est, cera nunc partim 
caret, partim inquinata est; in eius angulo inferiore dextro sigilli reliquiae supersunt, cuius etiam in p. 4 v. 8 vestigia apparent. 


Margo tabellae secundae , atramento inscriptus ( pag. 4 sursum collocata). 
PERSCRIPTIO A 1 ) — MESSIO-FAVSTO 


Pagina secunda. 

h,. n .II 

QVAII PIICVNIA IN STIPVLA 
TV11II L CAIICILII IvCVNDI ,i c 
s » * N I T OB AVcMoNIIm 
a. {III II S « * /autlif 

Pagina quarta , columna dextra , atramento inscr. 
D • LVCRETI*) VALENTIS 
I. A. 

I AtNTI 3 ). 

10 Q_ • TERENTJ. Recognovi. — De Petra n. 43; marginem et pag. 4 contulit Mau. 

1 ) .a Mau, sed . macula fortuita potest esse. 3) l-atvlh Petrae milii non videtur admitti posse. 

2) lvcretJ • Mau, nescio an recte. 


LI1I. triptychum, cuius dimidia fere pars sinistra (spectanti paginam 1) periit, 92 ad (55). Paginae 1 et 6 vacuae. In pagg. 2 et 3 ceris con¬ 
sumptis litterae tenuissimae in ligno nudo investigandae sunt. Paginae 4 columna dextra periit. Paginae 5 nullas reliquias exhibet; in eius 
parte media prope marginem sinistrum (dextra pars periit) unius aut fortasse duorum sigillorum reliquiae supersunt. 

Pagina secunda. 

1« N 1 )..' 

quae p«[CVNIA?]*) in ilipula- 
T VJIIl L- CA IICI L I iucundi 
V II N I T OB AVCM o n em . . 

5 .DI ONuil ...,*) 

JII1IIRC IIDII. 4 ) 

H AB URII Sii dixtip) .... 

[®J [•] 

Pagina tertia. 

© [©] 

DI O N V SIV S *) ab l. caecilia 
jVCVNDO \ 

10 A ct. pomp.j 

.0 


Recognovi. — De Petra n. 44; contulit Mau. 

1) i in Mau vidit. 

2) peCVNiA Petra; sed incertae sunt reliquiae. . 

3) haec fere H (aut a) juri (aut ai aut n pro ri) iN&iONVSifitj vidi ego; 
cf. v. 8 . — hiiriidini Uni Petra, quod admitti nequit; HiiRitDjijivfT Mau. 

4) manu* Petra (Mau), sed vestigia a me visa £’ii\j ab hoc videntur 

abhorrere. j 


5) litterarum sii dix fragmenta vidi. 

6) »e dixiit here- DINVS IVSikj ab /. eaecilio Petra; DIINVS IVS Mau. Cf. 
adnot. 3. 

7) consulatum legere fortasse postea continget. 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE »*» SVPRL. 


LIV. triplychum 103 ad 133, cuius tabella I integra est, tabellae II periit pars fere dimidia dextra (spectanti paginam 3), tabellae III minor pars 
quam secundae deest, ita ut paginae 5 perierit non multum, h. e. in angulo sup. sin., in parte media (ubi macula est ex pag. 4 proveniens), 
denique angulus inf. dexter. Paginae 1 et 6 vacuae sunt. In pagg. 2. 3. 5 quae erat cerae stratura, periit; in paginae 2 ipso ligno tenuissimi 
nonnullarum litterarum sulci restant, pauci in pag. 3 et (qui legi non possunt) in pag. 5. Paginae 4 columna dextra superstes est atramento 
inscripta. In pagina 5 ad angulum dextrum inferiorem (qui periit) sigillum fuisse impressum ex vestigiis quibusdam concludi licet. 


Vagina secunda. 

HS n . 

quae perunia in stipulatum 
L CAIICi/i iueumli 1 ) renit 
OB AVOioiiff/i . . popilli 
5 Cl.IIRICi IMUlrCitm minus 
llaBUre 9 ) se lii.rsit .. popillius 
© © 


Pagina quarta , coi. dextra , atramento inscr. 
Q_ A R R I PHILETJ 5 ) 

M LVCRETI LERI 
n. NERI* HYGINI 
15 .. STATI • STASIM] 

.. HELVI • AVCTI 

.. GRANI • CON.*) 

..’) - POPILLI • CLERIci 
.. -VETTI • DONAT] 

[©] 20 .. F©ONTEI • HA.... 8 ) 


Vagina tertia. I . 

CAIICII.IO 

l__ 


10 C .IMI^.*) 

jlMIO 4 ) CoS 


Recognovi. — De Petra n. 45; paginam 4 contulit Mau. 

1) litterarum iu iv reliquias vidi. 

2) reliquiae parum clarae. 

3) /tb non sunt prorsus certae. 

4) .... «io videtur legendum esse. — Petra ex pag. 3 nihil adnotavit. 

5) caelati Petra (Mau) non recte. 


G) haec fere conFLAr- i//|| vidi, fort. est constant(o). — cowuneH 
Petra, conup ct (‘eom*«e<’) Mau. 

7) vidit Mau. 

8 ) F, T, a parum certae sunt. 


LV. triptychum fere integrum 120 ad 143. Paginae 1 et G vacuae. Paginarum 2 et 3 cera fere pessumdata est; litterae in p. 2 multae, in p. 3 
fere omnes perierunt. Pag. 4 in coi. dextra inscripta atramento; in sigillorum stria filorum reliquiae supersunt. Paginae 5 scriptura tota 
periit; in eius parte dextra (alta 90, lata 112) prope marginem dextrum (73—93 a mg. sin. et 49—73 a mg. sup.) exstat macula sigilli ibi 
impressi, eiusdemque vestigia in paginae 4 versibus 12—14 apparent; fortasse secundum sigillum in ipso angulo dextro inferiore impressum 
erat, sed in p. 5 ipsa restant vestigia dubia et paginae 4 pars ea periit. 


Margo tabellae secundae , atramento inscriptus, pagina 4 sursum, pagina 3 deorsum collocatis. 

| | c i/. . ic . 7 . . nt1 |') 


Vagina secunda. 

hs n bo oooooooo cccxxcis 1 ) 

QVAII PIICVNIA IN STIPV 
LATVJIII L CAIICILI ivcvndi 
» VIINIT OB a«.CTIONII|III 

. S....I») 


H A B I I R I I 

© 


Vagina tertia. 

[•] [•] 

SII DIXSif. 

(reliquit perierunt) 


Vagina quarta , columna dextra , atramento inscr. 
io. 


Qi. 

C . . . . 4 ) SATVRN 

15 sex nvmisi Ivcvndi 5 ) 

P-TERENTI - PRIMI 
A • MESSI PRONImi 
M S T A B l*) VALE ...') 

© © 


Lectionem recognovi ampliavique. — De Petra n. 46; contulit Mau. 

1) reliquiae conveniunt his: Stabio Valenti , sed lectio non est certa. 

2) sic lego, i. e. 93817, (fortasse provenerunt ex auctione 9197, 50 , 
quibus accessit quinquagesima i. e. 183, 9 » sive 184). — Idd 00 00 00 
[sic] ccxxx Petra, itemque nisi quod pro xxx potius xxxim aut xxxvm 
Mau. 

3) fuitne [3/. Stabi Valentiis . . .? Plura legere postea fortasse continget. 


4) c-St.£i Mau. 

5) litterarum eundi, cum paene perierint, lectio incerta est. 

6) a in Stabi non est satis certa. 

7 ) ualCii vidi, val Petra, valei Mau. — Fuisse videntur signatores 
novem; versus 14 in media pagina scriptus est. 


Digitized by 


Go^gle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


SVPPL. 


351 


TABVLAE CERATAE 


LVI. triptychum mutilum, 119 ad (139, olim circ. 142). Paginae 1 et G vacuae. Pag. 2 adhuc fere cerata, sed mutila est in parte sin. et litterae 
v. 1—4 aegre leguntur. Paginae 3 non multum deest in parte dextra, sed eius scriptura evanuisse putanda est (pagina enim nunc pellicula 
obtecta est ad fragmenta coniungenda). Pag. 4, in columna dextra atramento inscripta, inquinata est sigillorum ceris. In pag. 5 cum cerae 
fere pessum datae sint et macula ex pag. 4 proveniens magnam eius partem obtegat, fere nihil legitur; in eiusdem angulo inferiore dextro 
sigillum restat ac fortasse paullo superius alterum, cuius quorumve vestigia etiam in pag. 4 inter Balbi et Grati agnoscuntur. 


Pagina seminia. 

«■ // ///////^oooo 1 ) 

.... Jttall P II C V N I A 
in jfipiif AT V Jlll L CAII 
citi iucunl) I V it N IT 
& o b aucMONII Jlll S II X 
noni ac A JIII ANDRI 
. . . *CA[lt]tIAN Dltr 

[•] © 


Pagina quarta, coi. dextra , atramento inscripta. 
A • saenJ apri 2 ) 

Qj BRITTl BALBI 
10 N*) POSTVMj .... 

. 4 ) 

.GRATI 

.FIRMI 

.J JVCVNDI 

» . ') 

. N b 

© SEX©NONj $cati,amiri 1 ) 


Pagina quinta. 

/V IISTIO k ). 

(reliqua perierunt) 


Lectionem emendavi. — De Petra n. 47; contulit Mau. 

1) oooo sola exhibentur a Petra (Mauio). 

2) sic lego; m reni (m saenJ Mau) atri Petra, Mau. 

3) P aut N est; M Petra (Mau).— Post Postumi exhibet ////////////«QQ Mau. 

4) 5) versuum 11 et 15 reliquiae cernuntur sed paucissimae, quae legi 


nequeant; versus 15 parva finis parte excepta obtectus est sigillorum 
macula. 

6) ante ni est i aut O aut P (... Petra, tnj Mau). 

7) fuerunt signatores decem. 

8) sic legi dubitans; s probabilior est quam j. 


LVII. triptychum mutilum; restat paginae 2 angulus inferior dexter (44) ad (72) et paginae 4 dextra columna integra (80, olim integra circ. 89) 
ad (53) — periit ex parte (9 mill.) margo eius columnae superior — et maior pars paginae 5 (circ. 80) ad (92). Paginae 2 et 3 ceratae sunt; 
pag. 2 non nota aliqua Caecilii eiusve tabellionis manu inscripta est sed alia (Fabii, ut videtur), quae fugienti potius stilo usa est; in pag. 3 
scriptura evanuit (Petra teste; ego videre non poteram, cum inclusa et obtecta esset). Pag. 4 cerata et in columna dextra graphio inscripta 
est; in ea prioris scripturae vestigia apparent. In pag. 5 inquinata versuum undecim reliquias vidi. Tabella III inter annos 1878 et 1885 
imbribus per tectum in illud musei conclave immissis in frustula multa redacta et paene pessumdata est. 


Pagina secunda. 

.I»’])'® S *) • N VJIIIII R A T A 

habere te diXSIT • PO P I D I A 

. ab [jlll-] FABIO*) 

.JlllIN VS ....*) 


Pagina quarta, coi. dextra , graphio inscripta*). 
5 CN [jIIIAIILlSAIlI?] 5 ) „i c 
CRIISCI1NTIS®) 

N 1'VI'IDI PRIMI 7 ) 

[M HI1LVJ APRIC?] 8 ) 

N POPIDI [N/MPH?] 9 ) 

10 A IUI II SI [PRONIMJ ?] *°) ..c 

P • CORNIILI IIRASTI 11 ) 

N-NIIRl HYGINI 12 ) 


Pagina quinta. 

... /uro 
.> r ,r O cos 

reliqua perierunt 


Recognovi. — Paginas 2 et 4 ed. De Petra n. 48, contulit Mau. 

1) ante s num exstet v (sic Mau), dubium est. 

2) jiii -fabio Mau (jui* non agnovi); fabia non recte Petra. 

3) post minui haec fere "Rr\c\A (probat) mihi, Ruc\ Mauio apparuerunt. 

4) litterae tam parvae et tenues sunt, ut difficillime legantur, cui 
accedit, quod multae earum non integrae exstant et quod inter v. 7 et 
9 prioris scripturae reliquiis obscuratae sunt. 

5) sic legendum esse veri simile est; litteram in hac pagina modo M, 

modo jlll scripta est. — CN .Petra; sic fere CN jmjiulAfNt 

Mau. — Spatium ititor versus 5 et G, ilcimpie inter v. 11 et 12 solito 
minus est. 


6) cognomen est signatoris primi. — ACONT'| (‘ acontut ’) Mau; 

. . r .Petra. 

7) . . jiii .Petra. 

8) lectio impedita est prioris scripturae reliquiis. Petra hunc versum 
omisit; Mau: n popidi am ia, supraque amia haec antiquiora i v r vidit. 

9) nimph Petra; potest esse etiam numph aut niiarch; Mau: nImph. 

10) sic una s scriptum est. — Non recte a jiii iissi priiuii Petra, 
a jmusciAVuej Mau. 

11) non recte L * corniili iirotis Petra. 

12) ef. adnot. 5. — Sunt signatores septem. 

contra n. CLI 


Fabius (v. 3) videtur lucundi debitum solvisse eius nomine; item n. V legitur: ab M. Fabio Agathino nomine L . Caecili Iucundi ; 
scriptum est Caecilium lucundum summam solvisse nomine M. Fabi Agatliini mancipis mercatoris. 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
TABVLAE CERATAE 


359 


SVPPL. 


LVIII. triptychum mutilum (50) ad 115. Paginae 1 et 6 vacuae. Pag. 2 et 3 ceratae; in pag. 3 pone v. 7 et infra v. 8 duorum versuum 
reliquiae exstant in ligno nudo, quae fortasse antiquioris scripturae sunt (posterior scriptura in cera est servata). Pag. 4 cerata est in 
utraque columna, sed marginem exstantem ad dextram columnam solam habet; ea graphio inscripta est characteribus rudibus et tam 
inter se diversis (i. e. v. 11. 12 ab reliquis) quam distantibus ab aliorum libellorum scripturis et ab ea manu, quae paginas 2 et 3 ex¬ 
aravit; itaque v. 11 et 12 aut antiquioris scripturae sunt, aut nomina omnia ab signatoribus ipsis eorumque amanuensibus sunt scripta, id 
quod factum est in tabella Dacica vol. III p. 935 adnot. 7. — Pag. 5 cerata est. — Tabellae secundae imbribus in Museum irrueutibua 
inter a. 1878 et 1885 damnum illatum est, ut parva nunc scripturae pars restet, quae agnosci possit; etiam tabella prima nonnihil tuuc 
affecta est damno. 
Pagina secunda. 


[M. Atilius Firmus scripsi me] 
[acce]piss[e l 2 3 4 5 ) ab L.] Caecilio Iu-] 
[cu]ndo*) ob auctione . . .*) 
[se]stertios nummos oo b CLXtus *) 


stipulatus est & ) L •) 
© © 


Pagina tertia. 

© ® 
mercede minus. 
Actum Pompeis.’) 


Pagina quarta. 


io 


. . .•) 
Donati 
.. ctar •) 
Atili Fir¬ 
mi ,0 ) 
© 


Lectionem recognovi imnginibusque exhibui. — De Petra n. 49; contulit Mau. 


1 ) litterarum piss reliquias, sed minus claras vidi. 

2 ) videtur essse Jnndo, sed fortasse prima hasta prioris est scripturae 
et a principio non v sed C exstare nunc existimo (antea videram H). 

3) lego min vel mia, itaque fuerit auclione{m) »i[«]a(m). — s« (post 
avctioniim) Petra recte reiectum a Mauio. 

4) Xiiii Petra, quod iam correxit Mauius. 

5) haec legi ego. Ea quae inter hunc et versum 4 restant, utrum 
huius sint instrumenti an prioris, discerni nequit, sed illud probabilius est. 

6) hanc l vidi anno demum 1885, quo tempore clarissima apparebat 
et prioris scripturae non esse visa est, delineatoqtie exemplo addidi. Est: 


quinquagesima. Item centesima notata habetur c, sed inversa (d) in libello 
Dacico Corp. III p. 935 adnot. 4, cf. p. 966 ‘numeri’, 34. 

7) finis est huius exemplaris. Ab Petra (et Mauio) tertius versus 
punctis indicatur, sed reliquiae ibi extantes ab hoc instrumento alienae 
sunt. 

8) an hic quoque, sicut infra, scriptum est atili pj | rmi ? Fortasse 
paginae 2. 3. 5 ab Atilio ipso, p. 4 ab amanuensi inscriptae sunt aut 
vice versa. 

9) de versibus 11 et 12 alia manu scriptis cf. supra in prooemio. 

10) sic lego. — l atili siirIan Petra, sic fere atiliiurJiw Mau. 


Digitized by 


Goi 'gle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


353 


TABVLAE CERATAE Pagina quinta. 

© © 

15 Chirogrnpu[tn] n ) M. Atili Firfmi] 1 *) 

si 1 *) persoluta esse ab L. Gaeci(lio) 
Iucumlo HSwDCLXllltt") ob 
_[auctio]n[em ineam]. 


11) inde ab hoc loco usque ad marginem superiorem sigilli, quod in 
pagina quarta fuit ultimum, vestigium exstat. 

1'2) imr clarae sunt, sequentes dubiae. — scri Petra, L'RK Mau. 

13) psi Petra (Mau), sed P non adest. Cum */ pro sibi positum esse 
parum probabile sit, fortasse v. 15 extr. litterae ip evanuerunt. 


14) xiii* Petra, XUUSI. Mau, non recte. Nota » est numerus ii de¬ 
cussatus significans dupondium (cf. n.XL v.29), quam memorat Prisciauus 
de fig. nurn. p. 407, 28 (ed. Keil): dupondius nummus est bilibris per duas 
11 perscriptas , H. Sunt igitur sestertii 161)3'/,, totidem quot in interiore 
exemplo v..4. 


LIX. triptychuin mutilum praeci|»ue in inferiore parte, 112 ad HI. Paginae 1 et 6 vacuae. Pag. 2 et 3 adhuc ceratae sunt, sed in p. 2 paucae, 
in p. ‘J nullae litterae supersunt. Pag. 4 in columna dextra atramento inscripta, in parte inferiore inquinata et. mutila. Pag. 5 adhuc cerata 
sed inquinata est magna ex parte in eaque nihil legitur; sigilli vestigium in hac pagina, cuius angulus inferior bene conservatus est, restat 
nullum. 

Margo tabellae secundae , atramento inscr. 

.—.CHRESTO ') 


Pagina secunda. 

HS N . qun<’ ferunto 

IN S T I P VLfUttm /. meriti iucuttili 
V II N 1 T ob oitcliunem . 


NViiit II R AT A ‘ l ) 


Pagina quarta , coi. dextra , atramento inscr. 

c 3 )-atvlli evandri 
D • CAPRASI • FELICIS 
.. ARRI 4 ) AVCTI 
io . . /. « LV J • APOLLON 5 ) 

. «°) 

(reliquit perierunt) 


Lectionem correxi. — Marginem et paginam 4 ed. De Petra n. 51 contulitque Mau. 


1) certa est lectio. — Chaeno Petra, cIiaYnio (‘phrynio?’) Mau. 

2) infra v. 6 spatium duorum versuum capax est. 

3) C non est clarissima, sed veri tamen similis. 

4) sic Mau et ego; altera r mnus clara mihi visa est; a . Petra. 


5) non est apolloni, ut Petra (Mau). 

6 ) H(?) t(?) i ego; aci Petra, An Mau. — Infra versum 11 spatium est 
versuum trium capax. 


LX. triptychum mutilum 110 ad 141. Paginae 1 et 6 vacuae. Pag. 2 ad sinistram mutila est, litterae eius pleracque evanidae sunt. In pag. 3 
legi nihil potuit, nisi quod praenomen consulis versus ultimi principio Illi videtur esse. Pag. 4 inferius inquinata est eiusque columnae 
dextrae, atramento inscriptae, pars circ. ad 14 mill. magna infra periit. Pag. 5 magna ex parte inquinata est, in reliqua parte nihil legitur 
propterea quod stilus per ceram in lignum nou penetravit; sigilli vestigium exstat nullum. 

Margo tabellae secundae , atramento inscr. 

^ /..eRsCRIPTIO — HILARAE.') 

Pagina secunda, 
h». n cclzo OO OO OO. 

ultimo (septimo?) versu: 
iiilitRC lirfll JIIIINVS | 

Pagina tertia. 

versos ultimi principio: 

I l"i(?) 

Pagina quarta , coi. dextra , atramento inscr. 

> . B ) 

C 8 )-atvlli evandri 

m. LVCRETI • LERI 
. . HERENni PRIMI 

(reliquum spatium versuum quattuor r ipnx est) 

Lectionem correxi et supplevi. — Marginem et paginam 4 ed. De Petra n. 52 contulitque Mau. 

1) cogitari de lalagae licet. — ti laratio (pro hilarae .) Petra, 2) ab initio fortasse popidi aut p epidi est; LiicMau. 

hilarae • primae Mau, quod ultimum admitti nequit. 3) c potius videtur esse quam p. 

IV S 45 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY 0F MINNESOTA 

TABVLAE CERATAE 


854 


SVPPL. 


LXI. triptychi tabellae II et III mutilae ad sinistram (intuenti paginam 3), tab. II: 115 ad (64), tab. 111: 115 ad (110). Pag. 3 et 5 ceratae paucas 
litterarum reliquias exhibent. Pag. 4 in columna dextra, quae sola superest, atramento inscripta. Pag. 6 vacua. In pag. 5 ad marginem 
dextrum aliquantum (13 inill.) supra marginem inferiorem sigilla duo exstant. 

Pagina quarta, coi. dextra, atramento inscr. 

.v L |.') 

<{. eapRASj FELICIS 
..*) LAELI TROPHIMJ 
T SORNj EVTYCH| 

io N'). 

CN VIBRI CALLISTI 
M • H E LV | ADEPTJ 
C " IV L | EVTACT|<) 

[©] © 

Recognovi. — De Petra n. 53; paginam 4 contulit Mau. 

1) supra hunc versum non multum periit; itaque noveni signatores 3) Mau et ego vidimus, 

vix possunt fuisse. — vci Mau. 4) sic Mau et ego. 

2) L aut t fuit. 


Pagina tertia. 
[©] © 


ab l. caecilio IvCVNDO 

act. poitip . 

5 .COS 


LX1I. triptychi tabellae II et III, 105 ad 143. In pagg. 3 et 5 olim ceratis scriptura fere evanuit. Pag. 4 in columna dextra atramento in¬ 
scripta; in stria trium sigillorum restant vestigia. In pag. 6, cuius deest particula in angulis sinistro et dextro superioribus et dextro in 
feriore cuiusque latitudo in parte dextra mutila est (121 pro 143), atramento index inscriptus est. Pagina tertia. 

© © 
lineis 1 et 2: 

. . w.iLIA QVINQVAGINTA .... 

.ATV. 

inferius: 

ACTVJIII POJIIIPII. 


Pagina quarta , columna dextra , atramento inscr. 
(s) ‘) Prepont[is]*) Cor[neliae] 

5 [Sat]urn[ini]*) 

(D Sex. Numisi [Iucund?]i 

(D Prepontis Corneliae 
© © Saturnini 4 ) 


Lectionem correxi et ampliavi; paginarum 4 et 6 imaginem addidi. — Paginas 4 et 6 ed. De Petra n. 54 contulitque Mau. 


1) Mancini in Actis acad. arch. Neapol. XI (1883) 1 p. 96 Mommsenum 
impugnans quinque sigillorum itemque quinque signatorum vestigia in 
hac pagina se detexisse affirmavit pari audacia atque errore. Nam 
archetypo denuo examinato praeter sigilla tria triumque signatorum 
nomina, quae supra exhibui, nec volam nec vestigium exstare spatiaque 
omnino vacua esse intellexi. Ac tam clara est ea res atque vel imperitis 
manifesta, ut ad talem hariolationem quo pacto vir bonus descendere 
potuerit, iure quaeras. — Certum est Prepontem, cuius est apocha, 


bis obsignasse eiusque nomen propterea bis adseriptum esse, praeter 
hunc autem non fuisse signatorem nisi solum Sex. Numisium. 

2) post imaginem impressam anno 1885 haec vidi: PREPoNTif^CoR^ frag¬ 
mentumque pone t servatum potius litterae s quam t esse duxi. — 
precontis (item v. 8) cor nciiae Petra, prepontis CORfj Mau. 

3) vidi solus; cf. v. 8. Intellege h. I. et v. 8 Saturnini (uxoris); Prepon 
servus est Corneliae. Perperam Saturninum patrem [fuisse Corneliae 
opinatus est Mancinius. 

4) apvn Petra; recte Manius Manciniusque. 


Digitized by 


Go^gle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


855 


TABVLAE CERATAE 5) lectio litterae r et alterius O non est certa. 

6) post Prepont (litterae T restat hoc ~) spatium est relictum propter 
filum hoc loco impositum; item versibus 10 et 11 mediis. 

7) fragmenta post Corneliae mihi visa restituenda sunt fortasse L(uci) 

fiKjae ) vel similiter. — V. 9 et 10 nihil legit Petra; iSOLVTj pr 
non vnfj |_ satvrninJ ghj ie>-| s- Mau. 

8) lectio dubia est; mete Petra (Mau). — In fine periit tabellae pars 


circ. 0,018 m., sed scripturae conici licet non amplius periisse quam 
duas litteras. Fortasse fuit Meti aut Meli[ae'\ vel simile nomen. 

9) ductus ex parte sunt significationis ambiguae. Requiritur nomen 
plene perscriptum, quamobrem Liberal(is ), quod a ductibus non abhorret, 
minus probabile est. Fortasse fuit Liberae , si tamen id nomen admitti 
potest. — libvrn Petra; Li\i Ah€ Mau de interpretatione tacens. 


LXIII. triptychi tabella tertia mutila superne, (60) ad 110. 
agnoscuntur. Pag. 6 vacua est. 


Pagina 5 cerata est; in eius parte media ad marginem inferiorem sigilli reliquiae 
Pagina quinta. 


a b ..... \ 

O B ’) 1111. r 7 . . 

II TT RUI P R *).V k 

SVB STIPVLATV IIIVS... 


» Act POJIU 1 2 3 ) 

') © 

Lectionem correxi. — De Petra n. 55; contulit Mau. 


1 ) ob aut ab est. 

2) post iit et t et p esse potest, sed illa probabilior.— iit tri Petra; 

sic fere eiiTRUiiC Mau. 


3) sic, ut cauda pro quarta linea litterae jm sit. 

4) h. 1. consulatus reliquiae videntur exstare (NiiRcme?), sed haud dubie 
ex scriptura priore. 


LXIV. diptychi tabella secunda mutila (92) ad (87). Pagina 3, superne et dextrorsus mutila, cerata erat, sed cera et litterae evanuerunt; iu eius 
angulo sinistro inferiore (dexterior periit) sigilli reliquiae exstant. Paginae 4 pars dextra, in qua signatores inscripti erant, periit; in media 
parte (plana, non excavata) sigilla quinque impressa fuisse eorum vestigia (quinti minus clara) docent; in parte sinistra atramento instrumenti 
non exemplar alterum sed solus index inscriptus est. 

Margo atramento inscriptus 

(;pagina 3 rursum collocata). 

I // /// ffllROCRApVM ; 


Pagina quarta , columna sinistra , inscripta atramento , scriptura transrersa. © © © © © 
CHIROGRAPVM • C • TETTI • FAVSTj l«— 


Recognovi. — Paginam 4 ed. De Petra n. 56 contulitque Mau. 
Lineola caudae instar subiecta est. 


45* 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
TABVLAE CERATAE 


8SO 


SVPPL. 


LXV. triptychum fere integrum 108 ml 127. In paginis 2. 3. 5 olim eeratis pauca leguntur (in ligno nudo). In paginae 5, cuius pars maxima 
signatorum ceris ex pag. 4 maculata est, parte dextra aliquantum infra mediam paginam sigilli vestigium restat. 


Pagina secunda. '*) 


QVAII PIlCvNIA It! >1 i l> u- (?) 
(?) /. Caecili iucundi r«N!T 
*> o A auctionem n. t> l a e t i 
FRVCTI ONIS Illi II R C II D II 
Illi I N V S. 

SIlC. 


o © 

Patjina tertia. 

© © 

(perierunt lim-ae feri- tres) 


Hi A et. POi/iji. 

P*)C.C<».t 


Marga tabellae secundae , atramento inscr. 

persrri],' TIO*N — BLAtSI •FRVr/innii‘) 

Pagina quarta, rof. dextra, atramento inscr. 

M • AVREL/ • LAR . . ') 

. . . VMANI 5 ) • ERoiii 
». 1'1’PJ • FELICIoNIS') 

«* . • r .' T i J • ILIAci *) 

.WCTI") 

. 

. . . J • ENTKI I | 

.PRONIMJ 

2n n hia, si /i VCTIONIS “) 

© © ' -) 


Pagina quinta, autographaria scriptura. Descripsi et recognovi. — Marginem et paginam 4 ed. De Petra n. 91 contiilifque Mau. 


1) bi . Petra, verum agnovit Mau. 

2) paginae 2 reliquiae lectu sunt difficillimae neque ullam litteram 
praebent integram. 

3) P ut videtur, vix N. 

4) LARCf (fort. LARpi) ego. — larc Mau; lar... Petra. 

5) u KftMANt ego, .. LVMANi Petra, I1 Iumaa/i Mau. 

<>) nis Petra (Mau); nunc paene evanuerunt. 

7) reTTj Mau, recte ut opinor. 

8) tam AVCTI quam /RVCTt vel /RVCTIo*«i potest luisse; q. minini /rVCTI 
supplevit Petra. 


9) sic recte Mau; in fine spatium est trium fere litterarum capax. 

10) sic Mau, recte ut videtur. Litterae LL| paene evanuerunt. 

11) Mau primus legit et supplevit. 

12) spatium restat decimo paginae versui, sed nihil ibi cernitur scripturae. 

13) haec fragmenta versuum 24 et 25, non 23 et 24, videntur esse; 
sed res dubia est. Praecedunt has litteras ultimas vestigia quaedam 
lectionis incertae in cerarum macula servata; v. 25 extr. fortasse fuit 
au(c)tion(cm). 


LXVI. triptychum fere integrum, 105 ad 125. In pagg. 2. 3. 5 olim ceratis paucae reliquiae in ligno supersunt evanidae. In pag. 5 olim cerata 
perpauca scripturae vestigia evanida restant, quae non leguntur; nuin ad eius dextrum marginem sigilli (parvi) vestigium agnoscendum sit, 
valde dubium est, cum loco praeter solitum superiore (i. e. pone lineam 2 aut 3) positum sit; cf. tamen u. CI. 


Margo tabellae secundae , atramento inscr. 
PERSCRIPTIO — M • LIVI • SECVN3I 


Pagina secunda. ‘) 


qunii p II C V N I A 
in «fiPVLATVjll t 
5 L • C A II CIL! IVCVNDI 
r ii ni t O B AVCTIONII 
ut. liti $ e C.V N DI /?/«*'/, 2 ) 
IMI iiroi DII JIIIINVS 
© © 


Pagina tertia. 

© © 

N u m ii rata h a h ii r ii 
10 «II DI .r« 11 m. lieius 

R ii et nilus ab I. caiiCi /I O 
tu C V N J O Pagina quarta, columna dextra, atramento inscr. 
l 4 ) melissaei • F V S< I 5 ) 

. . LAELI TROPHIM) 

'..'t - NERI • HYGINI 
f. c ) SORNI • EVTYCHI 
2i) . . rLODI • AMPLIATI 

. . LIVINEf • EVTACTJ ') 

.. (IVI • SECVNDI 
. . *) • V E S O N I •. 9 ) 


Recognovi lectionemque ampliavi. — Dc Petra n. 70; contulit Mau. 

1) iti paginis 2 et 3 nihil praeter haec > ucm * iviiii Petra et 
viem • Iviiijii' Mau viderunt; in hac enim parte (apud nos v. 5) stilus 
altius in lignum penetravit. 

2) post Secundi sequuntur vestigia quae videntur litterarum ani esse. 
At v. I et 22 clare cernitur Secundi, neque lacuna versus 11 Secundianvs 
capit. 

3) in fine versus 14 litteras nino evanidas agnoscere mihi visus sum; 
fuitne «ofurNiNO (qui consul erat a. 56)? 


I) praenominis fragmentum vidi ego. 

5) ita videtur legendum esse; ev ... Petra, fvs Mau. 

6) versihus 19—22 nuin praenomina scripta fuerint, incertum est; 
spatia vix sufficiunt. 

7) sic Mau et ego, E.... Petra. 

8) //a vidi; fuisse potest tam m quam a (a Petra, a Mau). 

9) 1 ”Rm/////; fortasse fuit Hermae. — ....Petra, LR////a ('primi?') Mau. 


Digitized by Gougle 


Original fro-rri 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


359 


TABVLAE CERATAE 


LXVII. triptychum 113 ad 140, cuius tabellae I et II fere integrae exstant, tabella III (si paginam 5 spectas) superne et in dextra parte mutila 
est. Paginae 1 et 6 vacuae. Paginae 2 et 3 ceratae sunt, sed litterarum magna pars evanuit. Pag. 4 in columna dextra atramento 
inscripta. In pag. 5 cerata nihil iam legitur. 


/ i agina secunda.*) 
a*, n Idd. 

Q_V AH PIICVN1AIW 
STIPVI.ATVIIII L C A II 07* 
5 IVCVNM VIINIT Oh 
AVCTION IIIIII N ;> O f' uti 


© 


Margo tabellae secundae, atramento inscriptus. 
PERSCRIPTIO • N — POPIDj . .Y . . . . *) 
Pagina tertia. 


I» . . jioji IA Iu* (f) . . . . 

ab eaecilio IvCVNfiO 


Pagina quarta, columna dextra , atramento inscr. 
14 Q_* APPVLEj . SEV ERl 

A • V E I ATTICI ■ 

P • TERENTI ■ PRIMl- 
L • CE | • DECIDIAN J- 
.. 8 ) CORNELI ADJVTORIS 
20 L ■ LVCILI 4 )-F V S C J 
C 5 ) • CORNELI TAGETIS') 

■ • • o ....»). 

. H ) 

• ® 9 ) 


Descripsi. — Marginem et paginam 4 ed. De Petra n. 82 contulitque Mau. 

1) pA// au//i ego vidi; nYmpHi Mau, quod quamquam admitti potest, 
incertum tamen relinquitur. 

2) fragmenta paginarum 2 et 3 vidi solus. In p. 3 post Ineundo 
tres (quattuorve) lineae exaratae sunt. 

3) praenominis reliquiae tam c, ut Petra (Mau) legit, quam L (1.) ad¬ 
mittant. I 11 signaculo (Pompeiano, ut videtur) habetur L. Corneli 
A(d)iutoris; ubi praenomen L clare legitur (sicut edidit I)e Petra p. 20, 
non c ut est in vol. X n. 8058, 22) teste Sogliano, qui a. 1806 signa¬ 
culum a nobis rogatus denuo inspexit. 

4) litterae cili non sunt clarissimae. 


5) c videtur quidem esse, non p; sed si superne particula periit, in 
tanta earum litterarum similitudine fieri potest ut P fuerit. In n. CXIII 
praenomen P. certum est. 

6) lectio certa est; caselli Petra, onYcis Mau legerant. Eundem 
.hominem agnovi n. LXXV1. CI. CXIII. CXV. 

7) fortasse est n • popidI; /'POPi Mau, a coc Petra. 

8) cognominis partem hanc 7 m ego, Ym Mauius vidimus, ut fuisse 
possit N. Popidi Nympbi. 

9) spatium sufficit signatori decimo. 


LXVIII. triptychum mutilum 94 ad 140. In paginis 2 et 3 inceratis paucissima restant. Paginae 4 columna dextra atramento inscripta est. I 11 
pagina 5 olim incerata periit scriptura; ex eius angulo dextro inferiore excurrit sinistrorsum usque ad mediam fere paginae partem cera 
sigilli nunc liquefacta; vix dubium autem est, quin proxime ipsum illum angulum impressum fuerit. 


Margo tabellae secundae, atramento inscr. 

(pagina 4 sursum, pag. 3 deorsum positis). 
pERSCRlpTIO — "Et AT 1 ) ~~| 


Pagina secunda.*) 

.Q_v a n 

PltCVNlA in stipulatum L 
callcili iuCVndi rf.nfT Oh 
i A uCtioniim 

Pagina tertia. *) 

versu ultimo: 

.O CoS 

Descripsi et recognovi. — De Petra n. 88; contulit Mau. 

1 ) haec agnovi; post a potius t quam p sequi videtur. 

2) 3) fragmenta paginarum 2 et 3 vidi solus. 

4) QVARrtom*Petra, qvartio»i* Mau; sed spatium sufficit solis Qvartion 
litteris et reliquiae evanidae potius ad qvintion ducunt; definiri tamen 
lectio nequit. 

5) praenomen fortasse N fuit (^ vidi). 


Pagina quarta, columna dextra, atramento inscr. 

C • ATVLLJ • EVanDRi 
N • HERENNJ ■ IANVARJ 
A ■ MESSI • PHRONIMJ 
10 CN • VIBR J • CALLIST! 

L - CORNELf QV. 4 ) 

..»)r<>rinj . r ) 

. e D. 

M-ILJ') A 

© • ’) 


6) rHMA i. e. t (aut p aut fortasse c), h (aut el), ra (aut m) .... vidi; 
CHAA Mau. 

7) ////*vC t. (l?) ha (a aut r) f) ego; nvCtitai-j Mau. 

8 ) M-c (aut mt aut mp) v (aut o) rt (aut n) il/ aa (ad?) ego; 
fortasse fuit m cvrtilJ. — m pomiIi a| Mau. 

9) spatium versui columnae nono sufficit, ac fortasse primae litterae 
vestigium restat. 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-rri 

UNIVERSITY 0F MINNESOTA 


I 


TABVLAE CERATAE 


958 


SVPPL. 


LXIX. triptychum integrum altum circ. 120 (altitudo curvato ligno nunc reducta ad 113), latum 138. In paginis 2 et 3 inceratis pauca 
leguntur. In pagina 5 incerata exstant reliquiae paucissimae; in eius angulo dextro inferiore unius, ut videtur, sigilli reliquiae agnosci 
possunt, eiusque vestigia transierunt in paginae 4 lineas 1 et 2. 


Margo tabellae secundae, atramento inscr. 

perscriptio .— .... ..E 1 ) 


Pagina secunda. 

lin. 1 extr.: QVAH 

lin.2 prine.: PIICVNIA 

Hn, 7 (itlti im) : ...SOLVTA [/.n&eref] 


Pagina tertia. 

(in. pluunt («pine pro spitl i paotmltimn osse potest) 
S .CORN II LIO Cos 


Pagina quarta, columna dextra, atramento inscripta. 

. c e/ERIS 

.I SEVERI 

T • SORNlJ • EVTYCH/ «io 
P . TERENTI} • PRIM| gic 
10 cn HELVI • APoLLonI 
P • POPPAE| • NARCISSj 
L • TETTEJ • FEST| 

L CAECIL| • HERMAE 
© P • FVRI • F©oRTVNATJ 


Pagina quinta, autograpliarie inscripta. 

resl.nit paucissima, ipiae non leguntur (v. 1 principio fortnsse CN ' el est) 


Recognovi. — I)e Petra n. 96; contulit Mau. 

I) AermAE fuisse potest; eae litterae duae in media parte dextra scriptae sunt;. iL Petra; . ... \ ^ eris Mau. 


LXX. triptychum mutilum; tabellarum I et III periit pars sinisterior (paginam 1 spectanti), tabella II, cuius inediae pars parva deest, lata est 
125 (fere integra), alta 107 (integra). In paginis 2. 3. 5 olim ceratis reliquiae in ligno servatae sunt, sed pauca leguntur. 


Margo tabellae secundae, atramento inscr. 

pag. 4 sursum, p 3 deorsum collocatis. 

(in hac parte nihil restat) • ■ • ANTIIO ) 

Pagina secunda. 

lin. ‘i prine.: QVA II 

Pagina tertia. 

lin. tilrimn in fine: I'/ NIO C(os) 


Pagina quarta, columna dextra, atramento inscr. 

NN NINNJ CALVI [IvSTl] 1 ) 

5 L H K l. V | 3 ) • R V F | 

L • ALBVCI I V ST | 

M HOLCoN} RVFJ 

M CERRINj.RESTITVTI 

N PoPIDI NARCISS 

10 M LVCRETl • L E R I 
© © 

L-VALERI PLREGRINi 4 ) 


Pagina quinta., decem ut ridetur lineis inscripta. 
12 lin. 1 prine.: Q_(praenomen consulis prioris) 

1* lin. 5 prine.: CaiiCilio s ) 


Descripsi et recognovi. — Paginam 4 ed. De Petra n. 104 contulitque Mau, 

1) vidi fere baec: ^TiantIFo; ea in media hac parte scripta sunt et 
sola quidem. Ab initio N(/««n/o)* non potest admitti. Latet haud dubie 
nomen actoris Ninniorum. 

2) Ivsti, quod exhibet Petra (Mau), minus clarum est; ego haec IuSn | 
vidi. 


3) hel paene evanueruut. 

4) [peregrini] Petra, sic fere • u t:-, Mau. 

5) lignum areae inscriptae rimas breves permultas egit, quarum pars 
in ipsas inscriptionis lineas incidit (ex. gr. in Caeci), longe plures ab 
iis abhorrent. — Sperari licet fore ut plura legere aliis contingat. 


LXXI. triptychum mutilum 103 ad (75), cuius periit pars dexterior paginam 1 intuenti. In paginis 2. 3. 5 reliquiae in cera supersunt, sed in 
pp. 2 et 5 paucissima, in pag. 3 nihil legi potest. Utrumque exemplum autographarium est. Sigilli vestigium neque in pag. 3 neque in 
pag. 5 apparet ullum. 


Pagina secunda. 


Pagina quarta, columna dextra, atramento inscr. 

Pagina quinta. 

primorum (septem ut vM.) versuum nihil legitur 

q_- appvle; • sever; 

© d • capras; • EROTIS 

r=—* - cos 

I N K 


5 L • POPIDj • AMPLIATI 

fe N POPIDI V S 

l[AN ?] P R O X S 1 !ll\ 


n-popidJ • amaran// 

amplintust . . . | (praeterea 

[©] © 


A • MESS| • PHRoNI/// 

rersus sex ) 


CN-VIBRI-CA1.LIS ri 
M • FAB| - EVPORj 


10 L-ALBVCJ THESMj 
L SEXTILI FAVSTJ 

[©] © 


Descripsi et recognovi. — Paginam 4 ed. De Petra n. 99 contulitque Mau. 


Digitized by 


Go^gle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


350 


TABVLAE CERATAE 


LXXII. triptychi (in Museo Neapol. n. 132) tabellae tres 114 ad 140. Ex pagg. 2 et 3 cera cum evanuerit, in ligno reliquiae supersunt. 

Paginae 4 et 5 sigillorum liquefactorum macula obtectae sunt et in pag. 5 praeterea cera ipsius fere tota evanuit; in paginae 5 angulo 
dextro inferiore sigilli reliquiae videntur agnoscendae esse. 

Margo tabellae secundae , atramento inscriptus. 

|~ p e r s c R I P T IO j-^-SIAE 1 ) • C .IS | 

Pagina secunda, 
hi. n ccIdd OO OO CCXI..VI\ 2 ) 
qua ii piicunia in STI 
putatum I. CAIICII.I 
!> iVCVmli mNi'I O B 

AVCTIONIIJII! A...SIAU 1 ) 
pyralli 'DIS plIURCUDIN 
iwiNVS N V Jll! II R A T A 
[©] [«]*) 


Pagina tertia. 

Q [®J 

H AB IIRII sii dix sit 

10 .A PYR AU. IS 5 ) 

ab I. cati CIMO JVCVNDO' 1 ) 


■■’) Cor 

Descripsi primusque legi. 

1) litterae ante iae scriptae fragmentum videtur s potius quam c 
fuisse; S legendum esse v. 6 docet. 

2) numerorum haec lectio veri similis, non certa est. 

3) ajiiiasiaii videtur esse, sed lectio dubia est et nomen vix probabile. 

4) hic margo periit fere totus. 

5) in hunc modum ductus evanidi et difficillime reperiendi mihi videntur 
explicandi es9e. 


.C\ 

0) versus 9—11 tertiam areae partem occupant. Solitum Actum 
Pompeis et q. s. post aliquot versuum spatium scriptum fuerit, sed supra 
ultimum versum (12) reliquiae agnoscuntur nullae. 

7) praenomen L (aut p aut d) fuit. Insequente9 reliquiae non videntur 
quadrare in Cornelio [Scipione]; cf. n. XIX—XXI. 


LXXIil. triptychum fere integrum 110 ad 146. In paginis 3 et 5 nihil iam legitur. 


Margo tabellae secundae , atramento inscriptus. 
PERSCRIPTIO • C — PROCVLEI AGa) 


Pagina secunda. ’) 
hs. N OO OO i CC XXXX QVAii 

pUCuNIA. 

(re iqna non leguntur) 


Pagina quarta, coi. dextra , atramento inscr. 
Q_ 2 ) APPVLEI SEVERI 
S T' 5 ) SORNI-EVTYCl 
M 4 ) HOLCONI IVCVNDl 
Qi) C A E C I I. I r ) SATVRNINI 
sex. poMPEI AXSIOCI 
. . . . Rl- 7 ) NYMPODOTI 
10 . . . L L l s ) S A T V R N I N I 

r. pro cuLEI AGAPOMEN1 9 ) 

© ////// /®//// A M F-NI'°) 


Descripsi et recognovi. — De Petra n. 83; contulit Mau. 

1) paginae 2 vestigia solus legi. 

2) litterae Q_cauda, quae conservata est sola, infra versum 5 producta est. 

3) non recte L Petra (Mau). 

4) n apud Petram solo typographi errore exhibetur. 

5) praenominis vidi summam particulam, quae esse litterae q_ videtur. 

6) sic Mauius legit probabiliter; nec tamen res est certa. 


7) 77i. stiaboRi, quod supplevit Petra, spatio maius est; admittitur ex. gr. 

7». /mRI. 

8) potest fuisse q. /olli; nec . . ourELt Petrae nec eructu- Manii admitti 
potest. 

9) agatomeni Petra, correxit Mau. 

10) antepaenultima utrum e sit an t, mihi videtur non esse certuiu. 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
TABVLAE CERATAE 


300 


SVPPL. 


LXXIV. Iriptyclium mutilum 114 ad 135. Iu paginis 2. 3. 5, paucis paginae 2 exceptis, nihil iam legitur. Iu paginae 5 parte dextra inferiore 
(0,018 m. supra areae marginem) duo sigilla exstant, eorundemque vestigia in pagina 4 inter v. 7 et 8 habentur. 


i 
JTTurtt 


CltPiP' 
X 


'Nrrj 


y,yj ’ 

Mt/j -rX/vrJ. 


U I 


• f for*'» 


Margo fabellarum 11 et 111, atramento inscr. 
perscriptio — [M. Vijbio Secundo 
[pr]o [majncipeis 1 ) 


Pagina secunda , in principio. 
///ccc . . quuf 

p ,■ C V N I « I N S T 1 p u l II t u t /1 
(r<-lt<c'$ *»•>» l ,, (!unjitr) 


Pagina quarta, columna dextra, atramento inscr. 
i Q. Hritti Balbi 
Sex. Atti Ampli*) 

<). Postumi Primi 
N. Neri Hygini*) 

Cu. Vibri Callisti 1 3 ) — correcta ex 
io Ti. Iuli Gennei 5 ) — 

M. Rufelli H[o]ri') 

M. Allei Carpi 
M. Vibi Secmid[i] 7 ) 

© © 


Descripi et marginis paginaeqne 4 lectionem meam imagine exhibui. — Marginem et paginam 4 ed. De Petra n. 85 contulitque Mau. 


1) pertinet ad mancipia vendita. Litterae O fragmentum, quod vidi, 
non plane certum est. — i. li .. eis Petra, m&jcipeis Mau exhibent. 

2) P fuisse probabile est. — Non possunt admitti ameli Petrae et 
amYci Manii. 

3) hvgyni non recte Petra (Mau). 

4) v. 10 linea deletus supraque eum v. 0 insertus est. 


5) gennei, quod Petra (Mau) exhibet, probabilius nunc mihi videtur 
quam CENAEI, quod prius praetuleram. 

G) non recte FioRi Petra (Mau). 

7) t finalis, quam exhibet Petra (Mau), nunc non apparet. — Hunc 
versum esse ultimum clare agnoscitur. 


LXXV. triptychum integrum 114 ad 132. In paginis 2. 3. 5 cera diluta est, ut scriptura paene tota perierit. Pagina 5 maculata est ceris 
paginae 4; sigilli vestigium non apparet in angulis inferioribus; sed si in pagina 5 fuit media sigillum, macula opertum esse potest. 


Margo tabellae secundae , atramento inscr. 
perteriptio — L • CEIO ORDEO 

Pagina tertia. 

lln. 1: H A B II R II S').L 

lin.2: ^HIVS 

(rcllijiia evanuerunt) 


Pagina quarta , coi. dextra, atramento inscr. 

■**.'0 

8 A • M E S S I FA Vili 
CN • V I B R I CALLIST } 
l.*)AVRELI SATVRN 
A'MESSI* PRON IM ! 

L • ISTACIDI E V .... 4 ) 

10 L * CEI • O R t E I 

A • PAQVI • PHILODES 5 ) 

QjARRI • PHILE*) 

© _©_ 


Pagina quinta, autographarie inscripta. 
lln. 1 .COS 

polt versuum 4 spatium: 

.Cmo 

15 .R 

.v 1 ) 


Recognovi. — Marginem et paginam 4 ed. De Petra n. 61; contulit Mau. 

1) sii legit Mau; nunc post s foramen exstat. 

2) l-ttt Mau, sic fere r (p ut vid.) ['t(t?)|. a(d?)I*fa(r?)v.. ego. 

3) sic dubitans legi; .. Petra (Mau). 

4) e u t u c/ QEytychf) Mau, evt''Jm ego; fuitne 2?utK[c]/i[t]? 

5) lineam L ex litterae s fine demissam vidit Mau; fortasse clausulae 


vices agit. — Rst Philodes(poti); cf. n. CXIV, ubi gentilicium scriptum 
est Pacci. 

6) versus videtur bene conservatus esse, sed post phile nihil apparet; 
phileti Petra (Mau). 

7) hic versus in media paginae parte exstat; post eum vestigium 
cernitur nullum. 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY 0F MINNESOTA SVPPL. »ei TABVLAE CERATAE 


LXXVI. triptychi tabella secunda mutila 105 ad (65). In pag. 3, cuius dextra pars superstes est, cernuntur in cera paene abolita reliquiae paucae. 


Margo, atramento inscriptus, 
perscriptio — L x ) CORNELIO NERETO 

Pagina tertia. 


"ORNIILIbi 

. ////// 

mini muni 

(reliqua perierunt) 


Pagina quarta, coi. dextra , atramento inscr. 

5 L*) - LAELJ TROPHIMJ 

1W • CERRINI RESTITVT j 
N • POPIDI AMARANT| 

A • DENTATI FAVSTj 

P • ANTIST1. 4 ) 

10 N-OPPI FeLICIONIS 5 ) 

..*) GRANI ABINN.... 1 ) 

. . CORNELI • TAGETIS*) 

M STRONNI FAV...*) 

[©] L CoRn©e/i Nereti 10 ) 


Recognovi. — Marginem et paginam 4 ed. De Petra n. 63 contulitque 

1) praenomen agnovi ego. 

2) hoc loco media pars est paginae. 

3) L videtur, sed potest esse etiam T. 

4 ) L c\ Mau, imiJ ego. 

5) FELicion»* Petra (Mau). 

6) probabilior p quam c, ut Petra (Mau). 

7) abinn A i j vidi, fort. abinnaej fuit; abinni Petrae admitti nequit. 


8) tagetis agnovimus Mau et ego. 

9) fAUinf (tres ultimae similes sunt litteris ins [aut fortasse ris] 
et s fere certa est); haec, quae vidi, cum favsti Petrae lectione non 
conveniunt. 

10) hunc versum, qui paene evanuit, vidi ego; litterarum neli et ere 
exstant reliquiae. 


Mau. 


LXXVII. triptychum integrum, 115 ad 143. In paginis inceratis 2. 3. 5, excepta paginae 3 particula, nihil legitur. In paginae 4 stria filorum 
duorum reliquiae exstant. Ex macula, quae est in paginae 4 linea 1, conici licet in paginae quintae angulo dextro inferiore unum aut 
duo sigilla fuisse; in ipsa pag. 5 vestigia fere nulla exstant, ut res incerta relinquatur. 

Margo tabellae secundae , atramento inscr. 

PERSCRIPTIO* — . R . . . . SO[Cl].') 

Pagina tertia. 

L • CAECI/Io IVcHMdo’) 

\ct 


Pagina quarta, columna dextra, atramento inscr. 
5 CN-AI.I.E1 NIGIDI MAl} 1 ) 

t\c . . eLA VDlI • ISTHM J 
m. /ab I • TH E L I 
m. e p i di HYMENAEI 
1. magul Ni • DONAT J 
10 a. h e r e n N V L E ) *COM 

M V H 1 » 

.I 4 ) 

.rJ») 


Descripsi et recognovi. — Paginam 4 ed. De Petra n. 98 contulitque Mau, 

1) vidi fere haec: r jU>ui so[ci?]. (oc in media hac parte dextra 

scriptae sunt), fortasse Erotis aoci[oruwi]. — In margine . . . scriptio 
legit Mau. 

2) haec post mediam paginam (linea quarta vel quinta) scripta sunt. 

3) maiJ certum est. 

IV s. 


marginis partem addens. 

4) in fine Jf Mau; sed post j exstat particula ligni fortuito depressa 
litterae 8 similis, non littera. 

5) fortasse fuit . . . t|. — Infra hunc versum spatium sufficit versui 
uni, quo loco foramen immissum est. 

46 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


309 


SVPPL. 


LXXVIII. triptychum mutilum 110 ad 138. In paginis 2 et 3 reliquiae paucae in cera supersunt, pauciores leguntur. In pagina 5 incerata 
scripturae nihil restat, sed in angulo inferiore dextro sigillum clare agnoscitur, cuius vestigium etiam in pag. 4 lin. 3, i. e. versu 6, 
(in cognominis parte priore) exstat. 

Margo tabellae secundae , atramento inscr. Pagina quarta , coi. dextra, atramento inscr. 

PER/5«5-IO ’) —. M • LVPAT; s ) • SATVRN 

5 n. NERj • HYGINI 3 ) 

A • VETTI • {LIACj 4 ) 

.. 5 ) FVFIDI*FAVSTI 6 ) 


io 


© © 

4) sic JliacJi scriptura est; fortasse igitur I mutatam in J voluit scriptor. 
De H non videtur cogitandum esse. 

5) fortasse C fuit; S dubium vidi ego; \ Mau. 

6) infra hunc versum 8 tres (vix quattuor) versus exarati fuisse possunt; 
versus noni reliquiae exstant. 

LXXIX. triptychum mutilum infra ad sinistram inquinatumque, 102 ad 138. In paginis 2 3. 5 inceratis nihil iain legitur. In paginae 5, quae 
signatorum ceris inquinata est, angulo dextro inferiore sigilli reliquiae habentur, ciusque etiam in pagiuam 4 vestigium fluxit. 

Margo tabellae secundae, atramento inscr. 

PERSCRIPTIO — AEFVLANO') CRYSVT 

Pagina quarta, columna dextra , atramento inscr. 

Q_ COELI-). 

L. 3 ) 

M • HOLCONj •PROCVL 
5 L • MAGVLNI • DONA/i 4 ) 

.. S )CAGLJ PRIMOG onii 
P • MVLVI 4 ) • FRONTONI. 

l-ae[li?] 7 >verna [> »] ®) 

Recognovi. — De Petra n. 58; contulit Muu. 

1) ae paene evanuerunt; o ita formata est, ut ex i correcta esse 
videri possit. 

2) sequentia plane perierunt; itaque num ad Q. Coelium Caltilium 
Iustum duumvirum a. 52/53 (vide n. cxxxvm) referenda sint, plane in¬ 
certum est. 

3) inter v. 3 et 4 anno 1877 videram reliquias versus per correcturam 
inserti, sed anno 1885 denuo reperire non potui. 

LXXX. triptychum integrum 115 ad 132. In paginis 2. 3. 5 oliin ceratis nihil nunc legitur. 

Margo tabellae secundae , atramento inscr. 

PJSRSCRiPTIO *) — CAPRASI 7.0ENI ') 

Pagina quarta, coi. dextra, atramento inscr. 
t*) terentJ fflicis 
p pompon} marceli/ 4 ) 

M FABI PHILOCALJ 
5 T • TERENT/ MAXSIM/ s ) 

C NVMITOR/ [aNTH/?] 4 ) 

C NVMITOR/ IASoNIS 7 ) 

N POPID/ OlYnTHJ 8 ) 

N POPID/ FELICIONIS 
© 10 DMCAPRAS! 9 )©TH ... / 10 ) 

Lectionem emendavi. — De Petra n. 59; contulit Mau. 

1) E nunc evanuit; i minor fortasse ex correctura inserta; perscriptio 
integrum exhibet Mau; p«r»critio Petra, non recte. 

2) lectio certa est (non recte c-apraei zoeni Petra). Nomen Zocnus cum 
nullum sit, fortasse intellegendum Caprusi(ae ) Zoeni. Indeque explicatur 
quod id nomen non recurrit inter signatores; pro Zoe enim signavit 
libertus vel collibertus vel affinis (v. 10). Eodem compendii genere (quod 
in Rhenanis certe titulis saeculi primi accurate incisis fere sollemne 
est) n. Lxxxul v. 9 Epica(di) scriptum est. 

3) p non recte Petra (Mau). 


4) altera L fortasse repraesentata est per curvam lineam pone summam 
l priorem incipientem et ad summam f perductam. 

5) cognomen certo agnovi. 

G) sic Mau et ego; ductus sunt minus clari nec vero alio modo 
expediri possunt. Non recte magni Petra. 

7) sic legendum; enonis Petra, enonis Mau. 

8) lectio certa, tametsi ductus fere non distant ab olYmpicJ. 

9) ductus minus clari sunt, sed lectio veri est simillima. 

10) litterae mediae incertae sunt: ae (e postea inserta? an E correcta 
ex a? an y corr. ex a?) m (n?)/; sic fere thtI^nJ Mau. 


4) donati integrum exhibet Petra (Mau). 

5) praenomen evanuit nec a Petra visum est; m Mau. Sed p fuisse 
ex n. xciv. civ. cxm intellegitur. 

G) sic Mau et ego legimus. — Versus 7 et 8 a. 1885 perierant. 

7) sic lego, itemque fere lafli- Mau. 

8) vernV^ Mau, verna'- jego. — Infra hunc deest non plus versu uno. 


Recognovi. — Paginam 4 ed. De Petra n. 110 contulitque Mau. 

1) reliquiae admittunt litteras SCRIPT. 

2) sic videtur legendum esse; pro p fortasse admitti potest c, sed p 
probabilior. 

3) sic lego;. t*j n Petra, n sta/ sec u n&J Mau. 


Pagina tertia. 

lin. 3 prine. DIXSIT (= m?) 

lin. a'tiraa Q (prioris consulis praenomen) 


Digitized by Gougle 


Qriginal from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


3G3 


TABVLAE CERATAE 


LXXXI. triptychi tabella secunda 109 ad (60) mutilata ita, ut paginae 4 columna dextra supersit sola. In pag. 3 ceris nunc vacua nullum 
vestigium superest. In paginae 4 coi. dextra macula exstat ex sigillo paginae 5 proveniens. 


Margo tabellae secundae, atramento inscriptus, 
perscriptio — AVDAS! HYLAE 


N 


Pagina quarta , coi dextra, atramento inscr. 


L SEvj RVF) 

C • GAV/ • FIRMJ 
M OBELLI • FIRMJ P 1 2 3 ) 

P TERENT/ ;yR IM J 
N NER/ AYGINJ 

n nasennj-nYmperot 

A VEI NYMPHJ 
.. , )*MINICI ATTICI 
////©AVDAS/ • HY LAG 


inter v. 4 et S infra Obelli graphio scriptum: 
VIINIIRIVS 


correctum cx: P MINIC/ ATTIC/*) 


Lectionem recognovi. — De Petra n. 60; contulit Mau. 

1) P certa est; intellegenda esse p(atris ) videtur. — t Petra inter- 3) videtur esse L correcta ex a, non p, ut v. 8 ante correcturam 

pretans p. 18 t(estis ); cm Mau [quod N aut fort. pi esse potest]. scriptum est. 

2) P. Minici Attici linea deleta sunt et A. Vei Nymphi (quod ultimum 
non recte Hymenei lectum est a Petra) supra scripta. 


LXXXII. triptychum mutilum 100 ad 127. In paginis 2. 3. 5 olim ceratis scripturae fere nulla restant vestigia. 


clXviI); 


r N' l 0 f f ° (jCj 

CCsc-fyXtJ'f f 

fl) & rj-V f r 

Lct ]- 


Margo tabellae secundae, atramento inscr. 
[perscriptio] — Claudi Agri 


Pagina quarta, columna dextra, atramento inscr. 
Q. Appulei Severi 
L. Popidi Ampliati- 1 ) 

L.’) Lucili Philargyri- 
5 C. Poppaei *) Ephoebi *) S ic 
D. Caprasi Gobion[i]s s ) 

L. Cei Felicionis 
.. Claudi Agri- 
.. Antoni Optati- 
10 .. [Cae?]cili Communis 

[©] ® 


Recognovi imaginemque ad meain lectionem correxi. — De Petra n. 62; contulit Mau. 


1) am fortasse ex an correctum est. 

2) pro L- prius l* minor cum puncto suo paullo superius scripta 

erat. 

3) sic potius quam Coccaei (ut priores exhibent) legendum esse mihi 
videtur. 


4) vice versa pro Phoebus vol. IV n. 1890 scriptum est Phebus. 

5) nss. per errorem pro Nts (puncto quoque male collocato) scriptum 
est. 


4G* 


Digitized by Gougle 


Qriginal from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
TABVLAE CERATAE 


9(14 


SVPPL. 


LXXXIII. triptychuin mutilum, 113 ad 133. In paginis 2.3.5 ceratis legi nihil pol est. Paullum infra mediam paginam 5 in dextra parte macula 
exstat fortasse ex huius paginae sigillo proveniens, sed res incerta est propterea quod cohaeret cum macula magna ex signatorum ceris 
huc translata. 
A' AU/I ip/1 

j-t iTsr 

//Vi ■ fyv. *T ' 

/m 

th '_lh - 

y nhtff' f{fO 

(7^r- 


Margo tabellae secundae , atramento inscr. 
pferscriptio] — M. Epidin Pelopi 


Pagina quarta , coi. dextra , atramento inscripta. 
Cu. Allei Logi 
N. Popidi Ampliat 
A. Messi Pronim 

s .veni 1 ) 

[M. Epijdi Pelopis 
M. Helvi Priucip 
A. Tettei Festi 
M. Lucreti Epica*) 

© io M. Fa©bi Secun 


Lectionem correctam ampliatamque imagine exhibui. — De Petra n. 64; contulit Mati. 

1) nve Petra; nuCni ego, item fere Mau, quae videntur esse nveni, 2) post Epica nihil scriptum est. IIoc loco et fortasse n. cx Epicadi 

certe non nvent; neque. ti veri admitti potest. nomen agnoscendum esse mihi videtur; cf. n. lxxx adnot. 2. 


LXXXIV. triptychuin prope integrum, 116 ad 133. In paginis ceratis nihil iam legitur. Paginae 4 columna dextra iternque pagina 5 magna ex 
parte signatorum ceris liquefactis inquinatae sunt. Filorum supersunt reliquiae. 


Margo tabellae secundae , atramento inscriptus 

pag. 4 sursum, pag. 3 deorsum collocatis. 
/VrseRlPTIO ‘) — EPtDI • TROPHIMI 

Pagina quarta , coi. dextra , atramento inscripta. 
D • CAPRAS/ EROTIS 
.. - SESTI • MAXSImJ 

.’D| 

» .HI*) 

.MEN| 3 ) 

.. domitJ • POLV. 4 ) 

m. FPIDl • B VCOI.I 

0 © 

. 5 ) 


Recognovi. — De Petra n. 65; contulit Mau. 

1) perteRIPTIO Petra, PerScRIPTIo Mau, perjCRIPTIO ego. 

2) ...?nhi ( nthil ) ego. — festi Petra (Mau), quod admitti nequit. 

3) sic fere Mau et ego; sed incerta est lectio. 


4) sic fere POLVDtc^J ego (fortasse male scriptum pro polvdespot?); 
polv .. Petra, POL-DiLr Mau. 

5) huius versus complures reliquiae exstant. 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


SVPPL. 


305 


TABVLAE CERATAE 


LXXXV. triptychum mutilum 105 nd 136. In paginis 2 et 3 (quarum parva fragmenta restant) et 5 ceris absumptis in nudo ligno reliquiae 
supersunt paucissimae. 


Margo tabellae secundae, atramento inscriptus 

pag. 3 sursum , p. 4 deorsum positis. 

PERscriptio — »u. /ABIO-MEMORI 1 ) 


Recognovi. — De Petra n. 6G; contulit Mau. 

1) memori- Mau. 

2) sic lego; peram Mau. 

3) reliquiarum lectio incerta; in fine sic fere J ktTm ego, /eli:' Mau. 

4) flj Mau. 

5) sic Petra et Mau; E v T i * ■ i "J ego vidi (sic i post T scriptum est, 
non y). 


Vagina quarta, coi. dextra, atramento inscr. 

.CERAT)*) 

.») 

. . AerENNVLEI FL/^ 4 ) 

5 .,-SORNI • EVTICHl') 
p. AEFVLANI CRYSA 6 ) 

P • T E R E N T I • EROTI* 7 ) 

M-FABI MEMORI*') 

N • 1 S T A C I D I ORtoNI t 9 ) 

[0] 10 M EPI|I. ,n ) 

G) crysa- aut crysan .. est. 

7) erotis Petra (Mau). 

8) s finalem exbibet Petra; Mau et ego non vidimus. 

9) non recte pronim Petra (Mau). 

10) zosimi Petra, sed pro ZO potius re [= «<•?] Mau et ego vidimus, 
et pro mi etiam nvi legi potest. 


LXXXVI. triptychum integrum 110 ad 135. In paginis 2. 3. 5 scripturae, exceptis puucis vestigiis (ex. gr. png. 3 extr.), nihil restat, 
prope marginem dextrum infra mediam paginam sigilli fortasse vestigium habetur. 


In pag. 5 


Margo tabellae primae, atramento inscr. 
P#mc»IPTIO sex HEGIO-UU. l ) 


Descripsi et contuli. — De Petra n. G7; contulit Mau. 

1) hecio eo .. Petra, hecion Mau. 

2) .. ALFAEf rITALI» Petra, A-VEit Quetti') VITALI Mau. 

3) sic fere ii\mlini ego; i. Petra, amciii Mau. 


Pagina quarta, coi. dextra, atramento inscr. 

p. t e r e N T I • P R I M I • 

..ALFICI VITALIS*) 

5 .HERMETIS 

.AM.*) 

n. blaesi / R V C T I O N I S 

.I • SEC V N D / •*) 

. . . . RI SECVND) 

© 10 j«. /<e©Gf "'A s ) 


4) vndi Petra, vndj- Mau; ego ni vidi. 

5) CI-VA... Petra, CJONIJ Mau. 


LXXXV1I. triptychum fere integrum, 116 ad 134. In paginis 2. 3. 5 iam nihil legitur. In pagina 5, itemque in paginae 4 lineis 3 —5 mediis 
maculae singulae exstant (ab macula maiore, quae signatorum ceris nata est, clare distinctae) ex sigillo paginae 5 provenientes. 

Margines superiores tabellarum II et I, atramento inscripti. 
t*b. II; perscriptio 1 ) — N ISTAC1DIO 
tab. I: NYPTNO*) 


Pagina quarta, coi. dextra, atramento inscripta. 
L • V O L V S | FAVST) 
C-CALVENTI Q_V I E T J 
5 M • L I f! i N J - ROMAN | 3 ) 
CN-CI6IU CO//IST) 4 ) 

L-IVN) Cor/nT H ) 
cN-SE) H « r in A E 
. . C L A V D | M...NIS 5 ) 

III n. »*tacid|* NYpTNl*) 

© i/////im//iiu.ii//////iin 


Recognovi. — De Petra n. 68; contulit Mau. 

1) aut p*r*cr<pTlO. 

2) nomen corruptum, ut videtur; cf. adnot. 6. — nyctino Petra (Mau), 
rjuod ductus non admittunt; et debebat esse Nyctimi. 

3) 4) sic legi et supplevi. 


5) est m aut aa. 

6) sic lego (cf. 1.2). Lacunam exhibet Petra; ifCTNj (sic) explicans 
nyctini Mau; sed i inter t et n neque exstare neque exstitisse certum est. 

7) periisse potest linea columnae nona. 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-rri 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

TABVLAE CERATAE 


aee 


SVPPL. 


LXXXVIII. triptychi tabella secunda mutila 100 ad (53). 

ex. gr. lin. 5 f nunc simillima est c litterae. 


Iu pagina 4 lineae aliquot prorsus evanuerunt ne minimo quidem vestigio relicto; unde 


Margo tabellae secundae, atramento inscr. 
perscriptio — LID1NE *) TVCHES s ) 


Pagina quarta , coi. dextra, atramento inscr. 


Q_* APPVLEI • SEVERJ 
..•IVLt POLVB1*) 
CVETVRj • SEn[naF[?] 4 ) 
5 M • ANTtSTI • FAVST 5 ) 

M VEI*) • FELICIS 
L • VETTI • AVCTI 
L • FLAMINI • STROBILI 
.. • MnETENNI • AAPHN 5 ) 
[©] © 

Recognovi. — De Petra n. 69; contulit Mau. 


1) prima etiam T fuisse potest; secunda nunc talis i cernitur et videtur 
esse integra (lidin Petra, lydine Mau). Gentilicium Lydius defendi 
potest graecanicis aliis, ex. gr. Pompeianis Thermius (n. xcn), Eymachius 
(vol. X pag. 1063). 

2) lectio certa est. 

3) polybi non recte Petra (Mau). 


4) lectio incerta est: fmIlA(D aut a)£j ego; sene.. Petra, senecae 
Mau. 

5) t minus clara est. — frv .. Petra. 

6) sie legendum puto; m v minus clarae sunt. 

7) cf. n. xcviii v. 8. — Cognominis ductus ambigui (Anci-u) hoc 
modo explicandi videntur esse. — Sic fere cnum descripsit Mauius, 
de interpretatione tacens. 


LXXXIX. triptychi tabella secunda mutila 107 ad (61). In pagina 4 sigillorum striae excavatae superest particula. 

Margo tabellae secundae, atramento inscr. 
perscriptio — L • LOPPI • PRoCVLf 


Pagina quarta , coi. dextra, atramento inscr. 


[©] 

Recognovi. — De Petra n. 71; contulit Mau. 

1) c (sic Petra) probabilior quam t (sic Mau). 

2) ante Firmi deleta videntur esse quaedam (rvfi?). 

3) rvfj correctum est ex firmi. 

4) n*"*ii» (lectio incerta est); nevi Petra (Mau). 


L • SEVI R V F | 

[C] 1 ) C.AVI FIRMf J ) 

C • CAVI R V F I 3 ) 

M ■ N . . I 4 ) • MAR .... IS s ) 
C • I V L I • M EM ORIS M-CPIDI BVCOL)*) 

IU L Loppj • PRoCVLj 
L IV N I • CORINTH| 

© 


5) Martialis Petra (Mau), fortasse recte; sed litterarum mediarum 
ductus cum hac lectione vix conveniunt. 

6) bvpoli Petra (ut n. i.xxxiv v. 8); correxit Mau. Littera C sane in 
hac tabella formam habet a p prope distantem, ex. gr. v. 7 et 11. 


XC. triptychum mutilum in sinistra (paginam 4 spectanti) et in inferiore partibus (tab. II: 93) ad 140. 


In paginis 2. 3. 5 nihil legitur. 


Margo tabellae secundae, atramento inscr. 

pi-rSCriptio — I.VCKI.TI STIfANICI 


Pagina quarta , coi. dextra, atramento inscr. 

D CAPRAS} • EROTIS 
M LVCRET} J.ERJ 
T •SORNj • EVTYCHJ 

.I 1 ) • M A R.... 

M F A B J SECVNDI*) 


Recognovi. — De Petra n. 72; contulit Mau. 

1) h\n(i. e. n ut videtur)} mar .. .. vidi; L ivni . Petra, 2) b evanidum est, ut a D non satis discernatur. 

/////// n I’ MAR Mau. 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


sei 


TABVLAE CERATAE 


XCI. triptychum mutilum 109 ad 135. Iu paginis 2. 3. 5 nihil legitur. In pagina 4 in sigillorum stria pars lini supereat itemque alius lini pars 
restat in foramine sinistro paginam quartam spectanti. 

Margo tabellae secundae, atramento inscr. 
pERSCRiPTjo — MANCj 1 ) ■ DAPHnP) 

Pagina quarta, coi. dextra, atramento inscr. 
p terentI-primJ 
t-sornI • evtychI 

M FABI • AGATHINl 
5 N HERENNI ANTHl 
Q_- S V L P I C J • ...ER..*) 

L • A V 1 A N I • V. 4 ) 

l-ceI • nYmph') 


© © 

Recognovi. — De Petra n. 73; contulit Mau. 

1) man parum distincte scriptae sunt. 

2) dacini Petra (Mau), non recte. 

3) StvrEAV (fort. soteri* interpretanda) ego; tv... Petra, jjs Mau. 

4) vcti (vet ..? an vit ..?) ego, ve ma* Petra (Mau) secundum n. lxxix 
v. 8, ubi tamen Aviani non recte, legebatur. 

XCII. triptychum fere integrum 120 ad 130. In paginis 2. 3. 5 nihil legitur. In pagina 4 in sigillorum stria lina (binis filis constantia) quattuor 
et in superiore striae parte nodi particula supersunt. 

Margo tabellae secundae, atramento inscr. 
peRser/pTIO *) —MANC) DAPHN»*) 

Pagina quarta, coi. dextra, atramento inscr. 

Q_* A P P V L E 1 SEVER| 

«•FABI EVPORJ 
SEX*HELVl SCAMAN 

5 C. OR ! ) 

C • VIBI • PALEPAT) 

L • SEXTILI • ABAscANTJ 4 ) 

I- • SEPTVMI * PH . . . ONT 5 ) 

C • FVNDILI ■ PRIMjON 
io L • THERMI • S[EVNDI?] 6 ) 

© © 

Recognovi. — De Petra n. 74; contulit Mau. 

1) litterarum E, s, C reliquias vidi. 

2) mancia .. (reliquis omissis) Petra et Mau. 

3) prima gentilicii nominis videtur f fuisse. 

4) spatium litterarum SC aegre capax est. — Se Mau. 

5) litterae mediae tres parum certae sunt; i (y), l (i), l (i, c, g)? Iu 

XCIII. triptychum mutilum 110 ad 130. Iu paginis 2. 3. 5 nihil legitur. 

Margo tabellae secundae , atramento inscr. 

PERSCriptio — ANTHO • MELISSAEI- 1 ) 

Pagina quarta, coi. dextra, atramento inscr. 

Recognovi. — De Petra n. 75; contulit Mau. 

1) Pro t in Antho etiam C legi posse non recte 
statuerat Petra. — Ultimas sic lego, etsi du¬ 
bitans; melissae* Petra; melissaeo Mauii admitti 
nequit. Intellege Antho Melissaei (servo). 

2) SECVNrfiON Petra, FECVN&M Mau. 

3) nt veri similes sunt nec tamen certae; 
litterae n enim linea transversa parum cernitur, 
et pro t etiam p vel c fuisse potest. 

4) favsti Petra (Mau); secunda sane a potius videtur esse quam r, 5) primi Petra (Mau). 

quamquam non est clarissima; ultimae paene evanuerunt. 6) attali Petra (Mau). 


M-FABI PROCVLJ 
Q_- ATT! FLORJ 
Q_- SVLPICJ • POSPOR/ 

!> L DECCI • HILARIONI* 
P-ANTISTI SECVNdloN*) 
M •HOLCONl ■IVCVNU 
C • MINTVLLI 3 ) • FAV»/i‘) 

P • TERENTI • PRIMi s ) 

© 10 9. ca«CILI© AT tali °) 


fine certe non est is sed T. Fortasse fuit Ph[leg]ont(is). — phillonis 
Petra, PHYLLon|| (finis margine novicio obtectus erat) Mau. 

G) severi Petra, sfci)N&\|| Mau. — Fortasse Se(c)undi, littera c per 
errorem omissa. 


5) sic Mau et ego; in fine spatium est hastarum circiter quinque 
capax, sed nihil cernitur. 

6) in columnae fine linearum octavae (v. 9) et nonae vestigia restant, 
decimae spatium vix suppetit, neque ibi scripturae quicquam agnoscitur. 


Digitized by 


Go^gle 


Qriginal fro-rri 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
TABVLAE CERATAE 


369 


SVPPL. 


XCIV. triptychi tabella secunda 102 ad (. r >8), ita mutilata, ut paginae 4 sigillorum striae minima particula et columna dextra supersint. 

Margo tabellae secundae, atramento inscr. 

perscriptio — niELISSAEl* | 

Pagina quarta, coi. dextra, atramento inscr. 

Q_- POPPAE) - FELICIS 
L-POPIDj AMPLIAT/ 

L-MAGVLNI • DONAT) 
f. P • C A E L ) • PRIMO G K N ') 

M-STLABOR) • NYMP 
Q_- POPPAE) SORICIS 
A *) HERENNV1. E) ... 

Hi M / V C C K ) 3 ) • T H . . . . 4 ) 

r©j © *) 

Recognovi. — De Petra n. 76; contulit Man. 

1) gen Petra (Mau), ego videre non potui. 4) talia fere vidi: thX/ m » ; T...M Petra, tham Mau. 

2) M Petra (Mau) non recte. 5) versus columnae nonus potest scriptus fuisse, sed nihil cernitur. 

3) e exhibent Petra (Mau), ego non vidi. 

XCV. triptychum fere integrum 122 ad 140. In paginis 2. 3. 5 nihil legitur. 

Margo tabellae secundae, atramento inscr. 

»lc 

PER SCRIPIO *) • AVCTIO — NIS • A^JANLj . . . . 3 ) 

Pagina quarta, coi. dextra, atramento inscr. 

L • TVSSIDf- verI 

L • BETVTJ IvSTl 

e G A v I a ) F I R M I 

, r > Q_ ■ M I N I S ) FRVCTJ 
N • F V F I D | P R I M [ 

P 4 ) ’ TERENT) APoLLoNj 
SAL • A C O N I PRIM) 

CN • SE) • HERMAE 

io. S ) 

© © 

Recognovi. — De Petra n. 78; contulit Mau. 

1) perscriptio Petra et Mau, sed error librarii certus est. 3) lectio parum certa est. 

2) fortasse a manl) .... fuit. — minisi* FR«<r<i Petra et (nisi quod 4) non recte L Petra. 

minis}*) Mau. 5) versus 10 i. e. lineae in columna nonae (ultimae) nonnulla restant, 

XCVI. triptychi tabella secunda mutilata (82) ad (55). 

Margo tabellae secundae, atramento inscr. 

perscriptio — P • GAVIO ‘) PROCV/o 


Pagina quarta , coi. dextra, atramento inscr. 
q_*postvmI*modest 1 ) 

L* HELVI-PROCVL) 

c 8 )*gavI procvlj 

a • VETTI • CONVIVAe 4 ) 

[l]*) britti • ero rrc*) 

n. P O P I D I AMARA 7 ) 

.B I TF.. “) 


Recognovi. — De Petra n. 79; contulit Mau. 

1) P*gavio certae sunt; p*paccio Petra (Mau). 

2) M correctam esse ex PO putavit Mau; immo m littera similis est 
litteris PO. 

3) videtur esse c (maior), sed potest, si supra lineola transversa 
periit, fuisse p. 

4) convivai Petra (Mau); sed ultimam E potius (evanidis lineis trans¬ 
versis) fuisse puto. 


5) D Petra (Mau); mihi L probabilior videtur esse. 

6) neglegenter scriptum esse pro erotis visum est Manio et mihi; 
eros te Petra interpretans p. 18 te(stis). 

7) ita videtur legendum esse. 

8) M FnBi TE/i Petra (Mau); sed m f incertae sunt, et post te non 
videtur L sequi sed fortasse m vel R. 


Digitized by 


Goi 'gle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


3GB 


TABVLAE CERATAE 


XCVII. triplychmu fere integrum, 103 nd 130. Iu paginis 2. 3. 5 nihil inm legitur. Iu stria paginae quartae sigilla quinque vestigiis adhuc 
clare agnoscuutur. 

Margo tabellarum secundae et tertiae , atramento inscr. 
tnb. ii: persefriptio] *) — [d]enarum-*) 


Turdi in id. Nove///*) 


Pagina quarta , columnae sinistra et dextra, 
atramento inscr. 


Cn. Poli«) 

® 

Turdi 

M. Fabi 

® 

Theli 

M. Fabi s ) 


Eupori 

M. Clod[i] 


Ampliati 

Cn. Po[li] 
© 

® 

Turdi 

© 


Ante 6 spatium restat plane nullum, cum ea littera nd ipsum marginem 
incipiat, hoc modo, si littera restituatur: (A. Itaque littera L minor, quau» 
Mnncinius Atti della It. Accad. di arch. XI (Neapoli 1883) 1 p. 92 cum 
imagine a se delineata exhibet, legendum esse laenarvm statuens, omnino 
est ficticia, id quod hoc margine anno 1885 denuo examinato pro certo 
affirmare possum. Praeterea eodem anno 31 Mart. Mancinio ipsi nec non 
Ludovico Corazzae archetypo cura eis accurate inspecto persuasi litterae L 
neque hastam i neque lineam _ exstare, immo ab litterae, quam primam 
esse puto, hac parte \ descendere lineam (sic fere a), quae sicut eius 
lectionem (a) excluderet ita meam (d) probaret. Denique Mancinius eo 
confugit, ut contenderet tunc quidem hanc lineolam curvam non exstitisse, 
litterae L autem hastam vel omnino litteram a se certo visam esse. At haec 
a fide plane abhorrent. Litteram enim L, quae a Petra a. 1875, a Mauio 
a. 1876, a me annis 1877 et 1878 non visa sit, quae anno 1885 a 
Mancinio et Corazza et me, denique, quem consului, a Crispiuo frustra 
quaesita sit, quis credat anno 1883 vel paullo prius vere exstitisse, 
praesertim cum marginis statum eundem a. 1885 fuisse, qui a. 1878 erat, 
exemplum anno 1878 delineatum, quod supra exhibetur, doceat. Praeterea 


Lectionem emendatam imagine exhibui excepto 
marginis versu 2. — De Petra n.80; contulit Mau. 

1) c evanidam postea vidi. 

2) fenarvm Petra (Mau) non recte; d(*) non 
prorsus certa sed veri similis est; post rvm 
spatium est duarum triumve litterarum capax. 

spatium, ut dixi, lectioni Mancinianae non sufficit; duas enim litteras (la) 
in tam brevi particula exaratas fuisse eo minus veri simile est, quod 
minoribus litteris librarii non tam in principio quam, ut consentaneum est, 
iu fine uti solent. Quae cum ita sint, fere adducor ut coniciam, L illam 
Mancinio eo natam esse, quod (sive in meo apographo, in quo in de- 
lineatoris usum inscriptionem adumbraveram quodque fieri potest ut apud 
hunc inspexerit, sive in alio exemplari) marginis lineam L_ litteram L 
esse per errorem opinatus erat. Haec diligentia fortasse nimia exposui 
non tam rei quam hominis causa. — Cuius modi denae fuerint 
(usurae, mercedes?), divinari nunc nequit, sed conferri decimae licet. 
Mancinianum perscriptio laenarum per se quoque offendit. Expectares 
aut perscriptio auctionis laenarum (sed vocabulo auctionis in priore 
marginis parte spatium non sufficit) aut coliato n. lxxiv pro laenis. 

3) iN-iD NOve) Mau et (nisi quod € non integram) ego vidimus; post 
e particula ligni periit, in qua iw posita fuisse potest. 

4) puncta post coi. I v. 2 et post coi. II v. 1. 2. 4. a Mauio exhibita 
reperire non potui. 

5) litterae i particulam summam postea vidi. 


XCVI1J. triptychi tabellae secunda et tertia mutilae 103 ad (56). In paginis 3 et 5 nihil iam legi potest. In pag. 5 media (0,o2 ab margine 
dextro) sigilli reliquiae exstant, eiiisdemque vestigium cernitur in pagina 4, versu 6 supra Messi. 


Margo tabellae, secundae , atramento inscr. 
perscriptio — ///////|Nl ‘) AMPLIATI 


Pagina quarta , coi. dextra , atramento inscr. 


IV s. 


1-. 8 ) • FAVSTJ 

C • SVLPICI • PHOSPORI sir 

L • POPID1 • AMPLIATI 
L • DECCj • HILARIONIS • 

». MHSSJ FAVSTl 
.. POPIDI* DONAT | 

.. ImaetennI daph 3 ) 

j.A. 


Recognovi. — De Petra n. 81; contulit (excepto margine) Mau. 

1) pOPiDi Petra non recte. 

2) L-rfThI» vidi, quod videtur legendum esse L. 7V/[fe?]i; Mau; 

. Petra. 

3) sic litteras hoc fere modo scriptas D 0 * /< lego; cf. n. lxxxviii v. 9. 

4) fort. ...lial; non potest fuisse Ampliati. 

5) pagina infra mutila est ad 6 mill., fracta in foraminis parte summa, 
id quod agnosci potest comparata pagina 5. Cum linearum interstitia 
inter 7 et 9 mill. alta sint, octava linea (v. 9) videtur fuisse ultima. 

47 


Digitized by 


Go^gle 


Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


390 


SVPPL. 


XCVIIII. triptyclmin intcgniin 114 ad 130. In paginis 2.3.5 exceptis paginae 3 duabus litteris nihil iam legitur. 

Margo tabellae secundae, atramento inscr. litteris fere quadratis. 

/i«j\«cRIPTIO — P ■ TERENTIO PROSODj') 

Pagina tertia. 

... 'O.C . . | 

Pagina quarta, columna dextra, atramento inscr. 

T I • C L A V D I NEDYJW} 

Q_- A P P V L E I SEVERI 
4 A V E J ATTIC| 

///\*) A VR ELI • VITALIS 
V. populi • SODALIONii 

. P) 4 ) F o R.T'f\ T | 

p. i i T T J ' J ) • Z o S I M | 
io p. t , , e N T | PRoS-Dj 


© 

Recognovi. — De Petra n. 84; contulit Mau. 

1) sic, non prosodo scriptum est. 

2) consulis praenomen. 

3) »\ vidimus Mau et ego; propter spatium m potius fuisse quam a 
mihi videtur. 

C. triptychum mutilum 120 ad 136. In paginis ceratis 2. 3. 5 


® ,: ) 

4) .. \aACJ ego, itemque fere Mau. Fuitnc . . campj? an . .. . sej? 
Litterae bene conservatae, sed a librario minus distinctae sunt. 

5) litterae tt a CC vel pp parum differunt. 

6) infra versum 10 spatium sufficit duobus versibus; sub finem versus 11 
reliquias vidi. 

nihil legitur. 


777 VuCTio^ 

It 


V ffNTOfr J 


Margo tabellarum 1 et 11, atramento inscr. 
pers[cr]iptio auction •) is lintiariae 1 2 ) 
[Pto]l[e]m[ei 3 ) Masyl —] Ii fili Alexsatidrini 


Pagina quarta, columna dextra, atramento inscr. 
PToLEMEI*) M A S Y L L f ■ 

FILI ALEXSANDRINJ 

'tt, m • [tkttJJ R V F ] .. ’) 

SEX • PoMPE) EPAPH)") 

C • A R R I AMARANT| 

N POPIDI S " D A L I o N IS 

• .d| h ) 

10.N | 

.I S 

.S A N T I ") 

p. t r r e n t i p r o S <• D J 

O o 


<1 


Lectionem emendavi marginumque imaginem delineavi. — De Petra n. 86; contulit Mau. 


1) spatium ante is relictum est propterea quod huic parti linum im¬ 
positum erat. Incisura hoc quidem loco curu ligni particula periit, sed 
in inferioris marginis parte media restat. 

2) sic legi. — Plinius nat. hist. 19 § 14: Aegyptio lino minimum 
firmitatis, plurimum lucri. Quattuor ibi genera sunt et q. s.; cf. Bltiemner 
Technologiel (1875) p. 178 seqq. 

3) non est lom, ut priores legerant. Quae enim putata est posterior 
litterae o (c\) pars, non linea est atramento scripta, sed ligni particula 
non plana sed cava. Superest hoc fragmentum i£, quod litterae E fuisse 
potest. V. 3 autem in Ptolemei prior E clara cerfaque exstat. 


4) ptolomei priores, non recte; cf. adnot. 3. 

5) tettJ Mau; Tr.Ti ego vidi. — RVpj- (//// ego; rvf/ Mau. 

6) arSiocm Petra (Mau), non recte. 

7) principio versus Mau, '* ,l "ego vidimus. 

8) litteras di quae praecedunt, ambiguae sunt formae fere talis c re¬ 
portasse fuit CADj aut VNDJ. 

9) aut ti aut th fuit. 

10) duodecimae lineae (v. 14) reliquias (fere tales .... nd:) sub finem 
eius lineae detexisse milii visus sum. 


Digitized by 


Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


SVPPL. »»« TABVLAE CERATAE 


CI. triptychum fere integrum 113 ad 134. In paginis 2.3.5 nihil iam legitur, reliquias nonnullas vidi in pag. 2 (ex. gr. lin. 1 numerorum 
partes) et paucissimas in pag. 5. In pag. 5 prope angulum superiorem sinistrum ad ipsumque marginem superiorem sigillum restat, 
eiusdemque vestigium agnoscitur in pag. 4, ubi lignum sigilli tumore nonnihil affectum est. 


Margo tabellae secundae, atramento inscr. 
PERSCRIPTIO — CHSySUROT CAES/ 7&j ‘) 

Pagina quarta , cof. dextra , atramento inscr. 
D • LVCRETI . SATRJ- 
\alentis 

A • MANLJ • SECVND! 

5 N ‘ POPIDI ’ AMARANT 

T - 2 ) SORNI EVtYcHJ 

/ \ • 3 ) CEST1LI • PHILODESP 
OT, 

a MESSI • PHRONIM | 

10 . . ro/ NELI • TAGETIS 

.A T | 4 ) PANTH er . . ’’) 


elIRYSE®OTIS CAESARIS 
NA RC I S SIAN I 


Descripsi et recognovi. — De Petra n. 87; contulit Mau. 

1) Chryserot(i) C aes (aris) vel Caes[aris ], quae primus vidi, non certa, 
sed veri tamen similia sunt. In fine spatium litteris aris sufficit. 

2) reliquiae cum t conveniunt. 

3) praenomen potest fuisse m, non potest fuisse a, cuius litterae in 
hoc libello forma fere huius modi 7> est. 


4) ante ti potius a (ut Mau) quam n (ut Petra) fuit. Cf. signaculum 

Pompeis repertum T. D . M. f. Men. Pantherae (vol. X n. 8058, 29 ). 

Gentilicium fortasse Dentatius erat. 

5) in fine post Panth Mau et ego vidimus reliquias litterarum er; 
ultimae duae parum certae sunt, sed videntur is potius fuisse quam ae. 


CII. triptychum fere integrum 114 ad 137. In paginis 2. 3. 5 nihil iam legitur. Pag. 4 in stria sigillorum reliquiae lini supersunt. 

Margo tabellae secundae, atramento inscr. 

/jERSCRIPTIO —. J ) 

Pagina quarta, coi. dextra , atramento inscr. 


•• VE ! . 

M -FA . . ! ). 

5 ..PA' 3 ). 

N POPIDf sODAI.ION 4 ) 

I ! 1 

P M : i I ! I • l A .... 5 ) 

A MESSI 1‘HRnNIMJ 
10 CN VIBRI CALI.IST! 

TIMo[TEI?]- G ). : ) 

© FilP) 


Descripsi. — De Petra n. 89; contulit Mau. 

1) in fine reliquias o(d?)f(e?)nf(i aut f) vidi. 

2) fabi Petra (Mau); ego bi frustra quaesivi. 

3) .. N .Petra, non recte. 

4) io&mioa» 1 et sub litteris dal vestigia evanida: rtc (vix dec inter¬ 
pretanda) vidi; *05 a\,io|n Mau, sodawj Petra. 

5) Mfussvtj (interpretans melissaei ) avctI Mauius legit, quorum illud 

admitti non posse mihi videtur, hoc dubium est sed veri simile; M. favsti 

Petra. 


0) TiMor (p aut t) h (ei potius quam h)- vidi; timoth* Mau; lacunam 
exhibet Petru. 

7) Prf (1 aut f) r (t aut p) c b (od aut vd) C (e?) li (n, cf. v. 1, aut 
li) vidi; yiAMfct Mau; lacunam exhibet Petra. 

8) sic legendum esse veri simile puto. — Sunt novem, non plures, 
signatores. 

47* 


\ 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


399 


SVPPL. 


CIII. triptyehum mulilum 110 ad 145. In paginis 2. 3. 0 tiiliil iam legitur. In pag. 5 prope angulum inferiorem dextrum sigilli vestigium restat. 

Margo tabellarum II et III, atramento inner. 

Ul». II ]>frS>Cript!u ') - N. s ) __ J 

II! HS-b:> CCCCXX A VII! 1 ) . j 


Pagina quarta, columna dextra, atramento inner. 
L-LAELI-FVSCJ 
SEX • NONI SCAMANDRI 
% P ■ AEFVLANI • C R i/ * « «f 4 ) 

A • VE| • NYMPIIJ 1 ) 

M M..R... FORTVNATi') 

L ■ MELISSAE! • C0ERA[SI?) : ) 

L CORNELI DEXTRl/') 

© lit L • NA©EVOLEl n[YmI’?]|*) 


Descripsi. — De Petra n. 90; contulit Mau. 

1) pone sc circiter decem litterarum spatium restat. 

2) reliquiae, quas vidi, in nullum signatorum nomen videntur quadrare, 
nisi forte ductus quidam atramento confuso decipiunt et naevolei 
agnoscendum est. 

3) inter x et v spatium vacuum est relictum propter linum hoc loco 
incisurae suae iniectuin. — Pone vili in reliqua marginis parte reliquiae 
scripturae videntur superesse; pro vm potest fortasse etiam vu in . . . 
fuisse. 

4) c simillima est litterae p. 


5) sic certo legitur. 

6) nominis gentilicii in parte ligni non plana scripti lectio incerta 
est: MttjvC]: (Marci? an Mami?). — mujlc) (Murci) Mauii non posse ad¬ 
mitti mihi videtur. — Cognominis lectio mea certa est. 

7) minus clare scriptae sunt possuntque esse st (sic Petra) et Ci et N. 

8) ductus parum clari tri interpretandi esse mihi videntur; linea iis 
subiecta est pro clausula. 

9) sic fortasse legendum. — Signatores non plures quam octo fuisse 
certum est. 


CIV. triptyehum mutilum 117 ad 135—139. In paginae 1 parte superiore nomen alte searipliatum est. In paginis 2. 3. 5 nihil iam legitur. 
In pag. 5 duorum sigillorum reliquiae exstant, quorum vestigia in pagina 4 cernuntur, unius inter v. 4 (cae) et v. 5 alterius paullo 
maioris in versibus 5 et 6 mediis. 

Pagina prima, graphio alte inscripta. Doropliori 1 ) 


Margo tabellae secundae, atramento inscr. 
PERSCRIPTIoiT j*) — . . . . I-D.~| *) 

Pagina quarta, coi. dextra, atramento inscr. 


M • magi • SECVNDj 
P • CAEL) • PRIMOGENIS 
5 N ... V ... . tp ICTETj' 4 ) 
A VMBRici »ji O DE ST J 

. 5 ) 

. B ) 

T . ‘) 

I- .. S ) 

© ©'') 


Descripsi et recognovi; paginam 1 ex meo apographo delineato exhibui. 

1) licet tres quattuorve litterae minus clare exaratae sint, haec lectio 
certa est. Inter r et « spatium vacuum est relictum propter fila duo, 
quae hoc loco imposita fuerunt; eis filis, quae ex incisura marginis 
superioris adhuc conservata descendebant, lignum ibi in linearum duarum 
speciem impressum est. Non dubium est, quin Dorophorus sit is, 
cuius apocha hoc libello continetur. 

2) in fine pro L, quod legit Mau, etiam ti (aut n) fuisse potest. 

3) reliquias evanidas vidi fere has: cmjl (r, a?) ii (u, li, ti?) 


De Petra n. 92; contulit Mau. 

i*d .; fortasse calavi? Cognomen, cuius prima d certa est, 

fuerit Dorophori (cf. v. 1). 

4) haec agnovit Mauius recte. 

5) a principio versus A vm Mau, sed dubia sunt. 

6) haec fere L cn^ONj a .vidi; sic fere L-CICiLpjv// Mau. 

7) j riim vidi; TjfN.. n Mau. 

8) in fine versus lAroAiit ego, rtAfj Mau vidimus. 

9) spatium suppetit lineae nonae (i. e. versui 11). 


Original fro-rri 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


Digitized by Gougle SVPPL. 


393 


TABVLAE CERATAE 


CV. triptychum mutilum ll. r > ad 138. Iti paginis 2.3.5 nihil legitur. 


Margo fabellae secundae, atramento hiscr. 

jxrjrr/PTIO ') — . 

Pagina quarta, coi. dextra, atramento inscr. 

. I IVSCI 

.CIS ■'1 


Recognovi. — De Petra n. 93; contulit Mau. 

1) pone PTIO, quae paene evanuerunt, in hae parte litterarum 2 vel 3 
spatium est. 

2) sic aut fort. pis lego;.i Petra, sic fere 1CC/TK Mau. 

3) luii*- (r= toris?) ego; ionJ Mau. 

4) H(L I.... | ego; hila o| Mau. 

5) sic Mau; ego vidi ur v mi solas, sed dubias. 


.HKI 

. . . I-evtYch| '■’) 

cN HF.LV| — b; ’ > 
■<£■ . ... B . ') 
G) cN helv| non clarissima vidi ego; cn helvi Petra (Mau). — ppAf^j 
ego; paenultima certa est b. 

7) sic fere X'kah*^lM Mau. 

8) reliquiae dubiae sunt lectionis; mu/ojjt 0 LL Mau. — Non plures 
quam novem signatores esse certum est. 


CVI. 


triptychum mutilum 113 ad 141. In paginis 2. 3. 5 nihil nunc legitur; paginam 2 sex septemve versibus inscriptam fuisse ex reliquiis 
agnosci potest. In pag. 4 inter v. 5 (atic) et 6 fortasse vestigium sigilli paginae quintae exstat, sed in ipsa pag. 5 nihil eius superest. 


Marfjn fabellae senindae, titramen/o insrr. 
pencrWTiO • M • — .DI | ’) 


Pagina quarta, coi. dextra, atramento inscr. 
.. ? ) • VIBI MACRI 
A • APPVl.EI • SEVERi 
T • SORN • EVTYCHJ*) 

.s D • CAPRA r | • ATICTJ 

• • I;PID !. 1 4 ) 

. G E') 

. '") 


© © 

Recognovi. — De Petra n. 94; contulit Mau. 

1) Di Petra, recte. Mauio etiam ri admitti posse visum esi. 

2) t vidi, i. e. t, sed lineola transversa non plane certa est, ut etiam 
c et p fuisse possit. — o [i. e. p] vidit Mau, c exhibet Petra. 

3) ^ vidi; i Petra (Mau). 

4) M/ri5| lUo.nAi ego (fortasse m epidj _andi, certe non Secundi); 


fortasse creditoris sunt nomina (cf. v. 1); .. epidi . Petra; iipidj- 

,C' . . . . IC| Mau. 

5) »^.y; J (M?)iGe || (fortasse Primige[n ]?) ego; sNCi Mau. 

6) infra lineam septimam (v. 8) imius lineae duarumve spatium restat. 


CVII. triptychum mutilum 111 ad 130. In paginis 2 et 3 paucissimae reliquiae exstant, in pag. 5 fere-nullae. In pagina 5, in ipso angulo 
areae olim ceratae inferiore dextro sigillum restat, cuius vestigia etiam in pagina 4 versibus 6 et 7 cernuntur. 

Margo tabellae secundae, atramento inscr. 

PERSCRIPTu» j ~~ j NASEN *). 

Pagina secunda. 

Iin. extrrtii» : JIIIII R CII D II JIIIIN VS . . . 

Pagina tertia. 

linone extrema»* iirincijiio : |W A 

Pagina quarta, coi. de.it ra, atramen 
M • DECIDJ • PAVPERIS 

5 M-C.R....EI C.E.| ? ) 

A *) SANDELI. 

•• • • ”>I- 4 ). 

. . LV CRETI • STEPANIW ) 

10 . C ) 

© © 


inscr. 

Descripsi et recognovi. — De Petra n. 95; contulit Mau. 

1) sic Mau et ego; N. Petra. 

2) sic fere M.co>c*fvi\n c//e^A’;f ego; m-c.el . . . . Petra; 

m*corneli-felicis Mau, id quod admitti non potest. 

3) a probabilior est quam m. 

4) reliquiae mihi ad ..pOj>idj« ducere videntur. 

5) recte sic legit Mnuius. 

6) versuum 9 et 10 reliquiae exstant; infra versum 10 duobus tribusve 
versibus spatium suppetit. 


Digitized by 


Gougle 


Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

* 
TABVLAE CERATAE 


394 


SVPPL 


CVIII. triptyclium tnutilum, 116 sui 150. 

Margo tabellae secundae, atramento inscr. 

]intrriptiu .') 

Pagina quarta, coi. dextra, atramento inscr. 

.J prS ). 

.;i) SEVERI 


L LAF./| . R. 3 ) 

I. • SEST | • fioP H I M I *) 
M • E I' I D | FORTVNir} 
Q_ ■ IOLL.1 SATVRNINj 
N V E J MARTIALIS 5 ) 


© © 


Descripsi et recognovi. — l)c Petra n. 97; contulit Mati. 

1) haec fere A (a, vix n) i (vel e) s (vix }) • T (p vel t) o (o ut 
vid.) r\* (ri an n?) n (ti au u?) |\ (a?) r (?) :a//// vidi: / ;FHiA..\\ 
Mhu. 

2) .J cjLoi.. ./11111 (fort. Pronimi) ego;.PR_ Petra; 

.J cjuciti Mau. 


3) cognomen fortasse Trophimi fuit. — Petra paginae linea tertia 

[i. e. v. -1] omissa haec lin. 3 l*lae« TRophimi, Iin. 4 l-sitti .exhibet. 

4) sic Mau probabiliter. 

5) infra hunc versum 9 spatium restat versibus duobus, (piorum prioris 
reliquiae exstant. 


C1X. triptyclium prope integrum 115 ad 137. In paginis 2. 3. 5 nihil nunc legitur; in pag. 3 extrema alterius consulis nomen legere fortasse 
alteri continget. 


Pagina quarta, coi. dextra, atramento inscr. 


m • pvpj .*) R v F | 

P *) • T H o R A N I S F. C V N D | 
p. TERENTI P R I M J 
. . P A C V V I - 3 ) VITALIS 
r, .. ARTORl LIBERALIS 
n. /iiiPIDI-AMARANT) 

.: • FAVSTI 4 )*L favstj 

. p E R E G R I N j ') 

© [©] °N . . .*) 


Recognovi. — l)e Petra n. 100; contulit Mau. 

1) notandum quod interpunctio tam hoc versu (piam v. 4 posita est 
loco non suo i. c. summo vel imo spatio. 

2) . . Petra, a Mau. 

3) sic Pacutti probabiliter legitur; atvlli Petra (Mau). — Cf. adnot. 1* 

4) . 1 aviti Petra, recte Manius. Intellegendus est.us, 

Fausti libertus, Faustus. 


5) hoc modo ductus interpretandi esse milii videntur. — Cj p. nj 

Petra, |ej\Cv\jiNf* Mau. 

6) fortasse Jontis. — . n . Petra, onicj Mau. — 

Versus deest nullus. 


CX. triptyclium mutilum (deest tabellae III pars dexterior spectanti paginam 5) 102 ad 129. In paginis 2. 3. 5 vestigia quaedam restant, sed 
nihil legitur. In pag. 5 media prope sinistrum marginem sigillum impressum erat, fortasse etiam alterum e regione huius positum nd 
dextrum marginem; prioris vestigium tam in ipsa pag. 5 remansit quam in paginam 4 transiit, posterioris (quod minoris est mensurae) 
in pag. 4 inter v. 5 (sub rci) et v. 6 vestigia sed dubia exstant; ipsius paginae 5 enim, ut dixi, pars dexterior periit. 


Pagina quarta, coi. dextra, atramento inscr. 

.grat! 1 ) 

. . . .*) 

.i 

..ARTORl PRIMI 
.% >i 3 ) • POPIDI NARCISSI 

• SORNI • EVTjre/n 
p. • AEFVLANI CArYSAii 
. . 4 ) • L V C R E T I EPICn.li' 1 ) 

a r ) • salvi • e v t. 

© © T ) 

3) tu restat. 

4) m restat, quod tamen vix litterae m (ut Petra), sed a aut fort. Q_ 
pars est. 


Descripsi et recognovi. — De Petra n. 101; contulit Mau. 

1) sic lego. Hoc versu lacunam Petra, 'n. • a Mau exhibent. 

2) infra versus 1 nominis finem et cognominis principium fortasse 
litterarum vestigia exstant, quae pertinent ad signatorem primum. 

5) sic lego. 

6) fuisse a videtur. 

7) decimo versui spatium restat eiusque superesse videntur reliquiae. 


Digitized by Gougle 


Original fro-rri 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


»95 


TABVLAE CERATAE 


CXI. triplychi tabellae secundae fragmenta quinque, a Vincentio Cnrnzza summo labore conquisita et coniuncla, (97) ad (5G, cdim circ. 108); 
paginae 4 latitudo columnae dextrae, integra servata in versibus G et 7, est 53. 


Pagina quarta, coi. dextra (coi. sin. periit ), atramento inscr. 

fi. iuii GENNAEj j j 
. . m<MlSl • S C A »/< a N D R 
rt . m »■ j SI PHRONIMj 
s<r. «VMIS! JVCVN./. 

r» .... ELI. ESTj 

.') Z O S I M | 

M • FABI • PRtMOC-ENIS 
. . cAECII.I ") CHrYsEROT] 3 ) 

-rn,' I 

*) 


Recognovi. — De Petra n. 102, contulit Mau. 

1) supersunt haec (} an S?)/// fragmenta supplementi incerti; 

ab initio M admitti potest; i>. *<tTi Petra, P . *itti Mau, quod cum reliquiis 
non convenire mihi videtur. 

2) sic Mau recte, »». /«m Petra. 


3) post T fortasse i minor restat, post quam tamen s minorem spatium 
vix capit; tis Petra, t Mau. 

4) fuit B. — Ex mensura altitudinis probabiliter deduci potest, nonum 
liunc versum fuisse ultimum. Foramen, quod Petra exhibet, nunc certe 
non adest. 


CX1I. triptyclium fere integrum 100 ad 131. In paginis 2. 3. 5 nihil nunc legitur. In foramine tabellae secundae, quod paginam 4 spectanti 
sinisterius est, fili reliquiae exstant. 


Margo tabellae secundae , atramento inscr. 
,-ersCi it TIO — 


Pagina quarta , coi. dextra , atramento inscr. 
MFVFICI • FVSCj ’) 

A-FVFICI • CERTI 
C ATVLLI EVANDE ) 
b CN • HELVI APRILIS 
P • TERENTI • PRIMJ 
IW • EPIDI - VRBANI 

IW VRBANI • H. 3 ) 

O TI ■ CL©VDI*) AMPLIA 4 ) 


Recognovi addidique marginis reliquias. — De Petra n. 103; contulit Mau. 

1) sic Mau recte. Littera finalis huius versus, sicut ultimae in vv. 
quoque 4 (Rt). 5 (is). G ()). 7 (ni) etiam sulcis agnoscuntur, cum calamus 
in lignum penetraverit, ut ii ductus scariphati esse videantur. 

2) HERMae Petra, HERMAe Mau. Sed lectio parum certa est. Secunda 
o potius videtur esse; r tam angusta esset, ut per correcturam insertam 
esso statuendam esset. 


3) sic certo legitur; u [i. e. n] Cl®vdi Mau (litterae a fragmentum 
agnoscere non potui); non recte /. comeLi Petra. 

4) atramento hic illic confuso ductus non sunt clarissimi, sed lectio 
a me proposita certa est; ti litterae versu sequenti positae fuisse 
possunt. 


CXI1I. triplychi tabellae tres mutilae, altae 103, olim latae 131 (nam tabellae I restat pars luta ad 115, periit sinister paginam 2 spectanti 
margo, latus, ut vid., 16 milliin.). In paginis ceratis 2. 3. 5 nihil nunc legitur. In pagina 5 infima prope dextrum marginem sigillum 
exstat, cuius vestigia etiam in pag. 4 v. 2 (in nomine gentilicio) cernuntur. 


Pagina quarta , atramento inscr. 

C • AEMILI SE VER| 

C . . . . S ATVRNINJ ’) 

Q_- A PPVLEJ SEVERI 
P • CAELJ PRIMoGENIS 
I A • HERENNVLEj OMAIONIS*) 
T-SoRNJ'EVTYCHj 
A - MESSI • PHRoNIM’ 

L- V-»L V S J FAVST) 

P - C-RNELJ TAGET’S 3 ) 

[©] 10 A VMBR©CJ *) • MoDESTJ 

Recognovi. — I)e Petra n. 105; contulit Mau. 


1) inter C et s tres quattuorve litterae exstabunt; nunc \ restat; 
]u ima a fuit aut fortasse s, tertia l aut t, itaque restituendum videtur Aeli 
(aut. Sei). — Littera v (u) minor cum R conexa est eodem modo, quem 
tabulae Dacicae saepe exbibent (vol. III tab. A 148—150). Cf. adnot. 2. 

2) v minor conexa videtur fuisse cum N; cf. adnot. 1. 

3) sic Mau et ego; non recte tallici Petra. 

4) cave foramen post inscriptam tabellam factum esse putes; imuio 
fieri potest, ut litterula (fortasse in ipso foraminis margine inscripta) 
evanuerit; cf. ex. gr. n. xii v. 22. 


Digitized by 


Go^gle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


TABVLAE CERATAE 


390 


SVPPL. 


CXIV. triptychi tabella secunda mutila 109 nd (63); restat p. 4 coi. dextra (58 lata), carens tamen angulo inferiore sinistro, et sigillorum striae 
particula. In paginae 5 angulo dextro inferiore sigillum videtur impressum fuisse, id quod concludi potest ex macula, quae pag. 4 
versibus 1 et 2 extremis exstat. 


Pagina quarta, coi. dextra , atramento inscr. 


m- lucret] L E R I ') 

M-STLABORJ N Ym;> A y./(..«() 4 ) 
L-VOLVS) ■ FAVSTI 
CN •VIB RI • CALLIST ) 

5 M • HORDIONj • PHILOSTO «M’) 
A-PACCJ pULODtSPOT') 
a. m e slS | • PRONIWlf 

. :> ) e/i R Y S A N T H I 

.... P R I M O G E N ,; ) 

\ 


Recognovi. — De Petra n. 106; contulit Mau. 

1) praenominis M fortasse linea quarta restat, certe restat interpunctio. 
Hunc versum 1 vidi solus. 

2) spatium capit non amplius quam Ngmphod. 

3) philostor Petra (et Mau). 

4) litterae t reliquias i vidi non prorsus certas 


5) spatium capax est non amplius quattuor aut (si non chrys. sed 
crys. scriptum erat) quinque litterarum eiusdem mensurae, cuius sunt 
a-paCC supra scriptae. Quare p. aefulani, quod Petra supplevit, admitti 
nequit. 

6) Imnc versum ultimum esse certum est. 


CXV. triptycbum mutilum; tab. II: (95) ad (132 latitudine fere integra). Iu paginis 2. 3. 5 nihil nunc legitur. Iu pagina 5 (cuius frag¬ 
mentum latum est supra 69, infra 38, altum 84) in angulo dextro inferiore sigillum restat; ex scripturae reliquiis paucissimis huius 
paginae 5 exemplum autographarium fuisse patet. 

Pagina quarta, coi. dextra, atramento nscr. 

.’) 

A—VE j~- ATTICI 
M V B O N 1 COGITATI 
C CAS.H -) S E C V N D I 
.% I. raLERI • PEREGRIN| 
p. oornrL.I • TAGETIS 

.») 

. ') 

S ) 


Recognovi. — De Petra n. 108; contulit Mau. 

1) m. fabi cryserotis Petra (et Mau), quam tamen lectionem non ad¬ 
mittunt reliquiae. Fortasse • Sp«r«q fuit. 

2) sic mihi videtur legendum esse;.Petra, cii Mau. 


3) ultimarum litterarum vestigia restant (fortasse /^//cioNis). 

4) ultimarum litterarum reliquiae adsunt. 

5) spatium suppetit nono versui, sed scripturae hoc loco restat nihil. 


CXVI. triptychum mutilum; fragmentum tabulae secundae altum est (86), latum (67). In paginae 2 fragmento quaedam vestigia restant, sed 
sicut in paginis 3 et 5 nihil legitur. In paginae 5 fragmento in inferiore angulo dextro sigilli reliquiae agnoscuntur, licet confusae sint 
cum macula ex pag. 4 provenienti. 

Margo tabellae secundae , atramento inscriptus (pag. 3 sursum collocata). 

°L j x A°~i ‘) 

I..HK. 2'.' 

Pagina quarta, coi. d., atramento inscr 


. m T\ . . . 

t. * o r N I • E V T I C H ) s ir 
P-TERENTI•PRIM| 

.1 M • RVFELLI-H O R I 
CN • HEI-Vl • APOLI.nN | 

. _ NT1 ") 

Recognovi. — Paginam 4 ed. De Petra n. 109 contulitquc Mau. 

1) ultima, quae videtur o esse, cum calamus in lignum penetraret, ex 2) sic fere x\ •.. s>;c k >tT. ego, ^.anti Mau. 

parte excavata sive impressa est. 


Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


Digitized by Gougle 


SVPPL. 


399 


TABVLAE CERATAE 


CXVII. triptychum mutilum: tab. secunda (75) ad (127, columna testium integra lata est 53); tab. tertia (93) ad (103). In fragmentis 
paginarum 2. 3. 5 nunc nihil legitur. In pag. 4 in versuum 4 et 5 parte posteriore fortasse sigilli parvi in pag. 5 impressi vestigium exstat. 


Pagina quarta , rof. d., atramento inscr. 


CN. 

N • . . . . A 1 1.•) 

CN Al.FI . 

. ’) 

.’) 


Descripsi. — De Petra n. 111; contulit Mau. 

1) sic fere N*ir'*’Mi.<g<>; prima n, non M est. m . . . ini. 3) praenomen fortasse M legendum est. 

Petra, Mjr-ccTiNj Mau. 4) l veri similis est. 

2) a principio fortasse .. atri fuit. 


CXVII1. triptychum mutilum 111 ad (110, olim circ. 120). Paginae 1 et 0 vacuae sunt, in paginis 2. 3. 5 nullae paene reliquiae supersunt. In 
paginae 4 stria vestigium sigillorum restat nullum. 


fo i 1 wSr i 


{i I A i t/r^i 


Margo tabellae secundae , atramento inscr. 
chirograp(um) — Vesbini Vibidi Verani ‘) Pagina quarta, coi. d., atramento inscr. 
Vesbini Vibidi 
V[e]rani 


mv... Vibidi Ve[rani] 


» Vesbini Vibidi Veran. 

[»] • 


Lectionem a me emendatam imagine exhibui. — De Petra n. 116; contulit Mau; paginam 4 exhibet Mancini Atti della R. Accad. di archeol.Xl 
(Neapoli 1883) 1 pag. 98. 

1) Verani, quod h. 1. et in vv. sequentibus legi, certum mihi videtur esse. Propter lineam crassiorem, quae o esse potest, et alius fortasse litterae 
vestigium iu fine versus 3 collato n. cxxxiv v. 1 conieceram Verani\onis\. Sed in n. oxxxiv lectio incerta est et nomen lmiusque inauditum. 
Quare suadente Mommseno nomen Verani nunc praetuli. Fortasse v. 3 linea post veran exstans non i est, sed i longae ex versu 2 decurrentis 
cauda ima, post hanc autem posita est i. 

Videntur esse servi duo eiusdem Vibidii Verani. Vesbini recte agnoverunt Manius et Mancinius; alterius nomen non expedio, nisi fuit Murtus; cf. 
n. xm gentilicium Murtius. Conici autem licet ipsius Verani esse nomina M. F[aft'?] Vibidi Verani; nam quod aliis locis tribus prius nomen gentile 
non adest, non debet offendere, cum ex. gr. n. cxxxvm Coelii Caltilii Iusti modo prius (v. 10) modo alterum (v. 25) nomen gentile omissum sit. 

Mancinius reliquias quidem sigillorum superesse recte negavit, idem tamen inter v. 3 et 4 itemque inter v. 4 et 5 singulorum versuum vestigia 
agnosci perperam contendit indeque sex olim versus adfuisse coniecit. Qui simili de causa ad n. vi. lxii. cxlvi. cxlviii notandus mihi fuit. 

IV S. 48 


Digitized by Gougle 


Qriginal from 

UN1VERSITY OF MINNESOTA 


391 


TABVLAE CERATAE 


SVPPL. 


CXIX [in inuseo signatum n. 123] triptyclimn 11G ad 145. In pag. 2 reliquiae supersunt in ligno. Faginae 3 cera liquefacta est, ut scriptura 
evanuerit. Pagina 4 sigillorum ceris inquinata scripturae atramento exaratae vestigia exhibet pauca. Fagina 5 et ceram liquefactam 
habet et paginae 4 sigillis maculata est. In margine tabellae secundae (pagina 5 sursum posita), in parte dexteriore cernuntur vestigia 
tituli atramento scripti, sed legi non potuerunt. 

Pagina secunda. 


Q_V A II ii eu » i n IN 
iTIPVLrtl» . . I. rniirili 
iVCVmlf riinil oh 

S AVCTION IIJIII.DIIN 1 ) 

..IN. 

© © 

Descripsi. 

1) D parum certa est. 


CXX [in museo n. 129J triptycluim (112, olim circ. 115) ad 145. In paginis 2 et 3 cera consumpta est, in pag. 2 in ligno reliquiae quaedam 
supersunt. In pag. 4, cuius columnae dextrae periit pars superior nec inferior pars inlaesa est, nihil scripturae restat. In pag. 5, cuius 
deest pars fere quarta inferior dextra, nihil iam legitur, cum ex pagina 4 sigillorum ceris inquinata sit. 

Pagina secunda. 

Hi. n « « a 

P 11 C V N I A. 


OB AVCTIO Ni/./. 
5 IiiiiiCni '). 


Descripsi. 

1) post Inui sequitur s aut c. 


CXXI. fragmentum tabellae primae (40) ad 112. 


Pagina secunda. 

HS N.CLXXU ') 

QVAII j.iUuniK IN 


Descripsi. — De Fetra Giornale degli scari ii. 28 (1879) p. 114 n. a. 
1) v. 1 extr. v aut II fuit; Fetra omisit. 


CXXII. fragmentum tabellae primae (47) ad (87, olim 103). Litterae solito minores sunt et a reliquis tabellarum characteribus distant, sed et 
ipsae peritam manum produnt. 


Pagina secunda. 

V I i P V L A T u r ii ,1 tr 
GISSII I N I DVS .... 
PRIJI1I AS [IIIII R CII Dii 
[IIIINVS N V JIII II R Ai A 


Descripsi. — De Petra Giornale d. sc. 1879 p. 114 n. b. 
Eiusdem libelli esse puto, cuius n. CXXIII. 


CXXI1I. fragmentum tabellae secundae (41) ad (45). Scriptura simillima est characteribus fragmenti n. cxxii minutis elegantibus: huc cum 
accedat, quod mensurae quoque eaedem utriusque fragmenti sunt et huius n. cxxm inscriptio alteram sine lacuna continuat, eiusdem 
libelli ambo videntur esse. Aversum latus levigatum est, itaque cum hoc n. cxxnr a media libelli parte incipiat, non triptychi sed 
diptychi sunt tabellae. 

Pagina tertia, 

o ___ 

f sii tlixsif 


J II R II 7 t/, 
N II Livi 


H A 
CORN 
DIONYSIO'!! 


1 


Descripsi. — De Fetra Giornale d. sc. 1879 p. 114 n./, non recte mutilam supra et integram infra significans. 


Digitized by 


Go^gle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

390 


SVPPL. 


TABVLAE CERATAE 


CXXIV. fragmentum tabellae primae (38) ad (95, olim eirc. 107). Scriptura est chirographaria; stilus in lignum altius penetravit. In margine 
inferiore cum incisura exstet, diptychi esse fragmentum videtur. 

Pagina secunda. 

mii r cii DII JlllINu.» 1 ) 

«upIUIRATA HA&i.Kii 
sil DIXS IT 


Descripsi. — De Petra Giomale degli scavi 1879 p. 114 n. c. 
1) it jit n Rerdr minut Petra, non recle. 


CXXV. fragmentum tabellae. Litterae sunt maiores, quales adhibitae esse solent in interiore exemplari. Unde primae tabellae esse particulam 
De Petra collegit. Cui tamen obstat, quod in aversa pagina certa maculae sigillis liquefactis natae vestigia exstant et ad sinistram 
eorum litterarum scariphatarum reliquias agnovi. Itaque ad diptychi fortasse tabellam secundam referendum est fragmentum. 


Pagina antica. 

ob j \ VCT i o n H in (?) *) 

ON taC. 2 ) 

I V N. s ) 

Pagina postica. 

PriJ Descripsi. — De Petra Giomale d. sc. 1879 p. 114 n. d. 

1) hoc Petrae supplementum veri est simile. 

2) .... 'ONt a .Petra, non recte. 

3) ante has litteras licet superficies non minus bene servata sit, nullius 
litterae vestigium exstat, fortasse igitur h. 1. nihil scriptum erat. — Sic 
mercede jiiin«* Petra, quae admitti nequeunt 

4) lectio incerta est. 


CXXVI. fragmentum, cuius aversum latus pro operculo erat, (33) ad (68). Secundae paginae tribuenda erit scriptura, si in margine inferiore 
foraminis vestigium recte agnovero. Chirographarium videtur esse exemplum. — Libellus rescriptus est et iu versus 2 parte priore 
ambarum scripturarum reliquiae ita confusae sunt, ut distingui inter se nequeant. 


. . . Its oo j 

ONII.. *) 

T 

Descripsi. — De Petra Giomale d. sc. 1879 p. 114 n. c. 

Paginam non recte invertens Petra sic Ima . g | ocDdHoqva | ca . . . . legit Petra. 

1) post ONII sequitur aut J aut s. 2) hoc loco foraminis vestigium agnoscere mihi videor. 


CXXVII. fragmentum tabellae secundae, (60) ad (47). Litterae in cera servatae sunt. 

Pagina tertia. 

i 

c 

A C T V M 

Descripsi. — De Petra Giomale d. sc. 1879 p. 114 n. h. 


CXXVIII. fragmentum tabellae secundae, (37) ad (60). 


Margo superior , atramento inscr. 

P"Q 4 furtum, pug. 3 tironum conrmit. 

PERSCRIPTIO • J 


Pagina quarta , coi. dextra, atramento inscr. 


J O* DIDI H Y G I N | 

j • NVMISTRE' ‘) SATVRNIN) 

.Y - 


Descripsi. — De Petra Giomale d. sc. 1879 p. 115 n. i. 
1) nvmistrei Petra, non recte. 


2) v. 3 fortasse litterae y pars summa restat. 


48* 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
TABVLAE CERATAE 


390 


SVPPL 


CXXIX. fragmentum tabellae secundae, (90) ad (60). 

Pagina quarta, coi. dextra, atramento ivscr. 


f> T| ■ CLAVDI \a*U1\j 


Descripsi. — De Petra Giomale degli scavi 1879 p. 115 n. k. 

Spatium tot, quot indicavi, versuum capax est, sed reliquiae praeter v. 5 non cernuntur nisi versus sequentis. 
Fortasse fuit amplia//, quamquam litterae t spatium vix sufficit. 


CXXX. fragmentum tabellae secundae (100) ad (60). In margine (pag. 4 sursum posita) fragmenta tituli atramento scripti vidi. In versibus 4 
et 5 fortasse sigilli paginae 5 vestigium agnoscendum est. 


Pagina quarta, coi. d., atramento ivscr. 
Ii. IVLj G r N N A € i 
TI CLAVDI AMPLIAT j 
L V O I.VSI * FAu.tTjj 
. . . . " V ATTAli 


Descripsi. — De Petra Giomale d. sc. 1879 p. 115 n. /. 

1) vi potius videtur esse quam itj aut ltj. 

2) post de fortasse n fuit. 


5 M .... V J AV- J ') 

A M E S S lf . 

SEX DE» . .J*). 

c t e r. . *). 


.. M V 3) prima C potius quam p (sic Petra) fuerit. 


CXXXI. fragmentum tabellae secundae (86) ad (60; columnae dextrae latitudo integra est 56). 


Pagina quarta , columna dextra, atramento inscr. 


Q. THORANJ • H. 

5 M FABI CHRYSERoTIS 

. . . . C I I t I 1 ). 

c ...... . :n,«) 

Descripsi. — De Petra Giomale d. sc. 1879 p. 115 n. m. 

1) lectio incerta est; irsi Petra. 2) liacc fere c <?\i ri ''«ieniii ij vidi; cognomen fortasse fuit 

Hepentini. —c satti ... e .. o .. i Petra. 

CXXXII. fragmentum tabellae secundae (61) ad (56; est haec integra columnae latitudo). 

Pagina quarta, coi. dextra, atramento inscr. 

. . cRRINJ 1 ) PRoCVLj 

C**)NEVOLE|*FE Licii*) ‘ 

PROCVLE) DEVT . . .// s ) 

(CALLI • HEGE>Epi‘) 

‘ . • /I D 1-AGATI;’) 


Descripsi. — De Petra Giomale d. sc. 1879 p. 115 n. n. 

1) num praenomen adfuerit, incertum est. — Litteram E exhibet Petra. 

2) praenomen omisit Petra. 

3) litterarum icis (quas Petra exhibet integras) reliquiae dubiae exstant. 

4) praenomen omisit Petra. 

5) haec fere deutc|i(7/ vidi; fortasse Deuteric\x\ ? Petrae dexteri ad¬ 
mitti nequit. 


6) lectio incerta est, cum litterae inde a quinta male factae sint: 
R (a, t), o (p, c), r, S (hegescri Petra). Hegemon(is) non videtur ad¬ 
mitti posse. 

7) ultima videtur H fuisse. 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY 0F MINNESOTA SVPPL. 


»81 


TABVLAE CERATAE 


CXXXIII. fragmentum tabellae secundae, (G8) ad (72; coi. dextrae integra latitudo est 60). 

Pagina quarta . cal. d.. atramento inscr. 

• r/ c'v"N 
/ D I 

/ V E R J 

M • RVFEl.Lt H O R l l ) 

:» M [CORNELI MAXImi]*) 

N»). 

N . . C \*) - 


Descripsi. — De Petra Giornale degli scari 1879 p. 115 n. o. 

1) non recte flori Petra. 3) tam Cn. quam N. fuisse potest. 

2) quae inclusi, sic legenda videntur. 4) pro C etiam T admitti potest. 


CXXXIV. fragmentum tabellae secundae (37) ad (31). 

Paqina quarta , coi. dextra , atramenta inscr. 

/er anionis 1 ) 

\t . F L <• . . R | s ) 

^ V ° 

Descripsi et recognovi. — De Petra Giornale d. sc. 1879 p. 115 n. ]>. 

1) lectio initii incerta est; prima et tertia similes sunt p litterae. — 2) inter Flo et ri duarum hastarum vestigia exstant; num deletae sunt? 

pe .. . cos .. i Petra. 3) lectio incerta est (.... plv Petra). 

CXXXV. fragmentum paginae secundae aut paenultimae, nam aversum latus levigatum est, (32) ad (45); margo sinister latus est 12. Scriptura 
est minuta. 


I NI. > I Descripsi. — De Petra Giornale d. .se.* 1879 p. 115 n. t. 
Incertae lectionis sunt omnia. Sic vifliu- aJc■ • •. Petra. 


CXXXVI. fragmentum tabellae tertiae (89) ad (42). 


Paqina quinta. 


Kld 

I 

. . ... fXY, 

A Kot >j jt i cr <r £ a n o x ct i x i- 
Aiuu etouxour^uo 
koa"touop fxikia. er <re-‘) 
SAri VTtt . . . vovfXfXOVi ; a ) 

63AYK,TUUve. 

cceriT6>tf3/j. /x e p • *) 

khA g.^/Aivsu;. Axr. II o/xn. 


Descripsi. — De Petra Giornale degli scavi 1879 p. 116 n. u. 

Ab eodem homine videtur scripta esse atque n. xxxii pag. 5, qui in hoc quoque chirographo litteris graecis, sermone latino usus est. 

1) tertia versus littera a potius quam p videtur esse. 3) post t fragmentum <| exstat, quod litterae e esse potest. — Petra 

2) post SA sequitur aut n aut n. legit cenT omisso c priore. 

4) ante h est k (vix ox aut oa). — Petra zhae exhibet. 

CXXXVII [in museo Neapolitano est n. 131] triptychi tabellae tres mutilae (maxime tabella I, minime tab. II), tab. II: 110 ad 141. Ex pag. 2 
et 5 cera paene evanuit, in pag. 3 prorsus periit; pagina 5 praeterea, itemque maxima ex parte columna paginae 4 dextra sigillorum 
^ ceris liquefactis inquinatae sunt. Litterarum reliquiae exceptis paginae 4 paucissimis servatae sunt nullae. 

Vidi. 


Digitized by Gougle 


Original fra-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


38 * 


TABVLAE CERATAE 


SVPPL. 


Apochae coloniae Pompeianae. 

1. ob avitum n. CXXXV1II—CXL. 

2. ob fullonicas n. CXLl—CXLIV. 

3. ob pascua n. CXLY—CXLVII. 

4. ob debita incerta ii. CXLVIII —CLIII. 


CXXXVIII. diptychum fere integrum 112 ad (127). Pagina 1 vacua est. Pag. 2 et 3 etiam nunc ceratae sunt. Pag. 4 levigata sicut pag. 1; ei atra¬ 
mento inscripta sunt in dextra columna signatorum nomina, in sinistra exemplar exterius; in parte media sigillorum quinque vestigia 
restant. Iuxta superiorem et inferiorem margines tam in pagina 4 (vide imaginem) quam in pagina 1 singulae incisurae factae sunt 
ad linum inserendum (vide praefationem). - In paginae 3 angulo dextro inferiore sigilli reliquias agnovi, cuius cerae difauentes 
maculam eflecerunt usque ad marginem sin. supra versus 12 principium excurrentem, cuiusque vestigia etiam in pagina 2 apparent 
ab angulo dextro superiore usque ad versuum 5 et 6 principia. Pagina secunda. 

[Q. Cjoelio Caltilio Iusto L. Helvio 

Hlaesio Proculo ii vir. iur. [d.] 

pr. idns Martius Mart. u 

Secundus [c]o[lonoru]m coloniae 

& Ven[e]riae Corneliae servo[s] 

accepi P. 1 ) Terentio Prim[o] 

hs dcclxxvi*) ob avitum [et] 3 ) 
reliquos 

patritum fundi Audiani 4 ) 
nomine Stali Inventi 
© [©] 


Pagina tertia. © [©] 

io iussu Caltili Iusti et s ) 

Helvi Prorupi]. 

Act. Pomp[eis] 

I). Iunio Torquat[o Sil]ano*) 

Q. Haterio Antfonino cos.] 1 ) P . ci.r 5.1 
® 

Lectionem a me correctam ampliatamque imaginibus ex¬ 
hibui. — De Petra n. 125 addita in tab. IV paginae 4 
imagine a Barnabeio delineata; contulit Mau. 

1) sic pro accepi ab (vel a) P. errore scriptum est. 
Nam p certa est; non recte a Petra (Mau). 

2) fortasse non d sed d scriptum est. — Vocabulum 
reliquos , primum errore omissum deinde infra additum, 
inserendum est post hunc numerum; cf. v. 18. 

3) litterae 11 prior linea evanida restat, qaam vidi post 
delineatam imaginem. 

4) Audius habetur n. ct.i. — Non recte rvdiani Ii. I. 
et v. 19 priores legerunt. 

5) iit repperi post delineatam imaginem; haec "Tir 
restant. 

G) ultimum nomenjomiserunt Petra et Mau. 


7) onino nunc pellicula obtectae sunt; litterae prioris O, itemque fortasse ultimae s vestigia supersunt. 


Digitized by 


Qriginal from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


SVPPL. 


393 


TABVLAE CERATAE 14) utrum CN fuerit au N, dubium est, illud tamen pauli» probabilius. 
Non recte cN POPtdi .... priores legerunt. 


Pagina quarta , coi. sin., atramento inscripta. 

teriplura tramrerta. 

i Q. Coeli» [Cal]tilio H ) Iusto L. He1[vio Blaesio] 
Proculo II vir. i. d. pr. idus Mart. 
Secundus c. c. V. C. ser. scripsi me accepisse ab 
P. Terentio Pr[i]m[o]*) HS dcclxxvi reliquos 
ob avitum [fuujdi 10 ) Audiani et accepi 
) ante [h]anc d[ie]in“) «s Vccxxiui. 

Act Pompeia 

[0. IJunio 1 *) Silano Q. Haterio Antonino cos. 

Pagina quarta, coi. dextra , atramento inscr. 

(§) Secundi c. c. V. s. 

(D L. Helvi Blaesi 

25 (D Q. Coeli Iust[i] ,s ) 

(D //n. Pupi M ). 

© . ,s ) 

[•] 


8) integrum exhibet Petra (Mau). 

9) litterarum t et O vestigia dubia restant; integras 
xhibet Petra (Mau). 

10) fvn exhibet Petra (Mau). 

11) hanc diem integra apud Petram (Mauium). 

12) litterae I prioris reliquias vidi. 

13) jvsti integrum exhibet Petra (Mau). 

l r 0 principio versus quae exstant reliquiae, videntur esse graphio, non 
alamo scriptae esse; sed vestigia esse puto calami in lignum penetrantis. 


CXXXIX. diptychi tabella secunda mutila, (98) ad (113). Paginae 3 scriptura ceris pessumdatis evanuit; in eius angulo dextro inferiore fortasse 
sigilli reliquiae exstant. In pag. 4, quae levigata est, media quinque sigillorum vestigia supersunt. j "' r i { 

/?j 

i 

fr~ f* 


Pagina quarta, columna sinistra , atramento inscripta 

teriplura Iiansrerta. 

. *) 

* .[idu ?]s Feb.*) 

Privatus c. c. V. C. ser. s[c]ripsi me acc[epissej 
ab L. Caecili[o] 3 ) Iucu[ndJo H6 oo . . . . 4 )® 
s [ex 5 ) rjeliquifs] 6 7 8 9 10 ) ob avi[t]um T ) fundi ... i”) 
.s praef. i. d. •) 

Pagina quarta, coi. dextra, atramento inscripta. 

© . ,0 ) 

© l). L[u]c[rc]ti Val[entis] ") 

(§) M. Stronni Sefcundi] 1 2 *) 

io © M. Veneri Sec[undi] **) 

© Privati c. c. [V. C. s ] 

©’>) 

Lectionem correxi et imagine exhibui; quasdam reliquias 

(videaduot. 4. f). 6. 11. 13) post delineatam imaginem vidi. — 
De Petra n. 126; contulit Mau. 


1 ) versuum 1 et 2 reliquias agnovi ego. 

2) sic videtur legendum esse. 

3) Ca ii Cilio integrum (it pro e per errorem posito) exhibet Petra. 

4) post oo supra scriptum videtur Qt; numerus fortasse sic m[cxlii?] 
legendus est. 

5) sic fere t* Mau, *X ego. 

6 ) litterae r reliquias r vidi. 

7) T Petra, f Mau; mihi litterae vestigium dubium apparuit. 

8) vide imaginem; .... Petra, a ^.v V. Mau. 

9) lectio non est prorsus certa litteris parum distinctis. 

10) vix dubium est, quin hoc versu, qui totus periit, Privati nomen 
scriptum fuerit, sicut v. 11. 


11) vai| vidi solus. — Lucretius Valens, D. Lucretii Valentis (eiusdem 
fortasse, qui anno 34 duumvir v. a. s. p. p. erat) filius, flamen perpetuus 
Neronis, Augusti filii, munus edidit (supra p. 70). Si idem hoc loco 
agnoscendus est, hoc anno duumvir i. d. aut praefectus i. d. fuisse 
putandus est, cum summum coloniae magistratum inter signatores esse 
probabile sit. 

12) Mauio infra M. Stronni nltero versu haec [ci*]ndi scripta esse 
videbantur; sed recognoscenti mihi ndi admodum dubias esse neque ante 
haec vestigia litteiis cv spatium restare apparuit. 

13) sic lego. Fortasse Secundus coloniae Veneriae servus, in diptycho 
u. cxxxvm anni 53 memoratus, idem est, videlicet postea manumissus 
a colonia. — m cimini SEC«n«r« Petra, m-vimimise|(-w< Mau. 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


9*4 


SVPPL. 


CXL. fragmentum tabellae secundae diptychi altum (42), latum (50). Aversum latus levigatum ‘est. 


Pagina tertia. 

N V Illi Illi V IUI, 
AVlTVllII | 

I 

_ J 


Descripsi. — De Petra Giomale degli scavi di Pompei 1879 p. 116 n. v. 
Particula est apochae vectigalium municipalium; cf. n. cxxxvm et cxxxix. 


CXIil. triptychum integrum 101 ad 122. In pag. 1 atramento scriptus est index libelli. Paginae 2. 3. 4. 5 etiam nunc ceratae sunt, ut scriptura 
plerumque clare legatur. In pag. 2 prioris scripturae reliquiae exstant (vide imaginem v. 5). Pag. 6 vncua est. In paginae 3 angulo 
dextro inferiore sigilli vestigia mihi videor agnoscere, in pagina 5 exstant nulla. In paginarum 1 et 6 tam ima quam summa parte 
incisura est facta ad inserendum filum (cf. praefatio); in pagina 1 ima altera incisura exstat, sive per errorem loco parum apto sive 
ad prioris instrumenti usum facta. 


Pagina prima, atramento inscripta. 

Chirograpum 1 ) Privati c(olonornm) c(oloniae) V(eneriae) C(orneliae) s(ervus) 
ob fullon icas 1 ) soluti*) 
oo dclii anni primi. Lectionem emendavi et imaginibus exhibui. — De Petra n. 117; Mau contulit et ex p. 1 et 2 nonnulla enotavit. 

1) ultimam esse M mutilam puto; s Petra. volutum; vide imaginem. — Infra versu 13 non fullonicas ^ut h. 1. sed 

2) spatium medio versu relictum est sicut v. 1 et 3 ob filum circum- fullonicam scriptum est. 

3) in fine punctum, non O minor mutila exstat. 


Digitized b 1 


Google 


Qriginal from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


395 


TABVLAE CERATAE <D 


Pagina secunda. 

Sex. Pompeio Proculo 
C. Cornelio Macro II vir. i. d. 

XI k. Mart. F«hr. 19 

Privatus coloniae ser. 
scripsi me accepisse ab 
io L. Caecilio Iucundo sest¬ 
ertios mille sescentos. 

® © 


ckui t ( \ y 
/ul 

I v\ Auv 


M L lv /\ ^Vl.(/VUv.v 


kCr 


/ 


T 1$^ 

i 

Mu|\kkaw C^C|v 
\w\ ■ Vw\ vv fr (\l-KA- 

' t!:"/'.?''} Pagina tertia. 

© • 

quinquaginta du[o] 4 ) num¬ 
mos ob fullonicam 
ex reliquis anni unius. 

is Act. Pom. 

Nerone Aug. III 

° COS. 

M. Messalla ® p . c.58 


•*) 


.utrum o sit an a, dubium est. 

IV s. 


49 


Digitized by 


Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
TABVLAE CERATAE 


380 


SVPPL. Pagina quarta, in duabus 

Privati 
Sex. Pompe. 
sro Sex. Pomp. 

A. Messi ' 
Privati 
© 


columnis graphio inscriptu. 

e. c. V. C. s. 
Procul. 

Pfrocul.] s ) 
Proui(mi) 0 ) 

1 C. C. V. C. 8. 

• Pagina quinta. 
(1. i. d.") 


Sex. Pompeo 7 ) Proculo 
C. Cornelio Macro 

xi k. Mart. 

Privatus colonor. •) colon- 10 ) se- 
scrips[i] me 11 ) acc[epi]sse [ab] L. 
Iucund. hs oo d[clu] oh 
fullon- ex reli(|. anu. 
un- 


Cae< 


Nerone Cnes. m 
Messalla cos. 


10) post coloni nihil praeter clausurae lineam subiectuni est, ut hoc 
v. post sii, v. 27 extr., v. 29 post fullon, v. 30 post un. — Non recte v. 26 
pOiursiiR (pro colon- se-), v. 29 fvllonic«, v. 30 vnivs Petra legit. 

11) jiiii errore pro jiiin scriptum videtur, sed potest juji fuisse. 


5) neglegenter exarata sunt, sed non dubito quin sic legenda sint. 

6) sic lego; non recte grati Petra. 

7) sic Pompeo , non Pompeio , ut Petra exhibet, scriptum est. 

8) hoc d. i. d. ex mea lectione accessit. 

9) utrum colonor- an colonorv(wi) fuerit, incertum est. 

Y. 3 oh fullonicas, v. 13 oh fullonicam scriptum est; n. cxliv v. 4 tam oh fullonica[m ] quam -tco[s] fuisse potest. Reliquis exemplis n. cxlii 
v. 8 et 26, n. cxliii v. 11 et (-»c[a]) 27, n. cxliv v. 14 habetur oh fullonica. — Iucundus fructus sive vectigalia officinarum fullonicarum ab colonia 
redemptarum aut ipse percipiebat aut officinas eas aliis exercendas locaverat. Fieri item potest, ut intellegantur vectigalia coloniae debita propter 
fullonicas usurpatas a Iucundo redempta, id quod proposuit Ferdinandus Kniep, societas publicanorum 1896 p. 21, comparans vectigal aquae a 
fullonibus in publicum pendendum, quod Frontinus aq. II 94 memorat. 


Digitizea by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

SVPPL. 


399 


TABVLAE CERATAE 


CXLII. Iriptychum fere integrum, 10t> ad 118. Fagina 1 levigata, vueua. Faginae 2. 3. 4. 5 etiam nunc ceratae; in pag. 2 scriptura optime con¬ 
servata est. Fag. 6 levigata inscripta atramento. — In paginae 3 angulo dextro inferiore sigilli reliquiae exstant, quibus litterarum 
ronio Cos partes inferiores obtectae sunt. Iu paginis 1 et C tam infra quam supra incisurae singulae factae sunt; cf. nd n. CXLI. Pagina secunda. 

L. Albucio lusto L. Veranio 
Hypsaeo duumviris iur. dic. 
Privatus coloniae servos 
scripsi me accepisse ab 
» L. Caecilio Iucuttdo sester¬ 
tios mille sescent 08 
® © 

Pagina tertia. 

m [©] 

quinquaginta duo nummos 
ex reliquis ob fullonica 
ante hanc diem, quae 
)o dies fuit pr. idus Iulias. 

Act. Pom. xviim k. Sept v 
A. Paconio Sabino A. Petronio cos. 

® 


Au*. 14 

j>. C. f.8 


Lectionem a me multis locis correctam ampliatamque imaginibus exhibui. — De Fetra n. 118; contulit Mau. 


49 * 


Digitized b 1 


Google 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


399 


SVPPL. 
Pagina quinta.*') 

© ® 

Pr. idus Septemfbres] 
solutio re[i] *) publ- 
20 ob fullonie, oo dcl[u] 

chi[r]ogr[apu(m)] Priva[ti] 
c. c. V. C. s. 
dur[a]tu & ) L Albuci Iusti 
et L. Verani-®) . . . . T ) 

25 A. 8 ) A. Paco[nio] c(os.) 


1) post philii clausulae signum exstat, ut post viira. 

2) post priva fortasse clausula exstat; privati Mau, sed ti reperire 
non potui. 

3) pagina tota fugienti manu ductibus valde ambiguis neque sine er¬ 
roribus (v. 18 pr. idus Septem[bres ] collatis v. 10. 11. 30; v. 24. 25) ex¬ 
arata est. Scripturam difficillimam longe aliter legerat Petra (Mau). 

4) fortasse litterae i summa pars restat. 

5) sic^videtur legendum esse; eodem modo iivr (ii*vr) pro II vir 


aliquotiens in candidatorum programmatis scriptum est, v. supra 
p. 264 extr. 

6) viiranii est aut (id quod probabilius) viirani cum clausula. 

7) scriptum esse pril videtur aut pri cum clausula. Fortasse Veranio 
Hypsaeo etiam alterum Phile... cognomen erat (cf. v. 16); quod si ad¬ 
mittitur, r neglegenter pro H exarata est. 

8) in A. Petro(nio) ductus non conveniunt. Sed legi potest A(ctum) 
Pompe(is). 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


« 8 » 


TABVLAE CERATAE Pagina sexta. 
solutio ob fullonica 

anni se[c]undi Privato c, c. V. C. s. 
L. Veranio Hnpsaeo L. Albucio lusto 
d. v. i. d.*) 

■'») pr. idus Iulias 

A. Paconio A. P[etr]onio [cos.] 

© fc 


CXLI1I. triptychuin fere integrum, 110 ad 123. Pagina 1 vacua est (nunc obtecta). In paginis 2. 3.4. 5 cera hic illic consumpta est vel diffluxit, 
plerumque tamen superstes est. In pagina 6 instrumenti summarium atramento scriptum est. — In paginae 3 angulo dextro inferiore 
sigilli parvi vestigium restat, nullum in pag. 5. Pagina secunda. 

Cn. Pompeio Grospho Groapho 1 ) 

Pompeio*) Gaviano*) II vir. iur. dic. 

vi idus Iulias lui. io 

Privatus colonorum coloniae 
Veneriae Corneliae Pompei- 
auorum 4 ) ser. scripsi me 
accepisse ab L. Caecilio Iucundo 
sestertios mille sescentos 
© © 


Lectionem a me emendatam imaginibus exhibui. — De Petra n. 119; contulit Mau. 

1) alterum Grospho v. 2 post Pompeio collocari debebat. 3) sic legendum est; gioviano Petra, gro vicano aut gr a vicano 

2) ante Pompeio C exhibet Petra (Mau), quae non adest. dubitanter Mau. 

4) v. 6 principio cave legas ianorvm. 


Digitized b 1 


Google 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

TABVLAE GEKATAE 


300 


SVPPL. Pagina tertia. 

quinquaginta nummos nummo f> ) 

10 libellas quinque ex reliquis 
ob fullonica 8 ) anui L. Verant 
Ilupsaci et Albuci Iusti d. v. i. d. solut(os). 


Aci. Poni. 

M. Ostorio Scapula T. Sextio Africano cos. p . c. w 

© Pagina quarta , in duabus columnis inscripta graphio. 


i.% Privati 
Cn. Pomp. 
M. Veso[n.] 
A. Clodi 
Priva(ti) 


© 

® 

(D 

© 

© 


c. c. V. C. ser. 
Gropi 5 6 7 ) Gav- R ) 
Mare- 0 ) 

Iusti 

c. c. V. C. s. 


5) sic nummo scriptum exstat, non numm I ut legit Petra (Mau). 

6 ) post fullonica prius interpunctionis loco scripta erant alia, quinque 

fere hastis constantia, quorum has reliquias agnovi Ni il ego (r.ii- Mau, 
correcturam non memorans); m fuisse non posse mihi videtur. 


7) pro Grosphi vel Grospi per errorem scriptum est aut grops (sic 
Petra) aut gropi. 

8) gav- potius quam gavi esse puto; omisit Petra, cav Mau. 

9) sic legendum esse veri simile est; jiii-volci licvrg Petra, item, 
nisi quod pro licvrg dubitans proposuit marc, Mau. 


Digitized by 


Go^gle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


301 


TABVLAE CERATAE Pagina quinta. 

m © 

20 Duobus Grospliis d. i. d. 
vi ulus luli- 

cbirogrnpum ,0 ) Privati c. c. V. C. $. 
hs oo dclis’*) ob fullonie '*) 
anni ter[ti]. 

25 T. Sextio M. Ostor- c(os.). 


J ^p, U^h rr - ^ 

>T 

tyl-fts-n*n' 

y^nn/. TfpTj t>-u- 7 -J- 

oftt jkm> -j-. 


tsie IcW 


i i * 


Pagina sexta, atramento inscripta. 
Cliirograpu .. '*) Privati c. c. [V. C. s.] 
hs oo dclis ,4 ) ob fullonic[a] ,5 ) 

anni terti 

duobus Grospis d. v. i. d. 

30 M. Ostorio T. Sextio cos. 

vi ,r ') idus Iulias. 

© © 


10) CHIROGrapvs non recte Petra. 

11) s certa est; cf. adnot. 14. — dcli// Petra (supplens dclv) et Mau. 

12) viictig- pro fvllonic- Petra: verum vidit Mau. 

13) M videtur fuisse, sed admitti potest etiam S. 

14) non recte Lii Petra; correxit Mau. — Libellae quinque (v. 10) 


sunt dimidia pars sestertii i. e. asses duo; idem hoc loco significatur 
notas. Cf. Mommsen Hermes XII p. 131 = Giomale degli scavi 1879 
p. 104. 

15) caj? Mau; sed pone a periit nihil. 

16) pone vi atramento i- deleta sunt. 


Digitized by 


Go^gle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

TABVLAE CERATAE 


30 » 


SVPPL. 


CXLIV. triptycliuin integrum, 117 ad 135. Iu pag. 1 atramento index libelli scriptus est; in media parte spatium relictum est propter filum 
iam circumvolutum, cui imponendo supra et infra tam in hac quam in sexta pagina incisurae factae sunt. In paginis 2 et 3 ceris 
prorsus consumptis litterarum tenues ductus in ipso ligno leguntur. In pag. 4 media in stria excavata sigillorum quinque clara vestigia 
supersunt nec plura adfuisse possunt, in columna dextra certe nunc nihil legitur neque omnino ulla scripturae vestigia cernuntur, in 
coi. sinistra duumvirorum nomina scriptura transversa exarata sunt, i. e. alterius exemplaris principium (cf. n. II. V. XLIX). Pagina 5 
ceris prorsus consumptis reliquias paucas in ligno nudo exhibet. Pag. 6 vacua est. — In paginae 3 ipso angulo dextro inferiore 
sigillum exstat, nullum in pagina 5. Pagina prima atramento inscripta. 

Nerone Caesa[re] [i]m Cosso [cos.] c. 

viu idua Maias M»i. * 

ehirograpum Privati c. C. V. 

hs oo dclii ob fullonica . .*) 

i anni qua rti 

O © 


Pagina secunda. 

N. Snnde[lio] Messio Balbo P. Vedio Sirico 
duomviris*) iure dic. 

Sex. Pompeio Proculo [p]raef.*) i. d. 
v[iii i]dus Maias 

io Privatus coloniae Pompeianoruin 
ser. [scripsi] me accepisse ab 
L. Caec[ilio Iujcundo sestertios 
mi[l!e se]scento[s] quinquaginta] 4 ) 

© © 


Lectionem a me correctam imaginibus exhibui. — 
De Petrn n. 120 cum imaginibus in tab. II (pag. 2 
et 3) et III (pag. 4 et 1) a Barnabei delineatis; con¬ 
tulit Mau. 


1) pone CA initium litterae M aut s exstat. 3) P viderunt Petra (et Mau). 

2) O, non v (ut Petra), legendum mihi videtur; viri parum clarae sunt. 4) litterarum i n et a reliquiae exstant. 


Difitized by 


Original fro-rri 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


SVPPL. 


393 


TABVLAE CERATAE 


e 


© 


V MWW... vM 


|uu.t k\\(k iw 


' V>'\ 


(\ (^lV -tiMin \v\J 

‘,'-Wm\\U (tvw^w tvs-iC : iu\ 


Pagina tertia. 

® © 

[duos nummos] ob fullonica n[nni] 
[quarti]. 


Actum Pompeis 

Nerone Caesare Aug. flii Cosso Len[tulo cos.] 

© IV s. 


Pagina quarta , columna sinistra, atramento inscr. 
scriptura transversa. 

N. Sandelio Messio Balbo P. Vedio Sirico 

(reliqua desiderantur) © 


Pagina quarta, stria excavata et coi. dextra. 


© 

© 

© 

© 

© 


0» 

columna 

dextra 

nihil 

scripturae 

nane 50 


Digitized by Gougle 


Original fra-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


SVPPL. 


TABVLAE CERATAE 


394 


CXLV. triptyclium fere integrum 10« ad 123. Pagina 1 vacua (nunc obtecta). Paginae 2. 3. 4. 5 etiam nunc ceratae. In paginae 4 stria 
quinque sigilla agnoscuntur enrumque vestigia etiam in paginam 5 transierunt. Pag. 6 atramento inscripta. — In paginae 3 angulo dextro 
inferiore sigillum restat, cuius vestigia etiam in paginae 2 angulo dextro superiore cernuntur. In pagina 5 sigilli in ipsa impressi 
vestigium exstat nullum. — In inedia pagina 1 ad superiorem et inferiorem margines incisurae singulae exstant; num ibidem in pag. 6 
exstiterint, incertum relinquitur, cutn eae partes non bene conservatae sint. Pagina secunda. 

C. Cornelio Macro Sex. [Pompeio]') 
Proculo duumviris i. d. 
nonis lanuaris 

Privatus coloniae Pompeianor. 
ser. scripsi me accepisse ab 
L. Caecilio Iucundo sestertia 
duo millia sescentos 

septuaginta quin[que] 

• [•] Pagina tertia. 

© [•] 
nummos cx reliquis ob 
in pasquam anni Modesti 
et Vibi Secundi n vir. i. d. 

Act. Pom. 

Nerone Caesare Ftl 
M. Messalla Corvino [eos.] (§)'*) 


Lectionem a me emendatam imaginibus exhibui. — De Petra n. 121; contulit Mau. 

1) hoc nomen pessnmdedit macula ex sigillo paginae 3 extr. enata. 2) in sigilli reliquiis postque eas litterarum c et S (notae Cos) 

vestigia vidi. 


Digitized b 1 


Google 


Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


395 


TABVLAE CERATAE Pagina quarta , in duabus columnis graphio inscr 


i.'» Privati 

Sex. Poinp(ei) 
Cn. Pompe(i) 
P. Terenti 
Privat(i) 


| (D c. e. V. C. 8- 
(§) Procul(i) 

(D Gaviani*) 

(§) Prini(i) 

(D c. c. V. C. s- 


ib. xx 3 4 ) Pagina quinta. 

© ® 

C. Cornelio Macro Sex. Pom- 
Procu[lo] d. i. d. 

non(i)s Ianua[r. Pri]vat[u]s eolonor. sic 
Pompeianor. ser. scripsi 
25 me accepisse ab L. Caecili- 
Incundo [H8 oo oo] dclxxv ex 
rel[i]quis s ) ob pasqua . .*) anni 
Modesti e[t] Vibi Secund[i] 

Act. Pom. 

ao Ner[on]e Caes[are] ITT 
Messal. Corvin. T ) C-*) 


3) baud dubie idem est Cn. Pompeius Grosphus Gavianus duumvir 
anno 59/60, cuius nomina agnovi n. CXLIII v. 2 et 16. 

4) sic aut ift\xax scriptum videtur esse. Fuitne [ l]ib(ellu8 vel - ello ) 
XX? — Priores omiserunt. 


5) fortasse riilqvis Privatus scripsit (cf. v. 23 nons), aut i postea 
inseruit. 

6) post pasqva videtur v aut u exstare. An sunt vestigia litterae m? 

7) cornijn vidi post delineatam tabulam. 

8) Cos Petra (Mau), non recte. 

5U* 


Digitized by 


Gck 'gle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
TABVLAE CERATAE 


906 


SVPPL. 


..1 

"""■“""i 

Jaivm*- il tjwtsfi-r/' 


f/y-rtfi f -fecy * 

-hnpf.fi 


'JjfOofakclfi 

U 

* i 

r-? 


Pagina sexta atramento inscripta. 


Solulio ob 

anni primi 

duumviris 

(lebuern(m) anni su 
HS OOOO DCLXX 


pasqua 

Privato 

Pompeio et Cornelio 
perioris *) 

v 10 ) 


© 


& 


9) anno superiore, i. e. ab 1 Iui. 56 usque ad 30 Iun. 57, duumviri 10) mediis versibus spatia relicta sunt propter linum, quod impositura 

fuerant Q. Postumius Modestus et C. Vibius Secundus; cf. v. 10 et 28 fuerat ad libellum colligandum, 

et vol. X pag. 91 sq. 


CXLVI. triptychi tabellae secunda et tertia mutilae, 106 ad 125. Paginae 3. 4. 5 adhuc ceratae. In pag. 4, cuius utraque columna graphio 
inscripta est, sigillorum primi et secundi reliquiae in ipsa stria apparent (paullo clarius quam in imagine), tertii exstat macula, quae in 
columnam sinistram fluxit; praeterea tres maculae distinctae ex his sigillis in pagina 5 enatae sunt. Non possunt fuisse in pag. quarta 
plora sigilla quam tria. Maucinius Atti della R. Accad. di arch. XI 1 p. 98 quinque sigilla adfuisse perperam censuit. — In pag. 5 
sigilli vestigium exstat nullum; paginae 3 pars extrema, (pio loco in hoc instrumentorum genere sigillum impressum esse solet, periit. — 
In pagina 6 libelli index atramento scriptus est. Pagina tertia. 

• _ [©] 

septuagint[a qujinque nummos 

ob pusquam 

inssu Pompei Proculi. 

Act. 

M. Valerio [Messalla C. Fonteio cos.] p . c. s» 


Lectionem a me correctam ampliatamque imaginibus exhibui. — De Petra u. 122; contulit Mau. 


Digitized by 


Gck 'gle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


997 


TABVLAE CERATAE Pagina quarta , in duabus columnis graphio inscripta. © 

® 


Sex. Po[mpci] 

[Procul] i 

Privati 

1 ® 

coloniae 


G [®] Pagina quinta. 

® © 

Sex. Pompeio Proculo C. Corne[IJio ‘) Macro 
10 [djuumviria i. d. 

....i[d]us Iulias i„i. ?-u 

Pr[iva]tus coloniae P[o]mpeianorum 
servos *) scripsi me accepiss[e] ab L. 

Caecilio Iucu[udo] bs n.oo dclxxv ob 
15 pnscufarn iussu Po]m[p]ei Proculi. 

[Act]um 3 ) Pompeis 

[M. 4 ) Valerio] Messalla C. Fonteio cos. c. ,%s 


1) litterae L ad rimam ligni vestigia non plane certa vidi post imaginem 
delineatam; CORNiiLio integrum exhibet Petra (Mau). 

2) StiRVOS potius legendum est quam siirvvs, ut Petra (Mau). 


3) litterae a partes imae supersunt v. 17 ante Messalla. 

4) litterae Im prima linea restat. 


Digitized by Gougle 


Qriginal from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

tabvlae ceratae 


3B8 


SVPPL. Pagina sexta, atramento inscripta. 
Solu[tio ob] [pjasquam 

an[ni] ... . 

20 H6 00D[CI.XXV] 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir*) 


CXLVII. triptychum fere integrum, 112 ad 125. Paginae 1 el 6 vacuae (mmc obtectae, ut videre non possem). Paginae 2. 3. 4. 5 adime ceratae 
sunt scripturamque exhibent optime conservatam, in pag. 4 et 5 chirographa fugienti manu exarata sunt. — In paginae 3 angulo dextro 
inferiore (infra os) sigilli vestigium exstat, nullum in pagina 5 Pagina secunda. 

L. Veranio Hupsaeo 1 ) L. Albucio 
Insto duumviris iure dic. 

xiiii k. Iulias i,,,,, i» 

Privatus coloniae Pompeian. 

ser. scripsi me accepisse 

ab L. Caecilio Ineundo 

sestertios mille sescentos 

septuaginta quinque 

© © 


Lectionem recognitam a me imaginibus exhibui. — De Petra n. 124; contulit Mau. 
1) in Hypsaei nomine h. I. et v. 20 v, sed v. 16 y scriptum est. 


Digitized by 


Google 


Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


899 


TABVLAE CERATAE Pagina tertia. 

9 * 

nummos et accepi ante 

10 hanc diem, quae dies 

fuit Vili idus Iunias sester. 
mille nummos ol> 

vectigal publicum pasqun. 

Act. Pom. 

is Cn. Fontei» C. Vip9tano cos. p. o. w 2) paginam 4 non amplius quam quattuor versibus inscriptam fuisse 
certum est. Sigilla quattuor quin adfuerint cum dubitari nequeat, tamen 


neque in stria huius paginae ullae eorum exstant reliquiae neque maculae 
ex iis in paginam 5 translapsae apparent. 


Digitized by Google 


Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


TABVLAE CERATAE 


400 


SVPPL. Pagina quinta. 

© © 

•20 L. Veranio Hupsao 3 ) L. Albucio Ius[to] 
d. i. d. xiv k. lui. 

Privatus c. e. V. C. ser. scripsi me 
accepisse ab L. Caecilio Jucund[o] 
hs oodclxxv *) et accepi ante 
25 hanc diem 4 ) vm idus Iunias 

HS oo num. ob vectigal*) publicu(m) 
pasquorum. 

Act. Pom. 

(’. Fonteio 0. Vips. cos. 7 ) 


3) non est fuitve hvpsaiio, ut Petrae visum erat. 

4) oo correctum est ex minoribus oo et inchoata d. 

5) m h. 1. et v. 27 et 28 tribus lineis sed tertia producta vel (v. 28) 
in clausulam excurrenti scripta est. 


6) al ligatae sunt eo modo, qui in tabellis Dacicis saepe adbibitus 
est (cf. quae dixi vol. 111 p. 964). 

7) litterae os obiter indicatae sunt. 


CXLVIII. triptychum mutilum 122 ad 137. Pagina 1 vacua est. In paginis 2. 3. 5 ceris partim pessumdatis pauca restant scripturae; de paginae 3 
reliquiis vidi adnot. 8. Pag. 4 in columna dextra atramento inscripta est; in eius stria excavata prioris sigilli vestigia supersunt. Iu 
paginae 3 angulo dextro inferiore sigilli reliquiae cernuntur; macula eius in pagina 3 pertinet usque ad marginem sinistrum paullo supra 
mediam paginam et in 'pag. 2 ab angulo dextro superiore ad marginem sinistrum medium. In pagina 5 in foramine sinistro fili 
particula restat. — In pag. 2 prioris scripturae reliquiae exstant. 


Margo tabellae secundae, atramento inscriptus. 

i chirogrupu(m) Privati c. — [c.] V. C. ser. *) 


Pagina secunda . J ) 


2 

3 

4 

5 
(i 


m? 


< 1 . r. i. , 1 . QVINQ_ 

Vili idui <t*x. 

privatus COLONORVIlli Co/oNIA Ii 
PO IUI PIIIANORVIIII^ | 

J 


Lectionem a me correctam auctamque imaginibus exhibui excepta pag. 2. 
contulit Mau. 

1) pro PRIVATI C* — c V C SER haec PRIVATI — coi (eOL Mau) SER 
Petra ct Mau, non recte. 

2) secundam hanc esse, non quintam paginam concludi potest (cum 


se rati) ed. De Petra n. 127, 

foramina huius tabellae perierint) ex macula tam iu hac quam in pag. 3 
exstanti, itcmque quintam non recte secundam esse habitam docent 
maculae ex pag. 4 iu ea ortae (vide adnot. 3). 


— Paginas 4 et 6 (paginas 4 et 1 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

SVPPL. 4101 TABVLAE CERATAE 

Pagina sexta*) atramento inscripta. 
[chirograpum Privati c. c.] •) V. C. 8. 

» [Cn. Alleio Nigidio] Maio*) 

.o T )d. i. d. [quinq.] 

vili idua Decembres) 

Cn. LeDtulo Ga[c]tulico T. Cur[tilio M.mcia coj.] 4 ) 

© [©] 

3) ante versum 11 Bigillum clare agnoscitur; re¬ 
liqua striae pars nunc obtecta est, ut inspici nequeat. 
Sed medio inter v. 11 et 13 spatio in hac stria 
sigillum impressum fuisse patet ex macula ex eo 
enata in pag. 5, sicut altera macula ibidem exstat 
ex sigillo ante v. 11 impresso orta. Scripturae in 
pagina 4 praeter versus 11. 12. 13 vestigium cernitur 
nullum. Itaque aut solus obsignavit Privatus 
altero sigillo minus accurate non ante v. 13 
sed media striae altitudine collocato, aut tam 
nomen duumviri, qui praeter eum obsignavit, 
quam alterum Privati sigillum ante v. 13 im¬ 
pressum evanuerunt. — Mancini Atti della R. Ao- 
cad. di archeol. XI 1 p. 98 quinque sigilla et quinque 
signatorum nomina olim adfuisse coniecit perperam. 

4) sexta (non prima, ut visum erat Petrae et 
Mauio) est pagina; vide adnot. 2. 

5) huius C ante v positae post delinentam ima¬ 
ginem has: —JC reliquias vidi. 


6) Cn. Alleius Nigidius Maius (cf. p. 70 et tab. cer. n. xvi), quem 


conveniunt alii quinquennalitatis anni 15 et 25 et 40, qui noti sunt; cf. 


hic agnovi, quinquennalis erat teste muneris edicto n. 1179; quo anno Mommsen vol. X p. 92. 


fuerit, ex hoc libello discimus. Anno 1 Iui. 55—30 Iun. 56 quinquen- 7) estne Regulo ? 

nales fuisse Pompeis inde iam collegit Mommsen p. 122 = 98, quod 8) paginae3 versu extremo vidi has reliquias: cN Liintvlo t eurtiUo 

vectigalium annus primus incepit ab 1 Iulio 56 (n. cxli); cum eoque ee r> sed lectio incerta est. 


De*. 6 

p. c. 


IV s. 


51 


Digitized by 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
TABVLAE CERATAE 


40» 


SVPPL. 


CXLIX. fragmentum tabulae tertiae, (32) ad (75). Integra latidudo 98 erat. Pagina aversa (i. e. triptychi sexta) levigata est. 

Pagina quinta. 


D © 

L. C • VlA.IO SllC' p. c. jp/st 


«( V!R I • D 


Descripsi. — De Petra Giomale degli scavi 1879 p. 116 fragm. x. 

Est fragmentum apochae vectigalis municipalis. — C. Vibius Secundus duumvir erat a. 56/57; cf. vol. X n. 826 et tab. cer. n. cxi.v. 


CL. triptychum mutilum, altum olim circ. 107, nunc: tab. I (93), tab. II (100), tab. III (76), latum: nunc tab. I (106), tab. II (62), tab. III (82). 
Paginae 1 et 6 vacuae. Pag. 2 et 3 ceris nunc carent. Paginae 4 columna dextra nunc deest. Pag. 5 (cuius pars dexterior periit) ceram habet 
servatam, sed inquinata est nec reliquias praebet nisi paucissimas, quae legi nequeunt. — In paginae 3 angulo dextro inferiore sigilli reliquiae 
supersunt, eiusque vestigia etiam in paginae 2 v. 1 extremo apparent. 

In paginis 2 et 3 prioris scripturae reliquiae multae supersunt, posteriori ita confusae, ut huius lectio valde impediatur. In imaginibus 
(exceptis paginae 2 extremae paucis reliquiis) ea tantummodo delineanda curavi, quae posterioris scripturae sunt et ea, quorum lectio certa 
est. Reliqua eo dcinum auctore delineari poterunt, cui lectio contigerit. Pagina secunda. 

[L. Veranio Hyp]saeo') L. Albuc[io]*) 
duumviris i. d. 

.*) (Sept,—Dee.) 

[Privatus colonor. Pompeianor.] 

[ser. scripsi me] accepisse 
[ab L. Caejcilio 4 ) Iucundo 

[sestertios .... mjillia 5 ) 

. # ) 

[©] [©] Pagina tertia. 

[©] • 

[iu]ssu 

io [L. Albuci L.] Verani 

[n] vir. i. d. ’) 

[Act. Pomp.] 

[A. Paconio S]nbino h ) 

[A. Petronio Lu]rcone cos. p . c. m 

© 

Lectionem a me correctam ampliatamquc imaginibus exhibui. — De 
Petra n. 123; contulit Mau. 

1) hyp litterae, quas Petra exhibet, prioris scripturae reliquiis ob¬ 
scuratae sunt et incertae. 

2) io nunc obtectae sunt macula ex sigillo paginae 3 extr. nata. 

3) versu extremo br Petra, Ct \\r Mau; sed incerta sunt. Probabilius 
.. RUS i. e. -res legitur. 

4) caiicilio integrum exhibet Mau. 

5) haec hIIILLIA (obscurata reliquiis antiquioribus) agnovi; non recte 
m!LL« Petra. 

6) quae restant, priore scriptura tam obscurata sunt, ut legi non 
possint. In tabula non indicata sunt nisi extrema, quamquam et ipsa 
dubia. 

7) v integram vidi post delineatam imaginem. Longior hasta, quam imago 8) per se discerni nequit, utrum v. 13 huius sit scripturae an prioris; 

exhibet, prioris est scripturae. Ea descendit per priorem litterae v hastam. v. 14 ante rconii vidi lv non satis claras. 


Digitized b 1 


Google 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


SVPPL. 


4QS 


TABVLAE CERATAE 


CLI. triptychum fere integrum, 121 ad 142. Paginae 1 et 6 vacuae sunt. Ex pag. 2 et 3 cera evanuit exceptis versus 8 parte et venibas 9 
et 10. Pag. 4 coi. dextra adsignantium nomina tam graphio quam atramento scripta exhibet, in stria excavata quinque sigilloram 
supersunt vestigia (primi et quinti paucissima); etiam in paginam 5 ex his sigillis 2. 3. 4 transierunt vestigia. Pagina5 cera nunc caret, 
scriptura eius in ligno nudo difficillime investigatur. — In pagina 3 ima, in v. 13 extremo sigillum impressum est. Margo tabellae secundae atramento inscriptus. 
• OLVTIO 1 ) -. 


Pagina secunda. 

[L.] [C]*).o [T]i. C[lnudio] 

[Vjero [d.] i. d. 

[ffl (?) idus Ianu]ari[as] 
[Privatus] colon... Pompeian. 
s[er.] scripsi me accepisse 
ab [L. Cae]c[i]lio Iucundo*) 
sestertia duo* millia 4 ) 

® O 


tabernariis propter stationes solvenda similiaque. De mancipe cf. Mommsen 
1 Vestd. Korrespondenzblatt VIII (1889) coi. 7 ( =Bullett. di diritto rom. II 
p. 130 adnot) et Bull. 1. 1. p. 132. — Genetivus item scriptus exstat 


Pagina tertia. 

• 

quingentos viginti numm(os) 
nomine M. Fabi *) Agathini 
mancipis merca[t]uus.*) 

Act Pom. 

P. Mario P. f. T ) L. A finio co[s.] p . c. «i 

(D 


Lectionem emendavi multisque auxi; imagines 
addidi paginarum 2. 3. 4. — De Petra n. 114; 
contulit Mau. 

1) paene evanuerunt, quamobrem non sunt 
delineata; »Olvti° Mau. 

2) tam c quam g fuisse potest. 

3) versuum 2—7 reliquias vidi solus. 

4) litterae O et a vix inter se differunt. 

5) Fabi omiserunt priores. — Cf. n. v et lvii. 

6) reliquias aegre a me detectas, quas in 
imagine repraesentavi, sic legi mancipis mer- 
ca[t]...; unde posterius vocabulum fuisse mrr- 
caluus Mommsenus repperit, coloniam statuens 
Agathino vendidisse mercatum i. e. solaria a 

vol. II n. 2416 conventuus (ubi vide quae Mommsenus adnotavit), VI n. 230 
exercituus , IX n. 4794 et XII n. 1782 domuus. 

7) pro p*F- non recte CwSo antea legebatur. 

51* 


Digitized by 


Gck'gle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


TABVLAE CERATAE 


404 


SVPPL. graphio scr. in a 


Pagina quarta, columna dextra. 

a b 

atramento scr. 

®.") 

(D Ti. Claudi 
© C. Numitori 
(D M. Ant[oni] 


(nihil scriptam est) 
TI CLAVDI VERI*) 
AVDI • BASSI ,# ) 

M ANTONI-TERTJ 
(nihil scriptam est) 


clarius scripta sunt quam calamo ac fortasse etiam plenius; quamquam 
fieri postest, ut atramentum sub finein versuum evanuerit. 

9) Ti. Claudius Verus duumviratus candidatus habetur supra pag. 251 
idemque munus edidit (vide p. 70). Iam hoc libello docemur functum esse 
eum illo honore anno 61/62. Sed munus ob eundem hunc duumviratum 
edidisse non potest, si quod Tacitus Annal. XIV 17 narrat Pompeianos 
prohibitos esse publice in decem annos [inde ab a. 59] eiusmodi coetu, 
non solum ad gladiatorios, sed omnes ludos amphitheatrales pertinuit 


Pagina quinta. 11 ) 

® © 

L* .CLA "dio vero 

duumvMt I. d. 

PRIVafeS CoL colonorum pOIIIIPIIian. 
mR SCRIPSI JII1II ACCIIPISSII AB 

/ CAUCI LIO Ivcvndo. 

aci. pornp. III iDVi iANuariAS 
P |III ARIO ,f ) L AMNIO Coi 


8) primo el quinto loco non dubium est quin 
Privatus obsignaverit; eiusque nomen graphio 
non est praescriptum v. 14 et 18 propter hoc 
ipsum, quod hi loci servi actoris sollemnes erant. 
Praeter solitum in hoc libello nomina graphio 
idque decretum per decennium aut certe usque ad hunc duumviratum 
valuit. — Idem duumvir fortasse agnoscendus est in n. cm. 

10) itaque plene nominabatur C.Numitorius Audius Bassus. In n. xxn 
habetur C. Numitorius Bassus; gentilicium Audius Pompeis aliunde notum 
est: cf. vol. X p. 1063 et supra n. cxxxviii fundi Audiani. 

11) paginae reliquias vidi solus. Restant ductus tenuissimi neque ulla 
fere littera servata est integra. Videntur fuisse versus novem. 

12) ante L afinio hastarum fere sex exstant reliquiae, quae tamen 
fortasse prioris sunt scripturae. 


CLII [in museo Neapol. n. 130] triptychi tabellae secunda et tertia, 114 ad 144. In paginis olim ceratis 3 et 5 cum cera prorsus evanuerit, in 
nudo tamen ligno reliquiae supersunt. In tabellae secundae inferiore margine foramina exstant non duo sed tria b , c, d , in superiore habetur 
unum a (cuius superior pars periit), in tabula tertia non amplius duo foramina (exteriora) c, d exstant. In pag. 4 vestigia scripturae 
restant nulla; sigillorum stria ut in aliis libellis Porapeianis media paginae parte incisa est. Unicus est horum Iucundi libellorum, in quo 
ad filum sigillorum inserendum tabellae perforatae sunt; cf. praefationem. 

Pagina tertia. 


I V C V N D O S 
D II C II Illi 

ANNO 

C L A V D I») 


R I I 
V N 0 | 


Descripsi. 

1) altera versus 1 parte numeri scripti 
erant verbis. 

2) sequentes litterae (r*N quae ON 
fuisse videri possunt) dubiae sunt 
lectionis. Areae 81 mill. altae pars 
infra versum 4 (50 mill.) vacua videtur 
relicta esse, nisi forte actum Pompeis 
inferiusque consulatus perierunt vestigio 
relicto nullo. 


(ii ?) 
C. 62 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


405 


TABVLAE CERATAE 


Pagina quarta. 


[©] 

® 

® 

® 

® 3) in stria excavata sigilla quinque reliquiis agnoscuntur, etsi primum fere evanuit, eorundemque vestigia in pag. 5 cernuntur. Plura quam quinque 
sigilla non exstabant. 

Fragmentum paginae 3 quomodo restituendum sit, dubium est. Fortasse v. 4 referendus est ad Claudium Verum duumvirum ab 1 Iulio 61 ad 
30 Iunium 62 (cf. n. cli). Versu 3 extr. si [«Sfecjundt fuit, pertinere potest ad Vibium Secundum duumvirum a. 57/58 aut L. Ceium Secundum, quem 
candidatum saltem eius honoris fuisse scimus. Quae praecedunt, fortasse ad reliqua ex anno priore referri licet. 


CLIII. triptychi tabellae prima et secunda ita mutilatae, ut paginae 2 marginis inferioris pars, ceterorum nihil restet, paginae 4 columnae dextra 
sola superstes sit, alta usque ad 112, lata 60; in dextro paginae 4 angulo superiore non multum deest, angulus sinisterior periit In 
pag. 2, quae nunc cera caret, reliquiae supersunt nondum lectae, nullae in pag. 3. 

Pagina quarta, coi. dextra , atramento inscr. 

I 1} 

$$$*• ICI 1 ) 


M LICINJ • 
M•STRoNNl 
A • MESS/ • 

5 PRIVATj • 

[©] © 

Recognovi. — De Petra n. 107; contulit Mau. 

1) superne non multum periit; spatium capax est versuum sex, vix 
septem, nam inter v. 1 et 2 paullo maius quidem spatium est, sed ad 
secundum versum non sufficit, nec vestigium certum apparet ullum. Inter¬ 
stitia versuum marginumque sunt haec: 9 mill. (mg.—v. 1), 26 (v. 1—2), 

19 (v. 2—3), 24 (v. 3—4), 18 (v. 4—5), 18 (v. 5—mg.). Res tamen 
non prorsus est certa propterea, quod mensurae variant et hic ipse locus 
nunc laesus est et pellicula ad frustula cotiiungenda obtectus. 

2) versus 1, quem primus detexi, supplendus est [Privati publ]ici ; 
fuerunt igitur quattuor signatores, sigilla quinque. — Postea litteras ic/ 
vidit etiam Mancini Atti della R. Accad. di archeol. XI (1883) 1 p. 97, 


ROMAN 1 
SECVNDf*) 
PHRoNIMf 
PVBLICj 


qui tamen mire fallitur, quod homini nomina fuisse affirmat Publieitu 
Privatus et cognomen ab eo ‘ giusta la forma servile ’ praepositum esse 
censet. — Apocham esse municipalem omnino probabile est; nam Pri¬ 
vatum coloniae servum actorem fuisse constat, quodque tam primo quam 
ultimo loco obsignavit, in instrumentis municipalibus occurrit solis. 
Duumvir, cui adsignandum erat, potest fuisse Licinius Romanus. Is 
candidatus propositus est programmate n. 829 a, quod tamen honoris 
indicatione nunc caret. 

3) finalem i exhibet Petra (Mau), nunc non apparet. 


Digitized b 1 


Google 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

AYCTARIYM 


Ad has tabellas ceratas n. i— cliii annis duodecim post ex parietinis 
Pompeianis accesserunt duo alius generis libelli, qui hoc Auctario ex¬ 
hibentur. Reperti sunt 20Sept. 1887 in regionisvm insula 2 intra aedificium 
n. 22—24 in membro quodam rustico adiacente alie fornaci dei bagno 
privato (De Petra Notizie degli scavi 1887 p. 415). En domus, cuius 
accurata descriptio debetur Mavio ( Mittheilungen des archaeol. Inst. 1888 
p. 194 sqq.), sita est proxime marginem collis Pompeiani, ubi is meridiem 
versus praerupta fronte planitiei imminet. Membrum illud erat balnei 
praefurnium, sub eiusque scalari ( appi? della scala Mav ait 1. 1. p. 205) 
iacuerunt tabellae, quem locum ipse inspexi anno 1889. Involutae 
erant teste Petra 1. 1. panno (un forte tessuto ) una cum parva Iovis 
statua argentea, tribus inaurium aurearum paribus, patera aenea, 
inprimis vero cum larga supellectili argentea, in qua praeter cetera erant 
sex vasorum species exemplaribus quaternis. De libellis ipsis, quos tres 
esse tum putabant, duos esse postea patuit, Petra addidit haec p. 415 sq.: 
Parve dapprima che il numero di questi fosse ben piu grande, perciti da 
quello stesso trovamento si ebbe una quantitd noievole di pezzi di legno , * 
quali erano tutti chi piu chi meno disfatti dalV umido e dalV aria; e la 
poltiglia delle parti marcite, nascondendo le facce e i contorni di ogni 
pezzo , impediva di riconosceme la natura. Ala poi, da un esame accurata- 
mente fatto si riconobbe, che in fuori dei due libelli [immo tabellae I et II 
libelli n. clv], che avevano sin dal primo giorno mostrata una pagina 
scritto, ed oltre ad un terzo libello [n. cliv], i cui fogli vennero aperti in 
seguito, tutti gli altri pezzi di legno non presentavano il minimo indizio di 
scrittura , ed erano assai massicci, e diversi per quali tu dal legno adoperato 
nei libelli. Per ispiegare la cosa io suppongo, che V involto sia stato, al 
tempo della catastrofe, posato sopra un panconcello di legno, i cui avanzi 
furono raccolli e confusi con le tabelle cerate. Il luogo dello scavo, e le 
circostanze dei trovamento narratemi dai soprastanti, non contraddicono 
punio a questa supposizione. — De statu tabellarum idem Petra monuit 
haec p. 417: Per V umido che li aveva in parte decomposli, i libelli tor- 
narono a luce incompleti , ed oggi ne rimane molto meno di quello, che si 
leggeva subito dopo la scoverta; poichh appena seorso qualche giorno, gli 
strati di cera staccandosi dal legno si screpolarono in minutissimi pezzi, 
che si sono disgregati e confusi. Pagina secunda libelli n. clv unica 
erat, in qua cera ad lignum adhaereret, forse per V ossido di rame, di cui 
h impregnata (Petra p. 419); eius imaginem photographicam Neapoli 
mox effictam quod proponere infra potuimus autotypice redditam 


(signatam A), insigni regii ministerii italici, penes quod summa in- x \ 
stitutionis publicae cura est, debemus benevolentiae, quod nobis inter¬ 
cedente Victorio Scialoia imaginis exemplum anno 1897 transmisit. 

Sed paginae tertiae cera mox in particulas minutas rupta est, quae 
deinde a ligno discesserunt confusae inter se eo quoque ut videtur (cf. 
Petra Atti p. 18 sq.), quod tabella, ut aversa eius pagina, i. e. libelli 
quarta, inspici posset, non posita in vitro sed versata est. Ea frustula 
conservata quidem nunc sunt diligenter in museo Neapolitano (cf. 
Scialoia Bidi, di dir. rom. I p. 214), sed magnopere dolendum est, 
quod hae tabellae, quantum sciamus, non omnes proximis post in¬ 
ventionem diebus Pompcis photographice effictae sunt, ut is saltem status, 
quo prodierunt, imagine mere mechanica et fida conservaretur. In 
hoc damno litteris illato bene factum est, quod paginam 3 Mavivs 
statim Pompeis descripserat solita peritia et sollertia. Id apographum 
(M a nobis signatum), unicum nunc eius paginae restituendae funda- M 
mentum, in museo Neapolitano, ubi iam archetypi vices agit, 
Moinmseno rogante photographice effictum est, ad quod exemplum 
infra zincographice redditum exhibetur. Imago Petrae iussu delineata ab 
eoque Atti tab. I edita ( P *), paginam fere pessumdatam repraesentat, P * 
reliquiis tamen Mauii lectionem omnino confirmat. Antehac Mauiani 
apographi non praesto erat nisi apographum (m) per chartam lucidam m 
transcriptum (non effigies ab photographo facta, ut Eckio visum 
erat p. 61 et 68), quod zincographice recusum ediderat Scialoia Bull. I 
p. 9, cf. p. 6 et 212. Sed hoc non paucis ab Mauii exemplo aberravit, 
id quod sane evitari vix potest, si quis cursivos incertae saepe 
interpretationis characteres eo modo reddere conatur. Exempli grutia 
illud apographi apographum v. 25 5 D pro 5 | 0, v. 34 x pro ix ex¬ 
hibet, v. 30/31 litterarum fragmenta non infra piir sed post piir col¬ 
locat, deinde tam ad v. 35 COS quo loco legendum sit indicare 
quam de parte in margine schedae ab Mauio iterum descripta monere 
neglexit, unde legentibus, quo illa pertinerent, dubitatio nata est (cf. 

Eck p. 93 not. 1); nec vero eae mendae sunt zincographi (cf. Scialoia 
Bull. I p. 212), cum is arte mere mechanica utatur, sed eius, qui 
transcripsit, et eius, ad quem corrigendi cura pertinebat. Quae cum 
ita sint, ab hoc apographi apographo omnino abstinendum est. 

Reliquarum paginarum notitiam debemus de Petrae, qui in his quo¬ 
que tabellis describendis edendisque laudabiliter versatus est. Is libelli 
n. clv paginae 2 exemplum cursivis litteris descriptum edidit Notizie 


Digitized by 


Go^ 'gle 


Original fro-rri 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE ceratae 


SVPPL. 


409 


p 1887 p. 418 (signavi p), repetitura ab scialoia Bull. di diritto rom. I 
p. 8, qui exemplum ex effigie pbotographica (A) in quibusdam correxit (p. 6 
P P* not. 1). Deinde Petra paginas 2 et 3 (P* et P *) in Alti della R. Acca- 
demia di archeol. XIV, Neapoli 1890, tabula I, ibidemque marginem 
P 1 P* tabellae primae (P m ) paginasque 1 et 4 (P 1 et P*) tabula II exhibuit, 
quibus imaginibus exempla ab Ludovico Corazza delineata lithographice 
reddita sunt. Tabula II repetita est ab Scialoia Bull. I tab. I (= pag. 4) 
et tab. II (= margo et pag. 1); ambae Petrae tabulae zincographice 
recusae exhibentur a nobis. — Praeterea easdem paginas inspexerunt 
Scialoia et in Eckii nostrumque usum Mauius. Ego anno 1889 itineris 
ad alia studia suscepti occasione fortuita usus paginam 2 recognoscere 
potui, de eaque notavi pauca illa, quae infra suis locis memorata sunt. 
— Triptychum n. cliv non cursivis litteris, sed vulgaribus tantummodo 
typis vulgatum est. 

Auctores, qui bos libellos ediderunt vel commentario illustraverunt, 
sunt hi, qui sequuntur. 

1. Iulius de Petra Notizie degli scavi 1887 p. 417—419 edidit n. ci.v 
pag. 2 et 3 cum imagine p et n. cliv pag. 2. 3. 5; easdem paginas 
ex Petra exhibuit: 

2. Mommsen Hermes 23 (1888) p. 157—159, qui primus tabellas duas 
maiores [n. clv tab. I et II] eiusdem instrumenti esse et triptychum 
n. cliv ad idem negotium pertinere recte coniecit. 

3. Victorius Scialoia BuUettino delT Istituto di diritto romano anno I 
1888 (Romae 1889), fasc. 1, qui prodiit a. 1888, p. 5—15 ex prioribus 
edidit n. clv pag. 2. 3 et n. cliv pag. 2. 3. 5 additis imaginibus 
p et m (in pag. 8 et 9) et commentario. 

4. Hilarius Alibrandi (f 27 1 a nuar. 1894) eodem BuUettino I (fasc. 1) 
p. 16—20 de n. clv pagina 3 docte et perite disputavit eiusque 
supplementa proposuit. Hic commentarius repetitus est in eius 
Opere giuridiche e storiche vol. I [= Biblioteca dell' Accademia slorico- 
giuridica vol. XII] Romae 1896, p. 541—544. 

5. Iulius de Petra Rendiconto delle tornate e dei lavori delC Accademia 
di archeologia, letlere e belle arti , nuova serie , anno II, Neapoli 1888 
p. 48—51 libelli n. clv paginas 2 et 3 recudit, Alibrandii emen¬ 
dationibus supplemeutisque usus, praeterea paginas 2 et 3 eiusdem 
libelli esse, id quod Moinmsenus coniecerat, ex ipso ligno com¬ 
probans. 

6. Iosephus Tahdif Nouvelle Retme historique de droit frangais et 
Tilranger X II (Parisiis 1888) p. 472—478 ex prioribus edidit n. cliv 
p. 2. 3. 5 et ii.clv p.2. 3 de eorumque instrumentorum natura exposuit. 


7. Ernestus Eck Zeitschrift der Savigny-Sti/tung fur Rechtsgeschichte , 
Band IX, romanistische Abtheilung, Weimar 1888, p. 60—97, cum 
additamentis ex Mavii epistula (scr. Pompeis 27 Iun. 1888) 
p. 151—152. Exhibuit p. 62—67: n. cliv p. 2. 3. 5 et n. clv 
p. 2. 3 ex Petra Notizie et Mommseno. Idem commentario docto et 
luculento demonstravit, quod Gradenwitz primus coniecerat (Bull. 
di dir. rom. I p. 164, cf. Eck p. 72), libellum n. clv mancipationem 
continere fiduciae causa factam ad idemque negotium pertinere atque 
cautionem crediti triptycho n. cliv perscriptam. Absoluto com¬ 
mentario cum uti posset iis, quae Scialoia (supra n. 3) et Alibrandius 
(n. 4) exposuerunt, ex his, quae opus essent, in adnotationibus 
memoravit. — In fine n. clv paginas 2 et 3 restitutas exhibuit. 

8. Ios. Tardif Nouvelle revue II (1888) p. 832—835 Eckii, quam 
supra memoravimus, sententiae adstipulatus est; ipse iam p. 477 
similitudinem inter n. clv et Baeticam emptionis fiduciae causa 
factae formulam intercedere recte observaverat. 

9. Iulius de Petra Atti della R. Accademia di archeologia, letlere e 
belle arti vol. XIV (1889—90), Neapoli 1890, p. 17—33, tab. I et 
II, qui fasciculus anno 1888 seorsus prodiit. Exhibuit n. clv 
paginas 1.2. 3.4 et marginis inscriptionem, addens iu tabellis 
lithographis I et II imagines delineatas P*. P J . P 3 . P*. P m , praeterea 
triptychi n.cuv paginas 1. 2. 3. 4. 5. Ea prima est omnium paginarum 
editio, solita diligentia a viro de tabellis ceratis optime merito pro¬ 
curata. — In auctario (p. 31—33) Eckii commentarium memoravit 
eiusque supplementa libelli n. clv p. 2 et 3 exhibuit. 

10. In opere Niccolini Case e monumenti di Pompei, vol. IV, nuovi scavi 
p. 42—44 libelli n. cliv (p. 1—5) et n. clv (p. 1—4) repetiti sunt ex 
Petra Atti (supra n. 9) sine ullo usu nostro. 

11. Victorius Scialoia BuUettino di dir. rom. I anno 1888, ed. Romae 1889 
p. 205—227 et tabulis 1. II denuo exhibuit n. clv p. 1. 2. 3. 4 et 
marginem, usus Eckii (n. 7) et Petrae (n. 9) commentariis. Archetypa 
ipse inspexit (p. 206). Ex tabulis I et II Petrae (Atti) imagines 
paginae 4 (P*) et paginae 1 cum margine (P 1 . P m ) recudendas 
curavit. Reliquias, quae nunc in n. clv pagina 3 supersunt, de¬ 
scriptas ex Petrae tabula I exhibuit p. 213. 

12. Theodorus Mommsen et Otto Gradenwitz in editione sexta libri: 
Fontes iuris romani antiqui ed. C. G. Brvns, Friburgi in Br. 1893, 
p. 291 — 293 libellos n. cliv (p. 2.3.5) et n. clv (p. 2. 3 cum margine) 
exhibuerunt. 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

TABVLAE CERATAE 


40$ 


SVPPL, 


CLIV. triptychum repertum una cum n. clv, infra mutilum, latum 140 mill. In pagina 1, quae levigata est, atramento inscripta est posterior 
pars summarii, cuius priorem columna sinistra paginae 4 exhibet. In paginis 2 et 3 marginatis et ceratis exemplar interius graphio 
exaratum est. In pagina 4 levigata atramento inscripta sunt in dextra columnae signatorum nomina, in sinistra, ut dixi, summarii initium. 
In pagina 5 marginata et cerata exemplar exterius graphio scriptum est vel certe erat. Marginis superioris incisuram vel, quod adesse 
propter n. clv probabilius est, foramen ad linum sigillorum inserendum non memoraverunt editores. 


Pagina secunda. 

H 6 N OO Ld ') ARGIINTVjlII- 
PROBV JIII RIICTII DARJ 
STIPVLATA IIST DICIDIo 
Illi ARO A RI» iroPORi Ut poppea 
i PRISCI LIBIIRTA NOli 


Pagina tertia. 

actvjiii PoIiiinns viir^JTTTT - 

L IVNIO CAHSIINNIO P A II T O 
P CALVISIO RVSONII CoS p. c. 61 


Pagina quarta , columna dextra , atramento inscripta. 


stria 

si- 


. RI.. . 

«il¬ lo¬ rum 
Pagina quarta , columna sinistra , atramento inscripta 

tranntrta icriptura. 


15 


•triR sigillorum ^ 

. ~{ 

\ 

.\ 

. . . M j 

.O ; 

. . MI . . . 

. . . r . . . i 


1) notam L contra regulam ad subtrahendum numerum adhibuisse 
librarium monuit Mommsenus Hermes 23 p. 159, cf. 22 p. 604. 


2) vii. Petra Notizie. — Probabile est fuisse Villi kal . sicut n. clv 

v. 34. 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


H V 

it:i sf-. V*. r . . 


SVPPL 


(L 

urrurXiN^I _ 


.uATK HoTlt• iviXS^ 
l i lujlUU' U CJj 

^ ^ ^ ojjfid u7.vJl^J 

^ K /Y ^ ^ Uv ^il^Cpt^VAjjjjCv pv^c\vJLv.vj ^ ( 
tyjj a kx ^cs^v^j GiL^u. (vsjLjvJ 

1 -r^r> C ^° ^ 

V ^ A-.^G -0 7 V^ ^ r^Tvr/vc . 
^V^>U\X-NUVVv\ NvJTcvvGAJn*../' r ! 
Tivj xXXkAx | Ai f\' aXg ^rJ ^P 

^ t^t trvxT^Awr/w ^i- ; ,, ■ -. ; 

vi.X \ '^ Sw ^l£T ' 


3) RiJ Petra Notizie; re Mommsenus, rim Scialoia p. 15 proposuerunt. 

Paginas 2. 3. 5 solas edidit Petra in Notizie degli scavi 1887 p. 419; paginas 1—5 idem anno 1888 ed. in Atti d. accad. di archeol. XIV p. 24; 
cf. p. 21 adnot. 1. — Paginas 2. 3. 5 ex Petra p. 419 exhibent Mommsen Hermes XXIII p. 159, Scialoia Bullett. di dir. rom. I p. 14—15, Tardif 
Nouvclle Revue de droit XII p. 474, Eck Zeitschrift der Savigny-Stiftung , vol. IX, romanist. Abth. } p. 66—67, Niccolini case e monumenti vol. IV, nuovi 
scavi p. 44, denique Mommsen et Gradenwitz in Brunsii Fontibus ed. 6 p. 293. 


Est cautio sestertiorum 1450 ab Poppaea Note numerandorum Dicidiae Margaridi, scripta eodem anno et, ut probabile est et Mommsenus coniecerat, 
eodem die, quibus instrumentum n. clv; id earundem quoque mulierum est, ut tamen Dicidia Margaris in illo n. clv emptrix, in boc creditrix, 
Poppaea Note in illo venditrix, in boc debitrix sit 


CLV. triptychi tabellae prima et secunda, infra (i. e. si paginas 1. 2. 4 spectas) mutilae. Tab. I nunc alta est ad 113 mill., lata 183; lab. II 
(cuius tamen, cum curvata sit et fracta, mensurae verae vix possunt exigi) nunc alta est ad 123, lata ad 162; olim tabellae altae erant 
circiter 140 (Scialoia p. 216), latae 183 (Petra Atti p. 18) vel paucis millesimis latiores (Scial. p. 206 et 216); post paginae 2 lineam 
primam (v. 2) marginis dextri vestigia supersunt (Petra Atti p. 18), in imagine P 3 non expressa. Cum his convenit primum quod post 
versum 2 nihil scripturae deesse ex contextu patet et quod foramen supra litteram n nominis notii exstans mediam fere latitudinis partem 
prodit. Ea autem cum ab sinistro margine exteriore 92 mill. absit, secundum imaginem 184 millesimarum latitudo efficitur. — In margine 
superiore tabellae I atramento scriptus est index libelli, continuatus fuisse videtur in tab. II ac fortasse in III, quae periit, nam in tab. II 
reliquias agnovit Scialoia p. 218. — In superiore margine tabellae I foramen exstat ad immittendum linum, quo in sigillorum stria obsignato 
exemplar interius clauderetur; tabellae II autem pars superior eo loco mutila est et utriusque tabellae inferior margo, in quo quin 
alterum foramen exstiterit dubitari nequit, periit totus. De Petra in commentariis suis (in Notizie , Rendiconto , Atti editis) illud foramen 
plane non commemoravit, unde seductus Scialoia p. 211 adesse negavit; sed ab utraque tabellae I parte superiore clare etiam nunc apparere 
ipse vidi atque in Petrae imagine tertiae quidem paginae (P*) recte expressum est; in paginae autem 2 imagine (P 3 ) cum omissum esset, iam 
addendum ipse curavi. De boc genere foraminum vide quae dixi in praefatione huius Supplementi. — In pag. 1, quae levigata est, summarii 
in pag. 4 coepti posterior pars inscripta est atramento; quamobrem infra post paginam 4 exhibetur. Paginae 2 et 3 marginatae et ceratae 
exemplar interius graphio scriptum proponunt; librarius inde a v. 12 usque ad v. 35 minoribus litteris scripsit, ut tamen ad versus 32—35 
scriptura paullo minus angusta usus sit (vide ad v. 12). Pagina 4 non marginata, sed levigata est; striam sigillorum excavatam, qua carent 
diptycha omnia, ex triptychis nullum, habet in parte vel ipsa media vel fortasse paucis millesimis sinistro margini propiore, quae res 
propter tabulae II condicionem, quam significavi, accuratius definiri nequit. In dextra columna signatorum nomina atramento scripta 
erant, quorum reliquiae supersunt; in sinistra item atramento, sed transversa scriptura summarii exarata est pars prior; de posteriore vide 
supra ad paginam 1. 

IV S. 52 Go gle I 

- » . _ 

I I 1 J ' 

Ma > tefte// / mae. atramento i. ~ript\ 

(Ima k vide infra ad pa 

firn»ta (?) [f]enorum (?) scriptu 
tab - 1 . 

Pagina . unda. 

©*) 

Popp[a]ea*) Pr[i]sci 4 ) liberta Note 4 *) iuravit pueros Simplicem 
et Petrinum, sive ea mancipia alis nominib[us] 
sunt, sua esse seque possidere neque ea mancipia 

ali 5 ) ulli obligata esse neque sibi cum ul(l)o 5 °)com[munia] 
esse eaque mancipia singula sestertis num[mis sin-] 

gulis Dicidia Margaris emit ob seste[rtios n. oold 4 ) et] 
mancipio accepit de Poppea Prisc[i') liberta Note] 
tutore auctore [D.] 8 ) Caprasio ®) A[mpliato] ,0 ) 

libripende in singula P. C 11 ).[an-] 

testata ,l ) est in si[ngu]la.*. 

Poppea' s ) Prisci") lib. No[te]"). 

uti ea manc[ipia]' *).. 

(pauca degunt aut fort. nihil)") 

[•] [•] [•] 


Paginam 2 in archetypo anno 1889 recognovi, anno 1897 descripsi ex imagine photographica, quam pag. 410 recudendam curavi (A). — Paginam 3 

Mauius descripsit solus; idem marginem nobis recognovit et de aliis locis nonnullis quaedam cum Eckio communicavit. 

Paginas 2 et 3 solas edidit De Petra Notizie 1887 p. 417 (= pag. 3 ex Mauii apographo) et p. 419 (= p. 2) cum exemplo p in pag. 418. — Inde Mommsen 
Hermes 23 p. 157—158; Scialoia Bull. di dir. rom. I p. 7 et 13 cum exemplis p et m in pag. 8 et 9; Alibrandi Bull. I p. 16 = opere I p. 541 (de pag. 3 
sola disputans). — Easdem paginas iterum tractavit Petra Rendiconto 1888 p. 49—51. Prioribus usi ediderunt Tardif Nouvelle Revue XII p. 372 sq. 
et Eck Zeitschr. fur Rechtsgesch. IX p. 62—65. 96—97 cum additamentis Mauii p. 151 sq., unde iterum Tardif p. 832—835. 

Paginas 1. 2. 3. 4 omnes cum margine primus edidit Petra Atti XIV p. 22 sq. cum imaginibus P m - *•*••• 4 in tabulis I et II. — Inde Niccolini 

vol. IV nuovi scavi p. 42 sq., Scialoia Bull. I p. 218—221 cum imaginibus P m • 1-4 ex Atti repetitis; Mommsen et Gradenwitz in Brunsii Fontibus, 
ed. 6 p. 292 sq. (solas paginas 2 et 3 cum margine). 


1) firmata- -- foenorvm sCrfPTio Petra Atti p. 23 (addens p. 28: sicure 
sono le prime due parole) itemque Scialoia Bull. I p. 218. 224; at foenorum 
scriptura ab antiquitate abhorret; fen. scriptum est vol. VIII 9052, 8, 
faen. Elog. 5 in vol. I ed. 2 p. 189. — fidvcia et foenorvm scriptio 
inspecto archetypo proposuit Gradenwitz Bull. di dir. rom. II p. 122. 
Quam coniecturam a me consultus Mauius ex Neapoli 16 Aug. 1889 
rescripsit sibi non probari, nam satis clare adhuc legi: imrm a ia jenoAvm 
SCAiptio [littera p cursiva (ut in imagine P m )], quod tamen admitti non 
posse Momm8enus censet, qui proposuit firmata duorum puerorum scriptio; 
id enim tolerari posse in titulo facto ab iuris non perito vel non perita. — 
Cavtio (pro scriptio) recognita tabella’ legit Scialoia Bull. II p. 271, 
praeterea primi vocabuli lectionem certam esse negans. — In secunda 
quoque tabella in margine exstare scripturae reliquias, quae tamen legi 
nequeant, testatur Scialoia Bull. I p. 218. 

2) foramen, quod a prioribus omissum addidi imagini P *, in archetypo 
ipso clare cernitur. 

3) duplex scriptura exstat, qua lectio ita obscurata est, ut dubium 
relinquatur, utrum poppaiia an poppiia agnoscendum sit. Ad alteram 
(priorem, ut videtur) scripturam pertinere videntur PoPtbi — sive Pop[i]di.. 
fuerunt {Poppidia Scialoia p. 218) sive Poppaea et ipsa — propterea denuo 
exarata, quod hunc versum ante ceteros procurrere maluit librarius. 

4) prsIci scriptum est, i longiore ex correctura sed non suo loco in¬ 
serta. Eodem errore, id quod sane mireris, versu 12 eiusdem nominis 
S inter pr et » inserta habetur; cf. adnot. 14. 

4*) nomina Note et Dicidia exemplo videntur carere. Fortasse scripta 
sunt pro Nothe et Decidia. 

5) n prius legerat Petra Notizie , unde [vel u]num coniecerat Mommsenus 
dubitans. Sed ali potius legendum esse, agnovit Petra Rendiconto p. 50 
et Atti p. 24 (probante Tardifio p. 472) itemque archetypo denuo inspecto 
Mauius, quod receperunt Eckius p. 152 et Mommsenus cum Gradenwitzio 
in Brunsii Fontibus ed. 6 p. 292. Id omnino verum esse ex archetypo in¬ 
tellexi anno 1889; post has litteras vidi interpunctionem certam. — 
Eandem formulam exstare Digest.XX 1,15 §2 monuit Scialoia Bull. I p.228. 

5*) nule (i. e. nullae) exstat n. 1261; alia vide in Indice p. 257 coi. 2. 


6) summa oold hoc loco ex n. cliv v. 1 supplenda est auctore Eckio. 

7) litteras prisc Petra vidit et imago photographica exhibet; anno 1889 
cum inspexi archetypum, litterae pr ex parte, isc totae perierant. 

8) d potius quam a esse mihi videtur (d Petra Notizie p. 419, 
a Mommsen eumque secutus Petra Atti p. 22; cf. Scialoia I p. 212. 
218, qui vidit). Caprasiorum ipsa haec duo praenomina novimus et sola. 

9) caprasio imago phot.; capraso- apographum Petrae p. 418, errore 
fortuito (cf. Scialoia apud Eckium p. 77); correxerunt Scial. p. 8 et 
Petra Atti tab. I, quae a nobis repetita est. 

10) aI imago phot.; anno 1889 perierant. Cognomen fuisse Ampliatum 
versus 48 docet. 

11) p C / Petra et imago phot.; linea / anno 1889 perierat. 

12) [an\teslata restituit Mommsenus p. 158. 

13) versuum 12—35 litterae sunt minores, sed versuum 32—35 scriptura 
paullo largior est. Cf. praeter imagines a nobis expressas Petra Rendi- 
conti p. 49 (qui tamen versus 12—35 ab libripende exaratos esse statuit 
parum probabiliter), idem Atti p. 18, Scial. I p. 208. 220. 

14) prsici scriptum esse agnovi a. 1889; S inserta est postea, sed 
loco falso (cf. adnot. 4). Non recte prIsci Petra; littera s in archetypo 
supra paullo magis curvata est dextrorsus quam in Petrae imagine. 

15) LiB-NOw Petra edidit Not. p. 419 et Atti p. 22. Litterae b*no 
deinde perierunt (Petra Atti p. 24), itaque tam ab apographo p quam ab 
imagine P 2 absunt; n in imagine phot. apparet. 

16) NTl • iiaiiiia in imagine phot. agnovi; litterae N (in mane) anno 1889 
tertia quoque hasta perierat. 

17) ex paginae 2 ima parte paullo plus periit quam ex paginae 3 
parte summa. Mensuris subductis hoc loco periisse posse tres versus 
coniecit Petra Atti p. 30, tres quattuorve Scial. I 217. Quae coniectura 
si vera est, non probabile est in fine huius paginae vacuum spatium 
relictum esse ab librario, cum is ab versu 12 minore scriptura uti coeperit 
(Petra secundum hanc opinionem supplementa versuum trium proposuit 
Atti p. 30). Sed Mauius non amplius unum vel fortasse nullum versum 
periisse inspecto archetypo statuit apud Eckium p. 152. 


52* 


Go gle 


NIV 


Origir.al from 
SVPPL, 4*3 TABVLAE CERATAE 


Pagina tertia . IH ) 

[®] [®] [®] 

.. 

15 di<l[i] 20 ). 

mfu]t[ua] 2l )pro duobuls mancipiis].[o-J 

mnis milii (h)ore[divo meo]. 

...su ...at 2 *) si ea pecun[iaj. 

k. 23 ) Novem(brilius) primis solu(ta]. 

30 eu mancip[ia ijdibus [Decemb. primis]. 

Pompeis i[n] foro luce pa[l]a[in]*«). 

tiid eR[o] nove heres m[eus] 5:i ). 

a si mi . . . 2ft ) de dolo malo ea ve. 

iatur. 

»5 Si quo minoris ofa] mancipia [q.] d. [a.]* 7 ) voniu[rint]* H ). 

com d[ejbebun[t]u[rj inilifi] 211 ) (li)erediv[e meo]. 

[Quodsi pluris] ea mancipia q. d a.»°) veni[erintj. 

. a.[ejred. 

[eja 3 *) pecu n[ ia]. 

30 utique 3 *) ea mancipia sumtu inp[e]nsa perficulo]»») 

id mihi tocuniM) convenit»*) [ut] . . 1 ! ... [Dicidi-] 

a Margaris»» 5 ), Poppea [P]risci» 7 ) lib. Note tuto[r D. Caprasius Ampliatus.] 

Sapra h(a)ec inter eiis conveneru[ntJ»»). 

inter se sunt Act. Pompeis» 2 ) IX k[al.]. 

3» L. Junio» 2 ) Caesonnio [Paeto] P. Calvisio Rusono cos.» 1 ) p.C.Gl 


[•] 

18) imagines a nobis additae sunt 1) Mauii apographum (AI) et 2) de- 
lineatum exemplum a Petra editum, quod post, iacturnm paene totius 
scripturae delineatuin est, Atti tab. I (P*). 

19) postea cum Scialoia detexit Petra supra litteras did in frag¬ 
mento cerae (cf. infra in adnot. 20), litterae Im (i. e. m) fuisse coniiciens 
p. 31. Idem hunc versum initium eius paginae fecisse statuit Alti p. 30, 
itemque Scialoia Bull. I p. 220 iudicavit. Mauius litteris ad Eckium 27 lun. 
1888 datis versum 14 primum fuisse posse censuit; v. apud Eckium p. 152. 

20) Scialoia et Petra fragmentum cerae a ligno separatum, sed eorum 
iudicio huc haud dubie revocandum reppererunt, in quo did clare legitur 
(non fid, quod Eckius coniecerat); cf. Atti p. 24 et Bull. I p. 214. — 
Post did ex Mauii apographo tam I quam dimidiata it vel v legi potest. 

21) lectio non est prorsus certa (vide Al); init ea Petra, Alibrandi, 
Scialoia; Eckii coniectura mi ea[dem) a traditis longius videtur recedere. 
An m[u]fua fuit? Mutua est pecunia, quam Dicidia Poppaeae fenore 
(v. 1) dederat. 

22) videntur esse vel esse posse: a (p), t, t (mutila A, v, o), s, v, ii 
mutila n), f (p, t?), i (o), a, t; [*]afi«ye f\i]at Alibr. p. 16, Scial. 
p. 218. 120, Petra p. 22; [redemtus liber]\atusve erit Eck. Temptari fortasse 
licet [redem]'pta sunto. At si ea et q. s. — Moinmseni supplementa vide 

(pag. 416. 

23) litterae |i hasta inde a versu 17 deducta est. 

24) tertia L est aut mutilata supra G; quinto loco prima hasta 
litterae |c aut |m, non autein N legi potest, pagai Petra Notizie, unde 
pagan Mommsen, paga Scial. p. 13, pagan[is praesentibus ] Eck (cf. 
p. 90), cum tamen expectemus aut colonos solos aut colonos et paganos 
memoratos esse. Probabilius pala[ni\ Alibrandius (qui p. 18 contulit ex 
tabula Bantina v. 17 ‘palam, luci, in forum vorsus’ et v. 24 ‘palam, luci’), 
idque Scialoia I p. 219. 220 recepit. Adde ex lege repetund. 38 ‘palam 
apud for[um]’, 65 et 66 ‘apud forum palam’ et ex lege Iulia munic. 
v. 37 ‘in foro palam’. 

25) sic restituerunt Alibr. p. 16 et Eck p. 92; iigi • et jmij exhibet Mau. 

26) a si mi ... vel a simi.. . cum Mauio videtur legendum esse. Eckius 
si me[cum] de dolo malo ea venditione commisso lis contestatur supplevit; 
Mommsenus, de dolo malo pro dolo malo admitti posse negans, ad 
sententiam certe recuperandam temptavit haec: si mi[nus in]de dolo malo 
ea ve[nditione redactum esse pullatur. 

27) sic emendavi; vide adnot. 30. 

28) restituit Alibrandius. 

29) d[e]6e6un[t]u[r] mih[i] restituit Mommsenus. 

30) ada priores legerunt, quarum litterarum explicationem hanc ad 
a[stam\ temptavit Alibrand. p. 17; cf. Eck p. 94 et (ubi proxime aberat 
a vero) p. 93 not. 3; alii coniecit Karlowa rom. Bechtsgesch. II p. 378. 
At prima in Mauii apographo (M) potius Qjegenda esse mihi videtur, itaque 
non dubium est, quin sit formula nota g(uibus) d(e) a(gilur). Cf. tab. 
cerat. Dacic. vol. III p. 941 et 959 (= Bruns, fontes ed. 6 p. 288 et 
290); donatio FI. Syntrophi vol. VI n. 10239 vers. 5 et 6 (== Bruns 
p. 297). Iam vero easdem notas restituendas arbitror etiam versui 25, 


ubi d f d vel (Alibr. p. 17) d d Mauii apographum legentes priores 
interpretationem frustra quaesiverunt (cf. Eck p. 77 et 93). Sic a £> f t> 
exhibet Mauius (cuius secundum quoque apographum vide seorsus posi¬ 
tum supra ad dextram): ibi in lacuna Q_periisse coniicio; post D in- 
sequentem littera j a librario linea deletili traiecta est; quarta littera in 
tanta formarum similitudine (cf. adnot. 8) facile d pro a legi poterat. 
Itaque hanc formulam supplevi etiam in versibus 16 et 20 (vide p. 416). 

31) prima videtur ii esse. 

32) vtiqv nunc restant; vide Petrae imaginem a nobis repetitam (P*). 

33) nsa piir w . . . . 

Mau; ubi infra piir. restant summae partes duarum 

litterarum, ex versu sequenti prominentium, ex. gr. s S (vix s c), sed 
lectionis omnino dubiae; hi ductus sic nsa piir*'- ab Petra Notizie 
p. 417 typis et nsa piir» Bull. I p. 9 in exemplo ad Mauii apographum 
charta lucida transcripto redditi sunt, utroque loco reliquiis illis per 
errorem huic versui additis (cf. Mau apud Eckium p. 152); recte sub 
piir collocavit (sic »«) Petra Atti p. 22. Mauius, qui huius paginae 
reliquias, sicut primum ab officialibus compositae erant, descripsit (cf. 
Petra Atti p. 20), separatum hoc fragmentum vidit post versum 32 
iacentein. Sed eum locum non esse verum eo probatur, quod quae 
praecedunt verba non continuantur; nam quod Mommsenus ingeniose 
proposuit corrigendum esse ivs apiir i. e. [Capr<u\ius Aper , admitti non 
posse post lectam paginam primam (v. 48) apparuit, requiritur enim tutor 
auctor — vel solum tutor — [D.) Caprasius Ampliatus. Quod autem 
Mitteis in Symbolis Pragensibus 1893 p. 128 coniecit fragmentum 
supplendum esse [me]nsa persc[ribetur ] collocandumque versu 29, nititur 
litteris sc, quae, ut dixi, dubiae lectionis ac certe non hoc loco scriptae 
sunt. — Omnino, vero probabilis est Alibrandii p. 19 sq. coniectura, 
fragmentum adiungendum esse versui 30 et sic restituendum, ut supra 
exhibui. Ei assensi sunt Petra Rendiconto p. 30 et Atti p. 25, Tardif 
p. 472 et 833, Scialoia p. 214. De verbis ‘sumptus’, ‘impensa’, ‘peri¬ 
culum’ cf. Alibrandius p. 20. 

34) jmiHM i| nunc restant; vide imaginem P*. ' 

35) verbi convenit particula iin (vel nit) nunc restat. Hasta \, quam 
Mauius deinceps exhibet, i aut mutila ii vel v esse potest. De duabus 
lineolis, quae post lacunam restant, vide adnot. 33. 

36) iuarg nunc restant. 

37) lilterae SC restant. 

38) verborum eas conveneru[nl ] litterae s co restant. — Pertinent haec 
ad cautionem, quae triptycho n. cliv continetur. 

39) particula po'iiiphi superstes est. 

40) L. Caesennio Paeto etiam Iunii nomen fuisse ex his tabellis didi¬ 
cimus; cf. v. 58 et n. cliv v. 7. 

41) hoc cos in exemplo m non recte post versum 34 exhibetur. Immo 
Mauius (qua de re postea Scial. I p. 212 et Petra Atti p. 25 recte 
monuerunt) schedulae spatio post Rusone deficiente hoc ros superius 
quidem depinxit, sed ad versus 35 finem revocandum esse indicavit per 
lineolam, quae in imagine nostra photographica apparet. 


Digitized by 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 0 t£ T-ut oxf^wcr 


SVPPL. 


415 


TABVLAE CERATAE 


Pagina quarta, columna dextra , atramento inscripta. 43 ) 

[•] 


. . . Sex[ti A]mpli[atiJ 

. . [V]oco[ni] .. 

A. Mem[ mi] . 

W 


Pagina quarta, columna sinistra, atramento inscripta 

transversa scriptura. 

Poppaea Prisci [lib. Note] iura[v]i[t pueros Sim-] 
«o plicem [e]t Pet[rinum sive ea mancipia] 
alis no[minibus 4l ) sunt sua esse seque] 


possiderfe] ne[que ea mancipia ali ul-] [©] 

li ob[lig]a[ta esse]. 

man[cipia].[se-] 

4s sterftis nummis singulis ob sestertios n.HLD et] 
mancipio [accepit de Poppaea] 


Pagina prima, atramento inscripta. 

Prisci li[b. N]ote tutore auct[ore D. Gaprasi-] 
o Amp[liat]o 

librip[end]e in singula . .**) .[an-] [©] 

50 testa[ta est in] singula t. 

die.ced. faci .. f. . 4i ). 

P r ... 

u[tiqu]e ea mancipia sum [tu inpensa pe-] 

[riculo]que [tuo] sint. 

55 . . . . n . . . unt pa[c]t[a]. 


. . . nt 


Act(um) P[ompeis ix kal....] 
L. Innio Caesenn[io Paeto P. Calvisio] 
Rusone [cos.] 


[•] 


42) Paginarum 4 et 1 marginisque imagines additae sunt P*. P' m . 

43) noIiiim5u* Petra Atti p. 23; sed litterae m forma ]m ab hoc 
scripturae genere abhorret. 


44) singvla,! servata sunt. 

45) faci-foi Petra Atti p. 23. 


Petra primum edens tabellas I et II duobus eas instrumentis tribuendas esse putavit, priori tabellam II, posteriori tabellam I, quamobrem illam A , 
hanc B signavit. Sed Mommsenus Hermes 23 p. 158 eiuBdem esse libelli coniecit, cum pari eas mensura esse pactumque ab iisdem personis de 
iisdem mancipiis factum continere observasse!. Id unice verum esse mox tabellis accuratius examinatis Petra ( Rtndic . p. 49 et Atti p. 19), Scialoia 
(p. 208), Mau (apud Eckium p. 151) intellexerunt demonstraruntque. Mensurae enim, licet in secundae lacero curvatoque statu bene exigi nequeant, 
certe non obstant ei opinioni, lignum vero ipsum ambas ex eodem caudice findendo factas esse clare docet et summarium tam incipit (in pag. 4) 
quam desinit (in p. 1) iisdem verbis quibus exemplar interius in paginis 2 et 3 perscriptum. — Non autem diptychi (ut Mommseno visum erat, 
antequam pagina 4 a Petra descripta esset), sed triptychi esse tabellas, recte Petra (Atti p. 18) propterea statuit, quod pagina 4 striam ad sigilla 
recipienda excavatam habet, quae in diptycho exstat nullo. Quod autem summarium in paginis 4 et 1 scriptum est, non abhorret a triptycho, cum 
idem factum sit in libello n. cliv, in quo praeterea exterius exemplar in tabella tertia exaratum est (cf. Petra Atti p. 21). Quae Petrae ratiocinatio 
omnino certa est, et sine iusta causa de ea re dubitasse videtur Scialoia I p. 210. 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


TABVLAE CERATAE 


4ie 


SVPPL. 


Subieci paginas 2 et 3 cum supplementis, quae Gckius p. 96 sq. proposuit sed, sicut ipse praelatus est et per se patet, non quo ipsa verba antiqua 
ubique reddi possent, sed ut instrumenti tenor, qualis fere ex ipsius commentario fuisse posset, lectori melius repraesentaretur. Ea, quae nunc aliter 
legenda vel restituenda esse visa sunt, immutavi, versus 13—18 et 23 et 25 secundum supplementa Mommseni. 


pag. 2 


pag. 3 


Poppaea Prisci liberta Note iuravit pueros Simplicem 
et Petrinum, sive ea mancipia alis nominib[us] 
sunt, sua esse seque possidere, neque ea mancipia 
s ali ulli obligata esse neque sibi cum ul(l)o com[munia] 
esse, eaque mancipia singula sestertis num[mis sin-] 
gulis Dicidia Margaris emit ob seste[rtios n. oold et] 
mancipio accepit de Popp(a)ea Prisc[i liberta Note] 
tutore auctore D. Caprasio A[mpliato] 

io libripende in si[ngu]la P. C.[an-] 

testata est in singula.[Dicidia Margaris cum] 

Popp(a)ea Prisci lib[erta Note pactum fecit in hunc modum:] 

uti ea manc[ipia.] 

[quae Poppaea Prisci liberta Note mihiven-] 
is didfit, ita ei restituantur, ut antea pecunia] 

m[ u ]t[ua] pro duobu[s mancipiis q(uibus) d(e) a(gitur) o-] 
mnis mihi (h)ere[di ve meo solvatur vel ad me ut rede-] 
at usu ve[ni]at. Si ea pecu[nia omnis mihi heredive meo] 
k. Novem(br.) primis solu[ta non erit, ut mihi heredive meo liceat] 

20 ea mancip[ia q. d. a. i]dibus D[ecembr. primis pecunia praesenti] 

Porapeis in foro luce palu[m vendere, neve] 
tibi eg[o] neve heres me[us teneamur proptere-] 

a, si mi[nus in]de dolo malo ea vefnditione redactum esse pu-] 
tatur. 

25 Si quo minoris e[a] mancipia [q.] d. [a.] veniefrint, deducto pretio in sortis vi-] 
cem d[e]bebun[t]u[r] mihi hercdivfe meo quae reliqua erunt.] 

[Quod si pluris] ea mancipia q. d. a. veni[erint, id quod super-] 

[fluum erit, reddetur tibi b]ered[ive tuo]. 

ea pecunia . 

30 Utique ea mancipia sumtu, inp[e]nsa, peri[culo tuo exhinc sint] 

id mihi tecum convenit u[.Dicidi-] 

a Margaris, Popp(a)ea [P]risci lib. Note, tuto[r auctor D. Caprasius Ampliatus. 
Supra h(a)ec inter eas convenerufnt, quae separatiin pactae] 

inter se sunt. Ac[t.] Pompeis IX k. 

35 L. Iunio Caesennio [Paeto] P. Calvisio Rusone cos. 


Inter hos libellos duos una repertos iisdemque consulibus conscriptos, qui instrumenta ab iisdem mulieribus inter se pacta contineant, Mommsenus 
Hermes 23 p. 159 probabiliter coniecit conexum aliquem intercessisse. Isque mox repertus est. Venditionem enim mancipiorum, ad quam n. clv 
spectat, non veram sed imaginariam es9e fiduciae causa contractam animadvertit Gradenwitz Bull. di dir. rom . I p. 164, demonstravit Eck 1. 1. p. 72 sq. 
Eo igitur pacto firmatur pecuniae (mutuae?, n. clv v. 16) fenore (v. 1?) datae cautio, quae continetur triptycho n. cliv. — Contra hanc sententiam 
disputavit Karlowa rom. Rechtsgeschichte II p. 378. 573, cui tamen editio omnium paginarum, quam Petra in Atti curavit, nondum nota erat; eam 
probavit Tardif 1. 1. p. 834, qui et ipse iam similitudinem his libellis cum mancipatione fiduciae causa facta, cuius formula in Baetica reperta est 
(Bruns n. 110), intercedere monuerat. 


Digitized b 1 


Google 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

SVMMARIVM. 


Libelli n. i— clui, quibus apochae Iucundianae continentur, quouiodo 
ad haec instrumenta recipienda instructi sint, supra in praefatione ex¬ 
posui. Iam hoc summario de instrumentis ipsis per capita disserendum 
est, i. e. de eorum generibus, de singulis formulis aliisque rebus, quae 


memoratu dignae esse videantur. De triptychis duobus vel, cum ad idem 
negotium pertineant, triptychorum pari n. cliv et clv supra iam suo 
loco dictum est; pauca, quae praeterea opus essent, in hoc summario 
memoravi. 


I. ANNI INSTRVMENTORVM. 


Exceptis libellis i et ii, qui annorum p. Chr. 15 et 27 sunt, ac fortasse 
n. iii, qui utrum anno 52 an 33 tribuendus sit nescitur, omnes, quot¬ 
quot temporis notam superstitem habent, annorum sunt 52—62 eosque 
annos singulos continua serie testantur. In nulla tabella vestigium exstat 
temporis posterioris; cuius rei causam Mommsenus Hermes XII p. 90 
inde repetendam esse recte censuit, quod arca has tabellas continens non 


numerus 

annus 

mensis et dies 

I 

15 

Mai. 28 

II 

27 

Nov. 27 

III 

52 (au 33?) 


IV 

52 

Mari. 31 

CXXXVIII 

53 

Mart. 14 

CXXXIX 

53—58? 

Febr. (?) . . 

V 

54 

Mai. 10 

VI 

54 

Mai. 29 

VII 

54 

Mai. 29 aut lun. 28 

VIII 

54 

Maio extr. aut lunio 

IX 

54 


X 

.55 

Innuar. 22 

CXLVIII 

55 

Dec. 6 

XV 

55 

Dec. 12 

XVI 

55 

Dec. 30 

XI 

55 


XII 

55 


XIII 

55 


XIV 

55 


XVII 

55 


XVIII 

55? 


XLIII 

55—60 


XLIV 

55—60 


XIX 

56 

Febr. aut Martio 

XX 

56 

lun. 18 

XXI 

56 

lun. 24 

XLVI 

56? 

Sept. 3 

XXII 

56 

Nov. 5 

XXIII 

56 

Nov. 11 

XXIV 

56 

Dec. 10 

XXV 

56 

Dec. 12 

XXVI 

56 

Dec. 18 


IV s. 


anni demum 79 exitio, sed iam terrae motu, qui 5 Febr. 63 Pompeiorum 
parti ruinam intulit, obruta est. Etiam triptycha n. cliv et clv, quae 
ex alia oppidi parte provenerunt, hoc anno 63 antiquiora sunt; id tamen 
utrum mero casu factum sit necne, in ambiguo relinquemus. 

Elenchum libellorum, in quibus temporis nota restat, secundum annorum 
ordinem institutum infra subieci. 


numerus 

annus 

mensis et dies 

XXVII 

56 

Dec. 18 

CXLIX 

56—57 


XXVIII 

57 

Ianuar. 13 

XXIX 

57 

Ianuar. 26 

XXX 

57 

Ianuar. 26? 

XXXI 

57 

April. 1 

XXXII 

57 

Apr. 7 

XXXIII 

57 

lun. 23-27 

XXXIV 

57 

Ini. 27 

XXXV 

57 

Aug. 5 

XXXVI 

57 

Sept 9—10 

XXXVII 

57 

Sept. 17 

XXXVIII 

57 

Sept.—Oct. 

XXXIX 

57 

Nov. 18 

XL 

57 

Dec. 23 

XLI 

57 

Dec.? (Sept.? Nov.?) 

XLII 

57 


CXLV 

58 

Ian. 5 

CXLI 

58 

Febr. 19 

CXLVI 

58 

lun. 6—12 1 ) 

CXLII 

58 

Aug. 14 

CL 

58 

Sept.—Dec. 

CXLVII 

59 

Iun. 18 

CXLIII 

59 

Iui. 10 

CXLIV 

60 

Mai. 8 

CLII 

61—62 


CLI 

62 1 

I 

Ian. (11?) 

XLVII 

| 

Febr. 13 

XLV 

. | 

Aug. 27 

L 

. ! 

Dec. 5 


1) v. 11 enim scribendum videtur: .... t'[d]ua 7[un]tcw. 

53 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
TABVLAE CERATAE 


418 


SVPPL. 


II DIPTYCHA, TRIPTYCHA. 


Diptycha habentur haec: n. i. iv. L. lxiv. cxxii+cxxiii. cxxiv? cxxv? cxxxviii. cxxxix. cxl. Reliqui libelli triptycha sunt vel erant, nisi quod 
fragmenta haec n. xliv. cxxi. cxxvi. cxxvn. cxxxv utri generi tribuenda sint discerni iam nequit. 


III. FORMVLAE INSTRVMENTORVM. 


Formularum, quibus hae apochae conceptae sunt, genus est duplex. 

A. Prioris generis exemplar est hoc, quod ita exhibui, ut ea, quae 
non semper sunt addita, uncis < > includerem. 

hs n. 00 00, quae pecunia in stipulatum L. Caecili Jucundi venit ob 
auctionem L. Titi <in kal. Febr. primas >, mercede < quinquagesima ) minus, 
persoluta ‘) habere ’) se dixsit L. Titius ab L. Caecilio Iucundo. 

Actum Pompeis XV kal. Ianuar. L. Duvio P. Clodio cos. 

A quo exemplo quadamtenus differt, licet conceptione magis quam 
ipsa re, instrumentum antiquissimum, a ceterorum serie annis XXXVII 
distans n. i, quod est huius modo: 

-E5 n. dxx ob mulum venditum M. Pomponio M. I. Niconi, quam pequniam 
in stipulatum L. Caecili Felicis redegisse dicitur M. Cerrinius Euprates*), 

Eam pequniam omnem, quae supra scripta est, numeratam dixit se accepisse 
M. Cerrinius M. I. Euphrates ab Philadelpho Caecili Felicis ser(vo). 

Actum Pompeis v k. Junias Druso Caesare C. Norbano Flacco cos. 

Ea exempla — excepto hoc antiquissimo ab Caecilio maiore vel potius 
eius servo exarato — omnia eandem manum ostendunt, quae non dubium 
est quin sit Caecilii Iucundi eiusve amanuensis. In n. lvii png. 2, quae 
ad summam ab Fabio (Agathino? cf. n. v) nomine, ut videtur, Caecilii 
Iucundi solutam spectat, consentaneum est aliam manum agnosci. Item 
fortasse iudicandum est de triptycho mutilo n. lxxi et diptychis mutilis 
n. cxxii+cxxiii et n. cxxiv, quippe quae formulam non chirographariam, 
manum tamen a Iucundiana diversam exhibeant; in n. lxxi periit quidem 
interius exemplar, sed non fuisse chirographum, ex numero signatorum 
patet. 

B. Alterum genus conceptum est in hunc modum (cf. n. xxiv): 

L. Duvio Avito P. Clodio cos. mi idus Decembr. L. Titius scripsi me 4 ) 
accepisse ab L . Caecilio Jucundo HS 77 cclii nummos ob auctionem meam b ) 
mercede minus <fix interrogatione facta tabellarum signatarumy. 

Actum Pompeis. < 77 cclii > 

Municipales apochae ab hac formula eo discedunt, quod summos coloniae 
magistratus a principio, consules in fine scriptos exhibent, secundum 
hoc exemplum (v. n. cxli): 

Sex. Pompeio Proculo C. Cornelio Macro ii vir. i. d. xi k. Mari. 

Privatus coloniae ser. scripsi me accepisse ab L. Caecilio Iucundo sester¬ 
tios mille sescentos quinquaginta duo nummos ob fullonicam ex reliquis 
anni unius. 

Act. Pom. Nerone Aug. Iu M. Messalla cos. 


*) vel soluta vel numerata vel numeratos. 

*) vel accepisse. 

3 ) Ita haec explicanda esse sestertios nummos quingentos viginti, quam 
pequniam — dicitur Euprates, eam pequniam — dixit Mommsenus 
censet. 

4 ) vel scripsi rogatu Umbriciae Antiochidis eam vel L. Titii servus 
scripsi me. 

5 ) vel eius. 


Id apocharum genus ‘chirographum’ appellatur n. xx. i.viii. lxiv. cxviii. 
cxli. cxlii. cxliii. cxnv, in eoque ut homines ita scripturae characteres 
variant. In his libellis, in quibus tam interius quam exterius exemplar 
(de quibus infra dicetur) chirographarium est amboque restant, n. xx. 
xxi. xxiv. xxx. lviii cum utrumque exemplar eandem manum exhibeat 
(nisi quod in n. xxx exterius fugienti stilo exaratum est), contra in 
n. xxxiii Speratus et in n. xlv Varus exterius ipsi non exaraverunt; 
item in apochis municipalibus Privati, quae formula chirographaria 
utuntur sola, excepta hac una n. cxlvi, omnibus (cxli—cxlv. cxlvii) 
exterius exemplar aliam manum, scilicet vicarii, prodit aut (n. cxlvii) 
videtur prodere. 

Medium quodammodo inter formulas A et B locum tenet in n. xvi 
scriptura interior, quippe quae, cum chirographaria sit (cf. v. 8 feci et 
in pag. 4 sigilla quinque), consules tamen in fine subiectos habeat, id quod 
sollemne est in A, in formulae B autem non reperitur nisi in iis apochis, 
quae municipales sunt, cum eae, ut dixi, in capite instrumenti coloniae 
potius eponymos collocent. Itaque formulae contaminatae videntur esse; 
sed accuratius de n. xvi iudicium excluditur lacero libelli statu. — 
Similiter per neglegentiam in n. xxxiii chirographo admista est verbalis 
forma: A. A/cfssms] Speratus scripsi me acepise ... ex autioti[e] mea 
merced[e) minus abere m . . (fort. inchoatum me) se dix(il) A. Mes(s)ius 
Speratus ex aucti[o]ne. 

Tam in diptychis quam in triptychis bina exemplaria scripta 
sunt vel (ut in diptycho n. i, ubi vide quae adnotavi) bina scripta 
fuisse putandum est. Praeterea tres libelli hi n. n. v. xlix in quarta 
pagina in columna sinistra alterum formulae A exemplar atramento con¬ 
scriptum exhibent, nec propter ea, quae ad n. n et xlix dixi, dubitari vix 
potest, quin in quinta pagina exterior scriptura ad formulam B concepta 
exstiterit, ut idem statuendum esse videatur de n. v, cuius tabella tertia 
periit. Ea res, quae etiam in Auctarii triptychis n. cliv et clv ob¬ 
servatur, inde fortasse repetenda est, quod eo tempore, quo chirographis 
Pompeiani primum uti coeperunt, praeter exterius exemplar in pagina i) 
exaratum, cum id interius non repeteret sed diversam negotii con¬ 
firmationem uut solam epitomen exhiberet, interius exemplum ad 
formulam A conceptum extrinsecus repetere in pagina quarta prae¬ 
tulerunt, praesertim cum ex usu Romano, ut probabile est, antea semper 
extrinsecus scriptura interior repetenda fuisset. Similiter triptycha 
n. cliv et clv, in quibus tamen alius generis instrumenta insunt, 
scripturam interiorem licet in brevius contractam repetunt in paginis 4 
et 1; exterior, quam in pag. 5 scriptam fuisse probabile est, cum tabella 
tertia periit. 

Cum maximi momenti sit varios modos cognoscere, quibus formulae 
duae adhibitae sint, quaeque eius rei vicissitudo annorum progressu evenerit, 
elenchum tam secundum annos quam varios formulas coniungendi modos 
digestum subieci. In quo elencho diptycha quae sint, adseripsi, reliqua 
sunt triptycha; adesse exterius exemplum (in diptychis in pag. 4, in 
triptychis in pag. 5 scriptum) significavi signo +, interius in n. ii. v. 
xlix in pag. 4 repetitum (v. supra) addito vocabulo ‘et’; exempla nunc 
deperdita punctis . . indicavi; praeterea quaedam, quae inferius demum 
demonstrata erunt, hic iam praecepta sunt: scilicet 1. interius exemplar 
iam deperditum, ubi ex solo sigillorum in pag. 4 numero (sive quinario 
maior est sive non est) aut formulae A aut B tribui, signavi minore a 
vel b, 2. exterius exemplar deperditum, ubi chirographum fuisse ex solo 
sigillo supposito conieci, minore b signavi. 


Digitized by 


Gck igle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


410 


TABVLAE CERATAE 


anni p. Chr. 

A + B 

A + . . 

A et A + B 

. . + B 

B + B 

B 4-.. ant (a. 60) 

B et B 4*.. 

. . 4- • • 

15 


I dipt. 


27 II (A et A + b) 

52 (an 33?) 


III 


52 
IV dipt. 
53 

CXXXVIII dipt inter 53 et 58? 

CXXXIX dipt. (b 
+ B) 54 

VII. VIII (b?) 

IX 

V (. . et A + . •) 


VI (B + [b ?]) 55 

X. XI. XII. XIII (b). 

XV CXLVI1I 

XVI XIV (b). XVII 55? 


XVIII (a) 


55-60 

XLIII (b) 

XLIV 


56 

XXII. XXV. XXVI. 

XIX XX. XXI. XXIII 
XXVII 
(B+[b?]).XXlV 56? 

XLVI 56—57 


I 

CXLIX 
57 

XXVIII. XXXII. 

XXIX. XXXI 

XLI. (XLII, 

XXX XXXIII 

XXXVI. (XLII, aut XXXIV. XXXV. 

1 

aut B 4- . .) 


. . 4-B) XXXVII(b). 

1 


XXXVIII.XXXIX. 

j 


XL 


58 

CXLI. CXLII. 

CL CXLV. CXLVI 59 

CXLIII. CXLVII 60 


CXLIV (B et inchoa- 
tum B 4-. .) 


61-62 


CLII 


62 

CLI annor, incertor. 

XLVII(b?). XLVIII. 

LIX. LX. LXVII. 

XLIX (A et A + b) 

LXIII. 

XLV. Ldipt.([b?] 

LXII. XCVII(b4-..). 

LXXX. 


LI (b). LII (b). 

LXX1II. 


LXXIX(b.). 

+ B). LVIII. 

CXVIII (b 4- . .). 

CXXVII. 


LIII (b). LIV (b). 

LXXVI. 


CXXXVI 

LXIV dipt. (b 

CXXVI (B 4- . .). 

CXXVIII. 


LV(b). LVI. LVII. 

LXXXII (a). 4- index) 


CXXXIV. 


LXl (b). LXV. 

LXXXIII (a). 
CXL dipt. (B 4 -..). 

CXXXV. 


LXVI (b). 

LXXXIV (a). 
CLIII (b 4-. .) 

CXXXVII 


LXVIII (b). LXIX. 

LXXXV (a). LXX. LXXI. 

LXXXVIII (a). LXXII (b?). 

LXXXIX(a). LXXIV (b).LXXV. 

XC (a). XCI(a). LXXVII (b?). 

XCII (a). LXXVIII (b). 

XCIII (a). LXXXI (a + b). 

XCIV (a). LXXXVI (b?). 

XCV (a). LXXXVII (a + b). 

XCVI (a). XCVIII(b). 

XCIX(a) C(a). CI (a + b). 

CII (a). CV (a). C1II (a + b). 

CVIII (a). CIX. CIV (a 4- b). 

CXI (a). CVI (a + [b?]). 

CXII(a). CX1X. CVII (b). 

CXX. CXXI. CX (u + b). 

CXXII/II1 dipt. CXIII (a 4- b). 

CXXIV (dipt., ut CXIV (a + [b?]). 

vid.). CXXV CXV (a). 

(dipt., ut vid.). CXVI (a 4- b). 

CXXIX (a). CXVI1 (a+ b). 

CXXXI (a). CXXX (a + [b?]) 

CXXXII (a). 


I 


CXXXIII (a) 53* 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

TABVLAE CERATAE 


490 


SVPPL. 


Ex elencho supra scripto patet, numquarn formulam A vel ad ambo 
exemplaria vel ad solum exterius adhibitam esse, paria igitur huius modi 
A + A et B 4- A exstare nulla; in triptychis n. ii. v. xlix videri fuisse 
A + A + b supra p. 418 dixi. Unde hoc sequitur aut (ut in his n. ii . v. 
xlix ) extrinsecus repetitum esse secundum antiquiorem usum interius 
formulae A exemplum subiecto tamen in sequenti pagina chirographo 
formulae B , aut exterius exemplum conceptum esse secundum formulam B 
solam; ad hoc igitur genus pertinuisse probabile est plerosque omnes 
columnae secundae libellos, in quibus secundum exemplum nunc 
periit ( A +..). — Antiquissimus libellus, in quo formula B intus ad¬ 
hibita exstat, est n. m, qui tamen utrum anno 52 an fortasse 33 tribuendus 
sit incertum est; primum certi anni exemplum praebet diptychum 
n. cxxxviii, coloniae apocham anno 53 scriptam continens. — Formulae A 
usus desinit anno 57; cuius tamen rei causa ea potest esse, quod Iucundus 
inde ex eo tempore ab auctionibus procurandis sive coactionibus argen¬ 
tariis factitandis abstinebat, nam posteriores libelli municipales sunt 
apochae omnes, ad hoc autem genus iam inde anno 53, ut modo vidi¬ 
mus, formula B adhibita est, cum formula A in eo nusquam exstet. Et 
in triptychis certe anni 61 n. cliv et clv , quae non sunt Iucundi, 
interius exemplar non est chirographarium. 

Duo haec apocharum genera differunt etiam signandi modo, de quo 
cum singula infra cap. V et VI exposita sint, hoc loco breviter rei 
summa commemoranda est. 

Interior scriptura, ut eius fides intacta conservaretur, tam in diptychis 
quam in triptychis lino circum tabellas primam et secundam voluto et 
in pagina 4 obsignato claudebatur; unicuique sigillo nomina signatoris 
adscribebantur; si opus erat instrumentum ex hoc authentico exemplari 
recognoscere, coram iisdem testibus vel certe maiore eorum parte lino 
rescisso tabellae aperiebantur. Iam in Iucundi libellis interior scriptura, si 
ad formulam A concepta est, septem aut pluribus (usque ad undecim), si 
ad B , non amplius quam quinque sigillis (in n. cxlviii duobus scribentis 
solius) clausa est. — Praeterea in exemplis formulae B aliud accedit a 
me observatum, chirographa subsignata esse omnia exceptis libellis 
generis B + B, in iis enim posterius sive exterius chirographum sigillo 
caret. Ac plerumque signum impressum est semel, videlicet ab apochae 
auctore; bis autem, ubi apocha vel a servo ipsius vel ex mandatu ab 
alio homine exarata est, aut ubi apochae auctores sunt duo. Eius rei 
ratio facile, ut opinor, intellegitur. Creditoris enim intererat cavere, ne 
adulterinum chirographum supponeretur et suae amanuensisve manui dolo 
malo tribueretur; quaedam enim chirographa, quae tamen secundaria 
generis B + B exempla sunt, non ab apochante ipso (quamvis Scripsisse 
se’ testante) exarata esse supra vidimus. Sed debitoris quoque inter¬ 
fuisse consentaneum est, ut sigillo creditoris impresso sibi confirmaretur, 
chirographum vere ab illo profectum esse. Itaque vis chirographi non tam 
in scripturae characteribus quam in subsignatione posita erat. Et constat 
sigilli apud veteres plane eandem, quae postea nominis subscriptioni auto¬ 
graphae tribui coepta est, auctoritatem fuisse, ita ut is, cui quis anulum 
signatorium tradidit, ipsius vice fungendi ius adquireret; anulis nostris plus 
quam animis creditur sunt verba Senecae benef. 3, 15, quae et ipsa spectant 
ad pacta conventaque signis impressis custodienda. Ex Plauto Fridericus 
Schoell mihi enotavit haec: Cure. 346 seqq. 423. 550, Amph. 421. 774 sq. 
787, Baccb. 327—330. 789. 984—986, Cas. 144, Pseud. 986. 998 seqq., 
Trin. 788—790. 808, Vidui. 105. Cf. Cicero ep. ad Q. fr. I 1, 4 § 13 et 
Ulpianus Digest. XXVIII 1, 22 § 2 et 5. Nominis solius subscriptio 
veteribus ignota erat; quae apud eos exstant subscriptiones, sunt potius 
testationes, quibus scribens rem gestam confirmat et se instrumentum 
probare declarat, velut in papyro Aegyptiaca anni p. Chr. 166 v. 23 seqq., 
de qua Schulten Hermes 32 (1897) p. 273 disseruit 1 ), et in donatione 
Statiae Irenes anni 252 (Bruns, fontes* p. 296). Cf. Bruns Die Unter- 

‘) v. 25 sic potius legendum est: ita uti s(upra) scr[i]plum est. 


schriften in den romischen Rechtsurkunden in Actis academ. Berolin. 1876 
p. 41 seqq. = Kleinere Schriften II p. 37 seqq. 

Formula B ‘chirographum’ vocatur, sed alterius (A) appellatio a tabellis 
non memoratur, nam illa, quae est ‘perscriptio’, tam ad hanc quam ad illam 
pertinet. Inter utrumque genus haec maxime differentia intercedit, quod 
formula A concepta est in verba: ‘persolutam habere se dixsit pecuniam, 
quae in stipulatum Iucundi venit’, contra in apochis B creditor ipse loquitur 
hoc modo: ‘scripsi me accepisse.’ Illa igitur professio est rei gestae 
per vocem nuncupata sed deinde in scripturam collata, eaque dubitari 
nequit quin usu Romano iam prisca aetate recepta fuerit, quippe quae 
antiquitati illi, qua permulti homines litteras nescirent, maxime conveniret. 
Chirographi autem usus peregrinus erat, quem Romani Graecis acceptum 
rettulisse vocabulum ipsum arguit, sed iam Assyriis notum fuisse scimus. 
— Numab Romanis ipsis repertum sit tabellas ceratas ad instrumenta 
in hunc modum adhibere, ignoratur, sed non dubium est quin ab initio 
utrumque libellorum exemplar iisdem verbis conceptum fuerit, exterior 
igitur scriptura interiorem iteraverit, ac certe tam tabellae Dacicae saeculo 
secundo quam veteranorum diptycha per duo fere saecula hunc morem 
conservatum esse testantur. Procedente tamen tempore cautius visum 
est, cum interius exemplum quamvis clausum corrumpi a falsariis posset, 
instrumenti incolumitatem et fidem eo augere, ut ad exterius exemplum 
adhiberent chirographum, quippe quod, licet apertum esset, fidem tamen 
per se ipsum praestaret. Interiorem enim scripturam filo et sigillis non 
prorsus munitam fuisse a fraudibus inde patet, quod Neronis temporibus 
(anno 61 ut videtur; vide Praefationem) senatus consulto cautum est, 
‘ne tabulae’ — quas antea summo imoque marginibus ad filum inserendum 
incidere solebant — ‘nisi pertusae ac ter lino per foramina traiecto ob¬ 
signarentur’. Is chirographi usus, per se hominibus Graecanicis Italiae 
inferioris acceptus, cum probatus esset experientia, postremo interiorem 
quoque scripturam occupavit, ut tamen claudendi et obsignandi modus 
a Romanis legibus praescriptus quadamtenus conservaretur. In libellis 
ita institutis, ut utrimque continerent chirographum (B + B ), exterius 
exemplar interdum brevius summarii instar conceptum est, ut non hac 
formula scripsi me accepisse sed vocabulo chirographum usus sit apocharius 
(n. xx. lviii. i.xiv. cxlii. cxliii), in n. cxliii dies, in n. cxlii dies et 
verba solutio rei publicae ob et q. s. praecedant. In his duobus libellis 
scriptura exterior ab summario, quod inscriptum est paginae sextae, parum 
differt; in diptycho n. i.xiv adeo ad titulum brevem redacta est. Praesertim 
autem hoc proprium est eius generis libellis (B + B), quod plane 
diversam signatorum rationem exhibent. Iam enim in iis non septem 
pluresve, sed non plures quam quinque obsignaverunt vel potius non 
plura quam quinque sigilla imposita sunt, nam apocharius vel certe 
apochae scriptor plerumque binis locis et in n. cxlviii adeo solus, ut 
videtur, anulum suum impressit; atque eius sane maximi intererat cavere, 
ut chirographum suum interius bene clausum alteri parti traderetur, de 
qua re vide infra p. 432. 

De natura formulae A Mommsenvs Hermes XII p. 106 seqq. disseruit ac¬ 
ceptilationem ea contineri statuens, quae coniectura, si quid video, unice vera 
est. Contra Bhvnsio Zeitschrift fur Rechtsgesch. XIII p. 364 = Schriften II 
p. 321 visa est formula illa (ut in Fontibus ed. 6 p. 314 ait) ‘id negotium 
significare, quod in Cod. VIII 42, 14 describitur: Pecuniae solutae pro¬ 
fessio [i. e. coram testibus facta confessio ] collata instrumento , quae gestae 
rei probationem continere dicitur; idem igitur est, quod saepe in tabulis 
Transsilvanicis occurrit verbis: dixit se accepisse, fatetur se locasse cet.’ — 
De qua controversia cf. Henricus Brvnner zur Rechtsgeschichte der 
romischen und germanischen Urkunde I (1880) p. 44 seqq., Erman zur 
Geschichte der rom. Quittungen und Solutionsakte (Beroliui 1883), Hrvza 
in Zeitschrift fur das Privat- und offentliche Recht 12 (1885) p. 249, 
Karlowa in eadem ephem. 4 p. 502 et in rom. Rechtsgeschichte I p. 799 seq., 
qui Brunsium recte refellit. 


IV. ARGVMENTA LIBELLORVM. 


Iam singula persequamur, quae ad argumenta libellorum singulasque 
formularum partes spectant. 

Debitor, qui pecuniam solvit, in tabellis praeter paucas infra signifi¬ 
catas omnibus est L. Caecilius Iucundus, qui ut coactor argentarius 


sive coactor exactionum sive coactor (vide Mommsenum p. 97) aliorum 
mandatu auctiones factitabat vel vectigalia coloniae Pompeianorum 
conducebat. Posterioribus annis prius illud quaestus genus videtur 
omisisse, nam tabellae annorum 58—62 ad vectigalium negotia per- 


Digitized by 


Gck igle 


Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


491 


TABVLAE CERATAE 


tinent sola. — Iu n. v M. Fabius Agathinus nomine L. Caecilii 
Iucundi pecuniam solvit, idemque statuendum est de instrumento 
n. lvii mutilo; contra in n. cli cum debitor sit idem M. Fabius 
Agathinus, eius nomine solvit coloniae servo Iucundus. — In antiquissimo 
libello n. i potius [L.?] Caecilius Felix debitor est, cuius Iucundus 
haud dubie heres aut fortasse filius fuit. Felicis iussu solvit Philadelphus 
servus eius. 

Creditores vel certe apocharios, i. e. cos qui apocham scripserunt 
6cribendamve curaverunt, consentaneum est alios fere occurrere in aliis 
libellis ad auctiones pertinentibus. Ii cum in Indice nominum propriorum 
compositi sint cuncti et ab signatoribus ceterisque hominibus distincti, 
hoc loco superest commemorare haec quae sequuntur. Plures creditores 
sive auctionis auctores sunt in his apochis: heredes N. Nasenuii Nigidii 
Vacculae n. vi, P. Alfenus Pollio de(curio?) (et) N. Eprius Nician, xlv, 
A.Hordionius Philostorgus et M. Fabius Chryseros n.xLvm, N. (et) N. Ninnii 
Calvus (et) Justus n. lxx, socii (?) n. lxxvii. — Creditrices habentur 
hae: Babinia Secunda n. xii, Caesia Optata xxix, Caprasia Zoe (?) lxxx, 
Equitia Psamathe (Samate) xliii, Hilara lx, Histria Ichimas (Ichmas) 

xxti, Lydia Tyche (Lidia Tuche) lxxxviii, Popidia.xx. lvii, 

Tullia Lampyris xl, Umbricia Antiochis xxm. xxiv, Umbricia Ianuaria 
xxv,- sia PyrallisLXXii,.xxxiv.— Creditor peregrinus est 


Ptolemaeus, Masylli filius, Alexandrinus n. c’ — Servi, qui domini domi- 
norumve iussu apocham scripserunt (*) vel scribendam curaverunt (**), 
sunt hi (mutilas, quae utrius speciei fuerint nescitur, hoc f distinxi): 
••Abascantus Caesaris Au[g. Phijlippianus servus xxx, fAnthus 
Melissaei xciii, ‘Anthus Ninniorum duorum lxx, f Chryseros Caesaris 
Narcissianus ci, f Eros sociorum (?) lxxvii, *Nymphius L. Iunii Aquilae 
servus vii, *Prepon Corneliae, Saturnini (uxoris) lxii, ‘Salvius heredum 
N. Nasennii Nigidii Vacculae servos vi, ‘Vesbinus Vibidii Verani cxvm, 

•Vestalis Popidiae servos xx, *.Umbriciae Antiochidis servus xxm. 

— Auctionem L. Iunii Aquilae fecit Nymphius, servus eius, idemque extrin¬ 
secus apocham (B) scripsit n. vii, Umbriciae Antiochidis auctionem fecit 
Trophimus, servus eius, sed apocham tam intus (B) quam extrinsecus 
(B) mulieris rogatu scripsit M. Helvius Catullus n. xxiv. — Singularis 
ratio est negotii, ad quod n. xlv pertinet: P. Alfenus Pollio de(curio?) 
et N. Eprius Nicia auctionem fecerunt, sed P. Alfenus Varus trecenarius 
Augusti ex eorum delegatu summam (partem, ut videtur, pecuniae auctione 
partae) ab Iucundo stipulatus est et apocham fecit chirographo interiore 
et exteriore, ut tamen illud solum ab ipso exaratum esse scripturae 
diversitas arguat. — Ex nonnullis instrumentis patet auctionis auctorem 
apocham rogatu suo vel maudatu ab alio scribendam curasse, quae sunt luiec: 


Nymphi[us scripsi ex] mandatu [et delegatu?] L. luni Aquilae n. vii 

.[sc]ri/)« rogatu [Cei Quartionis ].— aut.[ Cei Quartionis] — xvu 

.[sejr/psi rogatu [Histriae Ichimadis) xxii 

M. Helvius Catullus scripsi rogatu Umbriciae Antiochidis xxiv 
D. Volcius Thallus scripsi rogatu Umbriciae Ianuariae xxv 

.[«erijm'] rogatu [Babulli Romani ] xxvii 

Sex. Pompeius Axiochus scripsi rogatu Tulliae Lampyridis XL 

M. H . scripsi rogatu Al[lei ? Hygini] xlvi 

M. Aurelius [Felicio scripsi post? ro]gatum . is (mulieris) xxxiv 

Ti. Claudius Syn .... scripsi rogat[u et] mandatu Abasc[anti] Caesaris Au[g. Phi]lippiani xxx 
. [scr]ipsi rogatu [et mandatu Cn. Allei] Chryserotis xxxv 


In n. xxiv et xxx cum tam interior quam exterior scriptura chiro¬ 
grapharia sit, utrumque exemplum ab homine rogato scriptum est, in 
ceteris solum exterius propterea, quod interius acceptilatorium est, quippe 
quod tametsi a quolibet scribi licitum erat, tamen plerumque a debitore 
exararetur. Scribendi operam ab iis fere delegatam esse Mommsenus 
p. 104 recte animadvertit, qui litteras ipsi nescirent. Nam n. xxiv Um- 
briciam Antiochidem creditricem, cuius rogatu M. Helvius Catullus 
scripsit, ipsam adfuisse solutioni inde patet, quod inter signatores est; 
idem autem de aliis statuendum est propterea, quod in interiore scriptura 
ad formulam A concepta creditor ipse ‘habere se dixsit’; praeterea cum 
hoc convenit, quod inter undecim exempla supra scripta quinque exstant, 
quibus demandantes sunt mulieres (xxii. xxiv. xxv. xxxiv. xl); postremo 
indidem repetendum est, quod chirographarium exemplum ab muliere 
exaratum exstat nullum. Chirographa n. xxxu et cxxxvi qui scripsit 
scripseruntve, cum Latinas litteras nescirent, Graecis usi sunt, sermone 
autem fere Latino. In scriptura ad formulam A concepta i. e. in 
acceptilatione hae tabulae neque litteris neque verbis Graecis usae 
sunt; permissum id fuisse Ulpianus testatur Dig. xlv 1, 1 § 6 de 
stipulatione loquens: si quis Latine interrogaverit , respondeatur ei Graece , 
dummodo congruenter respondeatur , obligatio constituta esi. — Quod ad 
servos attinet, primum notandum est Abascantum Caesaris Augusti 
(n. xxx) unicum esse servum, cuius rogatu alius apocham scripserit, 


sicuti alius servus, qui solus inter obsignatores acceptilationis reperiatur, 
est item Caesaris (n. ci). Deinde quod praescriptum fuisse apud Romanos 
Gaius abMommseno laudatus p. 110 testatur his verbis (Dig. xlvi 4,22) 
servus nec iussu domini acceptum facere potest , id omnino sequuntur hae 
tabellae. Nam chirographum quidem utrumque (B + B) a servo scriptum 
occurrit (n. xx, cui addere licet mutilos n. vi. xxm. cxvm), numquam 
autem in interiore scriptura, ubi ea ad formulam A concepta i. e. 
acceptilatio est, is, qui ‘habere se dixit’, servus est, sed dominus (n. vii; 
idem igitur statuendum erit de mutilo n. lxx). Libellorum n. lxii. xcm. 
ci bina exemplaria perierunt. Praeterea hic quoque memoratu fortasse 
dignum est, quod in n. xxiv mulieris servus cum auctionem fecisset, 
chirographa interius et exterius exaravit non hic, sed M. Helvius 
Catullus. 

. Emptor quis fuerit, indicatur in antiquissimo libello n. I {ob mulum 
venditum [A/.] Pomponio M. I. Niconi ), quae venditio num facta sit per 
auctionem nescitur. In reliquis emptorum nulla exstat mentio. 

Ea res, ad quam negotium pertinebat, in formula A dicitur esse 
pecunia, quae in stipulatum L. Caecilii Iucundi venerit, vel similiter. 
Exempla exstant haec: 

In n. i, libello antiquissimo, et ut conici licet, in mutilo n. cxxn 
leguntur haec: 


quam pequniam in stipulatum L. Caecili Felicis redegisse dicitur M. Cerrinius Euprates n. i 
[quam pecuniam dicitur in ?] [«ft‘]pu/a/[u(m)J {eius) [rede]gisse n. cxxn 1 

Reliquis communis est formula huius modi (* indicat mutila): 

quae pecunia in stipulatum L. Caecili Jucundi venit (vel in stip. venit L. Caec. Iuc. n. v) ob auctionem illius (vel ob auctionem illorum xlvui, vel 
ob mancipia vendita xlix) *ji. v. vii. *ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvii. *xix. xxii. xxv. xxvi. xxvii. xxviil xxix. *xxxi. xxxii. xxxv. xxxvii. 
XXXVIII. *XXXIX. xl. xliii. xlvi. xlvii. xlviii. xlix. li. lii. liii. *liv. lv. lvi. *lix. *lxv. lxvi. LXVII. LXVII1. LXIX. LXXII. CXIX. cxx. CXXI. 


Digitized by 


Go^gle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

TABVLAE CERATAE 


499 


SVPPL. 


In formula B eadem res significatur his modis: 


HS tot ob auctionem meam, [qu1]em — an item ? — in stipulatuum) eius redegi vi 12 
qua[e pecunia in stipulatum] eius venit [ex auctione ] domina[e meae] (i. e. Popidiae) xx 8 
ob mancipia .... stipulatuum) ven . . [ex auctione ] Popid(iae ) ... xx 17 

HS tot.r[«]« quos — vel quas — in s[{ipufa]{u(m) eius (i. e. Iucundi). xxx 14 

hs tot ob . xxx 23 

HS tot ob auctione(m) mea(m) sup stipulatu eius (i. e. Iucundi) xxi 21 
HS tot ob auctione(m) mea(m ) sub stipu[latu eius] L 5 

quam auctionem feci in irf[us]. sup stipulatu eius (i. e. Iucundi) xvi 9 

ob (?) m.sub stipulatu eius (i. e. Iucundi) lxiii 4 

ob auctione(m) *m[e]o(m) [w]s/erf?os nummos tot . stipulatus est (L e. lucundus) Lvm 6 


Ex Mommseni sententia (p. 112) his verbis ea pecunia significatur, 
quam coactor, Felix (n. i) vel lucundus, ab emptoribus stipulatus erat, 
idque unice verum esse vel sermone ipso efficitur. Ea enim, quae 
n. i. cxxii. vi (cf. xx) scripta sunt, venditorem sive auctionis auctorem 
pecuniam in Caecilii stipulatum redegisse, non aliam admittunt inter¬ 
pretationem nisi hanc, quam iis tribuit Mommsenus: ‘quam pecuniam 
per me factum est ut Caecilius ab emptoribus stipularetur’. Illa 
quoque 'sub stipulatu eius’ (Iucundi) non possunt aliud significare 
nisi Iucundum esse stipulatorem, non promissorem. Denique novum his 


argumentis addere iam possum ex libello n. lviii, in quo verba stipulatus 
est legi; hic enim stipulator non potest esse nisi lucundus. — Ceterum 
notatu esse dignum videtur, solum stipulatus, nusquam stipulatio voca¬ 
bulum in his tabellis adhiberi, quorum hoc ipsum stipulandi actum, illud 
statum stipulando effectum significat. Cf. ex stipulatu agere Digest. xlv 
1,3 § 1; 38 § 12, ex stipulatu actio xlv 1, 1 pr., xlv 1, 51 et 70, xlvi 
4,21, ex stipulatu debere xlv 1, 24 ac praesertim xlv 1, 25: si dari 
stipuler id ‘quod mihi iam ex stipulatu debeaturcuius stipulationis nomine 
exceptione tutus sit promissor, obligabitur ex posteriore stipulatione. 


In novem libellis infra indicatis verba haec ex interrogatione tabellarum signatarum addita sunl. 


eum acce[pi88e ab L. Caecilio Iucun]do hs OOOOd[cc]xxcvii ex inte[rrogatione fact]a tabellar[u]m signataru[m ] xvii extrinsecus 

eam accepisse ab L. Caecil[io Iuc]undo HS n. XI xxxix ex auction[e eius] mercede minus ex inter[rogati]one facta tabellaru[m ]. xxv extr. 

[me accepisse ab L .] Cecilio lucudo [sestertios nummos se]x milia otoge[ntos septuaginta quinque ] ob autione [mea ex interroga]tione fata [tabellarum 
si]genataru(m) xxvi extr. 

[eu)m accepisse [aft L. Caecilio Iucun]do hs n. [tredecim milia trece]ntos triginta [septem ob au]ctionem [eius ex interro]gatione [facta tabellarum 
sig]na[tarum ) xxvii extr. 

me [ accepisse ] ab L. Caecilio Iucu[ndo ] sester[tios de]ce(m) milia trecentos quinque nummos ob auctione(m) mea(m) ex inte[r]rogat[(\one facta tabellaru(m) 
s[i 0 n]afaru(ro) xxvm extr. 

/n»; [ixKvini(r<re cirro] KetoctXiuu Eiouxo[u^ur <r]>jpWpr(e t xov[oLTrovop] juiXtx ir [xevrou/x?] v[o]v<x’yi[vra <3'uo? v]cu[ju/uo]u; [auxruuve] ju[e*] [Ivreppo' ycmouvs) 

cf)tt[xra] Tot[j3eX>icqJcu/* ovyjvetfrctfjJovfju] xxxii extr. 

[eum accepisse ab L. Ca]ecilio [Iucundo hs n. m] dxi .[o]6 auctione(m) [eius e.r interrogatio]ne tabellaru(m) [signataru(m) i]n tdus Febr. xxxv extr. 

[me accepisse sesteta [XXX nongenta quinqua]genti qui[que ab L. Caecilio Iu]cudo [a]u[c]io[ne.] fata . ala . . . xxxvm extr. 

eam accepisse ab L. Caecilio Iucundo sestia nummum octo [milia] quingenti sexages dupundius ob auctionem eius ex interrogatione facta tabellarum 
signatarum xl extr. 

Ad eandem rem non dubium est quin pertinuerint, quae in sequenti libello supersunt, ubi tamen haec ex nom .quomodo restituenda sint 

— an fortasse nuncu[patione ] latet? — adhuc quaeritur. 

[eum acc<2>t«]s[*] ab L. [Caecilio Iucundo 00 00] dcxxx[v . . sestertios num]mos ex nom[ . tabellarum signa[tarum in k. N]ou(e)mbr. primas 

merc[ede minus ] xlvi extrinsecus. 


Ea clausula non reperitur nisi in exteriore scriptura (ubique ad for¬ 
mulam B concepta) nec nisi praecedente intus scriptura ad formulam A 
concepta. Coniungendam esse non cum verbis ex auctione (vel ob 
auctionem), sed cum verbis eum (vel me) accepisse docet n. xvii, a quo 
auctionis abest mentio. Extra ordinem in n. xxxv huic clausulae sub- 
iectus est dies, in quem solutio pecuniae collata erat: in idus Febr., 
in interiore scriptura omissus; debebat enim potius collocari post haec 
ob auctionem. Idem videtur factum fuisse in chirographo mutilo n. xlvi 
[in k. N]ou(e)mbr. primas , ubi maiore etiam neglegentia omissa sunt 
verba ob auctionem. — Non casui mero videtur tribuendum esse, quod 
hae novem vel, si additur n. xlvi, decem apochae pertinent ad maiores 
atque adeo maximas pecuniae summas: 2635 (n. xlvi). 2787. 3511. 
4192. 6875. 8562. 10305. 11039. 13337. 30955. Libelli enim n. x et 
xxxvii, qui ad summas omnium maximas spectant, exteriore scriptura 
nunc carent. — Interpretatio eius clausulae cum eo magis difficilis esset 
quod in fontibus iuris Romani nostris non videtur memorata esse, 
Mommseni tamen acumini, si quid video, plane contigit ut reperiretur. 
Ex eius enim sententia pertinet interrogatio ea tabellarum signatarum 
ad interiorem scripturam in his decem libellis omnibus ad formulam A 
Ea pars apochae, qua creditor numeratam 
In formula A: 

numeratam dixit se accepisse n. i 
numeratos accepis{se) se dixit n. v 


conceptam, quae acceptilatio est. Acceptilatio autem liberationem significat, 
quae ut stipulatio (Graecis enepwrviru; appellata) per interrogationem fiebat. 
Quod Brunsius Kleinere Schriften II p. 323 obiecit, in interiore scriptura 
interrogationem nusquam memorari, Mommsenus antea iam refellerat 
monendo in verbis habere se dixit nihil obstare quominus hoc ‘dicere’ 
intellegeretur ‘respondere’. Nam cum dicendo sive verbis liberatio fieri 
soleret per interrogationem et responsum, quin huc referenda essent illa 
habere se dixit, nemini dubium esse poterat. — Interpretatio autem, quam 
Brunsius probare maluit Petrae tribuens: ‘nach Einsicht oder Befragung 
der tabellae signatae’, ut aliis ita vel ipso sermone excludi videtur 
(cf. Karlowa rom. Rechtsgesch. I p. 802); nam ‘interrogare’ non potest 
significare ‘inspicere’ vel ‘consulere’, et pro his ‘ex interrogatione' 
dicendum potius fuisset ‘interrogatis tabellis’. Neque satis constat Petram 
ipsum hanc illi clausulae tribuisse notionem, quippe qui dixerit p. 12: 
‘a meno che la formola ex interrogatione facta tabellarum signa¬ 
tarum . . non voglia appunto indicare, che per tutto quello che manca 
nella copia egli si riferisce ali' atto originale' [i. e. ad scripturam interiorem]. 
Immo haec verba rem minus distincte indicantia etiam de Mommseni 
interpretatione dicta esse possunt. 


se accepisse pecuniam testatur, concepta est his modis: 


numeratos accepisse se dixserunt n. xlviii 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


493 


TABVLAE CERATAE 


numerata habere ee dixsit *vii. x. xm. xiv. xxxi. xlvii. *lvii. *lix. *lxvi. lxxii. *cxxii/iii. cxxiv 
numerat, habere se dixsit xvn 

n[umerata habere se) dixsit n nume . se dt'x[«i<] xxix 

persoluta habere se dixsit xii. xv. xxii. xxv. xxvi. xxvn. xxvm. xxxii. xxxv. xl. xliii. *lxix 
soluta habere se xlix so[luta habere] se dixsit xlvi 

.... luta habere se dixsit xi .... luta habere . xxxviii 

. habere se dixsit ix.lv . habere . xix . habere se . xxxvn . [ha]bere se ... . xxxix 

. habere . li . habere s . lxxv 

habere se dixsit non praecedente numerata vel persoluta vel soluta videtur scriptum fuisse in his: 
habere se [dixsit] lui h[a]be[re se dixsit] Liv. 


In formula B : 

1. in auctionum apochis: 

scripsi me accepisse v (addita sunt: quae minutalim, quem ad modum volui, ab eo accepi ). *xx. xxi (intus et extr.). *xxvm. xxxn (/wij 
[axx>j7ri(r<re]). *xxxviii. xlv (intus et extr.). *lviii (intus), cxxxvi (. . dx[xv\ni<r<re]). 
scripsi me ac(c)epis(s)e . . . (h)abere m .. se dix(sit) xxxm. 

scripsi eum accepisse vii. *xvii. xxvn. xxx. *xlvi. scripsi eam accepisse xxm. xxiv (int. et extr.). xxv. xl. 
chirograpum . . si(bi ?) persoluta esse lvii (extrinsecus) scripsi [ijpsr] persoluta esse xxii. 

2. in vectigalium apochis coloniae: 

scripsi me accepisse exxxvm (extr.). cxxxix (extr.). cxli (int. et extr.). cxlii (i.), cxliii (i.), cxliv (i.), cxlv (i. et e.), cxlvi (e.). 
*cl (i.), cli (i. et e ). 

scripsi me accepisse ... et accepi ante hanc diem cxlvii (i. et e.). 
accepi exxxvm (int.). 


In n. XLVili duo sunt creditores, iiquc pro sua quisque parte 
pecuniam sibi debitam se accepisse dixerunt. Diversum ab hoc videtur 
esse n. xlv, ad duos et ipsum creditores spectans, in quo haec leguntur: 
pro parte eius, quam stipulatus est ex delegatu eorum. Ea enim, ut supra 
p. 421 dixi, pertinent potius ad Yarum ab illis delegatum; eius autem, 
ut Mommseno nunc videtur, fortasse intellegendum est auctionis vel pe¬ 
cuniae ex auctione redactae. 

Ad summam paulatim pluribus pensionibus solutam pertinet n. vi: 
quae minutatim , quem ad modum volui , ab eo accepi in hanc diem. Similis 
est apocha n. xxiii, qua comprehensa sunt haec: ex qua summa [accepit 
numeratos?] sestertios ducentos [et] arbitria s[estertio]s viginti et acc[e]s- 
s[ione]s t» xm et minus hs li et hac die reliquos ego (i. e. servus vendi¬ 
tricis) sestertios trec[ento]s sexsaginta nummos; ubi vide adnot. 9 et 11. 

Sed pecunia, quae auctione parta est, auctionis auctori non omnis 
solvenda erat ab coactore, cum accederet merces centesimae aut maior 
coactori solvenda, vectigal publicum rerum venalium centesimae vel 
quintae et vigesimae venalium mancipiorum, interdum etiam praeconium 

mercede minus n. ii. v. vii. *ix. xi. xii. *xm. xiv. xvn. xx. xxii. 

xxiv *. as. xxv s. as. xxvi. xxvn. xxvm. # xxix. *xxxi. 
XXXII. XXXIII. XXXV 8. *30? XXXVII. XXXVIII. *XXXIX. 

xl. xliii. xlvi i. as. xlvii. li. *liii (. . . . mercede 

.. ubi minus non videtur sequi). *liv. *lvii. 

i.x. lxv. lxvi. lxxii. cyii. lxxii. cxxiv. *cxxxvi 
.)• 

[mer]cede quinquagesima wimu[#] n. x L (i. e. quinquagesima, ut vid.) 
mercede mitius n. lviii. 

Chirographaria inter 'haec sunt exempla 1. interioris scripturae xx. 
xxiii. xxiv s. xxxm. lviii ; 2. exterioris xxiv as. xxv as. xxxv *io. 

xlvi 99. cxxxvi; reliqua sunt scripturae ad formulam A conceptae. 
— Vocabula numerata, soluta, persoluta (aut - tos ) promiscue adhibita 
sunt; in n. xxxm et *liv nullum eorum additum, sed scriptum est 
mercede minus habere. Hac clausula mercede minus omnino carent 
n. vl xv. xix. xlviii. xlix (quorum tamen in n. xlix interior 
scriptura fere tota, in reliquis exterior tota periit), non carent 
nisi in exteriore scriptura u. vn. xvn. xxii. xl. — Praeterea vide, quae 
de hac re exposuit Mommsenus Hermes XII p. 93. 113 et ad legem 
metalli Vipascensis ibid. p. 101 et Ephcm. epigr. III p. 165 et Corp. II 
Suppi, n. 5181 adnotavit. In antiquissimo libello n. i quae scripta sunt 
eam pecuniam omnem (sunt HS dxx) dixit se accepisse, ita intellegenda 


centesimae. In qua re duplici modo uti poterant. Aut enim coactor 
ab emptore pretium (ex. gr. hs c) cum mercede (ex. gr. hs ii), i. e. hs 
cii, stipulabatur et venditori c solos pendebat, aut coactor ab emptore 
pretium solum i. e. HS c stipulabatur, sed venditori HS xcviii pendebat. 
Dtrumque modum significat Cicero pro Rab. Post. 11, 30 (ubi de decem 
milibus talentum Gabinio ab Rabirio solvendis loquitur): non intellego 
hoc quale sit, utrum accessionem decumae, ut nostri facere coactores solent 
centesimae (centima codex), an decessionem de summa fecerit. Si accessionem, 
undecim milia talentum ad Gabinium pervenerunt. Item Tacitus ann. XIII 31 
(ad annum 57): vectigal quintae et vigesimae venalium mancipiorum remissum, 
specie magis quam vi, quia cum venditor pendere iuberetur , in partem pretii 
emptoribus accrescebat. Antea igitur cum coactores ab emptoribus pretium 
ut puta hs c cum vectigali 4% i* e. hs civ stipulati essent, inde ab 
anno 57 pretium solum stipulabantur sed venditori xevi pendebant. 
Vide Mommsenum p. 99. — Huc referendum est, quod in plerisquc 
tabellis tam intus quam extrinsecus additum est mercede minus. Eius 
clausulae exstant exempla haec: 

et minus n. xxm item ad sestertios venditori propter mercedem et 
vectigal ab Iucundo minus solvendis referendum esse vidit 
Mommsenus p. 113; in tabella ea scripta sunt haec: 
ex qua summa [accepit numeratos?] sestertios ducentos [et] 
arbitria s[estertio]s viginti et acc[e]ss[ione]s HS xm et minus 
hs li et hac di[e reli]quos ego sestertios trec[ento]s 
sexsaginta nummos (cf. quae ibi adnotavi). 


sunt, ut pecuniae summa persoluta sit integra non deducta mercede 
De iis apochis, io quibus neque hoc neque solutum esse 'mercede minus’ 
additum est, quid statuendum sit nescimus, ut tamen probabilius esse 
videatur usum illius aetatis etiam ad haec negotia pertinuisse et rem, 
de qua dubitari non posset, minus accurate non adnotatam esse. 

Causam debendi in n. i—cxxxvii praeter stipulationem auctionem 
esse, indicari solet eademque causa tribuenda videtur esse iis (ut de 
mutilis taceam), quae auctionem non memorant: n. i ( 'ob mulum venditum), 
n. xlix ( 'ob mancipia duo veterana vendita). Creditor idem est atque 
auctionis auctor, nisi quod n. vi. vu. xx. xxiv servus eius vicem agit 
(sed ut n. xxiv tertius quidam apocham faciat) et in n. xlix scriptum 
est vendita esse mancipia ratione hereditaria L. Cornelii Tertii, apocham 
fecisse L. Cornelium Maximum, qui Tertii heres videtur fuisse. Secundum 


Digitized by Gougle 


Qriginal from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

TABVLAE CERATAE 


494 


SVPPL. 


apocham n. xlv Varus ex aliorum duorum auctione provenientem pecuniam 
ex delegatu eorum stipulatus est, quae est Mommseni interpretatio p. 114 
(cf. supra p. 3-10. 421. 423). 

Res, quae venum datae erant, raro indicatae sunt. Complura 
exstant exempla servorum venum datorum: auctio venaliciaria n. xlv ». «o, 

[pr]o [ma)ncipeis i.xxiv, ob mancipia .xx le (cf. r), ob mancipia , 

quae fuerunt Me ... Liber . . lxii , ob mancipia duo veterana xlix 
(vendita sunt HS V ccc), quibus addi fortasse licet fragmentum ob 

m . lxiii. — Mulus venditus sestertiis dxx memoratur n. i. 

— Apocha n. v ad auctionem buxiariam pertinet (de buxi usu cf. praeter 
lexica Bluemner ad edict. Diocletiani 1893 p. 134 sq.), n. c auctionis 
lintiariae Ptolem(a)ei Alexsandrini est perscriptio. In n. xxm res in- 
positiciae memorantur, de quibus vide adnot. 4. Quid sibi velint [ d]enae 

n. xcvii, dubium est. Fragmentum. iaria xxi *, ut ibi dixi, 

restituendum est [ex auctione venalic]iaria vel [lint]iaria vel similiter. 

Plane incertum est supplementum illorum n. xxx i* nummos . r[e\s 

quos — aut quas — in s[tipula]tu(m) eius [redegit?]. Dubitans proposui 
faenebres quos , sed fieri potest, ut spectent ad res , quas in stipulatum 
redegit , hac apocha non diserte indicatas. 


Summae ob auctiones solutae, quae in his tabellis restant, infra 
compositae sunt. 


hs 38079 

n. X 

hs 35270 

n. XXXVII 

hs 30955 

n. XXXVIII 

hs 25439 

n. XLV 

HS 17110 + .. (vel 18000 + 

..) n. IX 

HS 13337 

n. XXVII 

HS 13 . . . 

n. LX 

hs 12247 (?) 

n. LXXII 

hs 11362 (vel 11363) 

n. XIV 

HS 11039 

n. XXV 

hs 10305 

n. XXVIII 

hs 10050 + . . 

n. LXII 

hs 9381'/, 

n. LV' 

hs 8562 

n. XL 

hs 8327 7, (vel 83287,) 

n. XI 

hs [739 ?J0 

n. XV 

hs 70[33 ?] 

n. XIII 

hs 6875 

n. XXVI 

hs 6456 7, 

n. XXII 

hs 6252 

n. XXIV 

hs 5428 (vel 5427) 

n. CIII 

hs 5300 

n. XLIX 

HS 5... 

n. LXVII 

hs 4[1]9[2?] 

n. XXXII 

hs 4060 + . . 

n. CXXXVI 

hs 3934 

n. XII 

hs 3511 

n. XXXV 

HS 3059 

n. VI 

hs 2787 

n. XVII 

HS 2740 

n. LXXII1 

hs 2732 

n. XXX 

hs 2635 

n. XLVI 

hs 1985 

n. V 

hs 1663 7, 

n. LVIII 

hs 1567 

n. VII 

hs 1500 

n. XLVIII 

hs 144P/, 

n. XXIX 

hs 1386 

n. XXI 

HS 13.. 

n. II 

hs 1200 

n. L 

hs 645 

n. XXIII 

hs 520 

n. I (ob mulum venditum) 

hs 342 

n. XXXIII 


hs .[cvn s?J 

hs 900 + . . (?) 

HS . . . . 00 DC . . . 

HS . . milia duce(n)tos . [nove?]m 

HS . . 00 Lxxm vel 00 LXXVI (?) 
hs.lxxhii(?) 

HS.VIII 

HS.II 

HS [ccID3CCIDDI?]D3 00 00 ... . 

HS.CCC . . 

HS.CLXXV vel CLXXII 

HS 00. 


n. XIX 
n. XX 
n. XXXIII 
n. XXXIV 
n. XXXIX 
n. XLIII 
n. LI 
n. LII 
n. LVI 
n. LXXIV 
n. CXXI 
n. CXXVI 


Septem summis his 35270. [739]0. 5300. 2740. 1500. 1200. 520 ex¬ 
ceptis omnes ita comparatae sunt (quo de monuit Mommsenus p. 115), ut 
ex compluribus summis minoribus collectae esse videantur, id quod in 
multarum rerum auctionibus factum esse consentaneum est. Neque enim, 
si a qua summa mercedes deducas, adquires multiplex denarii numeri; 
ex. gr. in summa omnium maxima, quae in apocha n. x memorata est 
additis ‘quinquagesima minus’, HS 38079, deducta quinquagesima 746 ,4 /ioo 
vel 747, fiet summa, quae auctione provenerit, 37332. Item n. lviii, cui 
et ipsi clausula quinquagesima minus videtur addita esse, sestertii 1663*/, 
auctione coacti ex hs 1630*/io ( y el 1631) et 32*/io effecti esse possunt. 

In n. i pretium HS dxx est unius muli, sed ibi, ut monui, ‘omnis pecunia’ 
mercede deducta nulla ab lucundo soluta est; in n. xlix qui ( ob 
mancipia duo veterana vendita’ soluti sunt sestertii 5300, repetendi 
videntur esse a pretio auctione impetrato sest 5048 et mercede 
centesima (1%) cum vectigali quintae et vigesimae (4%) sest. 252*/s 
sive circiter 252. 

Summa, ad quam apocha pertinet, aut notis aut litteris scripta est 
In qua re qui modi diversi adhibiti sint in his tabellis, laterculus infra 
subiectus docet. In eo non a re alienum est visum non omittere apochas 
coloniae et. Auctarii libellos duos, ut usus qui certe Pompeiis tum fuerit, 
omnibus instrumentis compositis perspici poBset. Litterae A et B signi¬ 
ficant exempla vel acceptilationis (A) vel chirographi (B); puncta .. in¬ 
dicant periisse eam partem. 


numerus 


4 

B 

libelli 

intus 

extrinsecus 

intus 

exlr. 

I 

notis 
II 


not III litteris 


V 


not. VI litt. 


VII 

not litt. 

IX 

not. 
X 

not. 
XI 

not. 
XII 

not. 
XIII 

not. 
XIV 

not. 
XV 

not. 
XVII 

not. not. 

XIX 

not. 
XX litt. ? 

[not. ?J 

XXI litt 

not. 

XXII 

not. litt. 

XXIII litt.*) 


XXIV not. 

not 

XXV 

not. not. 

XXVI 

not. Htt.*) 


*) partes duae antea numeratae (sest. XIII et LI) notis indicatae sunt. 
*) praeterea summa notis infra adnotata est. 


Digitized by 


Gck'gle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

SVPPL. 


4*5 


TABVLAE CERATAE 


numerus 

libelli 

A 

intus 

1 

extrin¬ 

secus 

I 

intus 

? 

extrin¬ 

secus 

summa¬ 

rium 

margo 

XXVII 

not litt») XXVIII 

not litt. XXIX 

not. 


XXX litt 

[not.] XXXII 

not. litt XXXIII not. 
XXXIV 
litt. xxxv 

not not XXXVII 

not. 


XXXVIII 

not. litt XXXIX 

[not.] not. XL 

not. litt XLIII 

not. 


XLV litt. 

not XLVI 

not not XLVII 

[not] 


xlvih 

not 


XLIX 


not 

L 

• *) not. LI 

not. 


LII 

not. 


LV 

not 


LVI 

not. 


LVIII not. 

not. LX 

not. 


LXII litt. 


not. 


LXVII 

not 


LXXII 

not 


LXXIII 

not. 


LXXIV 

not. 


CIII 


not. 

CXXI 

not. 


CXXVI not*) 
CXXXVI 

• .<) litt. 
Apochae coloniae. 


cxxxvm not. 

not 


CXXXIX 
not. 


CXLI litt. 

not 

not 

CXLII litt 

not 

• - 5 ) 

CXLIII litt. 

not 

not 

CXLIV litt 


not 

CXLV litt. 

not. 

not 

CXLVI litt 

not. 

not 

CXLVH litt. 

not. 


CL litt. CLI litt. CLII litt 
*) praeterea summa notis infra adnotata est. 
*) aut B periit. 

>) aut exterior est scriptura. 

4 ) aut B periit. 

*) summa aut non indicata erat aut periit. 

IV s. 


Auctarium. numerus 

libelli 

intus 

extrinsecus 

cautio. 

CLIV 

not. 


venditio. 

CLV 

[not] 

[not.?] 


Itaque in interiore scriptura, si ad formulam A concepta erat, satis 
habebant notis uti, cum id exemplum sigillis clausum et custoditum 
esset; eamque consuetudinem retinebant etiam in exemplis formulae A 
extrinsecus exaratis (n. n. v. xlix). Chirographa (B) summas tam 
litteris quam notis exhibent; constans usus in apochis coloniae n.cxu sqq. 
obtinet, quas qui conscripsit Privatus in eo acquievit, ut in interiore 
scriptura sola, videlicet exemplo instrumenti primario et authentico, 
litteris uteretur. 

Dies, quo emptores coactori pretia pendere debebant, in nonnullis 
tabellis intus indicatus est, rarius extrinsecus, semel in titulo margini 
inscripto. Quotiens dies non positus est, fortasse ipso auctionis die 
pecunia debebatur (cf. Ulpianus Dig. XLV 1,41 § 1), sed fieri potest, ut 
id non adiectum sit propterea, quod in apocha non erat necessarium, 
nec (ut Mommsenus addit) commode ibi poni poterat, ubi res pluribus 
venierant sub pretio diebus diversis solvendo. In laterculo subiecto 
composui dies, in quos praestatio collata erat, cum iis diebus, quibus 
lucundus venditori pecuniam solvit. 

dies quo pecunia dies 


soluta est ab Iucundo 

quo pecunia solvenda erat ab emptoribus 

[k. Febr. ?] 

id. Febr. primae 

n. XI ia tus 

id, [Febr.?] 

k. Nov. primae 

n. XLVII intus 

. . k (vel id.) Mart. 

. primae 

n. XIX intus 

VI id. Mai. 

id. Iui. primae 

n. V extr. (sed ad A 
formulam) 

Illi k. lun. vel Iui. 

id. Aug. primae 

n. VII intus 

non. Aug. 

id. Febr. 

n. XXXV extrinsecus 

III non. Sept. 

k. Nov. primae 

n. XLVI intus et extr. 

. . . Oct. 

k. Nov. primae 

n. XXXVIII intus 

V k. Dec. 

id. Dec. primae 

n. II extr. (sed ad A 
formulam) 

pr. id. Dec. 

id. Ian. primae 

n. XV intus 

XV k. lan. 

k. Febr. primae 

n. XXVII intus 

III k. Ian. 

id. Oct. vel Nov. 

n. XVI intus 


k. /[an.?] proxsim(ae) 

n. LXXI intus 


id. Nov. 

n. XCVII marg. 


id. . . . primae 

n. CXXII intus 


. . . 

n. CXXXVI extrinsecus. 


Dies, quo ultimo emptores pendere debebant, Romano more aut 
kalendae aut idus sunt. In n. xvi. *xxxv. xcvii si vocabulum 'primae' 
vel 'proximae' non erat adiectum, primae tamen idus quin intellegendae 
sint, non dubium est (cf. Dlpianus Dig. XLV 1,41), sed in mutila n. xxxv 
incerta est res; in brevi marginis titulo n. xcvii omissio facile excusatur. 

— Auctionum, ad quas hi libelli pertinent, dies ignoti quidem sunt, sed 
coactorem plerumque statim post factam auctionem vel brevi certe post 
eam intervallo venditori debitum solvisse probabile est propterea (ut 
Mommsenus p. 96. 116 observavit), quod auctiones propter aes alienum 
vel certe rei nummariae difficultatem, ut pecunia sibi praesto esset, 
facere solebant. Spatia igitur temporis, in quae emptoribus coactor 
dilata solutione pecuniam credidit, varia sunt, brevissima dierum XIII? 
(n. xi). XVII (n. XLvn). XXXIII (n. xv), longissima supra menses IX 
vel X (n. xvi), supra menses VIII ? (n. xlvii), supra menses VI (n. xxxv). 

— Ex apocha n. vi discimus, Iucundum eam pecuniam paullatim 
venditori solvisse ( quae minutcUim quem ad modum volui ab eo accepi m 
hanc diem); secundum n. xxm — praeter mercedem statim, ut par est, 
deductam — impensas quasdam lucundus prius (fortasse statim ipsa 
auctionis die) solverat, postea demum, i. e. ipsa apochae die, reliquos 
sestertios. 

54 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


496 


SVPPL. 


Apochae rei publicae Pompeianae. 


Libelli n. cxxxvm —cliii coloniae Pompeianorum continent apochas, 
quae ad vectigalia ab Iucundo soluta Bpectant. Vectigalium est genus 
triplex vel quadruplex. 

1. ob aoitum et patritum vel ob avitum n. cxxxvm — cxl. 

Libello n. cxxxvm Secundus coloniae servus scripsit se accepisse a 
P. Terentio Primo nomine Stali Inventi sestertios nummos dcclxxvi re¬ 
liquos, acceptis antea HS Vccxxim ob avitum e[t] patritum fundi Audiam. — 
Libello n. cxxxix Privatus coloniae servus scripsit se accepisse ab L. 
Caecilio Ineundo HS 00 . . .. ex reliquis ob avitum fundi ........ — 

In fragmento n. cxl nihil restat nisi ... nummum . avitum . . . — 

Hoc vectigal cuius generis fuerit, Mommsenus exposuit p. 123 sq. coi lato 
titulo Ferentinati vol. X n. 5853, unico praeter tabellas aviti testimonio. 
Vocabula patritus (sive patemus) et avitus diuturnam propriamque pos¬ 
sessionem significant: Cicero de lege agr. 3, 2 § 7 paterna et avita , § 8 
meus patemus avitusque fundus Arpinas; Paulus s. r. 3, 4. 4 a. 7 bona 
paterna avitaque; Cicero Tuse. 1, 19, 45 patritam et avitam, ut ait Theo¬ 
phrastus, philosophiam; Varro apud Nonium p. 161 patrito et avito more 
precabamur; Lex agrar. (vol. I p. 813, 28) tantidem pro patrito redemptum 
habeant, p(ro) p(atrito) supsignent. (Cf. Iustinian. Cod. XI 59 [58], 7 pr. 
fundum patrimonialem . . salvo patrimoniali canone . . velut domesticum 
et avita successione quaesitum sibi habeat, suis relinquat, neque eum . . 
quisquam a fructu impensi operis excludat). Inde ex Mommseni 
sententia vocabulis iis vulgus potius, ut videtur, quam iuris sermo pro¬ 
prius ad agrum vectigalem in perpetuum locatum uti coepit ita, ut ius 
patritum et avitum rei publicae tribueretur. ‘Itaque', Mommsenus inquit 
vol. X p. 581, ‘fundorum eorum dominium verum iam erat apud rem 
publicam, id est aviti erant eius, et avitum, id est pensionem annuam, 
res publica inde percipiebat, perpetua possessio sive dominium quoddam 
secundarium eius erat qui eos conduxerat.’ 1 )— Fundi Audiani avitum et 
patritum cum Terentius Primus nomine Stali Inventi solvat, hunc fundi 
eius conductorem fuisse probabile est. Iucundus, cuius in arca haec 
apocha servabatur, fortasse fundum ab Invento conduxit (cf. Mommsen 
Hermes XII p. 124). Etiam incertius est iudicium de n. cxxxix instru¬ 
mento mutilo. — Vectigal annuum ob avitum fundi Audiani solutum 
(n. cxxxvm) est hs 5224 cum iis, qui reliqui fuerant, hs 776, totum 
HS6000. Si semisses erant (6% in anuum), ut apud Plinium epist. 7, 18 
et vol. X 5853, fundi pretium erat hs 100000. 

2. ob fullonica (sic n. cxlii. cxliii. cxliv, ob fullonicam cxli ii, 
ob fullonicas cxli i) n. cxli — cxliv. Restant solutiones 

quattuor annorum continuorum sicut constanter in summario 
extrinsecus in prima vel sexta pagina inscripto, semel bisve 
in instrumento ipso adnotatum est: 

in snmmario in instrumento ipso 

anni primi n. cxli i 

anni secundi n. cxlii it 

anni terti n. cxliii as anni fcr[{t] u 

anni quarti n. cxliv s a[nni quarti ] u 

Praeterea n. cxn u et a» additum est: anni unius (qui fuit annus 
primus) et n. cxliii io— ia anni L. Veroni Hupsaei et L. Albuci lusti 
d. v. i. d. (qui fuit annus tertius). Duumviratus cum inciperet a kalendis 
Iuliis, desineret prid. kalendas Iulias proximas (quo de vide infra), 


annus I est a. p. Chr. 56/57, II a. 57/58, III a. 58/59, IV a. 59/60. — 
Dies, quibus quoque anno solutum est vectigal, sunt hi: 

n. cxli a. I (56/57): 19 Febr. 58 

n. cxlii a. II (57/58): 14 Iui. 58 

n. cxliii a. III (58/59): 19 Iui. 59 

n. cxliv a. IV (59/60): 8 Mai. 60 


Quarti igitur anni vectigal ante exactum tempus, sed priorum trium 
postea demum solutum est, quare in his quidem tabellis adnotatum est 
ex reliquis (n. cxli u. ii. cxlii i. cxliii io). Instrumentum n. cxlii 
memorabile est propterea, quod solutio quidem facta est 14 Iui. (vide 
v. io. io), apocha autem uno mense post, i. e. 14 Aug. (v. u; ambo 
dies confusi sunt v. n). Vectigal annuum fuit sestertiorum 1652, ut 
indicatum est in n. cxli. cxlii. cxliv; pro ea summa quod n. cxliii i. 
si. sr scriptum est 1651 */■» quo pacto interpretandum sit non liquet. — 
Vectigal cuius generis fuisse videatur, adnotavi ad n. cxli. 

3. ob pasqua (sic scriptum est cxlv n; ob pasquam cxlv » 
cxlvi s. u ; ob pasqua[m ?] cxlv it; ob pascua[m ] cxlvi u; ob 
vectigal publicu(m) pasquorum cxlvii i<; ob vectigal publicum 
pasqua cxlvii u). — Restant apochae annorum primi et tertii 
et partis anni secundi. De anno adnotatum est in summario: 
ob pasqua anni primi (i. e. 1 Iui. 56/57) n. cxlv ii 

[oi p]asquam an[nt secund(\ (i. e. 1 Iui. 57/58) n. cxlvi ii 
Summarium apochae n. cxlvii, quae pertinet ad annum 1 Iui. 58 
— 30 Iun. 59, non restat. — Praeterea adnotatum est n. cxlv io et 
(ubi II vir. i. d. omissa sunt) it anni Modesti et Vibi Secundi II vir. 
i. d., qui est annus primus (56/57). Dies, quibus quoque anno solutum 
est vectigal, sunt hi: 


n. cxlv a. I (56/57): 
n. cxlvi a. II (57/58): 

u. cxlvii a. III (58/59): 


5 Ian. 58 HS 2675 

6—12 Iun. (?) 58 0 hs 1675 

6 Iun. 59 hs 1000 

18 Iun. 59 hs 1675 


Tertii anni vectigal (hs 2675) duabus pensionibus solutum est; idem 
videtur factum esse anno II, sed antea solutorum HS 1000 non exstat 
mentio, propterea ut videtur, quod non superest nisi exterior scriptura 
brevior et mutilum summarium. Itaque Iucundus debito annorum II et III 
ante exactum tempus satis fecit, sed primi vectigal postea demum 
solvit, quare adnotatum est n. cxlv i et it ex reliquis ob pasquam anni 
Modesti et q. s. — Summam 2675 esse totius anni vectigal, diserte 
dictum est in summario n. cxlv u: debueram anni superioris (L e. 56/57) 
hs 2673 .— Vectigal, quamquam non populi Romani, sed coloniae erat, 
n. cxlvii ii et i$ publicum vocatur, contra severiorem quidem normam 
(cf. Ulpianus et Gaius Dig. L 16,15—17), sed ex usu, qui late patebat; 
cf. Mommsen Stadtrechte ( Abhandl. der Sachs. Ges. III 1857) p. 457 et 
Staatsrecht III p. 4. Item in his tabellis Privatus servus rei publicae 
Pompeianorum publicus appellatus est n. cliii. — In summariis, quae 
Iucundum scripsisse consentaneum est et n. cxlv ii hoc debuera(m) 
docet, argentarius n. cxlv et cxlvi solutio vocabulum adhibuit ad pensiones 
earumque apochas significandas. — Vectigal non dubium est quin fuerit 
pascuorum coloniae a conductore solvendum. 


‘) Cf. Mommsenus Staatsrecht II* p. 459 sq. — Huschke avitum et 
patritum und der ager vectigalis in ephemeride Zeitschrift fur vergi. Rechts- 
wissenschaft I (1878) p. 161—210 avitum et patritum (vectigal) ad agros 
ita adsignatos rettulit, ut per annos centenos pluresve vectigali subiecti 
essent, usus Hygini p. 116 (Lachm.) verbis. Sed ea verba (si de difficili 
quaestione iudicium ferre mihi licet) eo minus firmum ratiocinationi 
praebent fundamentum, quod corrupta sunt et interpolata, neque Huschkii 
interpretatio satis convenit cum obligationis illius Ferentinatis clausula 
et m avitium) r(ei) p(ublicae) reddid{it). Denique quod in eadem im¬ 
positum est vectigal semissium (6% in annum) cura apud Plinium epist. 
1, 18 redeat, illam ad similem agri obligationem pertinere veri est 
simillimum. 


Ad vectigal vel potius solaria videtur pertinere: 

4. mercatus (n. cli). Iucundus coloniae sestertios 2520 solvit nomtne 
M. Fabi Agathini mancipis mercatuus. De ea re vide quae supra 
p. 403 adnotavit Mommsenus. 

Mutilae n. cxLvm. cxlix. cl. clii. cliii, quae et ipsae sunt coloniae 
Pompeianorum apochae, ad quas res pertinuerint, iam nescitur. 

‘) n. cxlvi v. u Iulias admitti omnino non potest, cum duumviratus 
ille desinat in 30 Iun. 58. 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


499 


TABVLAE CERATAE 


Caecilium Iucundum usque ad annum 57 coactorem argentarium auctiones 
exercuisse, sed inde ab anno 53 in coloniae vectigalibus operam suam 
collocasse, omisso fortasse ultimis annis (58—62) illo negotio, tabellae 
ceratae docent. Haec negotia cum pertinuerint ad avitum fundi Audiani, 
ad fullonicas, ad pascua, probabile est vectigalia coloniae eum conduxisse 
exigenda, id quod bene convenit cum hominis argentarii occupationibus. 
Quare fundum, fullonicas, pascua administranda ipsa eum exercuisse et 
curas suas in tam diversa negotia distraxisse (quamquam fieri id potuisse 
minime abnuerim), minus est veri simile nec ullum eius rei indicium 
in apochis exstat. 

Hi libelli n. exxxvm— clui, qui coloniae de vectigalibus apochas con¬ 
tinent, chirographarii sunt utroque omnes exemplo. Ab formula A per¬ 
soluta habere se dixit , i. e. acceptilatione, id genus plane abstinet, sed 
altera B scripsi me accepisse , semel adeo hoc accepi (n. exxxvm «, quae 
est apocharum municipalium antiquissima) utitur. Cuius rei hae videntur 
causae fuisse, quod servus acceptum ferre non poterat et quod ad chiro¬ 
grapha non opus erat (vide infra p. 432) signatores septem pluresve ad¬ 
hibere, sed eius modi apochas praeter servum apoebarium et unum 
ambove duumviros ad summum bini viri obsignabant, quin etiam extra 
ordinem (n. cxlviii) praeter servum nemo. — Instrumentum appellatum est 

chirograpum Privati 1. in exteriore scriptura n. cxlii n 
cxliii n, 2. in summario n. cxli i cxliii »« cxliv », 3. in mar¬ 
gine n. cxlviii i; 

solutio 1. in exteriore scriptura solutio rr[t] publ(icae) 
n. cxlii 19 , 2. in summario solutio Privato exui i6 cxlv n 

cxlvi *i» ( solutio .), 3. in marginis rubrica solutio . 

II. CLI i. 

Vocabulum perscriptio quod ad hoc genus adhibitum est numquam, 
fortasse casui tribuendum est aut ei causae, quod eius notio erat generalis, 
ut utrumque apochae genus significaret. 

Apocharius in omnibus est servus coloniae, sicut ipse se appellavit 
(vide exempla infra suo loco composita), sive ‘publicus’, quo n. cliii in 
signatorum elencho ab Iucundo significatus est. Servum actorem esse et 
per se est probabile et constitutio Alexandri infra memorata docet. Is erat 
anno 53 Secundus (n. exxxvm) — mox manumissus? (cf. ad cxxxix io) —, 
postea Privatus: a. 55 (n. cxlviii), a. 58 (n. cxli. cxlii. cxlv. 
cxlvi), a. 59 (n. cxliii. cxlvii), a. 60 (n. cxliv), a. 62 (n. cli); eiusdem 
Privati apochae cxxxix et cliii anni nota nunc carent, in mutilis his 
n. cxlix (1 Iui. 56/57). cl (a. 58). clii (61/62?) apocharii nomen periit, 
quod tamen Privati fuisse cum per se probabile sit, in n. cl ac 
fortasse n. clii ex manu agnosci certo potest; in n. cxl neque annus 
neque nomen superstes est. Servus certe authenticam i. e. interiorem 
scripturam ipse exaravit, unde in paginis 2 et 3 horum n. cxli — cxlviii. 
cl. cli. (clii?) eadem, videlicet Privati manus agnoscitur, item ab Se¬ 
cundo, cuius unica exstat apocha in diptycho n. exxxvm scripta, interius 
exemplar exaratum esse putandum est Etiam exteriora exemplaria 
haec atramento scripta diptychorum n. exxxvm et cxxxix et graphio 
scripta triptychorum n. cxli. cxlv. cxlvi. cxlvii. (cli?) servo ipsi 
(n. cxlvi, ut videtur) eiusve vicario (n. cxli. cxlv. cxlvii, ut videtur, 
quae fugienti manu exarata sunt) tribuenda sunt. Reliqua Iucundus 
eiusve amanuensis videtur scripsisse: 1. signatorum elenchos vel graphio 
(n. cxli. cxlii. cxliii. cxlv. cxlvii) vel atramento (n. exxxvm. cxxxix. 
cxlviii. cliii) vel graphio et atramento (n. cli) exaratos, 2. summaria, 
3. marginis rubricas, praeterea 4. exteriora exemplaria n. cxlii p. 5 
et cxliii p. 5 (in summarii modum concepta). Inde est quod in 
summario n. cxlv i» ipse de se debuera(m ) dixit. In pagina 4 n. cxliv 
quod atramento inchoatum est summarium, diversam a ceteris prodit 
manum. 

Ad apochas a servo actore nomine municipiorum coloniarumve factas 
pertinet rescriptum imp. Alexandri ad quattuorviros et decuriones Fa¬ 
brateriae in Codice Iustin. XI 40 [39] ‘de solutionibus et liberationibus 
debitorum civitatis', cuius verba sunt haec (vide Mommsenum p. 116): 
Cautiones servorum publicorum ita demum firmam securitatem debitoribus 
praestant , si curatorum adsignantium vel eorum quibus exigendi ius est 
auctoritate subnixae sunt. Cum autem is qui exsolvisse dicitur solam 


scripturam actoris suscipientis pecuniam promet, ea tantum defensio con¬ 
suevit admitti , si quod exsolutum est rationi rei publicae profecisse 
doceatur. Sane curator vester , si fraude servi constiterit effectum ut 
interciperentur [a curatore add. codices, delevit Mommsenus] illatae a 
debitoribus quantitates , de peculio eius quod eo modo deest restituet. Idem 
iam pridem constitutum de ea re fuisse tabellae quoque Pompeianae 
docent, quippe quae hunc ipsum modum sequantur. Actor pecuniam 
coloniae debitam suscipit, apocham scribit instrumentumque obsignat, 
sed iussu duumvirorum 1 ) et ita, ut etiam duumvirorum alter ambove in 
pagina quarta signum suum imprimant. Singula de signandi modis in 
his coloniae apochis observatis cum infra cap. V et VI composita sint, 
hoc loco commemorasse satis est haec quae sequuntur. Si duumviri 
propter absentiam aliamve ob causam adsignare non poterant, Iucundo 
licuit, nisi maluit recusare solutionem debitam, apochae scriptionem 
differre (id quod fecisse Iucundum testis est apocha n. cxlii scripta 
14Aug., cum pecunia soluta esset 14 Iui. eiusdem anni) 1 ) aut contentus 
esse ad tempus potuit apocha servi solius ea condicione, ut in eius locum 
altera secundum legem munita sibi redderetur; huc referendus videtur 
esse libelluB n. cxlviii, in quo Privatum solum obsignasse probabilius 
nunc duco, quam duumviri nomina prorsus periisse. 

Coloniam Pompeianorum quaestura caruisse, quod ex silentio titulorum 
conclusum erat, confirmatum est his apochis (cf. Mommsenus vol. X 
p. 93). Immo universa aerarii cura penes duoviros i. d. erat 1 ): ii pe¬ 
cuniam rei publicae suscipiebant et erogandam decernebant, eorundem- 
que erat ‘exigendi ius’, ut rescripto allato dictum est. Itaque ambos 
alterumve eorum his instrumentis adsiguasse consentaneum est 

Vectigalia Pompeis quoque quin in lustrum locata fuerint dubium 
esse nequit. Annus primus vectigalis tam fullonicarum quam pascuorum 
cum incipiat ab 1 Iui. 56, quinquennium desiit 30 Iun. 61. Atqui 
vectigalium locatorum annum congruere cum duumviratus anno inde 
patet, quod n. cxliii annus Veranii Hypsaei et Albucii Iusti d. v. i. d. est 
annus vectigalis tertius et n. cxlv annus Modesti et Vibii Secundi d. v. 
i. d. est annus pascuorum primus. Quod igitur Petra Pompeiis sicut 
Venusiae magistratuum annokalendas lulias principium fuisse coniecerat 
tabellis ceratis iam plane confirmatum est (cf. Mommsenus p. 121). 
Primus lustri annus cum esset ab 1 Iui. 56 ad 30 Iun. 57, praecedenti 
55/56 duumviri i. d. quinquennales fuerint necesse est, qui vectigalia in 
proximos annos quinque locaverunt. Quocum plane consentit, quod 
annis 25/26 et 40/41 et 50/51 quinquennalitatem tituli vol. X n. 896 et 
904 et apocha n. cxlviii testantur; vide Mommsenum Hermes XII p. 123 
et Corp. vol. X p. 92. 

Novum praeterea praefecti iure dicundo genus innotuit libello 
n. cxliv scripto 8 Mai. 60: 

N. Sandelio Messio Balbo , P. Vedio Sirico duomviris iure dic., 
Sex. Pompeio Proculo praef. i. d., 

quocum conferendus est libellus n. cxliii scriptus 10 Iui. 59, in quo 
haec habentur: 

Cn. Pompeio Grospho, Cn. Pompeio Grospho Gaviano (cf. v. 1.2.11) 
vel duobus Grosphis (v. 20 et 29). 

Sex. Pompeius Proculus nec erat praefectus pro duoviro ob magistra¬ 
tum vacantem nec praefectus imperatoris duoviri vicem agens, sed, ut 
Mommseni vol. X p. 92 verbis utar, duoviris iure dicundo ita adiunctus 
et quodammodo praefectus erat ut Romae consulibus dictator. Itaque 
duoviris anni 59/60 successores dati erant adiuncto praefecto i. d.; cuius 
mutationis causam fuisse contentionem, quam anno 59 Pompeianis cum 
Nucerinis intercessisse Tacitus ann. XIV 17 (cf. hoc vol. n. 1293) testatur. 


>) n. exxxvm io iussu Caltili lusti et Helvi Procu[li ], n. cxlvi t iussu 
Pompei Proculi itemque v. is [tuam Po]m\p]ei Proculi ; n. cl t [iu]mu 
[L. Albuci et £.] Veroni II vir. i. d. additum est, ab reliquis clausula 
ea abest. 

J ) n. cxlvii prior summae pars (H8 1000) 6 Iun., posterior (§» 1675) 
18 Iun. soluta est; sed de illa pensione non dubium est quin apocha iam 
ante hanc n. cxlvii perscripta fuerit. 

*) programma infra edendum, quo de duumviratus candidato prae¬ 
dicatur hic aerarium conservabit, quatenus huc referri liceat, dixi Epnem. 
epigr. I n. 163 p. 53. 

. 54* 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
TABVLAE CERATAE 


499 


SVPPL. 


recte coniecit Fiorellius apud Petram p. 17; vide Mommsenum Herme» 

XII p. 125. — In libello mutilo b. cxxxix • . praef. i. d. servata 

sunt et sic legenda videntur esse; sed is cuius generis praefectus i. d. 
fuerit cuique anno tribuendus sit, incerta relinquuntur. 

In apochis coloniae consentaneum est ad annum indicandum summoB 
eius magistratus eponymos ipso principio memoratos esse, quem locum in 


chirographis reliquis consules obtinent; hi vero non omissi, sed in fine 
tamen subiecti sunt 

Tam duoviros quam praefectos i. d., quorum in tabellis ceratis mentio 
est facta, elencho subiecto composui. In eo anni diesque nude positi 
ii sunt, quibus apocha conscripta est vel certe (ex. gr. 58/59) ii, quos 
tabellae testantur; annus aliunde notus uncis < > inclusus est 


Duoviri iure dicundo. 


53 Itart. 14 

55 Dec. 6 
<56/57 > 

58 Ianuar. 5 

58 F«br. 19 

58 [I an. 6—19?] 

58/59 

58 Aug. 14 

58 Sept—Dee. 

59 Inn. 18 

59 Iui. 10 

60 Mei. 8 


[Q. Cjoelio Caltilio Iusto L. Helvio Blaesio Proculo II vir. iur. [d.] n. cxxxvrn i 
Q. Coelio [Cal]tilio Iusto L. Hel[vio Blaesio] Proculo II vir. i. d. cxxxvrn u 
iussu Galtili Iusti et Helvi Procu[Ii] cxxxvrn 10 
L. Helvi Blaesi ( signum ) cxxxvrn <4 
Q. Coeli Iust[i] ( signum ) cxxxvrn » 


{ [Cn. Alleio Nigidio] Maio 
[Gn. Alleio Nigidio Maio] 


. o d. i. d. [quinq.] cxLvni i& 
[o d. i. d.] quinq. cxLVin o 


f annus Modesti et Yibi Secundi II vir. i. d. cxlv io. *t 

\ .C. Vibio Sec(undo) [II] vir. i. d. cxlix i 

De anno cf. vol. X p. 91. An ad eundem pertineat : 

anno.undi clii *, incertum est 

C. Cornelio Macro Sex. [Pompeio] Proculo duumviris i. d. cxlv 1 
C. Cornelio Macro Sex. Pom(peio) Procu[lo] d. i. d. cxlv ii 
duumviris Pompeio et Cornelio cxlv >« 

Sex. Pomp(ei) Procul(i) ( signum) cxlv io 

Sex. Pompeio Proculo C. Cornelio Macro II vir. i. d. cxli » 

Sex. Pompe(i)o Proculo C. Cornelio Macro d. i. d. cxli is 
Sex. Pompe(i) Procul(i) ( signum ) cxli ii 
S ex. Pomp(ei) P[rocul(i)] ( signum) cxli io 

! Sex. Pompeio Proculo C. Corne[l]io Macro duumviris i. d. cxlvi • 
iussu Pompei Proculi cxlvi i. is 

Sex. Po[mpei Procul]i (signum) cxlvi r. — Cf. de hoc homine ad a. 60 

f dur[a]tu (sic) L. Albuci Iusti et L. Verani . cxlii ii (a. 58 Aug. 14) 

l annus L. Verani Hupsaei et Albuci Iusti d. v. i. d. cxliii u 

L. Albucio Iusto L. Veranio Hypsaeo duumviris iur. dic. cxlii i 
L. Veranio Hupsaeo L. Albucio Iusto d. v. i. d. cxlii ii 
L. Albuci Iusti (signum) cxlii io 

L. Vera(ni) Phile, (signum) — idemne atque L. Veranius Hgpsaeusl — cxLn io 

{ [L. Veranio Hyp]saeo L. Albuc[io] duumviris i. d. cli 
[iu]ssu [L. Albuci et L.] Verani [II] vir. i. d. cl io 

L. Veranio Hupsaeo L. Albucio Iusto duumviris iure dic. cxlvii i 
L. Veranio Hupsao (sic) L. Albucio Ius[to] d. i. d. cxLvn io 
L. Verani Hypsaei (signum) cxlvii io 
L. Albuci Iusti (signum) cxlvii io 

Cn.Pompeio Orospho Grospho Pompeio Oaviano (sicpro Cn. Pompeio Orospho, Cn.Pompeio Grospho Gaviano) II vir. iur. dic. cxliii i 
duobus Grospbis (Grospis u) d. i. d. cxliii io. ii 
C n. Pomp. Gropi (sic) Gav(iani) (signum) cxliii io. 

Cf. n. cxlv it: Cn. Pompei Gaviani. 

r N. Sandeflio] Messio Balbo P. Vedio Sirico duumviris iure dic. Sex. Pompeio Proculo [p]raef. i. d. cxliv o—o 
L N. Sandelio Messio Balbo P. Vedio Sirico (reliqua desiderantur) cxuv io 


{ L. C (aut G).o [T]i. C[Iaudio V]ero [d.] i. d. cli i 

L.[Ti.] Cla[udio Vero II vir. i. d.] cli ii 

Ti. Claudi Veri (signum) cli io 


61/62 (?) 


Claud[ius Verus?] clii 4 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


SVPPL. 


4*9 


TABVLAE CERATAE 


_ M. Licini Romani (signum) clui s 1 num duoviri fuerint, 

_ D. L[u]c[re]ti Val[entis] (tignum) cxxxix • | incertum est. 

Praefectus i. d. 

60 M*). 8 Sex. Pompeio Proculo [p]raef. i. d. cxliv i. — Cf. supra inter duovtros a. 58 et 60 

.... .praef. i. d. (?) cxxxix «. 


V. DE VARIIS OBSIGNANDI RATIONIBVS ET DE SIGNATORIBVS. 


Ex usa Romanorum iam in diplomatis militaribus, tabellis Dacicis 
aliisque observato scriptura interior eo claudebatur et contra fraudes 
muniebatur, ut linum circum tabellas primam et secundam volutum 
et marginum incisuris vel postea (v. Praefationem) foraminibus in¬ 
sertum in pagina quarta, in qua eius lini capita concurrebant, obsignaretur 
ab testibus vel certe a partibus ambabus alterave earum sola. Uni¬ 
cuique sigillo adscribebant nomina obsignantis casu genetivo, ut cuius 
esset sciretur. 

Filorum reliquiae supersunt in libellis n. vi. xl. xlix. l. lxxxiv. xci. 
xcii. cn. cxn. cxLVHi; in xcn filum duplex est, quadruplex exstare 
videtur in n. xl ac fortasse in n. xlix. Senatus consultum Neronis 
temporibus factum, quo hae tabellae fere omnes antiquiores sunt, prae¬ 
scripsit linum triplex (v. Praefationem); qui tamen numerus fieri potest, 
ut is fuerit, quo minimo uti liceret. Nodi particula superstes est in 
n. xcit. 

Sigillorum ceras consentaneum est in his tabellis omnibus periisse; 
in paucis (ex. gr. n. vi. lxii. xcvih. cxliii. cxi.iv. cxlv. cxlviii. clii) 
maculae separatae restant, ut loci et numerus sigillorum agnosci clare 
possint, in plerisque omnium cerae liquefactae ita confluxerunt, ut ma¬ 
culam magnam efficerent, quae etiam paginam quintam saepe occupavit 
scripturamque eius obtexit (cf. imagines n. vii. xvn. xxvii. xxx. xxxii. l). 

Signatorum nomina in Pompeianis libellis vel atramento vel graphio 
plerumque in dextra columna sola exarata sunt ita ut sinistra triptychorum 
columna, in qua Dacici libelli exemplum exterius inchoant in quinta 
pagina continuatum, vacua sit relicta. A quo usu pauci recedunt his modis: 

1. signatorum terna binave nomina ambas columnas occupant, ita ut 
cognomen solum in dextra exhibeatur, in n. xvn. xl. xlvi. cxn. 
cxi.ii, CXLIII. CXLV. cxlvi. cxLvn (graphio), n. xcvii (atramento). 

2. in sinistra columna scripturam interiorem formulae A repetiverunt 
triptycba n. n. v. xlix, quae exteriorem tamen in quinta 
pagina quin exhibuerint dubitari non potest. Etiam Auctarii 
nostri triptycba n. cliv et clv in eadem columna sinistra interius 
exemplar repetitum inchoant, finiunt tamen in pagina 1; nam 
ea et ipsa in pag. 5 deperdita exterius exhibuisse non minus 
probabile est. — In n. cxliv interius exemplar formulae B in¬ 
choatum est in columna sinistra paginae 4; exterius, quod haud 
dubie et ipsum fuerat formulae B , periit. 

Longe plurimi libellorum nomina signatorum atramento in ligno nudo 
scripta exhibent, pauci graphio exarata in area marginata et cerata, 
qui sunt hi: 

1. in columna dextra sola: n. x. xi. xv. *xxi. *xxiv. *xxix. xxxix. 
lvii. # lviii (quos asterisco signavi, hanc columnam solam habent 
excavatam, inceratam, margine margiuibusve munitam). 

2. in ambabus columnis: n. xvn. xl. xlvi. cxli. cxlii. cxliii. 

CXLV. CXLVI. CXLVII. 

In nonnullis libellis signatorum nomina omnia vel ex parte et atra¬ 
mento et graphio in ligno nudo exarata sunt: 

n. v graphio 6, atramento 8 signatores 

n.vi „ 2, „ 4(1=4) 


n. vn graphio 7, atramento 9 (inter n. 3 et 4 idem fortasse graphio 
est indicatus, qui atramento exhibetur 
loco ultimo) 


n. xxxi „ 9, 

n. xxxviii „ 4, 

n. lxxxi „ 1, 

n. cli „ 3, 


9 

9 

9 (nomen graphio scriptum nominativo 
casu non iteratum est atramento) 

5 (1 = 5 ut vid.) 


In horum plerisque signatores fere singulis nominibus fugienti manu 
breviter indicati sunt, in uno solo n. cli bina vel terna hominum nomina 
accurate exarata et nunc quidem lectu faciliora habentur. Utra scriptura 
sit prior, ex litteris ipsis, quae est tabellarum condicio, certo nunc dis¬ 
cerni nequit; sed quae graphio exarata sunt, non postea demum addita 
esse, ut visum est Petrae (ad n. 4. 25. 112. 114 secundum ipsius 
ordinem), ex his patere mihi videtur, quae sequuntur. Ac primum 
quidem eae columnae cum nec marginatae nec ceratae sint, ad hoc 
praeparatae sunt, ut calamo, non graphio inscriberentur. Deinde 
graphio, ut dixi, fere semper pars tantum nominum exhibetur eaque 
nomina breviter fugienti manu indicata, atramento autem plene per¬ 
scripta sunt scriptura accurata. Rem decidunt libelli n. vi et cli. 
In iis enim servus apochans, qui primo et ultimo loco obsignavit, 
non est graphio indicatus, sed medii signatores soli, videlicet quia 
servum per se constabat illis locis obsignare, quippe qui illi sollemnes 
essent. Quae cum ita sint, statuendum est graphio quaedam nomina prae¬ 
notata esse, priusquam integer elenchus a tabellione in mundum reci¬ 
peretur, id quod utile esse potuit propterea, quod quidam signatores 
propere abierunt vel tabellio opera sua statim fungi non potuit vel ob 
alias causas. In n. lxxxi quid sibi velit nomen Venerius interpositum, 
divinari nequit; ex signatoribus eum non fuisse arguere videtur nomina¬ 
tivus casus. In n. vii lunius (qui esse apocharius ipse videtur) fortasse 
alio loco signavit (v. 23), quam quo graphio praenotatus erat (v. 17). 
In eadem pagina tabellio errorem suum correxit, quo sigillum alteri 
homini tribuerat; altera eius generis emendatio habetur in n. lxxiv. 

Signatorum elenchos atramento scriptos variis tabellionibus tribuendos 
esse characterum diversitas arguit, idemque observari licet in iis, qui 
graphio sunt exarato. Sed singulos quosque elenchos ab eodem homine 
integros in mundum receptos esse apparet, excepto uno n. lviii, in quo 
creditor non solum instrumenti chirographum, sed etiam (ut in tab. 
Dacica vol. III p. 935 ‘Titius Primitius’) nomina sua ipse videtur con¬ 
scripsisse. Huc pertinent verba Ulpiani Dig. xxvm 1, 22 §4: Si quis 
ex testibus nomen suum non ad scripserit, verumtamen signaverit, pro eo 
est, atque si adhibitus non esset: et si, ut multi faciunt, adscripserit se, non 
tamen signaverit, adhuc idem dicemus. Ubi consentaneum est adscripserit 
usu noto ita intellegendum esse, ut etiam ea, quae quis ab alio ad- 
scribenda curaverit, comprehendantur. 

Maioris momenti est cognoscere, quam multi in variis libellis signa¬ 
verint, deinde quatenus praeter testes etiam partes ipsae inter signatores 
occurrant, denique qualis in hac re inter duo genera A + B et B + B 
intercedat differentia. Ad has res explicandas elenchos subieci, quibus 
eae brevi in conspectu positae sunt. 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
TABVLAE CERATAE 


480 


SVPPL. 


Signandi ratio quae est in genere A + B. 


libellus ex 
editionis 
nostrae 
numeris 

de libellis 

mutilis 

signatorum 

numerus 


II 

A et A + [6] 

8 vel 9 

primi solius nomina 
restant 

V 

[a et] A 4- [6] 

8 

creditor non videtur ad- 
signasse 

VII 


9 

9 = creditor, ut vid. 

X 

A 4- . . 

8 vel 9 

3 = creditor 

XI 


8—9 

nomina maxima ex parte 
perierunt 

XII 


10 

mulieris est apocha (man¬ 
datus ab ea ignotus, 
cum pag. 5 mutila sit) 

XIII 

A + . . 

8 vel 9 

1—8 restant; in iis non 
est creditor 

XIV 

A+ . . 

10 

2 = creditor 

XV 

A+. . 

7 4- . . 

3 = creditor 

XVII 


9 vel 10 

8 = creditor? (mandatus 
ab eo ignotus est, cum 
p. 5 mutila sit) 

XVIII 

. . 4- . . 

10 

10 = creditor 

XIX 

A + . . 

9 

5 = creditor 

XXII 


9 

mulieris apocha (man¬ 
datus ab ea ignotus est, 
cum p. 5 mutila sit) 

XXV 


9 

9 = a muliere mandatus 

XXVI 


9 

6 = creditor 

XXVII 


8 vel 9 

1—5 servati soli, inter 
quos non est creditor 

XXVIII 


8 

7 = creditor 

XXIX 

A + . . 

4 4-.. 

mulieris apocha 

XXXI 

A 4- . . 

8-f-.. [fuerunt 8-10] 

2 = creditor 

XXXII 


8 

8 = creditor? 

XXXIV 


9 

9 = ab muliere mandatus 

XXXV 


9 

9 = creditor (mandatus 
ab eo ignotus est, cum 
p. 5 mutila sit) 

XXXVII 

A + . . 

11 

1 = creditor (summa est 
sest. 35270) 

XXXVIII 


9 

9 sa creditor 

XXXIX 


8 (an plures?) 

signatorum elenchus mu¬ 
tilus est 

XL 


8 

6 = ab muliere mandatus 

XLIII 

A+ . . 

8 (vix 9) 

mulieris apocha (manda¬ 
tus ab ea ignotus est, 
cum p. 5 mutila sit) 

XLVI 


8 

1 —i servati soli, inter 
quos non est creditor 

XLVII 

A + . . 

9 [+ 1] 

10 = creditor? 

XLVIII 


9 

2 = creditor I, 8 = cre¬ 
ditor 11 

XLIX 

A et A + b 

9 

6 = creditor vel potius 
apocharius 

LI 

A 4- . . 

9 

9 =s creditor 

LII 

A+ . . 

7 4-.. 

1—4 servati soli, inter 
quos non est creditor 

LIII 

A + . . 

perierunt 


LIV 

A + . . 

9 

7 = creditor 

LV 

A 4- . . 

9 ut vid. 

9 = creditor? 

LVI 

A 4- . . 

10 

10 = creditor 

LVII 


7 

mulieris apocha (man¬ 
datus ab ea ignotus est, 
cum pag. 5 mutila sit) 

LIX 

A + . . 

5 + . . 

(ad summum 8) 

1—5 servati soli, inter 
quos non est creditor 


libellus ex 
editionis 
nostrae 
numeris 

de libellis 

mutilis 

signatorum 

numerus 


LX 

. . 4- . . 

4 4-.. 

(ad summum 8 ) 


LXI 

A + . . 

8 (vix 9) 

creditor ignotus est 

LXV 


9 

9 = creditor 

LXVI 

^1 + . . 

8 

7 = creditor 

LXVII 

A + . . 

9 (an 10?) 

fortasse 9 => creditor 

LXVIII 

A + . . 

8 vel 9 

elenchus mutilus est nec 
creditoris nomina sa¬ 
tis nota sunt 

LXIX 

A + . . 

9 

8 = creditor? 

LXX 

. . 4 . . 

8 (sed primo loco 
sunt duo homines) 

creditor vel apochans 
ignotus est 

LXXI 


9 

4 = creditor? 

LXXIII 

A 4- . . 

9 

8 = creditor 

LXXIV 

. . 4 . . 

8 

8 = creditor 

LXXV 

. . 4- . . 

9 

7 = creditor 

LXX VI 

A + . . 

10 

10 = creditor 

LXX VII 

A 4- . . 

8 

apochantem esse servum 
sociorum probabile 
est; is non esse videtur 
inter signatores; num 
inter eos unus ex sociis 
sit, discerni nequit 

LXXVIII 

A 4- . . 

64 -.. (fuerunt 8 , 
vix 9) 

creditor ignotus est 

LXXIX 


7 vel 8 

inter 1 —7 servatos non 
est creditor 

LXXX 

. . 4- . . 

9 

mulieris ut vid. apocha 
(mandatus ab ea igno¬ 
tus est; fortasse est 9 , 
cui idem est genti¬ 
licium) 

LXXXI 

. . 4- . . 

9 

9 = creditor 

LXXX II 

. . 4 . . 

9 

7 = creditor 

LXXXIII 


9 

5 = creditor 

LXXX IV 

. .4- . . 

8 

inter 1—7 non est cre¬ 
ditor; 8 legi nequit 

LXXXV 

. . 4- . . 

9 

7 = creditor 

LXXX VI 

. .4- . . 

9 

9 = creditor 

LXXXVII 

. . 4- . . 

8 vel 9 

8 creditor 

LXXXVIII 

i 

. . + . . 

8 

mulieris apocha (manda¬ 
tus ab ea ignotus est, 
cum paginae 2. 3. 5 
perierint) 

LXXXIX 


9 

8 = creditor 

XC 

. . 4- . . 

7 4-.. 

inter 1—5, qui legi 

possunt soli, non est 
creditor 

XCI 

. . 4- . . 

9 (vix 10 ) 

inter 1—7, qui legi 
possunt soli, non est 
creditor 

XCII 

. . 4- . . 

9 

creditor non est inter 
signatores 

XCIII 

. . 4- . . 

9 

servi apocha; inter sig¬ 
natores neque dominus 
neque servus est 

XCIV 

. . 4- . . 

8 (an 9?) 

inter 1—8 non est creditor 

xcv 

. .4- . . 

9 

inter 1—8 non est cre¬ 
ditor; 9 periit 

XCVI 

. . 4- . . 

7 4-.. 

3 = creditor 

XCVIII 

. . 4- . . 

8 (vix 9) 

inter 1—8 non est creditor 

XCIX 

A 4- . . 

9 vel 10 

8 = creditor 

c 

. . 4- . . 

11 

1 = creditor 


Digitized by 


Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


431 


TABVLAE CERATAE 


libellus ex 
editionis 
nostrae 
numeris 

de libellis 

mutilis 

signatorum 

numerus 


C1 


10 

10 = apochans (Caesaris 
servus) 

CII 


9 

creditor ignotus est 

CIII 


8 

8 = creditor? (sed de 
nominibus eius parum 
constat) 

CIV 


8 vel 9 

Dorophorus videtur cre¬ 
ditor esse; is inter 
1—4 non est; reliqui 
lectionis incertae 

CV 


9 

creditor ignotus est 

CVI 


7—9 

creditor ignotus est 

CVII 


7—10 

creditor ignotus est 

CVIII 


9 vel 10 

creditor ignotus est 

CIX 


9 

creditor ignotus est 


libellus ex 
editionis 
nostrae 
numeris 

de libellis 

mutilis 

signatorum 

numerus 


CX 


8 vel 9 

creditor ignotus est 

CXI 


9 (non plures ut 
vid.) 

creditor ignotus est 

CXII 


8 

creditor ignotus est 

CXIII 


10 

creditor ignotus est 

CXIV 


9 

creditor ignotus est 

CXV 

. . + . . 

8 (an 9?) 

creditor ignotus est 

CXVI 

. . 4- . . 

. . + 7+ . . 

creditor ignotus est 

CXVII 

. . 4- . . 

7 + . . 

creditor ignotus est 

cxxx 

. . 4- . . 

94-. . 

creditor ignotus est 

CXXXI 

. . + . . 

. . + 7 

creditor ignotus est 

CXXXII 

. . 4- . . 

5 4- . . 

creditor ignotus est 

CXXXIII 

. . + . . 

. .+ 6 + . . 

creditor ignotus est 

CXXXIV 

. . 4- . . 

. .4-34-. . 

creditor ignotu9 est 


Signandi ratio quae est in genere B -f B. 


a) in apochis privatis auctionum. 


libellus ex 
editionis 
nostrae 
numeris 

de libellis 

mutilis 

signatorum 
vel certe 
sigillorum 
numerus 


VI 

B + . . 

4 

1 et 4 = servus (nec 2 nec 3 

XVI 

B + . . 

5 

dominus) 

1 et 5 = creditor 

XX 

XXI 


perierunt 

4 

1. 2. 3. 4 creditor (vix erant 

XXIII 

B + . . 

perierunt 

5 sigilla) 

XXIV 


5 

1 et 5 = a muliere mandatus, 

XXX 

XXXIII 

XXXVI 

B+. . 

perierunt 

perierunt 

perierunt 

4 = ipsa 

[XLII 

B +.. aut . . + B 

perierunt] 


XLV 


5 

1 et4=mandatus a creditoribus 

L 

. . + B 

5 

duobus, 2 et 5 = eorum 
alter 

1 et 5 = creditor 

LVIII 


. . + 3 

3 (et 1 ut vid.) = creditor 

LX1I 

B+ . . 

3 

1 et 3 = servus creditricis vice 

LXIV 

. .4- B 

5 

fungens 

nomina perierunt 

XCVII 

. . 4- . . 

5 

1 et 5 = creditor 

CXVIII 

. . + . . 

3 

1 et 3 = servus creditoris; 

[CXXVI 

r 

B+ . . 

perierunt] 

2 = creditor ipse aut alius 
eius servus 


b) in apochis municipalibus vectigalium. 


libellus ex 
editionis 
nostrae 
numeris 

de libellis 

mutilis 

signatorum 
vel certe 
sigillorum 
numerus 


CXXX VIII 


5 

2 et 3 = duumviri ambo; 1 
= servus, idemque [5], ut 
conici licet 

CXXX IX 

. .4-Z* 

[l] + 4 

2 = duumvir, ut vid.; 5 = ser¬ 
vus, idemque [1], ut coniici 
licet 

CXL 

B+ . . 

perierunt 


CXLI 


5 

2et3=duumvir; 1 et 5=servus 

CXLII 


5 

2 = duumvir; 1 et 5 = servus 

CXLIII 


5 

2 = duumvir; 1 et 5 = servus 

CXLIV 

B + . . 

5 

nomina perierunt 

CXLV 


5 

2 = duumvir; 1 et 5 — servus 
(3 = sequentis anni duum¬ 
vir, eiusdem gentilicii, cuius 
est 2) 

CXLVI 


[l] + 2 

2 = duumvir; 3 = servus, 
idemque [1], ut conici licet 

CXLVII 


4 

1 et 3 = duumviri ambo; 2 et 
4 = servus 

CX LVIII 

B + . . 

2 

1 et 2 = servus 

CL 

B+ . . 

perierunt 


CLI 


5 

2 = duumvir; [1] et [5] = 
servus, ut coniici licet 

CLII 

B+. . 

5 

nomina perierunt 

CLIII 


5 

1 et 5 = servus; 2 fortasse 
duumvir 


signatores 

7 

7 vel 8 

8 


8 vel 9 
9 


Signatorum numerus in libellorum genere A -f- B. 


n. LVII 
n. LXXIX 

n. V. XXVIII. XXXII. XXXIX (an plures?). XL. XL1II (vix 9). XLVI. LXI(vix9). LXVI. LXX (primo loco sunt duo homines). 

LXXIV. LXXV1I. LXXXIV. LXXXVIII. XCIV (vix 9). XCVIII (vix 9). CIII. CXII 
n. II. X. XI. XIII. XV. XXVII. LXVIII. LXXXVII. CIV. CX. CXV 

u. VII. XIX. XXII. XXV. XXVI. XXXIV. XXXV. XXXVIII. XLVIII. XLIX. LI. LIV. LV (ut vid.). LXV. LXIX. LXX1. 
LXXIII. LXXV. LXXX. LXXXI. LXXXII. LXXXIII. LXXXV. LXXXVI. LXXXVII. LXXXIX. XCI (vix 10). 
XCII. XCIII. XCV. CII. CV. CIX. CXI (non plures, ut vid.). CXIV 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

TABVLAE CERATAE 


439 


SVPPL 


signatores 

9 vel 10 I n. XVII. XLVII. LXVII. XCIX. CVIII 

10 n. XII. XIV. XVIII. LVI. LXXVI. CI. CXIII 


11 


n. XXXVII. C 


incerti numeri 


n. CXXXTV (.. + 3+..). XXIX(4 + .*)* LX(4+..; fuerunt non amplius 8). LIX (5+..; fuerunt non amplius 8). CXXXII 
(5 +..). LXXVIII (6 + ..; fuerunt 8, vix 9). CXXXIII (.. + 6 + ..). LII (7 +..). XC (7 +..). XCVI (7 +..). CX VII 
(7 + ..). CXVI (.. 4- 7+ ..). CXXXI (.. + 7). CVI (7—9). CVII (7—10). XXXI (8+ ..; fuerunt 8—10). CXXX(9 + ..). 


Signatorum numerus in libellorum genere B+ B. 


a) in apochis privatis auctionum. 

signatores 

3 n. LXII. CXVIII 

4 n. VI. XXI 

5 n. XVI. XXIV. XLV. L. XCVII 

numerus incertus n. LVIII (. .4-3) 

numerus nunc periit n. XX. XXX. XXXIII 

Ex his laterculis primum intellegitur, in genere A + B signantium 
numerum non descendere infra septem, in uno ascendere usque ad un¬ 
decim, in plerisque signasse homines novem, in panllo paucioribus octo. 
Septenarius igitur testium numerus in instrumentis, inprimis testamentis, 
apud Romanos legitimus (Mommsen vol. III S. p. 2035), in his quoque 
tabellis ita servatus est, ut numquam minueretur; auctus est numerus, ut 
licebat, tam aliis de causis quam fortasse propterea, ut partium quoque 
signa adessent, ad quam rem spectare Brunsio (Schriften II p. 134) videtur 
Seneca (f 65) de benef. 3,15: adhibentur ab utraque parte testee. In multis 
enim libellorum a pluribus quam septem obsignatorum creditor quoque 
obsignavit: n. vii (ut vid.). x. xiv. xv. xvu? xvm. xix. xxvi. xxvm. 

XXXI. XXXII. XXXV. XXXVII. XXXVIII. XLVII? XLIX. LI. LIV. LV. LVI. LXV. 
LXVI. LXVII? LXIX? LXXI? LXXIII. LXXIV. LXXV. LXXVI. LXXXI. LXXXII. 
LXXXIII. LXXXV. LXXXVI. LXXXV1I. LXXXIX. XCVI. XCIX. c. ci; in n. XLVIII, 
quo duorum creditorum continetur apocha, uterque eorum inter signa¬ 
tores habetur. Creditoris sigillum ultimum locum obtinet n. vii (ut 
vid.). xvm. xxv (apochantis pro creditrice), xxxii? xxxiv (apochantis 
pro creditrice), xxxvm. xlvii? li. lv? lvi. lxv. lxvii? lxxiv. lxxvi. 
lxxxi. lxxxvi. lxxxvii? ci, primum locum n. xxxvn et c, quartum 
n. lxxi?, quintum n. lxxxiii, sextum n. xl. Libellorum n. v. xcn. xcm 
integer octo (n. v) vel novem signatorum elenchus creditore vel (n. xcm) 
eius servo caret vel (n. v) videtur carere. Mulier creditrix est in his: n. xii. 
XXII. xxv. XXIX. xxxiv. XL. xliii. Lvn. lxxx? Lxxxvin. Sed mulieris 
obsignantis in hoc quidem genere (A + B) exemplum exstat nullum, cum 
in altero (Z? -t- B) repertum sit unum (n. xxiv), ut infra videbimus. — 
Servus apocham fecit n. Lxxvn (sociorum, ut vid.). xcm. ci; sed inter 
signatores servus comparet nullus excepto n.ci, in quo est servus Caesaris; 
n. x u si Humner(otis ) explicandum est, fortasse gentilicium omissum est. 
Itaque cum plurima exempla exstent signatorum novenorum, is numerus 
inde fortasse repetendus est, quod ab utraque parte singuli testibus 
septenis accesserunt; in duobus xxxvii et c, in quibus undeni sunt, fieri 
potest, ut utriusque partis bini adsignaverint; nec abs re est memorasse, 
apocham n. xxxvii ad summam pecuniae pertinere permagnam («s 35270) 
idemque conici fortasse licere de mutilo libello n. c, quo perscriptio 
auctionis lintiariae comprehensa erat. Utut est, hoc certum videtur esse 
deductis partium signis non restare in A obsignatis ‘minus quam 6eptem 
testes’ (Gaius 1, 29). 

In altero libellorum genere B + B plane diversa prodit obsignandi 
ratio. Nam in apochis tam privatis auctionum quam municipalibus 
vectigalium numerus sigillorum non maior est quinario, eaque res tam 
extra dubium posita est tabellis omnibus, quaecumque satis conservatae 
sunt, ut eundem usum tribuere liceat etiam inutilis. Praeterea cum 
in prior§ genere {A + B) principales partes sint testium septem, quibus 
nonnumquam accessit creditor vel solus vel cum aliis, in hoc genere e 
contrario caput rei fuisse existimandum est, ut aut creditor solus isve, qui 
eius vice fungebatur, solus aut ambo obsignarent, adsignantibus praeterea 
aut paucis (uno vel duobus vel tribus) aut nullo. (De Mancinio, qui ab 
vera ratione mire discessit, cf. ad n. cxviii). Huc accedit quod inter 
signa etiam mulieris, scilicet creditricis, signum reperitur (u. xxiv), servus 
actor autem coloniae in omnibus, privatorum in nonnullis apochis ob- 


b) in apochis municipalibus vectigalium. 

signatores 

2 n. CXLVIII 

3 n. CXLVI ([1] + 2) 

4 n. CXLVII 

5 n. CXXXVIII. CXXXIX ([1]+ 4). CXLI. CXLII. 

CXLTII. CXLIV. CXLV. CLI. CLII. CLIH. 
signavit, quorum utrumque in priore genere non est admissum. Aliud 
generi B + B proprium est hoc, quod creditor aut creditoris creditricisve 
vicem agens, qui chirographum interius scripsit pecuniamque suscepit, 
signum suum bis impressit primum summo loco, deinde infimo vel in 
n. xlv paenultimo loco; ut enim filum bene affigeretur eoque scriptura 
interior custodiretur, ante omnia opus erat in summa et ima paginae 4 
parte sigillum imprimere. Idque non solum pertinet ad municipales 
apochas servumque coloniae (ut non recte dixi ad n. cliii), sed etiam 
ad auctionarias (vide n. vi. lxii. cxviii). — In auctionariis apochis 
unum exemplum restat n. xxi, quo creditor solus obsignavit, anulo 
quater impresso (nam quintum sigillum non videtur adfuisBe); in 
n. cxviii soli obsignaverunt servus creditoris (bis) et creditor ipse aut 
fortasse alius eius servus (semel). Aliorum sigilla accesserunt terna in 
n. xvi. l. xcvii, bina in n. vi et xxrv, singula in n. xlv. lviii. lxii. 
Ii homines utrius partis fuerint, discerni nequit, sed probabile est 
Iucundianam certe non semper abfuisse. Sunt igitur chirographi obsigna¬ 
tores, non legitimi testes. Rei summam uno conspectu infra composui, 
ubi numero arabico quot apochantium adsint sigilla, significavi; reliqui 
non plus quam semel obsignarunt. 

Signatores sunt: 

1. creditor solus (4) n. xxi; creditor (2 ut vid.) cum uno pluribus- 
ve n. lviii; creditor (2) cum tribus n. xvi. xcvii 

2. creditor, vix servus alter, (1) et servus eius (2) soli n. cxvin 

3 . creditorum duorum unus (2) et centurio, qui pro eis chiro¬ 

graphum scripsit, (2) cum uno n. xlv 

4. creditrix (1) et eius rogatu scribens (2) cum duobus n. xxiv 

5. creditricis servus (2) cum uno n. lxii 

6. servus sine domino (2) cum duobus n. vi. 

In apochis vectigalium municipalibus sigilla sunt vel 2 ut videtur 
(n. cxlviii) vel 3 (n. cxlvi) vel 4 (n. cxlvii) vel 5 (in novem reliquis); 

in omnibus servus actor coloniae bis obsignavit, in n. cxlviii fortasse 

adeo solus. De qua re cum supra p. 427 dixerim, hoc loco componenda 
sunt ea quae sequuntur. Praeter servum actorem coloniae, qui anno 53 
erat Secundus (mox manumissus? cf. ad n. cxxxix), a. 55—62 Privatus, 
adsignaverunt duumviri ambo n. cxxxvm. cxlvii aut alter eorum vel 
semel n. cxxxix? exui, cxliii. cxlv. cxlvi. cli. cliii? vel bis n. cxli. 
Praeter hos obsignaverunt bini in n. cxxxix? cxlii. cxliii. cxlv. cli? 
cliii?, singuli in n. cxxxvm? cxli, nemo in n. cxlvi. cxlvii. cxlviii. 
In n. cxlv praeter unum ex duumviris praesentis anni signat sequentis 
anni duumvir; quod tamen casui potius tribuendum videtur; cum enim 
idem utrique nomen gentile sit, hunc ut cognatum adscitum fuisse conici 
licet Reliquos omnes aut certe eorum nonnullos Iucundi parti tribuendos 
esse probabile est. 

De testibus vel certe signatoribus commentatus est Carolus Georgius 
Brvns, Die sieben Zeugen des romischen Rechts , in Commentationibus in 
honorem Mommseni scriptis (Berolini 1877) p. 489—506 = kleinere Schriften 
II p. 119—138, ubi p. 501 = 133 seqq. de tabellis Pompeianis disseruit. Cf. 
idem, Die Unterschri/ten in den romischen Rechtsurkunden in Commentatio¬ 
nibus academiae Berolinensis anni 1876 p. 41—138 = kleinere Schriften II 
p. 37—118 et Karlowa rom, Rechtsgeschichte I p. 805. 


Qrigiraal fro-rri 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


Digitized by Gougle 


SVPPL. 


433 


TABVLAE CERATAE 


VI. CHIROGRAPHVM AB APOCHARIO SVBSIGNATVM. 


Hic tabellarum sigillis claudendarum usus Romanus dudum notus erat. 
Plane novum est, quod in his libellis primus observavi, subsignata esse 
chirographa. Eius rei tam multa pro tabellarum afflicta condicione exempla 
restant et certa, ut dubitare nequeas, quin reliquae quoque, quae maius 
damnum passae sunt, eadem cautione munitae fuerint. Itaque in omnibus 
libellis, quorum exterior scriptura sola est chirographum, haec subsignata 
est; in iis, qui utrimque chirographum continent, prius subsignatum est 
solum. Subsignasse eum, qui chirographum scripsit, cum consentaneum 
sit, tum eo confirmatur, quod, si auctionis auctor non ipse, sed ex 
eius mandatu vel rogatu alius apocham exaravit, bina sigilla apparent. 
Sigilla ea collocata sunt ad ipsum finem scripturae, excepto n. ci, in 
cuius pagina 5 ad superiorem potius marginem erat impressum, nisi 
forte praeter usum hoc exemplum exterius nunc evanidum diversa 
regione paginae inscriptum fuit. Ubi duo exstant sigilla, aut unum 
prope alterum (n. xvii. xxv. xxxiv. xxxvii? xxxix? li. liii? lv? lvi? 
LXi. lxxiv. lxxvii? civ) aut unum ad sinistrum, alterum ad dextrum 
marginem (n. vn. xii. xiv. [cx?]) impressum est. — Singula docet elenchus 
subiectus, in quo asterisco * notavi eos libellos, in quibus vel exterior 
(in 1) vel interior (in 2) scriptura nunc periit. 

1. in libellis, qui formulis A + B vel (n. ii) A et A + B inscripti sunt, 
exteriori scripturae in pagina 5 subiecta sunt 

a) sigilla singula: n. ii. # vm? x. *xiii. xxvi. xxvii. xxvm. xxxii. 

XXXVIII. *XL1II. *XLVII? XLYIII. *XIJX? *LII. 

*LIV. LXIII. l.XV. *LXVI? •LXVIII. LX1X? *LXXII? 

•lxxviii. *lxxix. *lxxxi. *lxxxiii? *i.xxxvi? 

•lxxxvii. *XCV11I. *CI. *CIIL *CVI? *CVII. Vxui. 

*CXIV? cxv. *CXVI. *CXVII. *cxxx? 

b) sigilla bina: n. vii. xii. *xiv. xvii. xxv. xxxiv. *li. *lxi. 

* lxxiv. *civ; 

alterum sigillum dubium est in his: n. *xxxvii. xxxix. *liii. 

*lv. lvi. *lxxvii. *CX. 


VII. SVMMARIVM APOCHAE 

In nonnullis libellis extrinsecus, sive in prima sive in ultima pagina, 
atramento scriptum est instrumenti summarium, quo quid libello con¬ 
tineatur, breviter indicatur. Scriptura est munda eiusdem manus — 
scilicet Iucuudi tabellionisve, unde est quod n. cxlv ss debuera{m ) dixit —, 
quae in margine indicem (vide infra) et in pagina 4 signantium nomina 
item atramento exaravit. In auctionum tabellis summarium non restat 
nisi uno exemplo hoc, quod est anni incerti: 

? * 

n. lxii in pag. 6: [pe]rsoluti[o] Prepontis , Corneliae , Saturnini (uxoris, 

servi) hg CcIdd . ob mancipia et q. s. 

Interius exemplar chirographarium fuisse, sicut fortasse ex summa 
pecuniae in pag. 3 verbis, non notis perscripta, ita certe ex sigillorum 
numero (sunt tria hominum duorum) patet. Sive persolutio (quod voca¬ 
bulum exemplo caret) sive solutio legitur, offendit apochantis nomen 
genetivo casu scriptum, ut statuendum sit extra ordinem vocabulum ad¬ 
hibitum esse ad liberationem significandam, cum alibi (in n. cxlii v. st 
et n. cxlv v. » solutio . . Privato ) eo notari praestationem pecuniae 
debitae certum sit. 

In apochis coloniae Pompeianae haec restant summaria: 
n. cxlviii (anni 55) in pag. 6: 

[. Privati c. c.] V. C. s. 

[Cn. Alleio Nigidio] AI aio 

. o d. i. d. [quinq.] 

VII idus Dece. 

Cn. Lentulo Ga[e]tulico T. Cur[tilio Mancia cos.] 

IV s. 


2. in libellis, qui formula B + B inscripti sunt, interiori scripturae 
in pagina 3 subiecta sunt 

sigilla singula: n. *iv. vi? xxiv? xxx. xxxm? xlv? dipt.*L? 

*lxiv (b + index), cxxxviii. dipt.*cxxxix. 
cxli? cxlii. cxliii. cxliv {B et inchoat. 5+..). 

CXLV. CXLVII. CXLVIII. CL. CLI. 

Sigilla bina in hoc genere non exstant. 

In eodem genere B + B numquam subsignatum est scripturae exteriori, 
nam in n. vi et xxm quae videntur adesse vestigia, plane sunt dubia. 

Singularis est ratio diptychi n. i antiquissimi et ab ceterorum serie 
libellorum annis XXXVII distantis; in eo enim interior scriptura licet 
non sit chirographum, sed ad formulam A prope accedat, tamen sigillo 
supposito munita est transitusque ad chirographi usum gradum quendam 
monstrat. 

Quod ad chirographa attinet a binis subsignata, in parvo libellorum 
satis servatorum numero exempla tamen adsunt certa, quae rem declarent. 
In iis enim, quibus in pag. 5 subsignatum est, insunt quattuor, quae 
chirographum exhibeant ex mandatu (n. vii, ubi videtur esse servus) vel 
ex rogatu (n. xvii. xxv. xxxiv) alicuius scriptum; in aliis (n. xii et civ) 
cum exterior scriptura perierit, interior docet apocham fuisse mulieris 
(n. xii) vel servi ut videtur (n. civ). Unde patet eos, qui chirographum 
non ipsi exaraverunt, sive quia illitterati erant sive quia servo rem 
mandaverant, scribentis sigillo suum apposuisse. Ex hoc vero colligi 
licet, etiam in n. xiv. li. lxi. lxxiv exteriore scriptura nunc carentibus 
apochae auctores (Tiburtium Buttum reliquosque) chirographum in pag. 5 
alii homini scribendum demandavisse. — In altero genere (B +• B\ quod 
interiorem potius scripturam i. e. primarium chirographum subsignatum 
exhibet, duplex sigillum non exstat vel certe non servatum est. Id quod 
utrum ab mutila tabellarum condicione sola an inde repetendum sit, quod 
interior scriptura filo et paginae quartae sigillis satis clausa esse puta¬ 
batur, in incerto relinquitur. — Libellos, in quibus bina sigilla inesse 
non est certum, hic omittam, ex. gr. n. lxxvii, quo fortasse sociorum 
apocha continebatur. — Cf. quae de hoc subsignandi usu dixi p. 420. 

EXTRINSECVS SCRIPTVM. 

n. cxli (anni 58) in pag. 1: 

chirograpum Privati c. c. V. C. s. 

ob fullonicas soluti 
HG OQdclii anni primi 

n. cxliii (anni 59) in pag. 6: 

chirograpu[m] Privati c. c. [V. C. «.] 
m OOdclis ob fullonic[a ] 

anni terti 

duobus Grospis d. v. i. d. 

AI. Ostorio T. Sextio cos. 

vi idus Iulias. 

n. cxliv (anni 60) in pag. 1: 

Nerone Caesare mi Cosso cos. 

viii idus Maias 
chirograpum Privati c. C. V. 

HS 0 QDCLII 0 b fullonica . . 
anni quarti. 

n. cxlii (anni 58) in pag. 6: 

solutio ob fullonica 
anni secundi Privato c. c. V. C. s. 

L. Veranio Hupsaeo L. Albucio Iusto 
d. v. i. d. 
pr. idus Iulias 
A. Paconio A. Petronio cos. 

55 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
TABVLAE CERATAE 


434 


SVPPL. 


n. cxlv (anni 58) in pag. 6: 

solutio ob pasqua 
anni primi Privato 
duumviris Pompeio et Cornelio 
debuera(m) anni superioris 
i» 00 00 DCLXXV 

n. cxlvi (anni 58) in pag. 6: 

solu[tio ob p]asquam 

an[nt]. 

hs 00 d[clxxv] 


Summarium igitur non invenitur nisi in genere utrimque chirographico 
B + B y nam eius sunt aut certe fuerunt illi libelli omnes, pertinentes ad 


annos 55—60. Iucundus inscripto eo commoditati suae consuluit, cum ad 
reperiendum instrumenti argumentum non opus haberet filum vel fila, quibus 
totus libellus convolutus erat, prius solvere. Eadem de causa diptycha sum¬ 
mario carere consentaneum est, cum exterius eorum exemplar in paginae 
quartae columna sinistra per se aperta recognosci posset. In diptycho 
autem n. lxiv in eadem columna quae atramento inscripta sunt et 
plene restant: chirograpum C. TetU Fausti , 

cum brevi summario similia sint, tamen habenda sunt pro ipso exemplari 
exteriore; id enim alibi quoque, in n. xx. lviii. cxlii. cxliii, epitome 
est chirographi authentici intus perscripti (cf. p. 420). — Hi libelli cum 
omnes careant titulo marginis (cf. cap. VIII), fieri potest, ut ab Iucundo 
non in arca repositi, sed in scrinio ita collocati essent, ut prima vel 
ultima pagina pateret et summarium inspiciendum ultro praeberet 


VIII. T1TVLVS LIBELLI IN MARGINE ADN0TATVS. 


Libellorum magnae parti in una (triptychorum media) tabella vel in 
binis tabellis margini superiori titulus sive index instrumenti atramento 
characteribus mundis inscriptus est, ut in arca repositi quod quisque 
instrumentum continerent, commode hac rubrica agnosci posset. Eos 
titulos probabile est olim additos fuisse plerisque omnibus diptychis 
triptychisque, exceptis dumtaxat iis, ut videtur, quae extrinsecus in 
pagina prima vel ultima exhiberent summarium (vide cap. VII). Binas 
index tabellas occupat in his: 

1. tabellas i et n in n. xx et c, 2. tab. n et i in n. lxxxvii, 3. tab. n 
et hi in n. lxxiv. xcvii. ciii. 

Instrumentum inclusum significatur his indicibus aut perscriptio aut 
chirographum (chirograpum ) aut solutio (semel fortasse persolutio ), adi uncto 
plerumque apocharii nomine nominibusve vel genetivo vel dativo casu. 

1. ‘perscriptio’ appellatum est instrumentum in iis, quae se¬ 
quuntur, ubi mutilas inscriptiones asterisco * notavi exceptis iis, 
in quibus ex reliquiis perscriptio fuisse certo constat. Eas, in 
quibus vocabulum perscriptio nunc periit, sed olim exstitisse 
putandum est, asteriscis ** distinxi. 

a) perscriptio cum genetivo casu (ex. gr. L. Titii): 

n. VII. XVII. xix. xx. *lxv. lxvi. lxvii. lxviii. # lxx. 

LXXIII. **LXXXI. **LXXXII. *LXXXIV. **LXXXVIII. **LXXXIX. 

•xc. xci. *xcii. **xciv. **xcvin; 

b) perscriptio cum dativo casu (ex. gr. L. Titio): 

n. *xiii. **xiv. xviii. *xxi. xxii. *xxiv. *xxvi. xxxv. 

**XXXVII. XXXVIII. XLVIII. XLIX. Ll. LII. **L1X. **I,XX. LXXIV. 

**lxxv. **lxxvi. lxxix (dat. corr. ex genet.?). *lxxxiii. 

*lxxxv. ‘lxxxvii. xciii. **xcvi. *xcix; 

c) perscriptio cum incerto casu (sive nomen est mulieris 

ut Titiae sive non plene perscriptum sive mutilum): 

n. *n. ix. **xn. **xv. xvi. **xxv. ‘xxvii. xxix. *xxxi. 

XXXII. *XLIII. **XLIV. ‘*LV (dat.?). LX. **LXIX. LXXVII. 

Lxxviii. lxxx (dat.?). *lxxxvi (dat.?), ci. ui. civ. *cv. 

*CVI. CVII. **CVIII. *CXII. CXXVIII. 

Praeter apocharii nomina addita est res, ad quam apocha pertineat, 
in bis: 

n. lxxiv perscriptio [M. Ft]5io Secundo 
[pr]o [r«a]nci/>e»'3 
i 

n. xcv per8crip(t)io auctionis [A. M]anli . 


n. xcvii persc[riptio d]enamm 

Turdi in id(us) iVbt>e[7n(5re*)] 
u. c pers[cr]iptio auctionis lintiariae 

[Pfo]/[>]m[(a)« Masyl]li fili Alexsandrini 

n. ciii [prr]«c[r»ph'o] . 

hs • Idd ccccxxvih. 

Adde fragmentum n. xx: perscriptio . 

[Vesta^lis . 

Haec perscriptionis appellatio plerumque adhibita est ad libellorum genus 
A + B, ad alterum genus ( B + B) in his solis n. xx. xxi. xxiv. xcvii, 
quibus addi potest n. xvi, in quo prius exemplar medium inter formulas 
A et B locum tenere dixi p. 418. Itaque generalis est vocabulo notio, 
cum chirographum et solutio non adhibeantur nisi ad chirographa signi¬ 
ficanda. Perscriptionem Mommsenus Hermes XII p. 111 demonstravit 
esse non solam solutionem ex mensa factam, sed scripturam de pecunia 
a debitore soluta, unde intellegitur creditoris nomina adiungi potuisse 
tam genetivo quam dativo casu, sive est solutio ab Iucundo facta Titio 
creditori, ut hic illum i. e. debitorem liberaret, sive apocha Titii 
creditoris. Probabile est vocabulum a Romanis translatum esse ab 
graeco di&ypctfa', quod significat eam scripturam, qua pecunia solvenda 
assignatur (Polyb. 32, 13 § 7; cf. SMypdtytiv rivi rt), ut tamen tempore 
procedente apud Romanos usum magis generalem acquisivisse videatur. 

2. ‘chirographum’ appellatum est instrumentum in his: 

n. vi [chirai]grapum [*S]a/[e?'J .... 

n. lxiv (diptycho) [c]hirogra[p\um . (In pag. 4 coi. sinistra pro 

scriptura exteriore habetur: chirograpum C. Tetti Fausti ) 
n. cxviii chirograp(um) Vesbini , Vibidi Verani (servi) 

n. cxlviii chirograpu(m) Privati c. [c.] V. C. ser(vi) 

Ii libelli sunt vel (n. lxiv et cxviii), ut aliunde concludi potest, fuerunt 
generis B + B. — Idem vocabulum etiam in exteriore scriptura (n. xx. 
lviii. cxlii. cxliii) et in summario (n. cxli. cxliii. exuv) redire supra 
memoravi. 

3. ‘solutio’ appellatum est instrumentum in n.CLi [s]olutio .. 

quod triptychum est generis B + B. Item significatum est 
chirographum in summario libellorum n. cxlii. cxlv. cxlvi, iu 
scriptura exteriore libelli n. cxlii. In n. lxii in summario 
fortasse persolutio legitur (vide p. 433). Cf. soluti (i. e. sestertii), 
quod est in summario n. cxli. 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


SVPPL. 


435 


TABVLAE CERATAE 


IX. IMPERATORES. 


avovstvs i. e. princeps eius aetatis XLV 4. 19. 27 
< aesaris avg. (servus) [Phi]lippianua XXX 7 
caesar] Chryseros Caesaris Narcissianus CI 13 
Chryseros Caes.... CII 


dhvsvs caesar cos. (a. 15) I 14 

NERO CAE8AR COS. (a. 55) X 14 

NERO CLAVDIV8 CAESAR AVG. IMPERATOR COS. 

(a. 55) XI 13 

nero .cos. (a. 55) XI 24 


nero caes[ar] cos. (a. 55) XII 12 
nero [caesar] cos. (a. 55) XII 23 
nero [caes.] cos. (a. 55) XIV 13 
NERO caesar cos. n (a. 57) XXVIIIII. XXXI 

13. XXXII 12. XXXIV16. XXXV 14. 

XXXVII 12. XL 13. 22 
nero caes. cos. n (a. 57) XXIX 14 
[nero] cae[sar cos. 11] (a. 57) XXX 1 
n[ero caesar] cos. ii (a. 57) XXX 17 
nero ( eser (*ir) cos. iterum (a. 57) XXXIII 1 
nero cos. [n?] (a. 57?) XXXIII 25 
[nero caesar] cos. n (a. 57) XXXIV 5 


NERO CAESAR COS. [11] (o. 57) XXXVI 1 
ner[o] caes a [r] cos. n (a. 57) XXXVIII13 
[nero ca]es. cos.— omissoU — (a. 57) XXXVIII 23 
[nero caesJar cos. n (a. 57) XXXIX 12 
nero clavd[ivs] .... cos. [II] (a. 57) XLI 1 
nero avo. cos. m (a. 58) CXLI 16 
nero caes. cos. m (a. 58) CXLI 32 
nero caesar cos. m (a. 58) CXLV 13. 30 
nero cos. IIIT (a. 60) CXLIV I 
nero caesar cos. IIII (a. 60) CXLIV 17 
nero caes. cos. (a. inc.) XL1II 13 
nero .cos. (inter a. 55 et 60) XLIV 2. 


X. CONSVLES. 


Menses et dies in hoc laterculo adseripti sunt ii, quibus tabellae conscriptae sunt. 

In plerisque instrumentis annus significatus est consulibus iis, qui eo die magistratum gerebant, sicut in oppido Italiae ipsius factum esse consentaneum est, 
magnumque tabellis pretium tribuendum est ob hoc ipsum , quod suffectorum illius aetatis testimonia certa numero magno praebent. Extra ordinem ordinarii 
pro suffectis indicati sunt in his: 

n. II a. 27 Nov. 27 
u. XXIII a. 56 Nov. 11 
n. XXXV a. 57 Aug. 5 
ac fortasse in his: n. XI a. 55 (Oct. ?) 

n. XLI a. 57 (Sept. Nov. Dec.?) 

Fonteius, quem anno 58 Nero in suum ipsius locum suffecit, n. CXLVI secundo loco positus est. — Consules suffecti anni 59 n. CXLIII 25 alio ordine 
atque 14 et 30 exhibentur. Praeterea de ordine consulum binorum cf. annos 27. 54. 59 m. Iun. 

Apochae ad formulam A conceptae, i. e. acceptilatoriae , consules praemissis die et mense ad finem, chirographariae (exceptis municipalibus) subiectis die 
et mense exhibent a principio. Municipales, quae et ipsae sunt chirographariae, cum a principio duoviros, i. e. coloniae eponymos, subiectis die et mense 
collocent, consules in fine memorant. Per neglegentiam in scriptura exteriore chirographaria n. CXLII consulum alter, n. VII ambo esse omissi videntur. 


15 m«i. as Druso Caesare C. Norbano Flacco 114 
27 No». 27 [L.] Calpurnio M. Licinio II 8 
52 (an33?) ... C[ornelio] L. Salvio III 1 

52 u«rt. 3 i [Fausto?] Cornelio Sulla L. Salvio 

IVI 

53 Mart. u D. Iunio Torquat[o Siljano Q. Ilalerio 

Ant[onino] CXXXVIII 13 
53 Mart. u [D. I]unio Silano Q. Haterio Antonino 
CXXXVIII 22 

53 . . . D. [Iunio?] Silano Q. Haterio XV 

adnot. 

54 m*i. io M’. Acilio Aviola M. Asinio Marcello 

V 7 

54 Mai. 25 t M'. Acilio Aviola M. Asinio VIII 2 
54 Mai. 29 M’. Acilio Aviola M. Asinio VI 2 

54 Mai.89 am iun. i.8 M’. Acilio M. Asinio VII 13 

54 . M’. Acilio M. [Asinio] IX 12 

55 ian. as Nerone Caesare L. Antistio X 14 
55 (Oct.?) Nerone Claudio Caesare Aug. im¬ 
peratore L. Antistio XI 13 

55 [oct»] Nerone.XI 24 

55 ... Nerone Caes[are L.] Antistio XII 12 
55 ... Neronfe Caesare L. Antijstio XII23 
55 ... Nerone [Caes.] L. Antistio XIV 13 
55 (ut vid.) Dec. 6 Cn. Lentulo Gn[e]tulico T.Cur- 
[tilio Mancia] CXLVIII 18 
55 (ut vid.) Dec. 12 [Cn.Lentulo? T.]Curtilio XV13 
55 (ut vid.) Dec.3o [Cn.] Lentulo Gaetul[ico T. 

Curtilio Mancia] XVI 13 


55 (ut vid.) . . . Cn. Lentulo T. Cur[til]io 
XVII 12 

55 (ut vid.) Cn. Lentulo.XVIII 2 

56 Febr. aut Mart. [Q.] Volusifo] P. Comelio XIX 13 
56 iun. is Q. Volusio Saturnino [P. Cornelio] 

XX 3, cf. adnot. a 

56 iun. 24 Q. Volusio Saturnino P. Cornelio 
Scipione XXI2 et (omisso Scipione) 16 
56 noy. 11 [Q. Volusio S]aturnin[o P. Cornelio 
Scipi]one XXIII 1 

56? sept. 3 L. Annaeo [P. P]alfurio XLVI 12, 
cf. 21 

56 n„v. 5 L. Duvio P. Clodio XXII13 
56 nov. 5 [L. Duvio P. Clo]dio XXII 23 

56 [Nov.Dec.] L. Duvio P. Clodio XXXII adnot. 7 
56 Dec. io L. Duvio Avito P. Clodio XXIV 2 
56 Dec. io L. Duv[io Avito P.Cl]odio XXIV 19 
56 Dec. 12 L. Duvio P. Clodio XXV 14 
56 Dec. 12 L. Duvio Avi[to P. C]lodio Thrasea 

XXV 24 

56 Dec.is L. Duvio P. C[lod(io)] XXVI 4 
56 Dec. is [L.Duvio Avito P.CIod]ioThrasia(eic) 

XXVI 24 

56 Dec. is L. Duvio P. Clodio XXVII14 

57 ian. 13 Nerone Caesa(re) IT L. Cal[p]urni[o] 

XXVIII 11 

57 unuar. 13 [Nerone Caesare Ii L. Ca]lpurnio 
Pisone XXVIII 21 

57 iau. 26 Nerone [Cae?.] i! L.Calpur. XXIX14 


57 (i*n.26?) [Nero]ne Caefsare li L.] Calpurn[io] 
XXX 1 

57 (i*n. 26 i) N[erone Caesare II L. Calpurnio] 

XXX 17 

57 Apr. i Nerone Caesare ii L. Calpurnio 

XXXI 13 

57 Apr, 7 Nerone CaesareII L.Calp. XXXII 12 
57 Apr. 7 [N/ptovo; KaiV*po$ |3'] nifruivo; KetX- 
novpv(o]v XXXII 21 

57 ino. 23—27 Nerone Cesere (aic) iteru(m) L. Cal¬ 
purnio Pison[e] XXXIII1 
57 ... [Nerone] Caesare Aug. iter[um L. 

Calpurnio] Pisone XLII 1 
57 au K .5 Nerone Caes.Tl L.Calpurn(io) XXXV 
14 

57 au ? . s [Nerone Caesare IT] L. Calpurnio 
XXXV 24 

57 (sept Nov. Dec.t) Nerone Claud[io ... fi] L. 

Calpurnio Pisone XLI 1 
57 i,,i .27 [Nerone Caesare] n [Caesio Martial]e 
XXXIV 5 

57 iui.27 [Nerone Caesar]e II [Caesio Mart]iale 
XXXIV 16 

57 sept.-oct Ner[on]e Caesa[re] II L. Caesio 
XXXVIII 13 

57 sept.—oct [Nerone Ca]es. Matal. (*ic) XXXVIII 
23 

57 sept. 9 rei io Nerone Caesar[e n] L. Caesio 
[Martiale] XXXVI1 
55 * 


Digitized by 


Go^ 'gle 


Qrigircal fro-rri 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
TABVLAE CERATAE 


436 


SVPPL. 


57 sept. 17 [NJerone [CJaesare Ii L. Caesio 
XXXVII12 

57 nov. is [Nerone Caesjare II [Caesio M]ar- 
tialo (rtc) XXXIX 12 

57 no», is [Nerone Caes. 11] Martial[e] XXXIX 
22 

57 d*c. 23 Nerone Caesarell L. Caesio Marti(ale) 
XL 13 

57 Dec. 23 Nerone Caesare II L. Caesio Martiale 

XL 22 

58 ian. 5 Nerone Caesare III M. Messalla Cor¬ 

vino CXLV 13 

58 un .5 Ner[on]e Caes [are] m Messal. Cor- 
vin. CXLV 30 

58 F«br. 19 Nerone Aug, IU M. Messalla CXLI16 
58 Febr. 19 Nerone Caes. m Messalla CXLI 32 
58 [inn. c— 127 ] M. Valerio [Messalla C. Fonteio] 
CXLVI 5 

58 [iun. 6 -i2?j [M. Valerio] Messalla C. Fonteio 
CXLVI 17 

58 Ang. 14 A. Paconio Sabino A.Petronio CXLII 

12 

58 Ang. u A. Paconio A. P[etr]onio CXLII 31 
58 Aug. u A. Paco(nio) CXLII 25 (solus vid. 
memoratus esse) 


a. 

58 sept,—Dcc. [A. Paconio S]abino [A. Petrouio 

Lu]rcone CL 13 

59 iun. is Cn. Fonteio C. Vipstano CXLVII 15 
59 inn. is C.(.ic) Fonteio C. Vips. CXLVII 29 
59 iui. io M. Ostorio Scapula T. Sextio A fricano 

CXLIII14 

59 iui. io T. Sextio M. Ostor. CXLIII 25 

59 ini. io M. Ostorio T. Sextio CXLIII 30 

60 mu. 8 Nerone Caesa[re i]m Cosso CXLIV1 

(cf. scariphatam infra editam: Nerone 
Caesare Augusto Cosso Lentulo Cossi 
fil. cos., vm idus Febrarias) 

60 m«i. 8 Nerone Caesare Aug. IiIT Cosso Len¬ 

tulo] CXLIV 17 

61 ... L. Iunio Caesennio Paeto P. Calvisio 

Rusone CL1V 7 

61 ... [L.] Iunio [Cae8e]nn[io Paeto P. Cal¬ 

visio] Ru[8on]e CLIV 22 
61 ... L. Iunio Caesennio [Paeto] P. Cal¬ 

visio Rusone CLV 35 

61 ... L. Iunio Caesenn[io Paeto P. Calvisio] 

Rusone CLV 58 

62 j,n. P. Mario P. f. L. Afinio CLI 13 

62 ian. P. Mario (vel P. Mario.) L. 

Afinio CLI 27 


a. Nerone [n?].... 


55? 57? 58? 60? [Ne]r[one] Caes.io 


XLIII13 

inter 45 et 60 Ner[one] 

.XLIV2 

... Aug. [27] 

.o .... 

o L. Iunio Gallione 


XLV 25 


... Aug. 97 

.... 0 . . . o 

L. Iunio (Gallione) 


XLV 1 


.... Febr. 13 

P. C[alvisio?] . 

... bonio XLVII 12 

.... [Febr. 13] P. Calvi8[io]? . 

.... XLVII 22 
.. Cor. 

.. LXXII12 


C. C... n .... 

.. [leio?] XLIX5.12 


P. {vix N.) C Q. 

i//nio LXX 3. 12 ... LVI18 

• • • Dec. 5 

... tio au ... s 

.(?) L 1 nio LIV 11 


P(ublio)? . . . 

.XLVIII14 


P...t. 

. . XLVIII 24 


Q. 

.XCVIIII 2 


. r //° • • 

.. o LVII 13 


.o LXVIII 6 . CIX pag. 3 extr. 


XI. NOMINA VIR0RVM ET MVLIERVM. 


consules et 


duoviri i. d. hoc capite omnes breviter memorati sunt, sed ut ad capita X (p. 435) et IV (p. 428) remissum sit. — Imperatores vide cap. IX. 


1. PRAENOMINA RARIORA. 

praenomen plene perscriptum Lucio: XXXIII 6 

praenomina rariora: Cossus vide Cornelius Lentulus. — Faustus vide Cornelius Sulla. — Sal(vius) XCV 8 
praenomen omissum , ubi idem homo secunda vice memoratur 112. XVII 9. CXLVI 3. 15, alibi 
praenomen signatorum plerumque adscriptum est, omissum est ex. gr. XI15 sqq. 


2. NOMINA GENTILICIA VIRORVM ET MVLIERVM. 

apocb. 1 f apocharius 

auct. I I auctionis auctor 

cred. [ creditor 

s. I I signator 

* asterisco distinxi mutilas, quae minus certo restitui possunt, 
gentilicia a graecis nominibus derivata: Lydius (Lidius), Murtius?, Mystius (Mustius), Thermius 
gentilicium a peregrino nomine derivatum: Histrius 

gentilicia bina singulorum hominum: Cn. Alleius Nigidius Maius n vir i. d. quinq., Q. Coelius Caltilius Iustus II vir i. d., L. Helvius Blaesius Proculus 
n vir i. d., L. ivnivs caesennivs paetvs consul, D. Lucretius Satrius Valens, N. Nasennius Nigidius Vaccula, C. Numitorius Audius Bassus, 
N. Sandelius Messius Balbus II vir i. d. cognomine videtur carere: M. Fabius LVII 3 


.. A .... Te... us XLVII16 
m’. acilivb a viola cos. (a. 54) vide p. 435 
Sal. Aconius Primus XCV 8 

P. Aefulanus C(h)rysant(hu8) VII 21 ( cogn. bis scr.: 1. Crysant... 
2. Crusa?) 

[P. Ae]fulanus Crysantus (sic) XII 20 
P. Aefulanus Crysant. XV 17 
[P.] Aefulanus Crysa(nthus) LXXXV 6 
P. Aefulanus Chrysantus LXXXIX 7 

P. Aefulanus Cr.CIII5 

[P.] Aefulanus C[hr]ysa[n]. CX 7 


cred. Aefulanus Crysant. LXXIX 1 

t. L. Aeflius] Pa... XXXI 20 {cogn. bis scr.) 

s. L. Aelius Turbo VI18 Turbo VI 22 
,. L. Ae[lius?] Vern[a?] LXXIX 8 

t. L. Aemilius Celer XXVII16 
t. C. Aemilius Severus CX1II1 

L. afinivs cos. {a. 62) vide supra hac pag. 

L. Albucius Iustus II vir i. d. (a. 58/59) vide p. 428; 
signator: LXX 6. CXLII 14. CXLVII 18 
«. L. Albucius Tbesmus LXXI10 
auct. P. AlfenuB Pollio de(curio?) XLV 10 


Digitized by Gougle 


Original fra-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
SVPPL. 


439 


TABVLAE CERATAE 


««*. P. Alfenus Po[llio] XLV 31 
P. Alfenus Pollio XLV 20. 24 
cred. P. Alfenus Varus trecenarius Augussti (sic) XLV 2 
ertd. P. Alfenus [Varus trecenarius] Augusti XLV 27 

a. P. Alfenus Va[rus] trecenarius Augu[sti] XLV 19 

«. [P.] Alfenus Varus trecenarius Aug. XLV 22 

,. Cn. Alfi.CXVII 4 

.. . . Alficius Vitalis XXXI117. LXXXVI4 
a. A. Alfius AbaBcantus XIX 21 
.. [A.] Alfius Abasca[ntus] XXII 21 

cred. M. Alleius Carpus II4. 6. XXI 18 
cred. [M. Alljeius Carpus XXI 1 

cred. [M. Alleiujs Carpus XXI 5 

». M. Alleius Carpus XXI11 —15 quater (Ale. v. 12; cogn. om. 
v. 14) 

*. M. Alleius Carpus LXX1V 12 
cred. Cn. Alleius C(h)ryser[os] XXXV 1 
cred. Cn. (.. n. 10) Alleius C(h)ryseros XXXV 6. 10 
cred. [Cn. Alleius] Chryseros XXXV 27 
a. Cn. A[ll]eius C(h)ry[s]eros XXXV 23 
cred. M. Allfeius?] Hyg(i)nus XLVI 5 
cred. Al[leius? Hyginus] XLVI 24 
.. Cn. Alleius Logus LXXX1II 2 
e. Cn. Alleius Nigidius Maius XVI15 
e. [Cn. Alleius Ni]gidius Maius XVI 19 

cred. Cn. All[eius Nigidius Maius] XVI1 

cred. [Cii. Allei]us N[igidius Maius] XVI 2 
i. Cn. Alleius Nig[i]dius Maius LXXVII5 

[Cn. Alleius Nigidius] Maius d. i. d. quinq. (a. 55/56 ) vide p. 428 
L. annaevs (seneca) cos. (a. 56?) vide p. 435 

L. ANTiSTivs cos. (er. 55) vide p. 435 

e. P. Antistius . LXXVI 9 

,. M. Antistius Faust. LXXXVIII 5 
t. M. Antistius Prim[ogenes?] V 15. 16 
«. P. Antistius Secun[d]io XCIII 6 
e. . . Antonius Optatus LXXXII 9 

e. M. Antonius Tertius CLI 17 in a et b (in a cogn. deesl) 

e. Appuleius [Severus] X 17 

e. A. Appuleius Severus XLIX 14. CVI 3 

.. Q. Appuleius Severus XII 14. XIV 14. XV 15. XIX 15. XXV 15. 
XLIII 14. LXVII 15. LXXI 3. LXXIII 4. LXXXII 2. 
LXXXVIII 2. XCII 2. XCIX 4. CXIII 3 
a. Q. Appul(eius) Severus XVII13 
e. Q. Apuleius (sic) Severus XIII 15 
Apuleius vide Appuleius 

a. Q. Arrius . V 9 

a. C. Arrius Amarantus C 7 
a. . . Arrius Auctus LIX 9 
a. Q. Arrius Philetus XII15. LIV 12 
e. Q. Arrius Pbil[etus] XVII 14 

#. Q. Arrius Phile(tus) LXXV 12 

e. Q. Arrius Proculus XLIII 15 

. . [A]rtorius.XXXIX 8 

e. . . Artorius Liberalis CIX 5 
a. . . Artorius Primus CX 4 

M. A8INIV8 cos. (a. 54) vide p. 435 

M. A8INIV8 marcellvs cos. (a. 54) vide p. 435 
». Atilius Firmus LVIII 13, cf. 9—10 
cred. M. Atilius Firfmus] LVIII 15. cf. 1 
cred. Atrius Marcellus XXXVII 1 
cred. [M.] Atrius Marcellus XXXVII 6 
cred. [M.] A[t]rius Marccl[lus] XXXVII 9 
«. M. A[t]rius Marcellus XXXVII13 
e. Sex. Attius Amplus LXXIV 6 
*. Q. Attius Florus XCIII 3 
cred . C. Atullius Euander IX 5. 9 


e. C. Atullius Euander CXII4 

i. C. Atullius Euan[der?] XIX 17 (errore Euanti pro Euandri?) 

.. C. Atullius Eu[an]der LXVIII 7 
.. [C.?] Atullius Euander LIX 7. LX 6 

a. Atullius Euander X 19 

cred. Audasius Hylas LXXXI 1 
>. . . Audasius Hylas LXXXI 10 

Audius vide C. Numitorius; cf. fundus Audianus CXXXVIII 

8. 19 

e. L. Avianius V.XCI 7 

e. M. Aurelius Felicio XXXIV 15 
•. [M. Aure]lius Fel[icio?] V 17 

cred. M. Aurelius [Felicio] XXXIV 18 
e. M. Aurelius Lar . . . LXV 12 
$. L. (?) Aurelius Satum. LXXV 7 
e. . . [Au]rel(ius) Vitalis XLIX 16 
a. M. (vel A.) Aurelius Vitalis XCIX 6 

». M. Ba.i_LI 20 

cred. Babinia Secunda XII1. 6 
cred. B[abinia] Secunda XII 9 
cred. C. Babullius Romanus XXVII10 
cred. [Babullius R]oman(us) XXVII 1 
e. M. Badius Hermes VII 18 (cogn. bis) 
e. . . Barbatius Ca[tus?] XXXU 19 
a. L. Betutius Iustus XCV 3 
cred. Blaesius Fract(io) XXVI1 
cred. N. Blaesius Fructio XXVI 7 
cred. [N.] Blaesius Fructio XXVI10 
cred. [N. BJlesius (aic) Fructio XXVI 25 
a. N. Blaesius Fructio XXVI 20 
cred, N. Blaesius Fructio XXXII adnot. 3 et 4 
cred. N. Blaesius Frufctio] LXV 1 

cred. [N. Blaesius] Fructio LXV 5 

i. [N. Blaesius Fr]uctio LXV 20 

,. [N. Blaesius F]ructio LXXXVI 7 

Blaesius vide L. Helvius Proculus 
Blesius vide Blaesius 
*. Q. Brittius Balbus LVI 9 LXXIV 5 
,. L. (vel D.) Brittius Eros(?) XCVI 6 

c. c ... n ... cos. (a. inc.) XLIX 5: vide p. 436 
e. L. C . XXXIX 20 

[L.] C (aut G).us [d.] i. d. (a. 61/62) CLI1: vide p. 428 

e. M. Or .... eius C*e . us CVII 5 

p. (vix n.) c.cos. (a. inc.) LXV 11: vide p. 436 

p. c.cos. (o. inc.) XLVII 12: vide p. 436 

P. C. clv 10 

e. Q. Caecilius Attalus XLVIII 20 

t. [Q.] Caecilius Attalus VII16 in a et b (cognomen bis adest) 
e. [Q. Caejcilius At[talus] XCIH 10 

e. . . [Cae?]cilius Communis LXXXII 10 
a. . . [CJaecilius Chryseros CXI8 
[L.] Caecilius Felix 14. 12 
a. L. Caecilius Hermes XVIII8 
cred. L. Caecilius Hermes LI6 

cred. [Caecili] us [Hermes] LI 1 

cred. L. Caecilius [Hermes] LI9 

a. L. Caecilius Hermes LI 23. LXIX 13 

L. Caecilius Iucundus II 3. 6. III 5. VI. 5. VI 7. VII4.11. 27. 

1X4.10. X4. 11. XI 3.11. XII4.10. XIH4.9. XIV 4.10. 

XV 4. XV adnot. (praen. periit). *XVI 6 (.Iu.?). 

XVII 4.10. XIX 4 (.Iucundus). XIX 10 (.eundus). 

XX 6 (L. Caecilius Iuc.). XX 15 (L. C.). XXI 6 

(L. Caecilius.). XXI19. XXII 11. XXII 27(.undus). 

XXIII 5. XXIV 6. XXIV 23 (cogn. solum). XXV 4. 11. 

XXV 28. XXVI4. 11. XXVII11. XXVII 25 (.dus). 

XXVIII 3. 9. 24. XXIX 4. XXIX 11 (.Iucundus). 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 
TABVLAE CERATAE 


439 


SVPPL. 


XXX 9 (L. ... cilius.). XXX 21 (.lucu 

XXX 26 {cogn. solum: lucu ). XXXI4 (L. Caecilius.)• 

XXXI 11. XXXII 4. 10. XXXIV 2 (L.ndus). 

XXXIV 21 (. . aecilius.). XXXV 4. 11. XXXV 28 

(... ecilius.). XXXVII 4 ( praen. periit ). XXXVII10 

{praen. periit ). XXXVIII 4 (.ndus). XXXVIII 10. 

XXXIX 3 (.litis lucu.). XXXIX 9. XL 3. 9. 27.' 

XLIII 4. 11. XLV 29 (. . Caecilius Iu.). XLVI 3 

XLVI 10. XLVI 25 (L.). XLVII 3. XLVII 9 

(... ecilius lucundus). XLVII13 (. . Caeci .... Iucuudus). 
XLVIII 12. XLIX 3 {cogn. periit ). XLIX 7. 11. LI 4. 
LI 10. LII 4. LIII 3 {cogn. periit). LIII 8 {cogn, solum restat) 

LIV 3 (L. Caec.). LIV 9 {gentil. solum restat). LV 4. 

LVI3 (L. Cae.dus). LVIII2 (.. Caecilius .... ndus). 

LVIII 16 (L. Caeci. lucundus). LXI 3 {cogn. solum restat). 
LXVI 5. LXVI11 (.. ..c..ius .. cun . us). LXVII 4. LXVIII 

3 (L. ..e.cu....). LXXII4. LXXII 11 (....cilius 

lucundus). LXXVII2. ;CXIX 3 (.ucu...). CXXXIX4. 

CXLI10. CXLI 27 (L. Caec. Iucund.). CXL1I 5. CXLIII 7. 
CXLIV 12. CXLV 6. 25. CXLVI 13. CXLVII 6. 23. 
CL 6 (. . . cilius lucundus). CLI 7 (. . . c . lius lucundus). 
CLI 23 {praen. periit). CLII1 {cogn. solum restat) 

L. Ceclius (»ic) Iucuudus XXXIII 6 
L. Caecilius Iuqundus (sic) XLV 5 
[L.] Cecilius Iucudus (.ic) XXVI 26 
[L. Caecilius Iujcudus (.ic) XXXVIII 27 
[Aoi/xio;] KottxtXto; Etot/xoftn^o;] XXXII 25 

[KaocQXio; [Etoi/xovv^og] CXXXVI 6. — Eius servus: 
XXXI10 

■. A. Caecilius Philolog(us) XL 15 
». Q. (?) Caecilius (?) Saturninus LXXII1 7 
>. [P.] Caelius Primog[enes] LXXIX 6 
s. P. Caelius Primogen(es) XCIV 5 
*. P. Caelius Primogenes CIV 4. CXI1I4 

CAE8ENNIVS vide L. IVNIV8 

L. CAE8IV8 Martialis cos. {a. 57) vide p. 435 sq. 
ertd. Cae[sia Optata] XXIX 1 
ered. Caesia [Optata] XXIX 7 

ertd. [Caesia] Optata XXIX 10 

i. M. Calavius Secundus XXXI 17 {cogn. in a et b) 

L. calpvrniv8 (piso) cos. {a. 27) vide p. 435 
L. calpvrnivs piso (ni[<riuv K(tXffovfJvi]o 5 XXXII 21) cos. {a. 57) 
vide p. 435 

Caltilius vide Q. Coelius Caltilius Iustus 
*. L. Caltilius Iustus XIX 14 
s. C. Calventius Quietus LXXXVII 4 

s. [C. Cal]ventiu8 Qu[ietus] LI 15 

8. . . Calventius Quetus (ste) L 9 

i. L. C[alve?]ntius Tertius XXXIX 17 

p. calvis[ivs]? cos. (a. inc.) XLVII 22: vide p. 436 
p. calvisivs rvso cos. (a. 61) vide p. 436 
D. {vix A.) Caprasius A[mpliatus] CLV 9 
[D. Caprasijus Amp[liat]us CLV 47 

t. D. Caprasius Atictus CVI 5 

.. D. Caprasius Eros LXXI 4. LXXXIV 2. XC 2. 

». D. Caprasius Felix LIX 8. [D. Cap]rasius Felix LXI 7 
,. D. Caprasius Gobio XXII17. LXXXII 6 
«. D. Caprasius Th . . . us LXXX 10 
ertd. [Caprasius (?) Zoenus (?) LXXX 1] 
ertd. Caprasia Zoe {an Caprasius Zoenus?) LXXX 1 
#. C. Cas[sius] Secundus CXV 4 
.. Ti. Caudius (»ic) Secun(d.) XXXV 21 
Cecilius vide L. Caecilius lucundus 
n. L. Ceius Decidianus LXVII 18 
8. L. Ce[ius] Decidian(us) XLVI 15 
8. L. Ceius Felicio LXXXII 7 


Digitized by Gougle 


,. [L.] Ceius Feli[cio] XXII 22 

*. L. Ceius Nymph. XCI 8 
cr«d. L. Ceius Ordeus (= Hordeus?) LXXV 1 
ertd. L. Ceius [Ordeus] LXXV 3 
ertd. [L.] Ceius [Ordeus] LXXV 14 (?) 

*. L. Ceius Ordeus LXXV 10 
b. [L. Ceius Qu]arti[o] XIV 23 (?) 
ertd. L. Ceius Quartio XVII 1. 6 
ertd. Ceius Quartio XVII 9 

t. .. Cerrinius XXVI19 

ertd. M. Cerrinius M. 1. (M. 1. om. v. 6) Euphrates (Euprates v. 6) 
16.10 

t. .. [Ce]rrinius Pr[o]culus CXXX1I 1 

s. M. Cerrinius Restitutus LXX 8. LXXVI 6 
8. .. Cestilius Philod. XXII 19 

,. .. Cestilius Phi[l]od. XXXIV 12 

t. M. (?) Cestilius Philodespotus CI 7 

*. M. Cestillius (stc) Philode[m]us XLIII 18 
Ce8tillius cf. Cestilius 
t. .. Claudius .... nis LXXXVII 9 
ertd. Claudius Agrius LXXXII 1 
t. .. Claudius Agrius LXXXII 8 
». Ti. Claudius Ampliatus CXXX 2 
8. Ti. Cl[a]udius Amplia[tus] CXII 9 

*. Ti. Claudius [Ampliatus?] CXXIX 5 

,. . . Claudius Isthmus LXXVII 6 
t. Ti. Claudius Nedymus XCIX 3 
apoeh. Ti. Claudius Syn[eros?] XXX 4 
apoch. [Ti. Claudius] Sy[neros?] XXX 25 

Ti. Claudius Verus fi vir i. d. {a. 61/62) vide p. 428', signator: 
CLI 15 

p. clodivs tiirasea cos. (a. 56) vide p. 435 
t. M. Clodius Ampliatus XCVII 6 
i. . . [CJIodius Ampliatus LXVI 20 

s. A. Clodius Iustus CXLIII 18 

,. Q. Coelius.LXXIX 2 

Q. Coelius Caltilius Iustus ii vir i. d. (a. 52/53) vide p. 428; 
signator : CXXXVIII 25 

.. cor .cos. (a. inc.) LXXII 12: vide p. 436 

ertd. Corneiiu[s].CXXIII 2 

.. corneli vs cos. (o. 52, an 55?) III 1: vide p. 435 
.. cornelivs cos. (a. tnc.) LX1X 5: vide p. 436 
8. C. vel L. Cornelius Adiutor LXVII 19 

[L. praenomen est vol. X 8058, »i, non C.] 

t. L. Cornelius Amandus XIX 16 
t. L. Cornelius Dexter CIII 9 

8. P. Cornelius Erastus LVII11 

cn. (cornelivs) i.entvlvs gaetvlicvs cos. {a.55 ut vid.) vide p.435 
COS8 VS cornelivs lentvlv8 cos. (a. 60) vide p. 436 
C. Cornelius Macer II vir i. d. {a. 57/58) vide p. 428 
ertd. L. Cornelius Maxsimus XLIX 10 
ertd. [L. Cornel]ius Ma[xs.] XLIX 1 
,. L. Cornelius Maxsim. XXXVIII 15 
s. L. Cornelius Maxsi(mus) XLIX 18 
i. M. [Cornelius Maximus?] CXXXIII 5 
ertd. L. Cornelius Neretus LXXVI 1 

ertd. . . Corneli .LXXVI 2 

,. L. Cor[nelius] N[eretus] LXXVI 14 
s. L. Cornelius Primogenes XXXVII 17 

.. L. Cornelius Qu.LXVIII 11 

favstvs cornelivs svlla cos. (a. 52) vide p. 435 
p. cornelivs scipio cos. {a. 56) vide p. 435 
8. [C. {an P?)] Cornelius Tages LXVII 21 

*. P. Cornelius Tages CXIII9 
*. . . Cornelius Tages LXXVI 12 

*. . . [Cor]nelius Tages CI 10 


Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA SVPPL. 


480 


TABVLAE CERATAE 


t. . . [Come]liu 8 Tages CXV 6 
L. Cornelius [Tert?]ius XLIX 9 
cred. Cornelia Saturnini (uxor) LXII 4. 7 
cred. Cornelia . . Saturnini (uxor) LXII 9 

t. T. Crassius Firmus XXXI 14 ( cogn . in a et b). Vol. X 8058, 29 
Ti. est 

t. cvrtilivs mancia cos. (a. 55 ut vid.) vide p. 435 
e. C. Cuspius Secundus XII 13 
.. L. Deccius Hilario XCIII 5. XCVIII 5 
*. M. Decidius Pauper CVII 4 
Decidia vide Dicidia 
t. A. Dentatius Faustus LXXVI 8 
t. [T.] D[ent?]atius Panth[era?] CI11 

Dicidia (pro Decidia ut vid.) Margaris CLV 7 
Dicid[ia] Margaris CLIV 3 
Dici[d]ia [Margaris] CLIV 20 
[Dicidija Margaris CLV 31 
.. Q. Didius Hyginus CXXV1II 2 

. . Domitius Polu.LXXXIV 7 

L. dvvivs avitvs cos. (a. 58) vide p. 435 

4. . . Epidius.us CVI 6 

4 . M. Epidius.LXXXV 10 

4. M. [Epidius?] . nus (?) XXXIX 18 

.. M. Epidius Bucolus LXXXIX9 
4. [M.] Epidius Bucolus LXXXIV 8 

4. M. Epidius Fortunatus CVI1I7 
4. M. Epidius Hymenaeus XXV 20 
4. [M. Epidius] Hymenaeus LXXVII 8 

4 . Epidius P . XI 15 

4 . M. Epidius Pagurus (= Pagyrus) XXXVII 19 
cred. M. Epidius Pelops LXXXI1I 1 
,. [M. Epi]dius Pelops LXXXIII 6 

4. M. Epidius Secundus XL1II19 
.. [M.] Epidius Secund(us) XXXIV 14 

4. M. Epidius Stepbanus XVIII 6 
cred. Epidius Trophimus LXXXIV 1 
4. M. Epidius Drbanus CXII 7 
4. [M.] Epidius Urban[us] XLVII 17 

cred. N. Eprius Nicia XLV 11 
cred. Equitia Psamat[he] XLIII 6 
cred. Equitia Psama[tbe] XLIII 10 

cred. Equitia Sama[the] XLIII 1 

[M.] Fabius LVII3 


M. Fabius.XXXV 16 

.. M. Fa[bius?].CII 4 


M. Fabius Agatbinus V 4, signator XCI 4, manceps mercatuus: 
CLI10 

cred. Fabius C(b)ryser(o 8 ) XLVIII 1 
cred. [M. Fabius] C(b)ryseros XLVIII 6 
cred. M. Fabius [C(h)ry]seros XLVIII 11 
.. [M. Fa]bius Cbryseros XLVIII 22 

4 . M. Fabius Chryseros CXXXI 5 
.. M. Fabius Diadumenus XIV 17. XXVIII 14 
4. M. Fabius Euporus vel Eupor XXXVII15. LXXI9. XCII 3. 

XCVII5 

,. M. Fabius Memor LXXXV 8 
cred. [M. FJabius Memor LXXXV 1 

e. M. Fabius Nymp(h)od(otus) XXXIV 10 
4 . M. Fabius Pbilocalus LXXX 4 
4 . M. Fabius Primogenes CXI 7 
4. Fabius Proculus XXIV 15 
4. M. Fabius Proculus XCIII 2 
.. M. F[abius?] [Pjroclus XLV1 1G 
cred. M. Fabius Secundus XXVIII 5. 8 
cred. [M.] Fabius Secundus XXVIII 23 
4. M. Fabius Secund. XXVIII 19 


.. M. Fabius Secun. LXXXIII 10 

4. M. Fa[b?]ius Secundus XC 6 

4. M. Fabius Terminalis XXVII18 
.. M. Fabius Thelus XXXIV 7. XCVII 4 
.. [M. Fab]ius Thelus LXXVII 7 

.. .. Fabius Tyran(n)us XXXIV 11 

.. L. Fadius Nep[tun.?] XXVI15 
4. L. Flaminius Strobilus LXXXVIII 8 

c. fontei vs (agrippa) cos. (o. 58) vide p. 436 
CN. fonteiv 8 (capito) cos. (a. 59) vide p. 436 
.. .. Fonteius H[a?].... LIV 20 
4. A. Fuficius Certus CXII 3 
t. M. Fuficius Fuscus CXII 2 
.. .. [Fu]fidius Agat[h.] CXXXII 5 
4 . .. Fufidius Faustus LXXVIII 8 
.. N. Fufidius Primus LVII 7. XCVG 
cred. [C. Fulvius] Tyrrhenus XIX 1 
cred. [C. Fulvius Tyrrh]enu 8 XIX 6 

cred. [Fulvius Tyrr]henus XIX 9 

e. C. Fulvius Tbyrrenus (sed h expuncta) XIX 18 

4. C. Fundilius Primio XCII 9 
4. P. Furius Fortunatas XVIII 11. LX1X 14 
4. [P.] Furius Fortunatus II14 

4 . C. Oavius Firmus LXXXI 3 
4. C. (vix T.) Qavius Firmus LXXXIX 3 
4. [C.] Ga[v]ius (?) Firmus XCV 4 
». M. [G]avius Bu . . a XIV 21 
cred. P. Gavius Procu[lus] XCVI 1 

4. P. (an C.?) Gavius Proculus XCVI 4 

.. C. Gavius Rufus LXXXIX 4 

4 . P. (vel C.) Granius Abinn[aeus?] LXXVI 11 

4. . . Granius Con . LIV 17 

4. . . [Gran]ius Coniunctus XV 18 
4. Q. Granius Lesbius XXV 21 

apoch. M. H.XLVI 23 

.. N. [H?).XLVI 17 

q. iiaterivs ant[oninvs] cos. (a. 53) vide p. 435 

4. M. He . tus XXXIX 19 

cred. Sex. Hegius .LXXXVI 1 

4. [Sex. He]gius . LXXXVI 10 

.. C. He[lvius?].LI17 

4 . Cn. Helvfius].XXVI 17 

4. M. Helvius Adeptus LX1 12 

4. [C]n. Helvius .... bius (vel — bus) CV 8 

.. Cn. Helvius Apollon(ius) XL 16. XLVIII 23. CXVI 6 

4. Cn. Helvius A[po]llonius XLIII 21 

.. [C]n. Helvius Apollon. XXXII 18 

4. [Cn.] Helvius Apollonius LXIX 10 

4. [Cn. He]lviu 8 Apollon. LIX 10 

4. [M. Helvius Apric.?] LVII 8 

4 Cn. Helvius Aprilis CXII 5 

4. . . Helvius Auctus LIV 16 

L. Helvius Blaesius vide L. Helvius Blaesius Proculus 
apoch. M. Helvius Catullus XXIV 4. 21 

4. M. Helvius Catullus XXIV 12. XXXIX 16 
4 . Catullus XXIV 18 

4. M. Helvius Phoebus XVIII 7 
4. M. Helvius Princeps LXXXIII 7 
4 . L. Helvius Proculus XCVI 3 

L. Helvius Blaesius Proculus II vir. i. d. (a. 52/53) vide p. 428 
4 . L. Helvius Rufus LXX 5 
4. M. Helvius Saturninus XVIII 9 
4. Sex. Helvius Scaman. XCII 4 

4 . N. Here[nnius].V 11 

4. N. Herennius Anthus XCI 5 
4. . . Herennius Anthus XII19 


Digitized by 


Qriginal from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


440 


SVPPL. 


i. N. Herennius Castus XII 17 

,. N. Herennius Ianuarius XXXVII18. LXVIII 8 
$. . . Herennius Primus LX 8 
*. A. Herennuleius . . . XCIV 9 
t. A. Herennuleius Communis CXIII 5 
«. [A. Herenjnuleius Communis LXXVII 10 

«. . . [Herennuleius FI . . . LXXXV 4 
crtd. Histria Icbmas (Ichimas 7. 10) XXII 1. 6seq. 10 

.. . . Holco[nius].XIII18 

M. Holconius.XXXVIII19 

«. M. Holconius Iucundus LXXIII 6 
t. M. Holconius Iucund. XCIII 7 
,. M. Holconius Procul. LXXIX 4 

j. M. Holconius Rufus LXX 7 
Hordeonius vide Hordionius 

i. A. Hordionius Philostorgus XLVIII 16 
crtd. [A. Hordionius Philo]storg[us] XLVIII.5 

ertd. A. Hordioniu[s Phil]ostorgus XLVIII 10 

crtd. Hordionius XLVIII 1 

i. M. Hordionius PhiIosto[r(gus)] CXIV 5 
«. N. Istacidius Amicus XV 16 
ertd. N. Istacidius Amicus XV 6. 10 
crtd. Amicus XV 1 

t. L. Istacidius Eu[tuchus?] LXXV 9 
crtd. N. Istacidius Nyptnus LXXXVII 1 
.. [N. Isjtacidius Ny[p]tnus LXXXVII 10 

.. N. Istacidius Orion LXXXV 9 
». Ti. Iulius Abascantus XXV 17 
«. C. Iulius Agat(h)ocles XXXI19 ( cogn. in a et b) 

*. M. Iulius Crescens XXV 18 
i. C. Iulius Eutactus LXI13 
». (*ed deletus) Ti. Iulius Genn(a)eus LXXIV 10 

[Ti.] Iulius Gennae[us] CXXX 1 

i. [Ti. Iulius] Gennaeus CXI1 
,. C. Iulius Memor LXXXIX6 

crtd. C. Iulius Onesimus V 2.4 

,. .. Iulius Polubius (sic) LXXXVIII 3 
*. L. Iunius (Aquila ut vid .) VII 17? 23 

crtd. L. Iunius Aquila VII 1. 6. 10. 26. 32 {om. L.), cf. L. Iunius 

s. L. Iunius Corinthus XIII 19 a. b {gentile bis scr.) LXXXIX 11 

*. L. Iunius C[orin]thu8 LXXXVII 7 

j. [L.] Iunius Corinthus XII18 

t. D. Iunius Eros XXXII 20? 

cred. D. Iunius Eros XXXII 6. 9 
crtd. [I]un[ius Eros] XXXII 1 
crtd. [Eio]imos fepsu? XXXII 24 

L. ivnivs gallio cos. (a. tnc.) vide p. 436 

L. ivnivs caesennivs PAETV8 cos. (a. 61) vide p. 436 

d. ivnivs torqvatvs siLANVs cos. (a. 33) vide p. 435 

KaixtXiog vide Caecilius 


.. L[a?]e[l]ius.X 16 

.. L. Lae[l]ius //r.CVIII 5 

,. L. Laelius Fuscus XIII 14. XV 14. XXXV 15. CUI 3 
*. Laelius Pr[in] .... X 20 


*. L. Laelius Trophimus XIII17 
,. L. {vel T.) Laelius Trophimus LXI 8. LXXVI 5 
«. .. Laelius Trophimus LXVI17 

m. licinivs cos. (a. 27) p . 435 
s. M. Licinius Romanus CLIII 2 

s. M. Lic[i]nius Romanus LXXXVII 5 
Lidia vide Lydia 

t. L. Livineius Eu[tactus] XXXVIII 18 {gentil. in a et b) 
s. .. Livineius Eutactus LXVI 21 

a. [L. Liv]ineius [Eutactus?] V 19 
cred. M. Livius Secundus LXVI 1 
cred. [M. Livius Se]cundus LXVI 7 


cred. [M. Livius] S[ecundus] LXVI 10 
s. . . [L]ivius Secundus LXVI 22 
s. Q. Lollius Saturninus CVIII 8 
cred. L. Loppius Proculus LXXXIX 1 
». L. Loppius Proculus LXXXIX 10 

.. M. Loreins.XXVII15 

.. M. [L]ucceius Th.XCIV 10 

s. L. Lucilius Fuscus LXVII 20 
i. L. Lucilius Philargyrus LXXXII4 
s. M. Lucretius Epica(dus) LXXXIII 9 
i. . . Lucretius Epic[adus] CX 8 
cred. M. Lucretius Lerus X 6.10 
cre:. M. Lucretius [Lerus] X 18 
,. M. Lucretius Lerus XV adnot. XXV 16. LIV 13. LXX 10. XC 3 
i. [M.] Lucretius Lerus LX 7 
». [M. Lucret]ius Lerus CXIV 1 

cred. Lucretius Step(h)anicus XC 1 

s. . . Lucretius Step[h]ani[cus] CVII 8 

i. D. Lucretius Valens LII 7 

,. D. L[u]c[re]tius Val[ens] CXXX1X 8 

t. D. Lucretius Satrius Valens CI 2 {idemne atque praecedenti) 
t. M. Lupatius (?) Satum. LXXVIII 4 

crtd. Lydia Tyche (*ic: Lidia Tuche) LXXXVIII 1 

a . P. M.A (?).CII 8 

*. M. M . . r . . . . Fortunat[us] CIII7 
Maelisaeus vide Melissaeus 
*. . M[a?]etennius Daphn(us) LXXXVIII 9 
t. . . Maetennius Daph(nus) XCVIII 8 
*. M. Magius Secundus CIV 3 
t. M. Mag . . . Secundus XLVI13 
s. L. Magulnius Donatus XCIV 4 
». [L. Maguljnius Donatus LXXVII 9 

*. L. Magulnius Dona[tus] LXXIX 5 
cred. Mancius Daphnus XCI1 
cred. Mancius Daphn[us] XCII1 

cred. [A. Manlius .?] XCV 1 

s. A. Manlius Secundus CI 4 

p. marivs p. f. cos. {a. 62) vide p. 436 

(l. marcivs philippvs vide ad Philippianus in indice cognominum ) 
Me . . . Lib//r . . LXII 11 

{crtd. ut vid.) Melissaeus XCIII 1; eius servus: Anthus 
cred. [M]elissaeus XCIV 1 

t. L. Melissaeus Atimetus XXXVII 20 

*. L. Meliss[ae]us Ati(metus) XXXVIII 16 

t. L. Melissaeus Coera[nus?] CIII 8 

t. Cn. [Melissaeus?] Crescens LVII 5 {sic Maelisaeus ut vid.) 
s. . . Melissaeus Fuscus VIII4 (Melissae gen. casu) 

s. Melissaeus Fuscus XXIV 14 (Melissae gen. casu) 

t. L. Melissaeus Fuscus LXVI 16 

*. A. Memfmius].CLV 38 

Messius vide N. Sandelius 

». A. Me[ssius].V 8 

.. A. Messius.CXXX 6 

.. M. Messius Ba.... XXXII 13 
cred. A. Messius Faustus LII 1 
cred. [A.] Mes[sius Faustus] LII 6 

j. A. Messius Fau[stus] LXXV 5 

s. [A.] Messius Faustus XCVIII 6 

i. A. Messius Inventus XXXI 16 {gentile in a et b) 

,. A. Messius Phronimus XIV 18. XLIII 17. L 8. LXVIII 9. CII 9. 

CXIII 7. CLIII 4 

». A. Messius Phroni[mus] LXXI 7 
i. [A.] Messius Phronimus CI 9 

t. [A. Mes]sius Phronimus CXI 3 

*. A. Messius Pronimus XXVIII 17. LXXV 8 

«. A. Messius Pronim. LXXXIII 4 


Digitized by <^Qo2le 


Qriginal fro-rri 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

SVPPL. 


44 « 


TABVLAE CERATAE 


*. A. Messius Proni. CXLI 21 
t. [A.?] Mfessius? P]roni[mus] XXXII 16 
,. [A.] Messius Proni(mus) XXXIV 13 

«. A. Messius Proni[mus] LV 17 
». [A. Mes]sius Pronimus CXIV 7 

,. A. Mesius (»ic) [Pronimus?] LVII 10 
». A. Messius Speratus XVIII 12 
crtd. Messius Speratus XVIII 1 

crtd. A. Me[ssius] Speratus XXXIII 4 

crtd. A. Mesius (*ic) Speratus XXXIII12 

Mesius vide Messius Phronimus et Messius Speratus 
crtd. Mi.s (vel M. I . s) III 3 

i. (deletui) P. (*ic) Minicius Atticus LXXXI 8 ante correcturam. Num 

idem est atque sequens? 
e. [L.?] Minicius Atticus LXXXI 9 

j. Q. Minisius Fructus XCV 5 

TT 

t. C. Mintullius Fau[stus] XCIII 8 
P. Mulvius Fronto LXXIX 7 
cre,*. Murtius Asclepa XIII 1 
cred. L. Murtius [Asclepa] XIII 5 
crtd. L. Murtius Asclepa XIII 8 (casu nam.) 
cred. M[ustius Oriens] XXXI 1 
cred. C. Musftius] Oriens XXXI 9 

». C. Mustius (Mystius in b) Oriens XXXI 15 (gentile in a et b) 
Mystius vide Mustius 
,. M. N .. ius Mar[tial?]is LXXXIX 5 
e. Naevolcius: C. Nevoleius (««c) Fel[ix] CXXX1I 2 
i. L. Naevolcius N[ymp(h) ?]ius CIII10 
cred. Nasen ... CVII1 

e. N. Nasennius Nymp(h)eros LXXXI 7 

N. Nasennius Nigidius Vaccula VI 4 Vaccula VI 17. 20 
creditore» eius heredes'. VI 4. 17. 20; eorum servus : Salvius VI 4. 17. 20 
». . . Nerius Hyginus LXVI18 

. . Nerius Hyginus LXXVIII 5 
«. L. Nerius Hyginus VII15 (Hy[gin?]i) 

,. N. [Ner]ius Hyginus XXVIII 16 
». [N.] Nerius Hyginus LIV 14 

.. N. Nerius Hyginus LVII 12. LXXIV 8 
,. N. Nerius [HJyginus LXXXI 6 
Nevoleius vide Naevoleius 
Nigidius Maius vide Cn. Alleius 
Nigidius Vaccula vide N. Nasennius 
«. (et crtd. t) N. Ninnius Calvus LXX 4 
». (et cred.) N. Ninnius Iustus LXX 4 
». L. Ninnius Optatus XIX 20 
i. Sex. Nonius Scamander CIII 4 
». Sex. Nonius [Scamander] LVI 17 

.. [Sex. Nonius Scam.?] XVII 16 

crtd. Sex. [Nonius Sc]amander LVI 5 

cred. Nonius Scamander LVI 7 

C. NORBANV8 flaccvs cos. (a. 15) vide p. 435 
*. C. Novellius Fortunatus L 7 
». [C.] Novellius Fortun(atus) XXII 20 

,. C. Novellius Fortun(atus) XXXVIII 22 (cf. v. 19 in a) 

». [C. Nov]ellius Fortufnatus] Lll 

cred. Novellius XXXVIII 1 

cred. C. Novellius [Fortunatus] XXXVIII 5 
cred. C. Nove[lliu]s Fortunatus XXXVIII 9 
cred. [No]vel(l)ius Fo(r)tunat. XXXVIII 24 

cred. C. Novellius Fortunatu[s] L 3 

*. Sex. Numisius Iucundus VII 14. LV 15 
e. Sex. Numisius [Iucund?]us LXII 6 

*. [Sex. N]umisius Iucunfdus] CXI 4 

*. L. Numisius Rarus XXII 15 
t. . . [Nu]misius Sca[ma]nder CXI 2 
». . . Numi8tre(ius) Saturninus CXXVIII 3 

IV s. 


Digitized by Gougle 


». C. Numitorius [Anthus?] LXXX6 

». C. Numitorius Bassus XXII14. Cf. sequentem: 

C. Numitorius Audius Bassus CLI 16 a. b (in a: C. Numitorius, in 
b: Audius Bassus) 

». C. Numitorius Iason LXXX 7 

*. C. Nunnidius Syn.VII 22 a. b 

«. M. Obellius Firmus VIII 3 
e. M. Obellius Firmus p(ater?) LXXXI 4 
*. N. Oppius Felicio XXVI 16 
». [N. 0]ppius Felicio LXV 14 

,. N. Oppius F[e]licio LXXVI 10 

m. ostorivs scapvla cos. (o. 59) vide p. 436 
Paccius cf. Paquius 
». P. Paccius Cerinthus XVIII 5 

». [P.] Paccius Cerinthus VII19 a. b (in b gentilicium solum) 

». A. Paccius [Ph]ilodespot. CXIV 6 (cf. Paquius) 
a. PACONIV8 sabinvs cos. (a. 58) vide p. 436 

T 

p. [p]alfvrivs cos. (a. 56?) vide p. 435 
cred. L. Papinius Probus XI5. 10 
Paquius cf. Paccius 

». A. Paquius Philodes(potus) LXXV 11 (cf. Paccius) 

». . . (Paquius?) Vitalis CIX4 

a. petuonivs lvrco cos. (a. 58) vide p. 436 
». Cn. Polius Turdus XCVII 3 

Cn. Po[lius] Turdus XCVII 7 
cred. Turdus XCVH 1 

». Sex. Pompeius.XLVII15 

apoch. Sex. Pompeius Axiochus XL24 

*. Sex. Pom(peius) Axsioc(hus) XL 19 
*. [Sex. Po]mpeius Axsioc(b)us LXXIII 8 
«. Sex. Pompeius Epaphus C 6 

Pompeius Grosphus : duo Grosphi CXL1II 20. 29 (sunt duo qui 
sequuntur :) 

Cn. Pompeius Grosphus IT vir i. d. (a. 59 Iui. 10) vide p. 428 
Cn. Pompeius Grosphus Gavianus II vir i. d. (a. 59 lui. 10) vide 
p. 428. Signator: CXLIII16. CXLV 17 
cred. Q. Pompe[ius] Patrophilus XLVII 4 
cred. Q. Pompeius Patrophil[us] XLVII 8 
*. [Q. Po]m[p]eius P[atrophiIus?] XLVII 21 

Sex. Pompeius Proculus n vir i. d. (a. 57/58 ), praef. i. d. (o. 60 
Mai. 8), vide p. 428. Signator : CXLI 19. 20. CXLV 15. 
CXLVI7 

*. Pompon(ius) [Ma?].XXIX 15 

•. P. Pomponius Marcel[l]us LXXX 3 
emptor [M.] Pomponius M.’ 1. Nico I 2 

». Popidius.XI 21 

*. .. Popidius.LXVIII 12 

cred. N. Popidius . .y ... . (= Nymphius?) LXVII 1 

cred. N. [P]op[idius].LXVII 6 

cred .idi ..(?)... . LXVII 10 

i. N. Popidius Am.XLIX 20 

,. N. Popidius Amarantus XII 16. XLIH 20. LXXVI 7 
i. N. Popidius Amaranthus XLVIII18 
*. N. Popidius Amaran[tus] LXXI6 (cf. 13) 
cred. N. Popidius [Amarantus?] LXXI 13 
». [N.] Popidius [Amara(ntus)?] XCVI 7 

t. N. Popidius Amarant. CI 5 
*. [N. Po]pidius Amarantus CIX 6 

,. L. Popidius Ampliatus LXXI 5. LXXXII3. XCIV 3. XOVIII 4 
». [L. Po]pidius Amplia[tus] XLVII 18 

N. Popidius Ampliat(us) LXXXIII 3 
*. . . Popidius Donatus XCVIII7 
i. N. Popidius Felicio LXXX 9 
,. N. Popidius Narcissus XXXVII14. LXX 9 
*. [N.] Popidius Narcissus CX 5 

«. N. Popid[ius Nar]cissu8 XXXIV 8 

56 


Qriginal from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


TABVLAE CERATAE 


44 * 


SVPPL. 


,. N. Popidius [Nimph.?] LVII 9 (cf. LXVII 1. 6. 10) 
a. N. Popidius Olynthus LXXX 8 
». N. Popidius Sodalio XXVJII18. XLVI1I21. C8 
a. [N. Popid]ius Sodalio XCIX 7 
a. N. Popidius Sodalio . . . CII 6 

ered. Pfopidiaj.XX 4 

ered. Popidia . XX 14 

ered. Popid. XX 18 

apock. Servus eius: Vestalis XX 2. 4. *13 

ered. Popidia . LVII 2 

ered. . . [Popillius] Clericus LIV 4 
,. . . Popillius Cleri[cus] LIV 18 

i. C. Poppaeus Ephoebus (sic) LXXXII 5 

i. C. Poppaeus (‘Pope’ in b) F.XXXVIII 20 (gent. in a et b) 

a. Q. Poppaeus Felix XVIII 3. XCIV 2 
$. C. Poppaeus Fortis XXXV 20 
e. P. Poppaeus Narcissus LXIX 11 
i. Q. Poppaeus Sorex XCIV 8 
.. [P]oppae(us) Sor(ex) XXIX 16 

[Poppaea], Prisci liberta, No[te] CLIV 5 
Poppaea, [Prisjci [liberta, Note] CLIV 19 
Popp[a]ea, Prisci liberta, Note CLV 2 
Poppea, Priscfi liberta, Note] CLV 8 
Poppea, Prisci lib., No[te] CLV 12 
Poppea, [Pjrisci lib., Note CLV 32 
Poppaea, Prisci [lib., Note] CLV 39 
[Poppaea], Prisci li[b., N]ote CLV 46 

». P. (vel N.) Postumius.LVI 10 

«. Q. Postumius Modestus XCVI2 

(Q. Postumius) Modestus II vir i. d. (a. 56157) vide p. 428 
e. Q. Postumius Primus LXXIV 7 
i. .. Postumius Primus XL1X 13 
.. C. Proculeius .... XXXIX 15 
ered. C. Proculeius Aga. LXXIII 1; idem videtur esse sequens: 

». [C. Procu]leiu9 Agapomenus LXXIII 11 
$. C. Proculeius Deut.... CXXXII 3 

.. Cn. (vel N.) Pupius.CXXXVIII 26 

«. M. Pupius Rufus CIX 1 
«. . . Quintius Primus XII 22 

.. M. Rufellius Horus XLVIII 19. CXVI 5 CXXXII1 4 
.. M. Rufellius H[o]rus LXXIV 11 
«. C. Ruleius Horus XIX 19 
e. A. Saenius Aper LVI 8 

L. salvi vs cos. (a. 52, an 33?); l. salvivs cos. (a. 52) vide p. 435 


.. A. (?) Salvius Eut.CX 9 

e. A. (vix M.) Sandelius.CVII 6 


N. Sandelius Messius Balbus il vir i. d. (a. 60 Mai. 8) vide p. 428 
Satrius vide D. Lucretius 
«. Cn. Seius Hermes XCV 9 
,. [C]n. Seius H[erm]es LXXXVII 8 

i. L. Septumius Ph[leg?]on XCII 8 

e. L. Sestius Cytissus XIII 21 (cogn. bis scriptum; altero loco Citiss.) 

$. Sestius Maxs. X 22 

». . . Sestius Maxsi[m]us LXXXIV 3 

e. L. Sestius [Tro]phimu8(?) CVIII 6 

a. L. Sevius Rufus LXXXI 2. LXXXIX 2 

e. L. Sextilius Aba[sc]antus XCII 7 

e. L. Sextilius Faustus LXXI 11 

T. sextivs AFRICANV8 cos. (a. 59) vide p. 436 
t. . . Sex[tius A]mpli[atus] CLV 36 
e. P. Sextius Primus XL 20 
*. [P.] Sittius Speratus XIV 20 
i. P. Sittius Zosimus XLIII16 
s. [P. Si]ttius Zosimus XCVIIII 9 
a. T. Sornius [Eutychus] V 10 
e. T. Sornius Eutych. XIII 16 


.. T. Sornius Eutychus XIV 16. XVII 15. LXI 9. LXIX 8. XC4. 

XCI 3. CI 6. CVI4 

.. T. [Sornius] E[u]t[y]ch[us] XLIX 17 
e. [T.] Sornius Eutychus LXVI 19 
». [T.] Sornius Eutychus CX 6 

*. T. Sornius Eutychus CXIII 6 
i. T. Sornius Eutycus LXXIII 5 
*. [T.] Sornius Eutichus LXXXV 5 

.. [T. Sor]uius Eutichus CXVI 3. - Sor[nJ.(?) XI 20 

s. M. St[a?]biu8 C(h)rysero9 XL 17 
.. M. St[a?]bius Vale[ns?] LV 18 

ered. [M. Stabius Valens?] LV 1 
.. [Staius?] Ph.... XLVII20 

Stalius Inventus CXXXVIII 9. Cf. p. 426 
e. . . Statius Stasimus LIV 15 
e. M. Stlaborius Nymphodotus XCIV 6 
*. M. Stlaborius Ny[mphod(otus)] CXIV 2 
a. M. Stronnius Fau . . . LXXVI 13 
«. M. Stronnius Secundus XVIII 4. CLIU 3 

t. M. Stronnius Se[cundus] CXXXIX9 

*. M. Stronnius Secun(dus) CXL1I 15 

a. A. Su . .. S[o]ter? XXXVIII17 
». Q. Sulpicius .. . er . . XCI 6 
«. C. Sulpicius Pho8p(h)oru8 XCV III 3 
». Q. Sulpicius P(h)osp(h)orus XCIII 4 

a. P. Terentius . XLIX 19 

t. Q. Terentius . LII 10 

i. P. Terentius Apollonius XCV 7 

,. P. Terentius Eros XVIII10. LXXXV 7 

e. T. Terentius Felix LXXX 2 

«. T. Terentius M.XXXI 21 (praen. et gentil. in a et b) 

«. T. Terentius Maxsimus LXXX 5 

a. P. Terentius Primus XV adnot. XXV 19. XXXV 18. XXXIX 14. 

XLVIII 17. LV 16. LXVII 17. LXIX 9. XCI 2. XCIII 9. 

CXII6. CXVI 4 

i. P. Terentius Prim. (in b: Pri) XXXVIII 21 (cogn. in a et b) 
a. P. Ter[entius] Prim(us) XLVI14 
*. P. Terentius [P]rimus LXXXI 5 
i. [P. Tere]ntiu8 Primus LXXXVI 2 
*. [P.] Terentius Primus CIX 3 

tobent P. Terentius Prim[us] CXXXVIII 6 
eoiten» P. Terentius Pr[i]m[us] CXXXVIII 18 
«. P. Terentius Prim(us) CXLV 18 
ered. P. Terentius Prosod(us) XCIX 1 
t. [P. Terejntius Prosodu9 XCIX 10 
a. [P. Terentius Pro]sodus C 13 

». A. Tetteius Festus LXXX1II 8 
t. L. Tetteius Festus LXIX 12 
a. [N?] Te[ttie?]nus Priscus XLVII14 
ered. C. Tettius Faustus LXIV 2 
». M. Tettius Ruf[u8?],C5 
i. L. Thermius S[e(c)undus?] XCII 10 

.. Q. Thoranius H.CXXXI 4 

*. P.(?) Thoranius Secundus CIX 2 
a. P. Tiburtius Buttus XIV 15 
ered. [P. Tiburtius] Buttus XIV 5 

ered. [P. Ti]burtius Buttus XIV 9 

ered. Tiburtius Buttus XIV 1 

a. . . Trausius A . . XLV 21 
ered. Tullia Lampyris XL 8. 26 
ered. Tullia Lampuris XL5 

a. L. Tussidius Verus XCV 2 

M. VALERI VS MESSALLA CORVINV8 cos. (a. 58) vide p. 436 
.. Q. Valerius Bassus XLVIII 15 
a. M. Val[erius] [Dec?] . . LI18 
a. L. Valerius Peregrinus) XXII18 


Digitized by 


Gocgle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

SVPPL. 


443 


TABVLAE CERATAE 


*. L. Valerius Peregrin[us] LXX11 

». [L. Vajlerius Peregrinus CXV 5 

«. M. Dbonius Cogitatus XXXVII21. CXV 3 

M. Ve.He.XXVIII 20 

•. L. Vedius Ceratus XL 14 
P. Vedius Primus VI 19 

P. Vedius Siricus fi vir i. d. (a. 6'0 Mai. 8) vide p. 428 
,. .. Vei.CII 3 

,. A. Veius Atticus XXII16. XXXV17. LXVII1G. XCIX5. CXV2 
*. [A.] Veius Atticus XLIX 15 

M. Veius Felix LXXXVIII 6 
,. N. Veius Martialis XXVIII15. CVII1 9 
i. A. Veius Nymphius LXXXI 8. CIII 6 
«. A. Velasius Terminalis XIV 19 
*.r Venerius (gentile?) LXXXI inter 4 et 5 

M. Venerius Sec[undus] ( fort . coloniae lib .) CXXX1X 10 
». L. Vera. Phile, (num duovir qui sequitur 1) CXLII16 

L. Veranius Hypsaeus (Hupsaeus, Hupsaus) iT vir i. d. (a. 58/59 ) 
vide p. 428. An ei alterum cognomen Phile, fuit ? Cf. ad 
CXLII 24 

». N. Veratius Atictus XXVI 21 
,. .. Vesonius.LXVI 23 

*. T. Vesonius Le[zbius?] XXV 22 ( ubi adn. 3 lin. 1 Lesbi errore 
typogr. impressum est) 

,. M. Veso|n(ius)] Marc(ellus) CXLIII 17 
.. P. ( vel T.) Vesonius Pri[mus] XXXI 18 
.. L. Vettius Aethon XXXVIII 14 
L. Vettius Auctus LXXXVIII 7 
i. A. Vettius Conviva XCVI 5 

«. A. Vettius Donatus VII 20 (cogn. in a et b; Don. in b) 

*. . . Vettius Donatus LIV 19 

.. A. Vettius Iliacus LXXVIII 7 

i. .. [VJettius Uia[cu8] LXV 15 
#. L. Vettius Valens XXXV 19 

.. L. V[ett]ius Valens XXVI 18 

C. Veturius Sen[naeus?] LXXXVIII 4 
ered. Vibidius Veranus CXVIII1 
ertd. Vibidius V[e]ranus CXVIII 2 
cred. Vibidius Veran. CXVIII 5 

ered. (M. V .. ius?) Vibidius Vefranus] CXVIII 4; servus eius: Ves- 
binus CXVIII 1. 2.5 
*. C. Vibius Alcimus XL 21 
.. C. Vibius C(h)resimu8 XXVI 22 

j. T. (vel C. vel P.) Vibius Macer CVI 2 
t. C. Vibius Pal(a)ep(h)atu8 XCII 6 

C. Vibius Secundus n vir i. d. (a. 56/57) vide p. 428 
ered. [M. Vi]bius Secundus LXXIV 1 
t. M. Vibius Secund[us] LXXIV 13 


,. Cn. Vibrius Callistus XXVIII13. LXI 11. LXVIII10. LXXI 8. 

LXXIV 9. LXXV6. CXIV 4 
*. Cn. V[ib]r[ius Calljistus LXXXVII 6 
*. .. (A aut M) Vibullius Felicio XIII 20 (gentile in a et b) 
c. VIP8TANV8 cos. (a. 59) vide p. 436 
t. A. Umbr[iciu8 M]odestus CIV 6 
j. A. Umbr[i]cius Modestus CXII110 
ered. Umbricia Antiochis XXIII4. XXIV 5. — [Umbr]ica (aic) XXIV 22 
t. Umbricia Antioch(is) XXIV 16. Servus eius: Tropbimus XXIV 8 
(is auctionem fecit) 
ered. Umbricia Ianuaria XXV 7.10 
ered. Umbricia [Ianuaria] XXV 1 

ered. Umbricia Ia[nua]ria XXV 26 

,. .. [V]oco[nius].CLV 37 

,. D. Volcius Thallus XXV 23. XL 18 
apoch. D. Volcius Tha[llus] XXV 26 

.. L. Volusius Faustus LXXXVII 3. CXIII 8. CXIV 3 
i. L. Volusius Fa[us]tus CXXX 3 

,. M. Volusius Faustus XXXVII16 

q. volvsivs 8ATVRNINVS cos. (a. 56) vide p. 435 
t. M. Urbanius (vel -nus) H . CXII 8 

..bius Te .... XCVI 8 

i. M(arcus)_bon .... LI 21 

...bonivs cos. (a. inc.) XLVII12; vide p. 436 

,.callius Hege.CXXXII4 

cr«rf.eius At.... (?) LXVIII 1 

..eius.LXVIII 13 

i.eli . . . . estus CXI 5 

i. M . ilius [Ad?] _ LXVIII 14 

. . . t//nivs cos. (a. inc.) LXX 3; vide p. 436 

.8Tivs (vel itiv 8) cos. (a. inc.) LVI18; vide p. 436 

.ivs cos. (cum Nerone) XLIII 13; vide p. 436 

.leivs (?) cos. (a. inc.) XLIX 12; vide p.436 

i .Ilius Saturninus LXXIII10 

.NIV8 cos. (a. inc.) LIV 11; vide p. 436 

ered .nius Ampliatus XCVIII 1 

s .nius (vel -nus) Vitalio XVI 17 

i .ppon(ius) Sa.XVI 18 

e .rius Nymp(h)odotu8 LXXIII 9 

j.rius Secund. LXXXVI 9 

.r//vs (et).V6 cos. (a. inc.) LVII 13; vide p. 436 

ered .sia [Pyrall]is LXXII 1.6.— .... [si]a Pyrallis LXXII 10 

*.tius Syneros XII 21 

t .ulius .LXI 6 

«.umanius Er[os] LXV 13 

A.Fuscus XXXV 22 

,. N.lis XXVII 17 


3. COGNOMINA VIRORVM ET MVLIERVM. 


A ..: Trausius 

Abascantus Caesaris Au[g. Phi]lippianus XXX 6 

Ab.anus XXX 20; incertum est , an ad hunc referendum 

sil fragmentum: 

Ab.XXX 24 

Abascantus: A. Aliius 
Abascantus: Ti. Iulius 
Abascantus: L. Sextilius 
Abinn[aeu8?]: Granius 

.. M.ilius [Ad?].LXVIII 14 

Adeptus: M. Helvius 
Adiutor: Cornelius 
Aethon: L. Vettius 

AFR1CANVS: T. SEXTIVS Aga.: C. Proculeius 
Agapomenus: C. Proculeius 
Agatb.: Fufidius 
Agathinus: M. Fabius 
Agathocles: C. Iulius 
Agrius: Claudius 
Alcimus: C. Vibius 

Am.: N. Popidius 

Amandus: L. Cornelius 
Amarantus: C. Arrius 
Amarantus: N. Popidius 
Amicus: N. Istacidius 
.... nius Ampliatus XCVIII 1 
Ampliatus: D. Caprasius 


56* 


Digitized by Gougle 


Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


444 


SVPPL. 


Ampliatus: Ti. Claudius 
Ampliatus: M. Clodius 
Ampliatus: L. Popidius 
Ampliatus: N. Popidius 
Ampliatus: Sextius 
Amplus: Sex. Attius 
apoch. An thus ( servus ) XCIII 1 
apoch. Anthus (semus, ut vid.) LXX 1 
Anthus: .. Herennius 
Anthus: N. Herennius 
[Anthus?]: C. Numitorius 
Antiochis: Umbricia 

ANTONINVS: Q. HATERIVS 

Aper: A. Saenius 
Apollonius: Cn. Helvius 
Apollonius: P. Terentius 
[Apric.?]: M. Helvius 
Aprilis: Cn. Helvius 
Aquila: L. Iunius 
Asclepa: Murtius 

cnd .eius At.LXVIII 1 

Atictus: D. Caprasius 
Atictus: N. Veratius 
Admetus: L. Melissaeus 

..Attal[us] CXXX4 

Attalus: Q. Caecilius 
Atticus: Minicius 
Atticus: A. Veius 

..Auctus LXV 16 

Auctus: Arrius 
Auctus: Helvius 
Auctus: L. Vettius 
aviola: jw. acilivs 

AVITVS: L. DVVIVS 

Axiochus (Axsiochus): Sex. Pompeius 

Ba . . ..: M. Messius 

Balbus: Q. Brittius 

Balbus: N. Sandelius Messius 

Bassus: C. Numitorius 

Bassus: C. Numitorius Audius 

Bassus: Q. Valerius 

Bu . . a: M. [Gjavius 

Bucolus: M. Epidius 

Buttus: P. Tiburti us 

*. M. C..r .... eius C..e.us CVII 5 

Callistus: Cn. Vibrius 
Calvus: N. Ninnius 
Carpus: M. Alleius 
Castus: N. Herennius 
Catullus: M. Helvius 
Ca[tus?]: . . Barbatius 

, .[Cei] er LXIX 6 

Celer: L. Aemilius 

..Ceratus LXX XV 2 

Ceratus: L. Vedius 
Cerinthus: P. Paccius 
Certus: A. Fuficius 
Chresimus: C. Vibius 

crtd .Chrestus LIX 1 

..[Ch]rysanthus CXIV8 

Chrysan thus: P. Aefulanus 

erei. Chryseros Caes(aris servus) [Narc(issianus)] CI 1 
». [CJhryseros Caesaris Narcissianus CI 13 
Chryseros: Cn. Alleius 
Chryseros: Caecilius 
Chryseros: M. Fabius 


Digitized by Gougle 


Chryseros: M. St[a?]bius 
Citissus: Cytissus 
Clericus: Popillius 
Coera[nus?]: L. Melissaeus 
Cogitatus: M. Ubonius 
Communis: [Cae?]cilius 
Communis: A. Herennuleius 

Con.: Granius 

Coniunctus: Granius 
Conviva: A. Vettius 
Corinthus: L. Iunius 

CORVINVS: M. VALERIVS MESSAI.LA 

cossvs {praenomen ): cornelivs lentvlvs 
Crescens: M. lulius 
Crescens: Cn. [Melissaeus?] 

Cresimus: C. Vibius Chresimus 
Crys.: Chrys. 

Cytissus: L. Sestius 
Daphnus: Maetennius 
Daphnus: Mancius 
Dec ..(?): M. Valerius 
Decidianus: L. Ceius 

Deut.: C. Proculeius 

Dexter: L. Cornelius 
Diadumenus: M. Fabius 
Dionusius: Dionysius 
cred. Dionysius CXXIII3 

crtd .Dionfusius] LIII 5 

cred . Dionusius LIII 8 

Donatus LVIII11 
Donatus: L. Maguluius 
Donatus: Popidius 
Donatus: A. Vettius 
cred.t t Dorophorus C1V 1, cf. 2 

EtWxo[vv<5os]: L. Caecilius Iucundus 

«.ius Entellus LXV 18 

» .Epap(h)ra'XV adnot. 

Epaphus: Sex. Pompeius 
Ephebus: C. Poppaeus 
Ephoebus: Ephebus 
Epicadus: M. Lucretius 
i. N. .. u .... [Ep]ictetus CIV 5 
Erastus: P. Cornelius 

..umanius Er[os] LXVil3 

apoch. [Eros?] soci[orum?] LXXVII1 
Eros(?): Brittius 
Eros: D. Caprasius 
Eros: D. Iunius 
''Epio;: D. Iunius 
Eros: P. Terentius 
Euander: C. Atullius 
Euanthus(?): C. Atullius 
Euphrates (Euprates): Cerrinius 
Eupor: M. Fabius 
Euprates: Euphrates 

Eut.: Salvius 

t .us Eutactus XXXVII 22 

Eutactus: C. lulius 
Eutactus: L. Livineius 
Eutichus: Sornius Eutychus 
Eutuclius: L. Istacidius Eutychus 

«.us Eutychus CV 7 

..Eutych[us] XLVII19 

Eutychus: L. Istacidius 
Eutychus: T. Sornius 
Eutyc(h)us: Sornius 


Original fro-rri 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


SVPPL. 


445 


TABVLAE CERATAE 


F.: C. Poppaeus 

Fau ..M. Stronnius 
Fnust.: M. Antislius 

». L.(an Tetteius?) Faustus XCVIII 2 

«.us, Fausti 1., Faustus CIX 7 


FAVBTVS ( praen .): cornelivs 
Faustus: A. Dentatius 
Faustus: Fufidius 
Faustus: A. Messiu9 
Faustus: C. Mintullius 
Faustus: L. Sextilius 
Faustus: C. Tettius 
Faustus: L. Volusius 
Faustus: M. Volusius 

..Felicio XXXVII 23 

Felicio: M. Aurelius 
Felicio: L. Ceius 
Felicio: N. Oppius 
Felicio: N. Popidius 
Felicio: Vibullius 
Felix: L. Caecilius 
Felix: D. Caprasius 
Felix: C. N(a)evoleius 
Felix: Q. Poppaeus 
Felix: T. Terentius 
Felix: M. Veius 

«.us Festus XIX 22 

Festus: A. Tetteius 
Festus: L. Tetteius 

* .Firmus LVI 13 

Firmus: Atilius 

Firmus: T. Crassius 
Firmus: C. Gavius 
Firmus: M. Obellius 
FI . . . .: Herennuleius 
FLACCV8: C. NORBANVS 

..Florus (?) CXXXIV 2 

Florus: Q. Attius 

Fortis: C. Poppaeus 

• .ius Fortunatus XCIX 8 

Fortunatus: M. Epidius 
Fortunatus: P. Furius 
Fortunatus: M. M . . r . . . . 

Fortunatus: C. Novellius 
Fronto: P. Mulvius 
Fructio: N. Blaesius 
Fructus: Q. Minisius 
.. A.Fuscus XXXV 22 

* .us Fuscus CV 2 

Fuscus: M. Fuficius 
Fuscus: L. Laelius 
Fuscus: L. Lucilius 
Fuscus: L. Melissacus 

GAETVLICVS: CN. CORNELIVS LENTVLVS 
GALLIO: L. IVNIVS 

Gavianus: Pompeius Grosphus 
Gennaeus (Genneus): Ti. Iulius 
Gobio: D. Caprasius 

• .Gratus LVI 12 

..Gratus .... CX 1 

Gropus: Grosphus 

Grosphus: Cn. Pompeius Grosphus et Cn. Pompeius Grosphus 
Gavianus 


H.: M. Urbanius (vel -nus) 

H[a?j . . . .: Fonteius 
He . . . . : M. Ve. 


j .callius Hege.CXXXII 4 

..Hermes LXXXVI 5 

cr« d .[Herm?]es LXIX 1 

Hermes: M. Badius 
Hermes: L. Caecilius 
Hermes: Cn. Seius 
crtd. Hilara LX 1 

Hilario: L. Deccius 
Hordeus: Ordeus 
Horus: M. Rufellius 
Horus: C. Ruleius 
Humneros: Hymneros 
Hupsaeus: Hypsaeus 
Hyginus: M. All[eius?] 

Hyginus: Q. Didius 
Hyginus: N. Nerius 
Hylas: Audasius 
Hymenaeus: M. Epidius 
t. Hymneros X 21 (Humner.) 

.. Hymneros? XXIX 17 (Hum.. ero?) 

Hypsaeus: L. Veranius 
Ianuarius: N. Herennius 
Ianuaria: Umbricia 
Iason: C. Nuraitorius 
Ichmas (Ichimas): Histria 
Iliacus: A. Vettius 
Inventus: A. Messius 
Inventus: Stalius 
Isthmus: .. Claudius 

».Iucundus LVI 14 

Iucundus: L. Caecilius 
Iucundus: M. Holconius 
Iucundus: Sex. Numisius 

i.us lustus V 13 

lustus: L. Albucius 
lustus: L. Betutius 
lustus: L. Caltilius 
lustus: A. Clodius 
lustus: Q. Coelius Caltilius 
lustus: N. Ninnius 
Lampyris (Lampuris): Tullia 
Lar..: M. Aurelius 

LENTVLV8: CN. CORNELIVS 
Lerus: M. Lucretius 
Lesbius: Q. Granius 
Le[zbius?]: T. Vesouius 

Me ... Lib..r .. LX1112 (vir aut mulier , cuius mancipia fuerant ) 
Liberalis: Artorius 

».us Logus XVI16 

Logus: Cn. Alleius 
Lurco: A. Petronius 


M.: T. Terentius 

[Ma?].: Pomponius 

Macer: C. Cornelius 


Macer: Vibius 

Maius: Cn. Alleius Nigidius 
MANCI a: T. CVRTILIV8 

.Mar.(?) XC5 

MARCELLVS: M. ASINIVS 
Marcellus: M. Atrius 
Marcellus: P. Pomponius 
Marcellus: M. Vesonius 
Margaris: Dicidia 

MARTIALIS: L. CAESIV8 

Mar[tial?]is: M. N .. ius 
Martialis: N. Veius 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


SVPPL. 


Masjilus C *2. 3 

MATAL. (sic pro MARTI A L.) : L. CAESIVS 
Maximus (Maxsimus): L. Cornelius 
Maximus: M. Cornelius 
Maximus (Maxsimus): Sestius 
Maximus (Maxsimus): T. Terentius 
Maxsimus: Maximus 
Memor: M. Fabius 
Memor: C. Iulius 
..Menand(er) XV 19 

MESSALLA: M. VALERIVS 

Modestus: Q. Postumius 
Modestus: A. Umbricius 
.. Mur[tus]? CXVIII4 
Narcissianus: Chryseros 
Narcissus: Narcissianus 
Narcissus: N. Popidius 
Narcissus: P. Poppaeus 
Nedymus: TL Claudius 
Nep[tun.?]: L. Fadius 
Neretus: L. Cornelius 
Nicia: N. Eprius 
Nico: M. Pomponius 
Ni(m)pbius: Nympbius 
Note (pro Nothe): Poppaea 
Nymph.: L. Ceius 
Nymp(h)eros: N. Nasennius 

apoch. Nymphius (<w.) VIII. 5 (Niphi?) 24. 32 (Niplii?) 

Nympbius (?): L. Naevoleius 
Nymphius: A. Veius 
Nymphius (?): N. Popidius 

..rius Nymp(h)odotu8 LXXIII 9 

Nymphodotus: M. Fabius 
Nymp(b)odotus: M. Fabius Nymphodotus 
Nymphodotus: M. Stlaborius 
Nyptnus: N. Istacidius 
Olynthus: N. Popidius 

. .Onesimus XVII17 

Onesimus: C. Iulius 
Optatus: Antonius 
Optatus: L. Ninnius 
Ordeus: L. Ceius 
Oriens: C. Mustius 
Orion: N. Istacidius 

P.: Epidius 

Pa...: L. Aelius 

PAETVS: L. IVNIVS CAESENNIVS 

Pagurus (Pagyrus): M. Epidius 
Palaephatus: C. Vibius 
Palepatus: Palaephatus 
Panth[era]: [T.] D[ent?]atius 
Patrophilus: Q. Pompeius 
Pauper: M. Decidius 
Pelops: M. Epidius 

i .[PJeregrinus CIX 8 

Peregrinus: L. Valerius 
Petrinus ( servus ) CLV 3 
Pet[rinus] ( servus ) CLV 40 
Ph . . . .: [Staius?] 

Philadelphus Caecili Felicis servus 111 
Pbilargyrus: L. Lucilius 
«. Phile.: L. Vera. CXLII16 
Philetus: Q. Arrius 

cred. [Phijlippianus (Abascantus Caesaris Aug. servus Philippianus) 
XXX 7; .... anus solum restat XXX 21. — Fortasse fuerat 
servtis L. Marcii Philippi cos. a. 716; v. Prosopograph. II p.338 


Philocalus: M. Fabius 

Philod.: .. Cestilius 

Philodemus: M. Cestilius (Cestillius) 

Philodespotus: Cestilius 
Philodespotus: A. Paccius 
Philodespotus: A. Paquius 
Philologus: A. Caecilius 
Philostorgus: A. Hordionius 
Philostorgus: M. Hordionius 
Ph[leg?]on: L. Septumius 
Phoebus: M. Helvius 

Phosphorus (Posporus, Phosporus): Q. Sulpicius 
Phosporus: Phosphorus 

t .P(h)ronimu8 LXV 19 

Phronimu8 (Pronimus): A. Messius 
Pii.: Phil. 

PISO: L. CALPVRNIVS 

Pollio: P. Alfenus 

Polu.: Poly. 

Polubius: Polybius 

Poly.: Domitius 

Polybius: Iulius 
Posporus: Phosphorus 

..us Pr.CVIII 2 

t. Prepon (servus) LX1I4. 7 
apoch. Prepon ( servus ) LX1I 9 
Primio: C. Fuudilius 

«.Primogenes CXIV 9 

i .Primog(enes) XXVII19 

i. Primogenes: M. Antistitis 
Primogenes: P. Caelius 
Primogenes: L. Cornelius 
Primogenes: M. Fabius 
Primus: Sal. Aconius 
Primus: Artorius 
Primus: N. Fufidius 
Primus: Herennius 
Primus: Q. Postumius 
Primus: . . Quintius 
Primus: P. Sextius 
Primus: P. Terentius 
Primus: P. Vedius 
Primus: Vesonius 
Princeps: M. Helvius 

Priscus (eius liberta memoratur) CLIV 5. *19. CLV 2. 8. 12. 32. 
39. 47 


apoch. 


apoch. 

l. 

apoch. 


Priscus: N. Te[ttie?]nus 

Privatus colonorum coloniae Veneriae Corneliae Pompeianorum 
ser. CXLIII 4 

[Privatus] colonorum c[olo]niae Pompeianorum [ser.] CXLVIII 7 

Privatus colonor. colon, se(rvus) CXLI 26 

Privatus coloniae Pompeianorum ser. CXLIV 10 

Privatus coloniae Pompeianor. ser. CXLV 4 

Privatus coloniae Pompeian(orum) ser. CXLVII 4 

Pr[iva]tu8 coloniae P[o]mpeianorum servos CXLVI 12 

[Pri]vat[u]s colonor. Pompeianor. ser. CXLV 23 

[Privatus] colon . . . Pompeian. s[er.] CLI 5 

Priv[atu]s coi. [colon. P]ompe[ian.] ser. CLI2I 

Privatus coloniae ser. CXLI 8 

Privatus coloniae servos CXLII 3 

Privatus coloniae servos (casu gen.) CXLVI 8 

Priva(tus) colo[n.] (servos) CXLII 17 

Privatus c. c. V. C. ser. CXXXIX 3 

Privatus c. c. [V. C. s.] CXXXIX 11, cf. 7 

Privatus c. c. V. C. s. CXLI 1 

Privatus c. c. V. C. s. CXLI 18. 22 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


SVPPL. 


119 


TABVLAE CERATAE 


*. Privatus c. c. V. C. (servus) CXL1113 
apoch. Priva[tu8] c. c. Y. C. s. CXL1I 21 
apoch. Privatus c. c. V. C. s. CXLII 27 

». Privatus (Priva. 19) c. c. V. C. ser. CXLI1I 15.19 

apoch. Privatus c. c. V. C. s. CXLIII 22 

apoch. Privatus c. c. [V. C. s.] CXLIII 26 

,. Privatus c. c. V. C. ser. CXLVII 17.19.22 

i. Privatus c. c. Yener. ser. CXLVIII 11 

,. Privatus (Privat. 19) c. c. V. C. s. CXLV 15. 19 
apoch. > rivatu8 c. [c.] V. C. ser. CXLVIII 1 
,. Privatus c. c. V. C. ser. CXLVIII 13 
apoch. [Privatus c. c.] V. C. s. CXLVIII 14 
apoch. Privatus c. c. V. (servus) CXLIV 3 

i. Privatus publicus CLIU 1 (i restat: .icus). 5 

apoch. Privatus CXLV 33 

apoch . Privatus coi. Pomp. ser.] CL 4 

i. [Privatus ser.] CLI 14. 18 

,.ius Pro. LXV 17 

Probus: L. Papinius 

Proclus: M. Fabius 
Proculus: Q. Arrius 
Proculus: Cerrinius 
Proculus: M. Fabius 
Proculus: P. Gavius 
Proculus: L. Helvius 
Proculus: L. Helvius Blaesius 
Proculus): M. Holconius 
Proculus: L. Loppius 
Proculus: Sex. Pompeius 
Pronimus: Phronimus 
Prosodus: P. Terentius 

crtd. Ptolem[(a)eus, Masyl]li filius, Alexsaudrinus C 2 
i. Ptolem(a)eus, Masylli filius, Alexsandrintis C 3 


crtd .sia [Pyralli]s LXXII 6 

crtd .[si]a Pyrallis LXXII 10 

Qu.: L. Cornelius 

..Quart[io?] XVII 20 


Quartio: L. Ceius 
Quetus: Quietus 
Quietus: C. Calventius 
Rarus: L. Numisius 
Restitutus: M. Cerrinius 
Romanus: C. Babullius 
Romanus; M. Licinius 
Rufus: C. Gavius 
Rufus: L. Helvius 
Rufus: M. Holconius 
Rufus: M. Pupius 
Rufus: L. Se vius 
Rufus(?): M. Tettius 

RV80: P. CALVI8IVS 

j .ppon. Sa.XVI18 

8ABINV8: A. PACONIV8 

apoch. Salvius servus VI 4; signator: VI 17. 20 

». C.Saturn. LV 14 

Saturn.: (L.?) Aurelius 
Saturn.: M. Lupatius 
*. ...Ilius Saturninus LXXIII 10 

i. C.Saturninus CXIII2 

Saturninus (Corneliae maritus) LX1I 5. 8.10 

Saturninus: Q. Caecilius 

Saturninus: M. Helvius 

Saturninus: Q. Lollius 

Saturninus: Numistreius 

8ATVRNINV8: Q. VOLVS1VS 

Scaman.: Sex. Helvius 


Scamander: Sex. Nonius 
Scamander: Numisius 
SCAPVLA: M. OSTORIV8 
SCIPIO; P. CORNELIV8 

Secun(d.): Ti. Caudius 
Secun.: M. Fabius 
Secund.: M. Fabius 

..rius Secund. LXXXVI 9 

Secundio: P. Antistius 

«.Secundus LXXXVI 8 

..Secundus CXXXIII1 

[Scc?]undus [II vir i. d.?] CLII 3 

apoch. Secundus colonorum coloniae Veneriae Corneliae servos (a. 53) 
CXXXVIII 4 

apoch. Secundus c. c. V. C. ser. CXXXVIII 17 

.. Secundus c. c. V. s. CXXXVIII 23, cf. 27 

Secundus: M. Calavius 
Secundus: C. Cas[sius] 

Secundus: C. Cuspius 
Secundus: M. Epidius 
Secundus: M. Fabius 
Secundus: M. Livius 
Secundus: M. Magius 
Secundus: A. Manlius 
Secundus: M. Stronnius 
Se(c)undu8(?): L. Thermius 
Secundus: Thoranius 
Secundus: M. Venerius 
Secundus: C. Vibius et M. Vibius 
Secunda: Babinia 
Sen[uaeus?]: C. Veturius 

» .us Severus LXIX 7 

«.us Severus CVIII 3 

Severus: C. Aemilius 
Severus: A. Appuleius 
Severus: Q. Appuleius 
SILANVS: D. IVNIV8 TORQVATVS 

Simplex ( servus ) CLV 2. — [Sim]plex CLV 39 
Siricus: P. Vedius 
Sodalio: N. Popidius 

«. Sor.( cogn .?) XI 20 

Sorex: Q. Poppaeus 
S[o]ter?: A. Su . . . 

Speratus: A. Messius 
Speratus: P. Sittius 
Stasimus: Statius 
Stepanicus: Stephanicus 
Stephanicus: Lucretius 
Stephanus: M. Epidius 
Strobilus: L. Flaminius 

8VLLA: FAV8TV8 CORNELIV8 

Syn.: C. Nunnidius 

Synferos?]: Ti. Claudius 

. .tius Syneros XII21 

Tages: P. Cornelius 

,. . . A_Te .. . us XLVII16 

..bius Te .... XCVI 8 

Terminalis: M. Fabius 
Terminalis: A. Velasius 
Tertius: M. Antonius 
Tertius: L. Calventius 
Tertius: L. Cornelius 
Th ... us: D. Caprasius 

Th.: M. Lucceius 

Thallus: D. Volcius 
Thelus: M. Fabius 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


TABVLAE CERATAE 4*» SVPPL. 


,.Th[eon?J XIV 22 

Thesmus: L. Albucius 
THRA8EA: P. CL0DIV8 

». Timo[t(h)eus?].filius CII 4 11 

T0RQVATV8: D. IVNIV8 

crea. Trophimus (servus, qui auctionem fecit ) XXIV 1.8.24 
Trophimu8: Epidius 
Trophimus: L. Laelius 
Trophimus: L. Sestius 
Tuche: Tyche 
Turbo: L. Aelius 
Turdus: Cn. Polius 
Tyche: Lydia 
Tyran(n)us: .. Fabius 
Tyrrhenus: C. Fulvius 

V.: L. Avianius 

Vaccula: N. Nasennius Nigidius 
Valens: D. Lucretius 
Vale[ns?]: M. St[a?]bius 
Valens: L. Vettius 
Varus: P. Alfenus 

..[Ver?]anio CXXXIV 1 

Veranus: Vibidius 
Vern[a?]: L. Aelius 

,.Verus CXXXIII3 

Verus: Ti. Claudius 
Verus: L. Tussidius 

*w.l 

apocA.r Vesbinus Vibidi Verani (servus) CXVIII 1 (apoch.). 2. 5 (sig.) 


XII. OPPIDA. 

Apochae omnes locum, quo conscriptae sint vel de ea re actum sit, memorant aut ipso fine (chirographa exceptis municipalibus) aut insequentibus die 
et mense et consulibus (acceptilationes et chirographorum quae sunt municipalia). Is locus est colonia Veneria Cornelia Pompeianorum in tabellis omnibus 
excepta apocha n. XLV, quae facta esse dicitur Iuli anis Cos. statione Nucherina; vicum hunc praediumvs cum Pompeiis vicinum fuisse appareat , 
fieri potest ut eius nomen servet regio ‘ Giuliana ’ circ. DCCCC met. a porta Herculanensi septentriones versus sita, in qua anno 1897 villam aevi Romani 
eruderatam esse rettulit Sogliano, Notizie degli scavi 1897 p. 391 ; neque quicquam obstat, quin statio administrationis ad agros vel saltus territorii Nucerini 
fiscales spectantis hoc loco fuerit. — Clausulam actum Pompeis in exteriore exemplari omiserunt libelli n. XXVIII (ut vid.). CXLI. CXLIII, denique 
n. VII, qui etiam consulum par indicare neglexit; in n. XL hoc actum Pompeis a scriptore ipso per correcturam insertum est, sed post primam lineam. 

c c. v. c. CXXXVIII 17. CXXXIX 3. 11. CXLI 1. 18. 22. 

CXLII 13. 22. 27. CXLIII 15. 19. 22. CXLV 15. 19. 
CXLVII 17. 19. 22. CXLVIII 13. c. c [v.c.] CXLIII 
26. c. [c.] v. c. CXLVIII 1. [c. c.] v. c. CXLVIII 14 
coloni coloniae Veneriae: c. c. vener. CXLVIII 11 

c. c. v. CXXXVIII 23. CXLIV3 
coloni c[olo]niae Pompeianorum CXLVIII 7 

col(oni) [coloniae P]ompe[ian(orum)] CLI 21 
colonia Veneria Cornelia CXXXVIII 5 
colonia Veneria: c v. CXXXVIII 23 
colonia Pompeianorum CXLIV 10. CXLV 4. CXLVI12 
colonia Pompeian(orum) CXLVII 4 
coloni Pompeiani CXLV 23 colon[ij Pompeian(i) CLI 
coloni coloniae CXLI 26 
colonia CXLI 8. CXLVI 8 
eolo[»(ia)] CXLII 17 

res publica CXLII 19 
forum CLV 21 

Iulianis Cos. (casu abi.) XLV 16. Iulia[n].XLV 35 (vici vel 

praedii nomen; vide supra) 

Nuceria: statio Nucherina XLV 17 
[statio] Nuc[h.] XLV 35 

Alexandria: Alexsandrinus C 2. 4 


Pompeis 113. V 6. VI16. VII12. VIII1. X 13. XI12. XV 12. XV 
adnot. XXI 10. XXIII 16. XXXVII 11. XXXVIII 12. 
XL 22. LVIII8. CXXXVIII 21. CXLIV 16. CXLVI 16. 
CLIV 6. 26. CLV 21. 34. Pompe[i]s XV adnot. Po[m]peis 
XVI11. [P]ompei[s] XIX 11. Pompefis] LXII 3. Pomp[eis] 
XIII 11. CXXXVIII 12. Pom[peis] IX 11. CLIV 21. 
Po[mpei]s XIV 12. Po[mpeis] XX 12. LXV 10. P[ompeis] 
CLV 57. [Pom]peis XXII 31. XXIV 11. XLVI30. [Pompe?]is 

XXV 33 

Pompes XXXII11 (aut Pompei). XXXIII15 

Popeis XXVI 31 

Pompei (aut Pompes) XXXII 11 

Popei XXXVIII 30 

Pompe(?) CXLII 25. P[o]mpe. XLVI 11. Po[mpe.] XLVII11 
Pomp. II 7. XXI 23. XXIV 26. XXVII13. XXXI 12. XXXV 13. 
Pom[p.] XXV 13. Po[mp.] XXVIII 10. XL11. [rio/urr.] 
XXXII 33. CXXXVI12 

Pom. XXII 12. XXIX 13. LXIII 5. CXLI 15. CXLII 11. 
CXLIII 13. CXLV 12. 29. CXLVII 14.28. CLI 12. [Po]m. 

XXVI 13. P[om.] XLIII17 

coloni coloniae Veneriae Corneliae Pompeianorum CXLIII 4 
coloni coloniae Veneriae Corneliae CXXXVIII 4 


* er 'l Vestalis Popidiae servos XX *2. 4. *13 

apoch. | 

Vitalis: .. Alficius 
Vitalis: Aurelius 
Vitalis: Pacuuius(?) 

Urbanus: M. Epidius 
Zoe: Caprasia 
Zoenus(?): LXXX 1 adnot. 

*.Zosimus CXI 6 

Zosimus: P. Sittius 

.ameni vel amini LXX1II 12 

.dus LXXXIV 4 

.dus C 9 

M.dus (uri -dius) CVI1 

.eps XV 20 (. . . ipis) 

. . . . eli.estus CXI 5 

.Iras LXXXIV 5 

C.inus CXXXI 7 

N.lis XXVII17 

.... menus (?) LXXXIV 6 

M. [Epidius?].nus(?) XXXIX 18 

.nus LVI16 

. santus C 12 

.8 XXIII4 

. . . tus: M. He .. . 

.venus (?) LXXX1II 5 

. . y . . . .: N. Popidius Digitized by 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


SVPPL. 


440 


TABVLAE CERATAE 


XIII. GRAMMATICA QVAEDAM. 

Tabellarum ea exempla, quae a Iucundo vel tabellione aliquo exarata et in mundum recepta sunt, scripturam plerumque emendatam exhibent. Aliter res 
se habet in chirographis. Inter quae tametsi nonnulla, ut omnia ab Secundo et Privato, coloniae servis, scripta, non minus a mendis ftre pura sunt, com¬ 
plura tamen exstant, quae hominem eum tam a scribendi arte quam a disciplina grammatica mire alienum fuisse arguant; veluti Blossius Fructio (u. XXVI) 
et Novellius Fortunatus (n. XXXVIII) ne sua ipsi nomina recte scripserunt. Praeterea huc pertinent inprimis n. XXXIII et XL. Ad vulgarem sermonem 
ac praesertim pronuntiationem cognoscendam ea non parvi sunt pretii. Sed ab hoc omnino cavendum est, ne quis ad res grammaticas his tabellis promiscue et 
discrimina susque deque habens utatur vel potius abutatur, a qua re cum in toto hoc Corpore tum vel maxime in huius voluminis inscriptionibus sunt qui 
parum abstineant. 


a praepositio: 

ab Iucundo XXIV 23 — ab Lucio rei L(ucio) 116. VI 6. XI 11. 
XII 10. XVII 10. XXIII 5. XXIV 6. XXVII 11. XXVIII 9. 
24. XXXII10. XXX1II6. XXX1V2. XXXVIII 10. XXXIX 
9. XL9. 27. XLIII11. XLV b. 28. XLVI 10. 25. XLVIII11. 
XLIX11. LI10. LVIII16. CXXXIX4. CXLI9. CXLII4. 
CXLIII 7. CXLIV 11. CXLV 6. 25. CXLVI 13. CXLVII 6. 23. 
CLI*7. *22 — ab P(ublio) CXXXVIII 17. — Numquam in his a 
scriptum est. 

a et e: 

Cesere (pro Caesare) XXXIII 1 

adsimilatio praepositionis non admissa : inpensa CLV 30 — inpositicis 
XXIII 9 
ae et e: 

[Bjlesius XXVI 25 — Cecilio XXVI 26. Cec(i)lio XXXIII 7 — 
Cesere (pro Caesare) XXXIII 1 — Gemi(a)ei LXXIV 10(?) — 
hec CLV 33 — Hupsa(e)o CXLVII 20 — Nevolei CXXXII 2 
(litterae ne non plane clarae sunt) — Palcp(h)ati XCII6 — 
Poppea CLV 8. 12. 32, cf. 2 {sed Poppaea CL1V 18. CLV 39) — 
Pop(pa)e(i) XXXVIII 20 graphio — Ptolemei C 3 
apex in vocalibus longis: Sandelio Messio Balbo P. Vedio SIrico CXLIV 18 
as et a: Asclepa (casu nominativo ) XIII 9 
aspiratio: vide b 
asyndeton: 

N. (et) N. Ninni (pro Ninniorum) Calvi (et) Iusti LXX4 — 
P. Alfeni Pollionnis de. (et) N. Epri Niciae XLV 10 sq. — 
in duumvirorum pari itemque in duumviris cum praefecto memoratis 
CXLIV 6, sicut in consulum pari, sollemne est asyndeton, sed non 
admittitur, ut consentaneum est, ubicumque duumviri ad annum de¬ 
finiendum non praescribuntur vel (CXLII 28) cum consulibus ad- 
notantur sed medio instrumento memorantur: iussu Caltili Iusti 
et Helvi Proculi CXXXVIII 10 — duumviratu L. Albuci Iusti 
et L. Verani . . . CXLII 24 — anni L. Verani Hupsaei et Albuci 
Iusti CXLIII 12— anni Modesti et Vibi Secundi CXLV 10. 28 — 
duumviris Pompeio et Cornelio CXLV 35 
b et p: 

sup stipulatu XVI 9. XXI 21 (sed sub stip. L5. LXIII4) 
c omissa: 

autione(m) XXVI 28 — autionfe] XXXIII 8 — aution(em) 
LXV 25(?) — fata XXVI 29. XXXVIII 28 — otoge(n)[tos] 
XXVI 27 
c pro ch: vide h 
cc et qu: 

Paccius VII 19. XVIII 5. CXIV6 — Paquius LXXV11 (idem ut 
vid. homo Paccius CXIV 6) 
consonantes geminae pro simplicibus: 

acetum XLV 16 — millia III 6. CXLV 7. CLI 8 (sed milia VI 8) - 
Pollionis XLV 20. 24 — Pollionnis XLV 11 — Popilii LIV 18, 
cf. Cestilliu8 in Ind. nom .; — Augussti XLV 4 
consonantes simplices pro geminis: 

acepise XXX1II6 — Ale(i) XXI 12 (sed Allei u. 11. 14) — ulo 
CLV 5 — Apulei XIII 15 (alibi semper Appul., vide Ind. nom.) 
— Genaei LXXIV 10 (?) — Mesius XXXIII 12. LVII 10 — 
Pope (pro Poppaei) XXXVIII 20 (graphio scr.) 

IV s. 


cu et qu: 

Iuqundus XLV 6 (alibi semper Iucundus) — Paqui LXXV 11 
(cf. supra: cc et qu) — pascua et pasqua vide pascua — pecunia 
et pcqunia vide pecunia 
cuu et qu: 

Pacuui CIX 4 (?) 
declinatio: 

vide duo, e et i, i et ii, o pro e, iis et eis, mercatuus, nummus, 
pascua 

declinatio Semigraeca: 

Zoeni (dat. nominis Zoe ut vid.) LXXX 1 
dies: ante hanc diem CXXXVIII 20. CXLVII 25 — ante hanc diem, 
quae dies CXLII 9. CXLVII 10 — in hanc diem VI 15 — hac 
die XXIII 13 

duo: duos III 7 — duo (accus.) CXLI 12. CXLII 7 
e addita: [si]genataru(m) XXVI 30 
e omissa: Noumbr(es) XLVI 28 
e et i tn declinatione: 

e pro i vetusto usu in dat. sing. decl. tertiae: iure dic. CXLIV 7 

e non i in ablativo sing. decl. tertiae: Martiale XXXIV*6. XL 23 
e et i in mediis vocabulis: 

Dicidia CLV 3. 7. 19 pro Decidia ut vid. — Hordionio XLVI11 1 
- Hordioniu[s] XLVIII10 — Hordioni XLVIII16. CXIV 5 — 
lintiariae C 1 — Thrasia XXVI24 — Alius generis est: [quinqun]- 
genti vel [quinjgenti pro quinquaginta XXXVIII 26 
e et o: Ptolem(a)ei C3, cf. 2 
e et oe: Ephoebi LXXXII 5 
et graeca pro i latina: Eiouxo[uWu>] XXXII 26 
genus: vide dies 
gU: 

gen pro gn: [sijgenataru(m) XXVI 30 
Graecis litteris scripta Latina: XXX1I21— 33. CXXXV1 1 —12 
h transposita: 

Thyrreni (sed deinde h expuncta) XIX18 — Recte Tyrrhenus 
XIX 1. [Tyrr]henus XIX 9 
h omissa in principio vocabuli: 

abere XXXIII 11 — eredi CLV 17. 26— Fortasse Ordeus (cogn.) 
LXXV 1. 10 (cum hordeum, Hordeonius coniungendum ?) 

Sed heres CLV 22 — Histriae XXII 6, alia 
h adiecta post c: 

Nucherina XLV 17 et ut vid. 35 
h omissa post c: 

Axsioci LXXIII8; cf. Axsioc. XL 19; sed Axiochus XL25 

Crfysant.] CIII5 — Crysaut. . VII 21 prine. — Crysanti XII 20 
Crysan(thi) XV 17 — Crysa(nthi) LXXXV 6; sed Chrysant(h)i 
LXXXIX 7 

Cryser[oti] XXXV 1 — Cryserotis XXXV 7 — Cryseros XXXV 11 
Cry[s]erot(is) XXXV 23 — Cryserot(is) XL 17 — Cryser(oti) 
XLVIII 1 — Cryserotis XLVIII 7. — Sed Chryserotis XXXV 27. 
XLVIII 22. CI 13 (cf. 1). CXI 8. CXXXI 5 

Eutyci LXXIII 5. — Sed Eutychi LXIX 8. CI 6, alibi ; vide In¬ 
dicem nominum. 
h omissa post p: 

chirograpum XX 13. LXIV 2. CXLI 1. CXLIII 22. CXLIV 3 — 
[chirojgrapnm VI 1 — chirograpu[m] LV1II15 — [c]birogra[p]um 

57 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 450 SVPPL. 


LXIV 1 — chirograp(um) CXVill 1 — chi[r]ogr[upu(m)] 

CXLII 21 — chirograpu[m] CXLIII 26 — chirograpu(m) 

CXLV1II 1 (chirographum nusquam scriptum exstat ) — Epapra 
XV infra versum 17 {cf. adnot.) — Euprates 16 — Gropi aut Grops 
(errare pro Grosphi) CXLIII 16 — Grospis CXLIII 20 — Nytn- 
perot(is) LXXXI7 — Nympodoli LXXIII0 — Nympod(oti) 
XXXIV 10 - Pal(a)epati XCJI6 — Phospori X0V1II3 — 
Pospori XCI11 4 — Pronimi XXVI1117. LVII 10(?). LXX 8. 
CXIV7 — Proni[mi] LV 17 — [P]roni[mi] XXXII 16 — Pro- 
nim(i) LXXXIII 4 — Proni(mi) XXXIV 13 — Stepanici XC 1 
— Stepaui[ci] CVII8. — 

Sed h non omissa est post p in his: Euphrates I 11 — Patrophili 
XLVII 5 — Patvophil[us] XLVII 9 — Philadelpho I 11 — 
Phileti XII 15. XVII 14. LIV 12 — Phile(ti) LXXV 12 — 
Philocali LXXX 4 — Phi[l]od. XXXIV 12 — Philode[m]i 
XLI1I 18 — Philodespoti C1 8 — Philodes(poti) LXXV 11 — 
Philostorgi XLVI1I 16 — Philosto[r(gi)j CXIV 5 — Phoebi sic 
sempei’ (vide Indicem nom .) — Phronimus XIV 18. XLIII 17 et 
alibi) vide Indicem nom.) — Stephani XVIII 6 — Trophimus (vide 
Indicem nominum) 
h omissa post t: 

Agatocli[s] XXXI 19 — Crysanti XII 20 — Chrysanti LXXXIX 8; 
sed [Chjrysanthi CXIV 8 — Note {pro Nothe ut vid.) CLV 2 
[N]ote CLV 47 — Psamat[e] XLIII 7 {cf. v. 10); sed Snmathe(?) 
XLIII 1 

h recte non omissa post t: 

Aethon, Agathinus, Agathocles cum permultis aliis; vide Indicem 
nominum 

h male adiecta post t: 

Amaranthi XLVIII 18 
h non adiecta in mediis vocabulis compositis: 

Prosodi XC1X 10 — [Pro]sodi C 13 — Prosod(o) XCIX 1 
i adiecta: 

Ichimadis et Ichimas XXII 7. 10; sed Ichmadi v. 1 
i omissa: 

[a]u[c]to[ne] XXXVIII 27 — C(a)ec(i)lio XXXIII 7 - d(uum) 
v(i)r[a]tu CXLII 23 - Hyg(i)ni XLVI 6 — Ma(r)tal(e) XXXVIII 
23— Pompe(i)o CXLI 23 — Pompes XXXII 11 (?). XXXIII15; 
cf. compendia Pompe(i), similia p. 452 — Queti L 9 — seste(r)ta 
XXXVIII 25 — sexag(i)es XL 29 
-i pro -a: 

[quinquajgetiti vel [quinjgenti pro quinquaginta XXXV1U26 
i pro y: 

Citi8sus XIII 21 {ibidem Cytissus scr. est) — Eutichus LXXXV 5. 
CXVI3 — Lidiu LXXXVIII 1(?) — Ni(in)phius VII *5. *32 

i et ii: 

-i in genetivis sing. decl. 2: fili {gen.) C 2. 4, item 
in nominibus gentiliciis , exceptis paucis exemplis infra indicatis , ubique , 
ex. gr. Aeli, Allei, Arri, Aureli, Caecili; 
etiam in cognominibus tam latino Ianuari XXXVII 18 quam graecis 
Agri LXXXIII. 8 — Apolloni XLVIII 23. CXVI6 — Lesbi 
XXV 21 — Nymphi VII 1 — Ni(m)[ph]i VII 5 - Ni(m)[ph?]i 
VII 32 — Polubi LXXXVI1I 3 

ii in gen. sing. decl. 2: Caecilii LII4 — [CJlaudii LXXVII 6 — Maii 

LXXVII 5 — Sornii LXIX 8 — Terentii LXIX 9 
-i in dat. sing. decl. 2: ali {dat.) CLV 5 

-is in dat. et abl.plur. decl. 2: alis CLV 3. 41 — inpositicis rebus XXIII 9 
— Pompeis ubique: vide pag. 448 — sestertis CLV 6 
iis et eis: 

mancipeis {i. e. mancipiis, abi.) LXXIV 2 
iter[um] — non II — in consulatu XLII 1 
Hootr[Tooop] i. e. quattuor CXXXVI8 — xoi/[* rrovop] XXXII 27 
xeg. {pro xuj;.) i. e. consulibus XXXII 22 
m omissa in fine vocabuli: 

[ac]tu XXXVIII 30 — auctione VI 11. X 6. XXV 28. XXXII5. 
XXXV 30. XXXIX 4. XLVI 5. LI 5. LXVI 6 — auctione mea 


XXI21. XXVIII 27 — buxiaria V2 — chirograpu CXLVII1 1 

— debuera CXLV 35 — dece milia XXVIII 25 — fullonica {pro 
-icam?) CXLII 8. 26. CXLIII 11. CXLIV 14 - iteru XXXII12 

— mea VI11. XXI 21. XXVIII27 — minutati VI13 - nove 
VIO. XLV 8 — publicu CXLVII 26 — s[ign]ataru XXVIII28 
[sijgenataru XXVI 30 — stipulatu V 1. VI 12. (XXX 15?) — 
tabellam XXVIII 28. XXXV 32 

m omissa in medio vocabulo: 

Niphius VII *5. *32 — Popeis XXVI 31 — Popei(s) XXXVIII 30 
mercatuus {casu genet.) CLI11 
milia omissum XLV 7 
tnm, non m: vide nummus 
m et n: inpensa CLV 30 — inpositicis XXIII 9 
n omissa: 

Cos(tant).(?) XLV 16 — cosul(ibus) XXXVIII 23, item in compendio 
cos. {numquam cotis.) — ducetos XXXIV 23 — Iucudo XXVI 26. 
XXXV1I1 27— octogeftos] XXVI 27 — [quadr]igentos XXII 28 

— qui|[quej XXXVIII26 
Novembres: Noumbr. XLVI 28 
numeri: vide pag. 453 

nummus ubique m geminata {ex. gr. III 7. VI 8. 10. CXL 1) — nuiumum 
casu genet. VI8 

Nyptnus {nomen corruptum ?) LXXXVII 2. 10 

o pro e: Martialo XXXIX 13 

ortu: dupundius XL 29 

p traiecta: scrispi {pro scripsi) XLV 4 ut vid. 

p omissa: Sama[the] XLIII 1 {sed Psam. v. 7) — sumtu CLV 30 

p pro ph: vide h 

pascua vocabulum per litteram c uno exemplo scriptum est (CXLV1 15), 
ceteris per q. Tam pascua, -ae quam pascua, -orum habetur\ 
accusativus pascua et ad hoc et {cum m finalis omissa esse possit) 
ad illud referri licet 

pasquorum CXLVII 27 — pasquam CXLV 10. CXLVI2. 18 - 
pasqua[m?J CXLV 27 — pasqua {accus.) CXLV 32. CXLVII 13 
pascu[am vel a] CXLVI 15 

pecunia vocdbxdum scriptum est pequnia I 3. 7, reliquis exemplis pecunia 
II 2. V 1. VII 3. IX 3. X 3. XI 2. XII3. XIII 3. XIV 3. XV 3. 
XVII 3. XXII 3. XXV 3. XXVI 3. XXVII 3. XXV1I1 2. 
XXIX 3. XXXI 2. XXXII 3. XXXV 3. XL 2. XLIII 3. XLVI 2. 
XLVIII 2. XLIX6. LI 3. LII 3. LV 3. LVI 2. LXV 3. LXVI 3. 
LXVII3. LXVIII3. LXIX 3. LXXIII 3. CXX2. CLV 18. 29 
post: [post? ro]gntuin XXXIV 19 
qu: vide cu 

r omissa. Fotunat(us) XXXVIII 24 — Mat(i)al(e) XXXVIII 23 — pe- 
scriptio XVII 1 (?) sestet(i)a XXXVIII 25 
r pro b: ser(tertios) XXXIII 7 — [<r]»)pW/m« XXXII 26 
s et x: 

sescentos CXLI 11. CXLII 6. CXLIII 8. CXLV 7. CXLVII 7 — 
[se]8cento[s] CXLIV 13 

s et z: Lesbi XXV 21 — contra fortasse Lezbi XXV 22 
sermo perturbatus: pro parte eius, quam stipulatus est ex delegatu eorum 
XLV 13 sqq. {cf. 33); vide pag. 340 et 423 
sestertius: sestertia duo millia quingentos viginti numm(os) CLI 8 — 
sesteta XXXVIII 25—sestertios) XXXIII 7 [tr]r\pTlp tm XXXII 
26 — sestia XL 28 

singularis pro plurali: N. N. Ninni (pro Ninniorum) LXX 4 
sub: 

sup] vide b et p 

syntaxis: quingenti pro quingentos XL29. — Cf. singularis 
u omissa: Procli XLVI 16 
u et y 

u pro y: Crus[a](nthi) VII 21 extr. — Dion usi us LIII 8 {cf. 5); 
contra Dionysius CXXIII 3 — Eu[tuchus?] LXXV 9 {alibi 
Eutych., vide Ind. nom.) — Humner(otis?) X 21 — Hupsaei 
CXLIII 12. Hupsaeo CXLII 28. CXLVII 1. Hupsao CXLVII 
20; contra Hypsaei CXLVII 16. Hypsaeo CXLII 2 — Lampuridis 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

SVPPL. 


I5fl 


TABV1 


XL 5; contra Lampyr. XL 9. 26 — Mustius XXXI 9 et (atramento ) 
15; contra Mystius XXXI 15 graphio scr. — Paguri (recte, non 

y) XXXVII 19 (cf. vol. IV n. 1095) — Polu.LXXXIV 7 

— Polubi LXXXVIII 3 — Tuches LXXXVIII1. 

Sulla IV 1 recte scr. est, non Sylla, quae forma tam in diplomate 
militari anni 84 exstat; cf. quae dixi ad Orosium ed. 1889 p. XIV. 
— Philargyru9 scr. est LXXXI14 
vocalis geminata vetusto more: mercatuus (genet.) CLI11 
uu et uo: 

uo pro uu: duomviri CXLIV 7; sed duumviri CXLII 2. CXLV 2. 34. 
CXLVI 10. CXLVII 2. CL2 — servos CXLII 3. CXLVI13 — 
servo[s] VI 5. CXXXVII1 5 — serus («ic) XX 5; nusquam servus 
scriptum est 

-uus pro iis tn genet, decl. 4: mercatuus CLI 11 

xs = x: Alexsandrini C 2. 4 — Axsiochus XL 19 — Axsioc(h)i 
LXXIII 8; contra Axiochus XL 25 — dixsit 116. X 10. XI 9. 
XII 9. XIII 8. XIV 9. XVII 8. XXV 10. XXVI 10. XXVII10. 
XXVIII 8. (XXIX 10?). XXXII 9. XXXIV 1. XXXV 10. XL 8. 
XLII19. XLV1 9. XLVII8. LV 9. LVII 2. LXXVII1 2. CXXIV 3; 
contra dixit I 9. V 4; dix. XXXIII12 — dixscrunt XLVIII 8 — 
Maxsimus XLIX 10 (cf. 1) — Maxsimi LXXX 5 — Maxsi[m]i 
LXXXIV 3 — Maxsim(i) XXXVIII 15 — Maxsi(mi) XLIX 18 
— Maxs(itni) X22; Maximus nusquam, nam CXXXIII 5 incertum 


(vide Indic, nom.) — proxsim(as) LXXI2 
sexsaginta XXIII14 
| y et i: vide i 
j y «f u: vide u 
! z et s: vide s 


Errores librariorum inter scribendum admissi, qui sic p< 
grammaticae imperitia explicandi sunt: [qu]em (p: 

— Caudi (pro Claudi?) XXXV 21 — Seundi 
perscripio XCV 1 — Grospho alterum collocat 
CXLIII1 - ab omissum CXXXV1II 6 — mimm< 
casu accus .) CXLIII 9 — Gropi aut Grops ( 
Grosphi) CXLIII 16 — nons (pro nonis) CXLV 2 
ex Prsci correctum CLV 2 — item Prsici male ex 
CLV12; cf. scrispi (?) XLV 4 

Errores in numeris: [quiuquajgenti aut [quinjgenti (pro 
XXXV1I1 26 — quingenti sexages dupundius (pt 
sexaginta duos) XL 29 

Errores correcti vel omnino scriptura mutata: accej 
accepis(s)e se? V 3 — reliquos insertum CXX 

serus XX 5 — Thyrreni (h expuncta) XIX 18 — n 
toris mutata LXXIV 9. LXXXI 8. LXXXIX 4. L. 
not. — Cf. supra: Prsici. 


XIV. NOTABILIA VARIA. 


acc[e]ss[ione]s XXIII 12 
[a]ctar(ius)? LV11I 12 

annus primus (quinquennii), annu9 duumvirorum illorum, similia: 

vide pag. 426 et 428 
antestari in singula CLV 10. 49 
arbitria XXIII 11 

argentum probum recte dari CLIV 1 

auctio ] Iucundianae apochae n. I—CXXXVII ad auctiones pertinent, 
idque vocabulum in multis servatum est; vide ex. gr. infra buxiaria, 
ex, lintiaria, ob 
auctor vide tutor 

avitum et patritum vel avitum: vide pag. 426 
buxiaria auctio V 2 

causae debendi: vide pag. 416. 423. 424. 426 

chirographum: vide pag. 449 seq. 

de Poppea accepit CLV 8 

de. (= decurio?) XLV 11 

[d]enae XCVII 1 

dolus malus CLV 23 

dupondium male pro sestertiis duobus XL29: ‘dupundius’ (»ic); vide 
Mommsenum supra p. 335 et in eph. Hermes XII p. 131 
duumviratus] dvr[a]tus (»ic) CXLII 23. — De duoviris vide pag. 428 
ex] causa debendi in formula A praepositione ob ubique significatur, in 
B tam hac ob (vide infra) quam ex, cuius exempla sunt: ex auctione 
III 4. XXXII30 (r£). XXXIII 8. XLV 9. 30. CXXXVIlO(^) 
fenora (?) CLV 1 — faenebres(?) XXX 14 
firmata (?) scriptio (?) CLV 1 
fullonica vide pag. 426 
fundus . . . us CXXXIX 5 
fundus Audianus CXXXVIII 8. 19 
Graecis litteris scripta XXXII 21—33. CXXXVI 1—12 
hereditaria (ratio) XLIX 4 

heres CLV 17. 22. 26. 28 — heredes N. Nasenni Nigidi Vacculae 
VI 4. 17. 20 
inpositiciae res XXIII 9 

interrogatio tabellarum signatarum vide pag. 422 
iurare CLV 2. 39 

iussu (duumviri i. d.) CXXXVIII 10. CXLVI 3. 15. CL 9 


libellae quinque (i. e. dimidia pars sestertii) CXLIII 10; 

scriptum est CXLIII 23. 27 
libellus: [l]ib(el!o) xx(?) CXLV 20 

liberta CLIV 5. CLV 2. 12. 32. 47 — I(ibertus) 13. 10. C 
libripens in singula CLV 10. 49 

lintiaria auctio Ptolem(a)ei, Masylli fili, Alexsandrini C 1 
luce CLV 21 (in foro luce palam) 
manceps mercatuus CLI 11 

mancipia XX 16 (cf. v. 7). LXXIV 2. CLV 3. 4. 6. 13. 20. 

30. 44. 53 — mancipia duo veterana vendita H6 Vccc X 

— mancipia, quae fuerunt Me . . . Lib^r.. LX1111 
mancipio accipere CLV 8. 46 

mandatus (subst.): vide pag. 421 
mercatus: manceps mercatuus CLI 11 
merces: vide pag. 423 

minus: mercede minus vide pag. 423, et minus ibid. 
minutatim accepi VI 13 
mulus venditus Hft n. dxx 11 
mutua (?) CLV 16 

ex nom . .. [tabell]arum signa [tarum] XLVI 26; cf. pag. 422 et i 
nomine alicuius: M. Fabius Agathinus solvit nomine L. Caecili lucui 

V 4 — [M.] Fabius. (solvit nomine Iucundi) LV11 3 

nomine M. Fabi Agatbini, mancipis mercatuus, solvit L. Caecili 
Jucundus CLI 11 — P. Terentius Primus solvit ob avitum * 
patritum (nomine Stali Inventi om. 18) CXXXVIII 6 sqq. et 18- 
[no?]mine alicuius facta auctio XXIII 8 
nummis singulis venditi servi duo CLV 6 

ob (ad causam debendi significandam): ob auctionem II 3. V 2. VI 11. 
VII 5. 31. 1X5. X 6. XI 4. XIII 5. XIV 5. XV 5. XVII 5. 
XXI 21. XXII5. 29. XXIII 7. XXIV 7. 23. XXV 6. XXVI 6. 
28. XXVII 5. XXVIII4. 26. XXIX 6. XXXII 5. XXXV 5. 30. 
XXXVII5. XL4. 30. XLIII5. XLVI 4. XLVII4. XLVIII 4 
(auctionem?). LI5. LII 5. LIII 4. LIV4. LV 5. LVIII 3. 17. 
LXVI6. LXVII5. LXVIII 4.LXXII 5. CXX 4 — ob avitum et 
patritum CXXXVIII 7 — ob avitum CXXXVIII 19. CXXXIX 5 

— ob fullonica CXLII 8. 26. CXLIII 11. CXLIV 14 — ob 
fullonic[a] CXLIII 27 — ob fullonicam CXLI13 — ob fullonicas 
CXLI2 — ob fullonica[m vel s] CXLIV 4 — ob fullonie. 

57 * 


Digitized by Gougle 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


TABVLAE CERATAE 45* 


CXLII20. CXLIII 23 — ob fullon. CXLI 28—ob mancipia duo 
veterana vendita XLIX 7 — ob mancipia quae fuerunt illius 

LXI1 10 — ob mancipia.XX 16 — ob(?) m. 

LXII1 2 — ob mulum venditum II — ob pasqua CXLV 32 — 
ob pnscun[m] CXLVI 15 — ob pasquain CXLV 9. CXLVI 2 — 
[ob pjasqnam CXLVI 18 — ob pasquafui?] CXLV 27 — ob 
se.ste[rtios] tol CLV 7 — ob vectigal publicu(m) pasquonun 

CXLVII 26 — ob vectigal publicum pasqua CXLVII 13 — ob 

.XXX 23. — Cf. ex et pro 

obligatum esse CLV 5. 43 
, lam CLV 21 (in foro luce palam) 
paseua: vide ob et pag. 426 
patritum: vide avitum 
perscriptio: vide pag. 434 
persolutio(?): ride pag. 434 
possidere CLV 4. 42 
[post?] [rojgatum XXXIV 19 

[pr]o [majncipeis LXXIV 2 — pro parte . . XLV 13 — pro sua 
quisque parte XLVIII 9 

probus: argentum probum recte dari CL1V 2 — .... probos .... 
XXX in prooemio 

publicus (i. e. coloniae servus) CLIII 1. 5— publicum vectigal (/. e. 

coloniae) CXLVII 13. 26 
puer (= servus) CLV 2 
quemadmodum volui VI13 
q(uibu8) d(e) a(gitur) CLV 25. 27 

reliqui (sestertii) — i. e. qui usque ad ditm pactam non soluti erant 
— CXXXVI1I 7. 18 — ex reliquis CXXXIX 5. CXLII 8. 
CXLIII 10. CXLV 9. 26 — ex reliq(uis) CXLI 29. — Cf. pag. 420 
rogatus (substant.): vide pag. 421 
scriptio (?) CLV 1 

servi: Abascantus Caesaris Au[g. Phijlippiamis XXX <>. *20. *21 

Antlius XC1I1 1 

Chryseros Caesaris Narcissianus (/. e. Narcissi, deinde hereditatis 
i ure Neronis) CI*1. 13 

Hymneros (Humneros) X21. XXIX 17 (servus ?) 

Murftus?] CXVIII 4 (servus?) 


SVPPL. 


Nymphius (Niphius?) VII 1. 5. 24. 32 
Petrinus CLV 3. 40 
Philadelphus Caecili Felicis ser. I 11 
Prepon LXII 4. 7. 9 

Privatus colonorum coloniae Veneriae Corneliae Pompeianorum 
ser. vide Indicem cogn. pag. 446 
Salvius VI4. 17. 20 

Secundus colonorum coloniae Veneriae Corneliae ser. i'ide In¬ 
dicem cogn. pag. 447 
Simplex CLV 2. 39 
Trophitnus XXIV 1. 8. 24 
Vesbinus CXVIII 1. 2. 5 
Vestalis XX 2. 4 

coloniae servus (servos): vide Privatus et Secundus 
publicus (i. e. non popidi Romani , sed coloniae servus): vide Pri¬ 
vatus CLIII I. 5 

j Cf. mancipia, puer, venaliciaria. 

sestertiaria ratio: vide dupondium et libellae 
signatae: vide tabellae 
so[cii?] LXXVII 1 
soluti CXLIII 12 
solutio: vide pag. 427 et 434 
i spondere CL1V 4 

I statio Nucherinu XLV 17. *35 

! stipulari CLIV 3 

stipulatus (substant.): vide pap. 421 seq. 
sumtu inpensa periculo [tuo] CLV 30. 53 
tabellae signatae: vide pag. 422 
trecenarius Augusti XLV 3. 19. 23. 27 
| tutor auctor CLV 9. 47 — tutofr] . . . CLV 32 
vadimonium XXXIII 16 

! vectigal publicum (i.e. coloniae) pasqua (pasquoruin 26) CXLVII 13.26 

venaliciaria auctio XLV 9. 30 
| venditio nummo uno CLV 6 

.iaria (auctio?) XXI 9 

. . . r[e]s quos — vel quas — in s[tipula]tu(m) eius .... XXX 14 


XV. COMPENDIA, DIVISIO, 1NTERPVNCTI0, LITTERAE MAIORES, LITTERAE 
SINGVLARES, NVMERORVM NOTAE. 


COMPENDIA 

a) vocabulo scripto usque ad principium syllabae: Axsioe(hi) XL 19 
— J)ecenibr(es) II 4. XXIV 3. XXV 25 — Feb(ruarias) XXIX 13. 
XLVII 11 - Febr(uarias) X 13. XXXV 33— her(edum) VI 17. 
20 _ Novemb(res) XLVI 6. XLVII 5 — [Nove]mbr(ibus) 
XXII 24 — Novembr(es) XXIII 3 — Nou(e)mbr(es) XLVI 28 
Octob(res) XXXVII 11 — [Oct]obr(....) XXXVIII 12 — per¬ 
scriptio) XLVIII 1 — Sept(embres) CXLII11 

b) vocabulo scripto usque ad finem a) syllabae in vocalem desinentis 

(cf. ad n. LXXX 1): Al(l)e(i) XXt 12 — Ati(meti) XXXVIII16 — 
Caeci(lio) LV1II 10 Caecili(o) XL 9. CXLV 25 — Caesa(re) 
XXVIII 11 — Caprasi(ae) LXXX 1(?) — de(curionis?) XLV 11 
- Dece i. e. Dece(m)bres XXIV 20. XXXIX 11(?). CXLVI1I 
17 — Epica(di) LXXXIII 9 — Felicio(nis) XXXIV 15 — In¬ 
nutrias) XXVI 13 — Iuli(as) CXLIII 21 — Marti(ale) XL 13 — 
Maxsi(mi) XLIX 18 — Melissae(i) VU1 4. XXIV 14. *XCI1I 1 — 
Nove *. e. Nove(m)bribus XXII 12 - Numistre(ii) CXXV11I 3 
— Phile(. . .) CXLII 16 — P(h)roni(mi) XXXIV 13 — Pompe(i) 
CXLI 19. CXLV 17 — P[o]mpe(is) XLVI 11 — Pompe(is) 
XLVII 11(?). CXLII 25(?) — Poppae(i) XXIX 16(?). XXXVIII 
20 (graphio scr.) — Priva(ti) CXLII 17. CXLIII 19 — Se¬ 
ptembres) XLVI 11 — se(rvus) CXLI 26. CXLVII 19 — stipu¬ 
latum) XX 17 — Vera(nii) CXLII 16 |9) syllabae in 

consonantem desinentis: Calpur(nio) XXIX 14 — Novel(lius) 


XXXVIII 24 — Novem(bribus) CLV 19 — Pom(peis) XXVI 13. 
XLI1I 12. CXLI 15. CXLII 11. CXLIII 13. CXLV 12. 29. 
CXLVII 14. 28. CLI 12 - Pompei) CXLV 21 - Secun(di) 
XXXV 21. LXXXIII 10. CXLII 15 — ser(tertios) XXXIII 7 
— ser(vos) I 12. CXLIII 6. 15. CXLIV 11. CXLV 5. 24. 
CXLVII 5. 17. 22. CXLVI1I I. 12. 13 - sestertios) CXLVII 
11; cf. ser(tertios) — Tyran(ni) XXXIV 11 
Arbitrarium est Po(m)pei(s) XXXVI1I30 

YOCAnVLOKVM DIVISIO AB VSV DISCEDENS: 

accepissje V 3 — Iucu|ndo XL 27 — Tucupdo] XXVIII24 — 
Nymp hodoti XCIV 6 — Pompei|anorum CXLIII 5 — sest|ertios 
CXLI 10 

1NTERPYNCI IO: 

loco non suo collocata: pvpJ.rvfj CIX 1 — paCWI - CIX 4 

LITTERAE MAIORES QVAEDAM: 

IiaIih (i. e. eam) maiore e in commatis vel certe lineae principio I 7, 
idem factum est saepius in clausulae Actum Pompeis principio; 
praeterea CLV 2. 10. 12. 21. 25. 39. 47 

LITI ERAE SINOV1.ARKS NOTABILIORES: 

c = consulibus XXIX 14. XXXV 14. 24. CXLV 31 
L = libertus I 3. 10. CIX 7 
p = pater ut vid. LXXXI 4 

d. a. = quibus de agitur CLV 25. 27 
r = ratione ut vid. XLIX 8 


Digitized by Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

SVPPL. 


453 


TABVLAE C 


NVMERORVM NOTAE: 

s (= dimidio pars sestertii i. e. asses duo ) XII. XIX 2. XXII2. 
XXIX 2. LV 2. LVIII 4. CXLIII 23. 27 [semijs perscriptum 
XXII 29 

h (= asses duo ) T.VIII 17 
•ii. (in cccxl-ii.) XXXIII 8 
B (= 500) LVIII 4 
00 sic ubique, non oo vel © vel m 

V (= 5000) XLIX 6 

VI (= 6000) XXIV 7. 23 
XI (= 11000) XXV 28 

linea ~ omissa sequentibus numeris minoribus: vi (pro Vi) XXVI 
32 — xhi (pro Xm) XXVII 31 
subtractio non admissa : 

mi VII12. XII 2. XXIV 3. # XXXII 2. XLIII2. CXL1V*1.17 


vim X 2. XXV 2. CXLII 11 
xxxx LXXIII 2 
[l]xxxx XV 2 

cccc XXII 2. XXIX 2. XLV 29. CIII 2 
dcccc XII 2. XXXVIII 2 
00 00 00 00 XXXII 2. LV 2 
subtractio admissa : 

ix XXV 29 (in chirogr.) CLV 34 (cf. CLIV 6) 
xiv XX 4 (in chirogr .) XXXIX 11 (in accept.) CXLV 
chirogr .) 

xl Xxix 2. XXXIII 8 (in chirogr.). *LXXII 2 
xxc XVII 2. 27. XXI20. LV 2 
xc *XXXII 2 
ld CLIV 1 
c 00 V 1 


XVI. NVMERI TABVLARVM CERATARVM MVSEI NEAPOLITANI, 

QVIBVS VSVS EST DE PETRA IN EDITIONE LE TAVOLETTE CERATE 1876 (n. 1—127) ET IN SVPPLEMENTO 
GlORNALE DEGL1 SCAV1 1879 (FRAGM. A—X), 

AD NOSTRAM EDITIONEM RELATI. 


mus. Neap. 

C. I. L. IV 


C. I. L. IV 


C. I. L. IV 


C. I. L. IV 

n. 3340 

mus. Neap. 

n. 3340 

mus. Neap. 

n. 3340 

mus. Neap. 

n. 3340 

1 

I 

40 

L 

79 

XCVI 

118 

CXLII 

2 

11 

41 

XLIII 

80 

XCV1I 

119 

CXLIII 

3 

v 

42 

LI 

81 

XCVIII 

120 

CXLIV 

4 


43 

LU 

82 

LXVII 

121 

CXLV 

5 

IX 

41 

I-III 

83 

LXXIII 

122 

CXLVI 

6 

VIII 

45 

LIV 

84 

XCIX 

123 

CL 

7 

XV 

4.; 

l.v 

85 

LXXIV 

124 

CXLVI I 

8 

X 

47 

LVI 

86 

C 

125 

CXXXVIII 

9 

XI 

48 

LVII 

87 

CI 

126 

CXXX1X 

10 

XII 

49 

LVIII 

88 

LXVI II 

127 

CX LVIII 

11 

XIII 

50 

XVI 

89 

CII 


128 

CXIX 

12 

XIV 

51 

LIX 

90 

CIII 

v 5 

129 

cxx 

13 

XXII 

52 

LX 

91 

LXV 


130 

CLII 

14 

XXIV 

53 

LXI 

92 

CIV 

- ® 

131 

CXXXVII 

15 

XXV 

54 

LXII 

93 

CV 

= c3 

132 

LXX 11 

16 

XXVI 

55 

LX 11 

94 

CVI 
17 

XXVII 

56 

LXIV 

95 

CVI1 

fragm. a 

CXXI 

18 

XIX 

57 

IV 

96 

LXIX 

h 

CXX1I 

19 

XX 

j 58 

LXXIX 

97 

CVIII 

c 

CXXIV 

20 j 

XXI m|. et p.:i—5 i 

59 

LXXX 

9s 

LXXVI1 

d 

cxxv 

21 ] 

XXI ,..2 ; 

60 

! LXXXI 

99 

LXX1 

e 

CXX VI 

22 

XLVI ! 

, 61 

LXXV 

100 

CIX 

f 

CXXI II 

23 

XXVIII 

j 62 

LXXXII 

101 

cx 

9 

XLIV 

24 

XXIX 

63 

! LXXVI 

102 

CX1 

h 

CXXVII 

25 

XXXI 

64 

| LXXX III 

103 

CXII 

i 

CXXVII1 

26 

! XXXII 

65 

LXXX IV 

104 

LXX 

k 

CXXIX 

27 

XXX 

66 

LXXXV 

105 

CX1II 

l 

CXXX 

28 

XXXIII 

67 

LXXXVI 

106 

CXIV 

tn 

CXXXI 

29 

XXXIV 

68 

LXXXVII 

107 

1 clui 

n 

CXXXII 

30 

XXXV 

69 

LXXXVIII 

108 

cxv 

n 

CXXXI II 

31 

XXXVII 

1 70 

LXVI 

109 

CXVI 

V 

CXXXI V 

32 

XXXVIII 

i 71 

LXXX IX 

110 

LXXV III 

9 

XLI 

33 

XXXIX 

72 

XC 

111 1 

1 CXV1I 

r 

XXXVI 

34 

XL 

73 

XCI 

112 

VI 

s 

XLII 

35 

III 

74 

XCII 

} 113 

; XXIII 

t 

cxxxv 

36 

XVII 

75 

XCIII 

114 

1 CL1 

u 

CXXXVI 

37 

XLV II 

76 

XCIV 

115 

XLV 

V 

CXL 

38 

XLVIII 

77 

XVIII 

116 

cxvm 

X 

CXLIX 

39 

XLIX 

78 

; 

xcv 

1 ! 

i 117 

CXLI 

1 
Digitized by 


Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA TABVLAE CERATAE 


454 


SVPPL. 


ADDENDA ET 

p. 308 lin. 4 pro Margo tabellae scribe Margo tabellae secundae 
p. 309 lin. 3 a fine pro Lesbi scribe Lezbi 

p. 312 ▼. 24 pro Duvio fortasse praestat supplere Dnvio Avito , itemque 
p. 314 v. 21 tam Avito quam Thrasea addita fuisse possunt 
p. 312 v. 30 a principio adde [ 
p. 312 coi. 2 lin. 5 a fine post tot adde barbarae 
p. 314 v. 26 pro XIII probabilius est tredecim fuisse 
p. 324 v. 17 seqq. adde: Fieri tamen potest, ut hoc exemplar exterius 
a Sperati amanuensi exaratum sit 

p. 327 v. paenultimo restituendum videtur: [ signataru(in ) t]n idus Febr. 
p. 335. In pagina quinta cum secundum ea, quae p. 433 cap. VI dixi, 
sigilla duo fuisse putandum sit, nullius tamen vestigium nunc 
certe exstat neque in quarta pagina maculae inde natae cer¬ 
nuntur 

p. 341 adnot. 6. A Palfurio nescio quo appellata est viae statio a 
Tarracone m. p. XVI distans Palfuriana ; vide vol. XI 
n. 3281—3284 et Itinerar. Anton. p. 398, 7 
p. 345 n. XLvm libello inspiciendo quaerendum erit, au in pag. 5 duo 
impressa fuerint sigilla 
p. 345 n. xlix lin. 4 pro v. 17 scribe v. 10 
p. 351 n. lvi v. 1 pro ddd videndum esi, ne potius dd fuerit 
p. 351 n. lvii lin. ultima pro mercatoris scribe mercatuus 
p. 352 n. lviii v. 2 pro Iu] scribe [/«] 

p. 362 n. lxxviii v. 5 praenomen collato n. vii 15 fortasse L. restituendum 
est 

p. 365 n. lxxxvii v. 2 cf. vol. IV n. 1352 c nyptaii. — Ibid. adnot. 2 
lin. 2 pro Nyctimi scribe Nyctimo 

p. 367 n. xcii memoratu esse dignum videtur, quod libellus n. xci cum 
eiusdem sit apocbarii, nullum tamen horum signatorum exhibet 
p. 372 n. cjii v. 8 fortasse Coeran(i ) fuit 
p. 379 n. cxxvm versus 2 principio Q_reponenda est 
p. 380 n. cxxxn v. 2 litterae Ne non sunt clarissimae 
p. 381 n. cxxxiv v. 1 Veranionis (quod nomen exstat ex. gr. Westd. 

Zeitschrift XI p. 281) dubium est num legendum sit 
p. 382 v. 7 pro [«/] scribe e[/] 

p. 384 n. cxli v. 1 pro s(ervus ) scribe s(ervi ).— In versibus numerandis 
per errorem numerus 4 neglectus est 
p. 387 v. 11 scribe XV1III 
p. 392 v. 3 pro c. C. V. scribe c. c. V 

p. 393 v. 15 vestigiis dubiis discerni nequit, utrum quarti (sicut n. cxi.m 
34 est terti) an unius (sicut n. cxli i4 et 29 est) scriptum fuerit 


CORRIGENDA. 

p. 397 v. 11 i\d]tis Iulias admitti nequit propter duoviros; fortasse igitur 
t[d]M6* l[un]ias legendum est 
p. 401 pone v. 18 excidit 55 

p. 402 v. 4 [ coloniae ] et v. 10 [L. Albuci et L.] restituere praestat 
p. 405 n. clii lin. paenult. pro 57/58 scribe 56/57 
p. 409 lin. 9 a fine scribe: imagine primae quidem paginae (P 1 ) recte 
p. 411 adnot. 4] cf. pricvs pro Priscus scriptum in titulo edito Nolizie 
degli scavi 1893 p. 191 

p. 420 coi. 1 lin. 28] Paulus sent. 4, 6: tabulae testamenti aperiuntur hoc 
modo , ut testes vel maxima pars eorum adhibeatur, qui signaverint 
testamentum: ita ut agnitis signis rupto lino aperiatur 
p. 420 coi. 2 lin. 12] De instrumentis Assyriorum signatis cf. Carolus 
bezold Ueberblick uber die babyl.-assyr. Lit. Lips. 1886 p. 151 seq. 
et Catalogue of the . . . Kouyunjik Collection vol. IV p. 1637 
adnot. f; de chirographi usu cf. Lud. mitteis Reichsrecht und 
Volksrecht Lips. 1891 p. 514 

p. 422 lin. 26 a fine] Moramsenus adnotat haec: “Fortasse explendum 
est ex tiowijwe facto tabell]arum signatarum, ita scilicet, ut comma 
ex nomine facto respondeat formulae instrumentorum reliquorum 
ob auctionem , qui sequitur genetivus tabellarum signatarum reddat 
formulam alteram ex interrogatione tabellarum signatarum, scilicet 
nomen significans id quod tabellis signatis continetur” 
p. 423 lin. 17 pro lvii scribe lviii 

p. 426 coi. 2 lin. 14] Mommseuo debetur interpretatio haec: “Pensiones 
fullonicarum pascuorumque quamquam ad denariariam rationem 
efferuntur, verisimile est in auro potissimum et cogitatas esse 
et solutas, cum eo tempore id in re pecuniaria primum locum 
obtineret. In nummis cusis cum semiaureus rarus esset, aurei 
pars quarta deficeret, credibile est summas maiores sic ut supra 
dictum est computatas ita solutas esse, ut in argento additicio 
minutum quiddam aut a creditore remitteretur aut a debitore 
adiceretur, eiusque solutionis vestigium servant fortasse tabulae 
vectigal enuntiantes modo 1651 73 sestertiorum, modo 1652. 
Cogitarunt contrahentes opinor de vectigali aureorum lQ l /„ 
soluti autem sunt praeter aureos sedecim pro denariis 12y, = 
sestertiis 50 plerumque denarii 13, interdum (puta ob aliquem 
unius denarii defectum) duobus assibus minus” 
p. 427 coi. 2 lin. 5] Adde fragm. de iure fisci § 6: edicto divi Traiani 
cavetur , ne qui provincialium cum servis fiscalibus contrahant nisi 
adsignante procuratore. \ 


Bcrolini, typis fratrum Ungcr. 


Digitized b 1 


Google 


Qriginal fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 


Digitized by 


Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

Digitized by 


Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

Digitized by 


Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

Digitized by 


Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

Digitized by 


Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 

Digitized by 


Gougle 


Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA Original fro-m 

UNIVERSITY OF MINNESOTA